หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 222)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Astronauts are subjected to the most rigorous training that has ever been devised (v) for human beings.

 (นักบินอวกาศมีภาระต้องได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มงวดที่สุด  ซึ่งได้เคยถูก  ประดิษฐ์-คิดค้น-สร้างขึ้นมา   (หมายถึง การฝึกฝน)  สำหรับมนุษยชาติ)

(a) invented    (ประดิษฐ์, คิดค้น, สร้าง)

(b) diagnosed    (วินิจฉัย, ตรวจโรค, วิเคราะห์)

(c) offered    (เสนอให้, หยิบยื่นให้)

(d) provided    (จัดหา, จัดให้)

 

2. Because it withstands (v) the effects of high temperature, rhenium is a valuable ingredient in certain alloys. 

(เพราะว่ามัน  ทนทาน-ต้านทาน-สกัดกั้น-ต่อต้าน-อดทน-อดกลั้น   ผลกระทบของอุณหภูมิที่สูง  แร่เรเนียมจึงเป็นองค์ประกอบ (ส่วนผสม) ในโลหะผสมบางชนิด)

(a) ameliorates    (ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง)

(b) alleviates    (ทำให้บรรเทาลง, ทำให้ลดลง)

(c) resists    (ทนต่อ,ต่อต้าน,ต้านทาน,สกัดกั้น,ขัดขืน, ขัดขวาง)

(d) deteriorates    (เลวลง, แย่ลง)

 

3. The deluge of information generated in recent years has placed a new burden on education. 

(การท่วมท้น-การไหลทะลัก-น้ำท่วม-อุทกภัย   ของข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้  ได้ทำให้เกิดภาระใหม่ต่อการศึกษา)

(a) distortion    (การบิดเบือน)

(b) flood    (การท่วมท้น, การไหลบ่า, น้ำท่วม, อุทกภัย)

(c) quality    (คุณภาพ)

(d) drought    (ความแห้งแล้ง, ฤดูแล้ง, การขาดแคลนน้ำที่ยาวนาน, ความกระหายน้ำ)

 

4. Propaganda intended to demoralize (v) enemy troops is part of psychological warfare.  

(การโฆษณาชวนเชื่อซึ่งถูกมุ่งหวังที่จะ  ทำให้เสียกำลังใจ-ทำให้ขวัญเสีย   แก่กองทหารฝ่ายศัตรู  เป็นส่วนหนึ่งของสงครามจิตวิทยา)

(a) dishearten    (ดิส-ฮ้าร์-เทิ่น)  (ทำให้หมดกำลังใจ, ทำให้ท้อใจ)

(b) intimidate    (ข่มขู่, ข่มขวัญ, ทำให้หวาดกลัว, ขู่, คุกคาม)

(c) persecute    (จองล้างจองผลาญ, ประหาร, ข่มเหง, รบกวน, ก่อกวน, แกล้ง)

(d) perplex    (ทำให้ฉงนสนเท่ห์, ทำให้งงงวย)

 

5. When the typewriter was introduced into business, it helped give women economic emancipation (n) and opportunities for greater participation in the workforce. 

(เมื่อเครื่องพิมพ์ดีดถูกนำเข้ามาใช้ในธุรกิจ  มันช่วยให้ผู้หญิงมี  การปลดปล่อย-การปล่อยเป็นอิสระ-การปลดปล่อยหรือเลิกทาส   ทางเศรษฐกิจ  และ (ให้) โอกาสสำหรับการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นในด้านแรงงาน)  (คือ  ช่วยให้ผู้หญิงมีงานทำมากขึ้น)

(a) freedom    (อิสรภาพ)

(b) stability    (ความมั่นคง, เสถียรภาพ)

(c) compensation    (การชดเชย, การตอบแทน, การเยียวยา, เงินชดเชย, ค่าตอบแทน)

(d) growth    (การเจริญเติบโต, การเพิ่มขึ้น)

 

6. Apartment living is vexing (a) to some people because of the nearness of neighbors.

(การอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์  น่าโมโห-น่าขุ่นเคือง   ต่อบางคน  เนื่องมาจากความใกล้ชิด (อยู่ติด) กับเพื่อนบ้าน)  (คือ  ถูกเพื่อนบ้านรบกวน  เช่น  ส่งเสียงดัง)

(a) comforting    (ช่วยปลอบประโลม, ซึ่งปลอบโยน-ปลอบใจ, ให้ความสุขสบาย)

(b) delighting    (น่ายินดี, น่าปลาบปลื้ม, น่าพอใจ)

(c) thrilling    (น่าตื่นเต้น-เร้าใจ, น่าเสียวซ่าน)

(d) irritating    (น่าฉุนเฉียว, น่าโมโห, ซึ่งกวนประสาท, น่าระคายเคือง)

 

7. Many cities have made significant cutbacks (n) in their spending on free public services.

(หลายเมืองได้ทำการตัดทอน (ลดลง) อย่างสำคัญ  ในด้านค่าใช้จ่ายของตนในด้านการบริการสาธารณะแบบให้เปล่า)  (คือ  ลดค่าใช้จ่ายจากการให้บริการฟรี  เช่น รถเมล์  รถไฟฟรี)

(a) improvements    (การปรับปรุง, การทำให้ดีขึ้น)

(b) augmentations    (การเพิ่มขึ้น)

(c) reductions    (การลดลง)

(d) disclosures    (การเปิดเผย)

 

8. A referee in any matches must maintain an impartial (a) judgment on competing teams.

(กรรมการในการแข่งขันใดๆ  จะต้องรักษาการใช้วิจารณญาณ (หรือ การตัดสิน) ซึ่ง  ไม่ลำเอียง-ไม่เข้าข้างฝ่ายใด   ต่อทีมที่เข้าแข่งขัน)

(a) sympathetic    (เห็นอกเห็นใจ)

(b) invariable    (ไม่เปลี่ยนแปลง, คงที่)

(c) attentive    (สนใจ, ตั้งใจ, เอาใจใส่)

(d) unbiased    (อัน-ไบ๊-เอิสท)  (ไม่ลำเอียง, ไม่มีอคติ, ไม่เข้าข้าง, ตรงไปตรงมา)

 

9. Of all the wild dogs, none is more closely related to the domesticated (v) dog than the wolf.

(ในบรรดาสุนัขป่า – ที่มิได้เลี้ยงตามบ้าน – ทั้งหมด  ไม่มีชนิดไหนที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับหมาที่   (ถูก) ทำให้เชื่อง-ทำให้เคยชิน-ทำให้สนใจงานบ้าน-ทำให้ชอบอยู่ในบ้าน-ทำให้เป็นขนบธรรมเนียม   มากไปกว่าหมาป่า  “wolf”)  (เนื่องจากหมาป่ามีหลายพันธุ์  และ “wolf”  เป็นเพียง    ชนิดในนั้น)

(a) hunting    (ซึ่งล่า, ที่ล่า)

(b) tame    (เชื่อง, อ่อนน้อม, เชื่อฟัง, ยินยอมโดยดี)

(c) ferocious    (ดุร้าย, โหดร้าย, ทารุณ)

(d) hybrid    (ซึ่งเป็นพันธุ์ทางหรือพันธุ์ผสม)

 

10. Though many American men help with household chores (ชอร์ส) (n), women still take responsibility for 70 percent.

(แม้ว่าผู้ชายอเมริกันจำนวนมากช่วย  งานบ้าน-งานจิปาถะภายในบ้าน   ผู้หญิงยังคงรับผิดชอบงานเหล่านี้อยู่ถึง  ๗๐  เปอร์เซ็นต์)

(a) tasks    (ทาสค)  (งาน, ภาระหน้าที่, งานหนัก, เรื่องที่ยาก)

(b) industries    (อุตสาหกรรม)

(c) shopping    (การซื้อของ, การจ่ายตลาด)

(d) debts    (เด็ทส)  (หนี้สิน)

 

11. Breathing does not occur automatically (adv.) in whales and dolphins as it does in humans.

(การหายใจมิได้เกิดขึ้น  โดยอัตโนมัติ-เกิดขึ้นอย่างอิสระ-ไร้จิตสำนึก-เป็นกลไก   ในปลาวาฬและปลาโลมา  เหมือนกับที่มันเป็นอยู่ในมนุษย์)  (คือ  การหายใจของมนุษย์เกิดโดยอัตโนมัติ)

(a) systematically    (อย่างเป็นระบบ)

(b) simultaneously    (ซึ่งเกิดขึ้นอย่างพร้อมกัน)

(c) bilaterally    (โดยทั้ง ๒ ฝ่าย)

(d) unconsciously    (โดยไม่มีสติ, โดยไม่รู้สึกตัว)

 

12. Windows in early New England houses were large enough to provide only minimal light and ventilation (n).

(หน้าต่างในบ้านทางภาคนิวอิงแลนด์ (รัฐต่างๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ) ในยุคแรกๆ  ใหญ่เพียงพอที่จะให้แสงและ  การระบายลมหรืออากาศ-การทำให้มีอากาศเข้าได้-การเปิดเผย-การเปิดให้ตรวจสอบ-การแสดงออก-การแสดงข้อคิดเห็น   ผ่านเข้าไปได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น)

(a) decoration    (การตกแต่ง, การประดับประดา)

(b) air    (อากาศ)

(c) safety    (ความปลอดภัย)

(d) sunshine    (แสงอาทิตย์)

 

13. Due to its vivid (a) yellow, black, and orange coloring, the emperor penguin stands out against the usually bleak landscape of its habitat.

(เนื่องมาจากรูปโฉมภายนอก (สีผิว) ที่เป็นสีเหลือง  สีดำ และสีส้มที่  สว่างจ้า-มีสีเจิดจ้า-สีแจ๊ด-มีชีวิตชีวา-ชัดแจ้ง-ชัดเจน-ร่าเริง-สดใส-เต็มไปด้วยชีวิต-เต็มไปด้วยพลังชีวิต   ของมัน  นกเพนกวินจักรพรรดิมีความโดดเด่นตัดกับภูมิประเทศที่ปกติมักจะดูหม่นหมอง (เศร้าสร้อย) ของถิ่นที่อยู่ของมัน)  (หมายถึง  ของนกเพนกวิน)

(a) odd    (แปลก, ประหลาด)

(b) pale    (ซีด, จาง)

(c) bright    (สว่างจ้า)

(d) simple    (เรียบๆ, เรียบง่าย, ธรรมดา)

 

14. John’s mother looked at the broken glass on the floor with equanimity (อี-ควะ-นิ้ม-มิ-ที่) (n); at least he didn’t hurt himself when he knocked over the vase.

(แม่ของจอห์นมองแก้วที่แตกบนพื้นด้วย    ความสงบใจ-ความใจเย็น-ความมีอารมณ์เย็น-ความสมดุลของใจ,   อย่างน้อยที่สุด  จอห์นก็มิได้รับบาดเจ็บเมื่อเขาทำแจกันล้ม  -  และแตก)

 (a) avarice    (แอฟ-วะ-ริส)  (ความโลภ, ความตะกละ, ความงก) 

(b) antagonism    (แอน-แท้ค-โก-นิ-ซึ่ม)  (ความเป็นศัตรูกัน, ความเป็นปรปักษ์, การต่อต้าน) 

(c) ambivalence    (แอม-บิ-เว้-เลิ่นซ)  (ความรู้สึกสองจิตสองใจต่อบุคคลหรือสิ่งหนึ่ง,  ความรู้สึกทั้งบวกและลบต่อบุคคลคนหนึ่งหรือสิ่งหนึ่ง, ความไม่แน่ใจในการเลือกของ  ๒  สิ่งที่ตรงกันข้าม, ความรู้สึกทั้งรักและชังต่อบุคคลเดียวกัน) 

(d) composure    (คัม-โพ้-เช่อะ)  (อารมณ์ที่สงบ, ภาวะจิตที่ปกติ, ความสงบ, ความเงียบสงบ)

 

15. A mountain’s lower slopes may support grass and timber, although the crest may be barren (a) and snow-covered.

(ส่วนลาดชันด้านล่างของภูเขาอาจจะมีหญ้าและต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่   แม้ว่ายอดเขาอาจจะ  ปราศจากพืชผล-แห้งแล้ง    และปกคลุมด้วยหิมะ)

(a) chilly    (เย็นเยือก)

(b) isolated    (ปลีกตัวโดดเดี่ยว)

(c) lifeless    (ไม่มีสิ่งมีชีวิต)

(d) hazardous    (มีอันตราย, เป็นภัย)

 

16. Even though many years have passed since Einstein formulated his theory of relativity, few people are able to grasp (v - n) it fully.

(ถึงแม้ว่าหลายปีได้ผ่านไปแล้วตั้งแต่ไอน์สไตน์สร้างทฤษฎีสัมพัทธ์ของเขา,  ผู้คนน้อยคนสามารถ  เข้าใจ-รู้ซึ้ง-ยึด-จับ-กำแน่น-คว้า-พยายามยึด-พยายามจับ-ความเข้าใจ-การยึด-การจับ-การคว้า-การกำแน่น   มันอย่างเต็มที่)

(a) apply    (ประยุกต์ใช้, ใช้, สมัครงาน)

(b) revise    (แก้ไข, ทบทวน)

(c) comprehend    (เข้าใจ)

(d) project    (คาดการณ์, ประมาณการ, โครงการ)

 

17. The mother soothed (v) the disappointed child and then promised to take him on a picnic as soon as it stopped raining.

(แม่  ปลอบโยน-ปลอบขวัญ-ประโลมใจ   ลูกที่ผิดหวัง  และต่อจากนั้นสัญญาว่าจะพาเขาไปเที่ยวปิกนิก  ในทันทีที่ฝนหยุดตก)

(a) hugged    (กอด)

(b) comforted    (ปลอบโยน, ปลอบใจ, ช่วยเหลือ)

(c) whipped    (หวด, ตี, เฆี่ยน, โบย, ลงแส้, รวบรวม, ชุมนุม)

(d) praised    (สรรเสริญ, ยกย่อง)

 

18. The clerk had to break off (v) the conversation in order to wait on a customer. 

(เสมียนคนนั้นจำเป็นต้อง  หยุดโดยกะทันหัน-ตัดความสัมพันธ์   การสนทนา  เพื่อมารับใช้ลูกค้า)  (คือ  หยุดการสนทนาโดยกะทันหัน)

(a) resume    (ดำเนินต่อไป)

(b) hurry    (รีบเร่ง)

(c) begin    (เริ่มต้น)

(d) interrupt    (ตัดบท, ขัดจังหวะ, ทำให้หยุด, ยับยั้ง, พูดสอด, ขัดขวาง)

 

19. The new tax law is explicit (a); that type of business is tax-exempt.

(กฎหมายภาษีฉบับใหม่  ชัดเจน-ชัดแจ้ง-แน่นอน-เปิดเผย,  (กล่าวคือ)  ธุรกิจประเภทนั้นได้รับการยกเว้นภาษี)

(a) deficient    (ดิ-ฟิช-เชิ่นท)  (ขาดแคลน, ไม่เพียงพอ, บกพร่อง)

(b) exorbitant    {(ราคา) แพงลิ่ว, สูงลิ่ว}

(c) definite    (แน่นอน, แน่ชัด, ชัดเจน, เด็ดขาด)

(d) harsh    (หยาบ, สาก, ฝาด, บาด (ตา), แสบ (แก้วหู), ห้าว, ไม่น่าดู)

 

20. The union’s grievance (n) committee met with the school board to protest the teacher’s firing. 

(คณะกรรมการ  การอุทธรณ์-การร้องทุกข์-ความไม่พอใจ-ข้อข้องใจ-ความข้องใจ   ของสหภาพแรงงาน  พบกับบอร์ดของโรงเรียน  เพื่อประท้วง-คัดค้าน การไล่ครูออกจากงาน)

(a) personnel    (บุคลากร)

(b) investment    (การลงทุน)

(c) scholarship    (ทุนการศึกษา)

(d) complaint    (การอุทธรณ์-การร้องทุกข์, การบ่น)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป