หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 223)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. He is infamous (a) for his dishonesty in business matters.

(เขา  เสียชื่อเสียง-เลวทราม-น่าเกลียดชัง   ในเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องธุรกิจ)

(a) investigated    (สืบสวนสอบสวน)

(b) loathed    (เกลียดชัง, รังเกียจ, ไม่ชอบ)

(c) notorious    (มีชื่อเสียงไม่ดี, ดังกระฉ่อน, รู้จักกันไปทั่วในทางเลวร้าย)

(d) dreadful    (น่ากลัวมาก, น่าหวาดกลัว, น่าเคารพยำเกรง)

 

2. In bad weather, navigators use radar to steer (v) their ships clear of nearby vessels and dangerous objects. 

(ในอากาศที่เลวร้าย  นักเดินเรือใช้เรดาเพื่อที่จะ  นำทาง-มุ่งหน้า-คุมหางเสือ-ถือพวง มาลัย-คัดท้าย   เรือของตน  ให้ห่างจากเรือที่อยู่ใกล้เคียง  และวัตถุที่มีอันตราย)  (เช่น  โขดหิน  สะพาน  ฯลฯ)

(a) guide    (นำทาง)

(b) dock    (เอาเรือเข้าอู่)

(c) propel    (ขับดัน, ขับเคลื่อนที่, ทำให้ไปข้างหน้า)

(d) protect    (คุ้มครอง, ป้องกัน)

 

3. Reckless (a) use of fireworks often leads to injury and property damage. 

(การใช้ดอกไม้เพลิง-ประทัดอย่าง  ไม่รอบคอบ-สะเพร่า-ประมาทเลินเล่อ   บ่อยครั้งนำไปสู่การบาดเจ็บและความเสียหายของทรัพย์สิน)

(a) Pointless    (ไร้จุดหมาย, ไร้ความหมาย, ทื่อ, ไม่ได้คะแนน, ไม่ได้แต้ม)

(b) Unsupervised    (ไม่ได้กำกับดูแล, ไม่ได้ควบคุม)

(c) Careless    (สะเพร่า, ประมาท, เลินเล่อ)

(d) Circumspect    (รอบคอบ, ระมัดระวัง)

 

4. Iraq’s seizure of Kuwait in 1990 caused oil prices to soar (ซอร์) (v) worldwide. 

(การยึดคูเวตของอิรักในปี  ๑๙๙๐  เป็นเหตุให้ราคาน้ำมัน   พุ่งสูงขึ้น-บินสูง-ลอยสูง   ทั่วโลก)

(a) level off    (คงที่หรือลดลงอย่างรวดเร็ว)

(b) fluctuate    (เปลี่ยนแปลงบ่อย, ขึ้นๆลงๆ)

(c) increase steadily    (เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ)

(d) rise sharply    (เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน)

 

5. Madrid lies almost exactly at the geographical heart (n) of the Iberian Peninsula.

 (แมดริด – สเปน – ตั้งอยู่เกือบจะ  ใจกลาง-ศูนย์กลาง  ทางภูมิศาสตร์พอดิบพอดี  ของคาบสมุทรไอบีเรีย)

(a) border    (พรมแดน, ชายแดน)

(b) center    (ใจกลาง, ศูนย์กลาง)

(c) edge    (ขอบ, ริม)

(d) apex    (ยอด, ปลาย, สุดยอด)

 

6. Equality, human rights, and justice are prominent (พร้อม-มิ-เนิ่นท) (a) issues that came from the United States’s civil rights movement of the 1960s.

(ความเท่าเทียมกัน,  สิทธิมนุษยชน,  และความยุติธรรม เป็นประเด็นที่  เด่น-เด่นชัด-สะดุดตา-มีชื่อเสียง-โด่งดัง-ยื่นออก-โผล่ออก   ซึ่งมาจากขบวนการสิทธิพลเมืองของสหรัฐฯ ในทศวรรษ  ๑๙๖๐)

(a) political    (ทางการเมือง, เกี่ยวกับการเมือง)

(b) domestic    (โด-เมส-ทิค) (เกี่ยวกับบ้าน-งานบ้าน-ครอบครัว, เชื่อง, ภายในประเทศ, ซึ่งพบในหรือผลิตภายในประเทศ)

(c) conspicuous    (เด่นชัด, ชัดแจ้ง, เตะตา, เป็นที่สนใจ)

(d) contemporary    (ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือในยุคเดียวกัน, เกี่ยวกับสมัย-รุ่น-ยุคเดียวกัน, เกี่ยวกับสมัยปัจจุบัน)

 

7. Throughout the 19th century, a succession of improvements in textile machinery steadily increased the volume (n) of cloth and garment production.

(ตลอดศตวรรษที่  ๑๙,  การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของเครื่องจักรกลสิ่งทอ  ได้เพิ่มปริมาณ-ปริมาตร-จำนวนมาก-เล่ม-ฉบับ-ระดับเสียง-ความดังของเสียง   การผลิตผ้าและและเสื้อผ้าอาภรณ์อย่างสม่ำเสมอ)

(a) luxury    (ลั้ค-ชู-รี่)  (ความหรูหรา-ฟุ่มเฟือย, ความโอ่อ่า, การเพลิดเพลินหาความสุขสบาย, สิ่งอำนวยความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย)

(b) quantity    (ปริมาณ, จำนวน)

(c) refinement    (การทำให้บริสุทธิ์, การขัดเกลา, การกลั่น)

(d) attractiveness    (ความมีเสน่ห์, การดึงดูดใจ, ความน่าหลงใหล)

 

8. Jim could not participate (v) in the match because he had hurt his foot.

(จิมไม่สามารถ  เข้าร่วมใน   การแข่งขัน  เพราะว่าเขาเท้าเจ็บ)

(a) flatter    (ป้อยอ, ประจบ, ยกย่องเกินความจริง)

(b) concentrate    (ใช้สมาธิ, มีสมาธิ, ทำให้เข้มข้นกว่าเดิม, ทำให้มากระจุกอยู่, ทำให้มารวมกัน ณ ที่ใดที่หนึ่ง)

(c) take part in    (มีส่วนร่วมใน)

(d) squander    (ผลาญ, ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย)

 

9. We are restricted (v) to 30 miles an hour in built-up areas.

(เราถูก  จำกัด-จำกัดวง-มีขอบเขต-คับแคบ-ถูกกำหนด  (ความเร็ว) ที่  ๓๐  ไมล์ต่อชั่วโมง  ในพื้นที่ที่มีสิ่งก่อสร้าง – หรือ มีอาคารบ้านเรือน)

(a) allowed    (อนุญาต, ยอมให้, ยอมให้ทำได้)

(b) delayed    (ทำให้ล่าช้า)

(c) exceeded    (เกิน, มากเกิน, เกินกว่าพอดี)

(d) limited to    (จำกัดอยู่ที่)

 

10. Leather quickly deteriorates (v) in a hot, damp climate.

(หนัง  เสื่อมลง-เลวลง-แย่ลง-ชำรุด-แตกสลาย-ทำให้เลวลง-ทำให้เสื่อมเสีย   อย่างรวดเร็ว  ในภูมิอากาศร้อนและชื้น)

(a) gets better    (ดีขึ้น)

(b) becomes worse    (เลวลง, แย่ลง, เสื่อมลง)

(c) decays    {เน่าเปื่อย, ผุพัง, (ฟัน) ผุ}

(d) contracts    (หดตัว)

 

11. His employer appeared to be in such an affable (a) mood that Tom decided to ask for a raise. 

(นายจ้างของเขาดูเหมือนจะอยู่ในอารมณ์ที่  เป็นมิตร-กรุณา-ง่าย   อย่างมาก  จนกระทั่งทอมตัดสินใจที่จะขอเงินเดือนขึ้น)

(a) respondent    (เกี่ยวกับการตอบ-ตอบสนอง-ขานรับ)

(b) irresponsible    (ไม่รับผิดชอบ)

(c) uncertain    (ไม่แน่นอน)

(d) agreeable    (น่าคบ, น่าพอใจ, เห็นด้วย, เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง, สอดคล้อง)

 

12. The clerk had been insolent (a) to his superior too often; now he was without a job. 

(เจ้าเสมียนคนนั้น  ทะลึ่ง-ไร้มารยาท-อวดดี   กับผู้บังคับบัญชาของเขาบ่อยครั้งเกินไป,  ตอนนี้เขาตกงานแล้ว)  (เพราะโดนไล่ออก)

(a) dishonest    (ไม่ซื่อสัตย์, ไม่สุจริต, ไม่ตรงไปตรงมา, ไม่น่าไว้วางใจ)

(b) affectionate    (เมตตา, ชอบ, รัก)

(c) rude    (หยาบคาย, ไม่สุภาพ, ไม่ละเอียด, ไม่ประณีต, ไม่ไพเราะ)

(d) malevolent    (มุ่งร้าย, ประสงค์ร้าย)

 

13. He was greatly vexed (v) by the new and unexpected development.

(เขา  หัวเสีย-ถูกรบกวน-ถูกก่อกวน-กลุ้มใจ-เป็นทุกข์-ระคายเคือง   อย่างยิ่ง  จากการพัฒนาใหม่ๆ และมิได้คาดฝัน)

(a) annoyed    (รู้สึกถูกรบกวน-รำคาญ)

(b) astonished    (ประหลาดใจ, สนเท่ห์)

(c) enlightened    (ได้รับความรู้-ความสว่าง)

(d) contented    (พอใจ)

 

14. Since he had never been in such a situation before, his apprehension (n) was understandable. 

(เนื่องจากเขาไม่เคยอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นมาก่อน,  ความกลัว-ความหวาดหวั่น-ความเข้าใจ-การหยั่งรู้-ความสงสัย-การจับกุม   ของเขาสามารถเข้าใจได้)  (คือ  เข้าใจได้ว่าทำไมเขาจึงกลัว)

(a) hesitation    (การรีรอ, การลังเลใจ, การชักช้า)

(b) excitement    (ความตื่นเต้น)

(c) enthusiasm    (ความกระตือรือร้น, ความกระฉับกระเฉง)

(d) fear    (ความกลัว)

 

15. The boy felt disgraced (v) because he knew that he had been wrong to steal.

(เด็กคนนั้นรู้สึก  อัปยศอดสู-อับอาย-ขายหน้า   เพราะว่าเขารู้ว่า  เขาผิดที่ไปลักขโมยของ)

(a) worried    (วิตกกังวล, ห่วงใย)

(b) ashamed    (ละอาย, อับอาย, กระดากใจ)

(c) tempted    (ถูกยั่วยวน, ถูกล่อใจ)

(d) phony    (เก๊, ปลอม, ไม่แท้)

 

16. They agreed that it was not in their interest to repudiate (v) the treaty.

(พวกเขาเห็นพ้องต้องกันว่า  มันมิใช่ผลประโยชน์ของพวกเขาที่จะ  ปฏิเสธ-ไม่ยอมรับ-บอกปัด   สนธิสัญญานั้น)  (คือ  พวกเขายอมรับสนธิสัญญานั้น  เนื่องจากเป็นผลประ โยชน์ของพวกตน)

(a) compensate    (ชดเชย, ทดแทน, เยียวยา)

(b) concede to    (ยอม, ยอมรับ, ยินยอม, ยอมให้, ยอมอ่อนข้อให้)

(c) reject    (ปฏิเสธ, ไม่ยอมรับ, บอกปัด, ทิ้ง)

(d) terminate    (สิ้นสุดลง, ยุติ, ทำให้สิ้นสุดลง, ทำให้ยุติ)

 

17. The report absolved (v) her of all blame for the accident.

(รายงาน  ปลดเปลื้อง-ยกโทษให้-อภัยโทษ-ล้างบาป   เธอสำหรับคำตำหนิทั้งหลาย  ในเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น)  (คือ  ไม่ตำหนิเธอในเรื่องอุบัติเหตุ)

(a) reminded    (เตือนให้ระลึกถึง)

(b) confused    (ทำให้สับสน, ทำให้วุ่นวาย, ทำให้งง)

(c) reprimanded    (ประณาม, กล่าวหาอย่างรุนแรง)

(d) forgave    (ให้อภัย, ยกโทษให้)

 

18. Optimists appreciate every little happy period, while pessimists say that happiness is transitory (a).

(คนมองโลกในแง่ดี  ชื่นชมช่วงเวลาที่มีความสุขเล็กๆ น้อยๆ ทุกครั้ง  ในขณะที่คนมองโลกในแง่ร้ายกล่าวว่า  ความสุข  ไม่ถาวร-ไม่ยั่งยืน-ชั่วคราว-มีอายุสั้น-อยู่ชั่วประเดี๋ยวเดียว)

(a) permanent    (ถาวร)

(b) hard to come by    (ได้มายาก)

(c) inevitable    (หลีกเลี่ยงไม่ได้)

(d) short-lived    (มีอายุสั้น, สั้นมาก, ชั่วคราว)

 

19. He has been having a clandestine (a) affair with his secretary for many years.

(เขาได้มีความสัมพันธ์แบบชู้สาวแบบ  ลับๆ-ไม่เปิดเผย-เป็นความลับ-ลี้ลับ-เป็นส่วนตัว   กับเลขาฯ ของเขา  มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว)

(a) formidable    (น่าเกรงขาม, น่าหวั่นเกรง, เอาชนะได้ยาก)

(b) scrupulous    (คำนึงถึงศีลธรรมจรรยา, กระดากใจ, ตะขิดตะขวงใจ, ละเอียดรอบคอบ, ระมัดระวัง)

(c) secret    (ลับ, เป็นความลับ, ปิดบัง, อำพราง, เร้นลับ, ลึกลับ)

(d) redundant    (เหลือเฟือ, มากเกินไป, มากเกินความจำเป็น, ใช้คำมากเกินไป, น้ำ ท่วมทุ่ง)

 

20. A number of prisons and reformatories, even in the modern world like nowadays, are overcrowded and squalid (a) places.

(คุกและสถานดัดสันดานจำนวนมาก  แม้กระทั่งในโลกสมัยใหม่ดังเช่นปัจจุบัน  เป็น สถานที่ที่มีนักโทษอยู่กันแน่นจนเกินไปและ  สกปรก-มอซอ-รุ่มร่าม-เสื่อมทราม-ยากแค้น-น่าสงสาร)

(a) congested    (แออัดยัดเยียด, แน่น)

(b) spectacular    (น่าตื่นเต้น, น่าประทับใจ, เกี่ยวกับภาพหรือการแสดงที่น่าตื่นเต้น,การแสดงหรือภาพที่ประทับใจมาก)

(c) dirty    (สกปรก)

(d) magnificent    (โอ่อ่า, งดงาม, สง่า, ภาคภูมิ, สูงส่ง, ดีเลิศ, ผึ่งผาย)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป