หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 217)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The Chinese President, Si Jin Ping, has strongly hoped to terminate (v) the corruption that has long subverted the country.

(ประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง ของจีนหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะ  ทำให้สิ้นสุด-ทำให้ยุติ-สิ้นสุด-ยุติ-ลงเอย-ลงท้าย-จบลง-เป็นผล   การคอร์รัปชั่น  ซึ่งได้บ่อนทำลายประเทศมาเป็นเวลานานแล้ว)

(a) support    (สนับสนุน)

(b) destroy    (ทำลาย, ดับ, ผลาญ, ฆ่า, ทำให้ไม่ได้ผลหรือใช้การไม่ได้)

(c) fabricate    (กุเรื่องขึ้นมา, ปลอม, ปลอมแปลง, สร้าง, ประดิษฐ์, ทอ)

(d) find out    (ค้นพบ, พบว่า)

 

2. A large number of people thought that the newly published book defamed (v) Islam.

(ผู้คนจำนวนมากคิดว่า  หนังสือที่พิมพ์ใหม่เล่มนั้น  ทำลายชื่อเสียง-สบประมาท-ใส่ร้ายป้ายสี   ศาสนาอิสลาม)

(a) extoled    (สรรเสริญ, ยกย่อง)

(b) slandered    (ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, ใส่ร้ายป้ายสี, หมิ่นประมาท)

(c) criticized    (วิพากษ์วิจารณ์)

(d) ignored    (เพิกเฉย, ละเลย, ไม่สนใจ, ไม่เอาใจใส่)

 

3. The residents firmly believe that the relentless (a) push for economic growth is deeply damaging to the environment.

(ผู้อยู่อาศัย (ชาวบ้าน) เชื่ออย่างแน่นแฟ้นว่า  การผลักดันอย่าง  ทรหด-ไม่ระย่อท้อถอย-ไม่ผ่อนผัน-ไม่ยอมผ่อนปรน-ไม่ปรานี-ไม่ไว้หน้า-บึกบึน   เพื่อความเติบโตทางเศรษฐกิจ  กำลังทำความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง)

(a) unyielding    (ไม่ยอมแพ้, ไม่ระย่อท้อถอย, เด็ดเดี่ยว)

(b) unwise    (ไม่ฉลาด, โง่)

(c) unaware    (ไม่ตระหนัก, ไม่รู้, ไม่รู้ตัว, ไม่ได้คาดคิดมาก่อน, ไม่ได้เตือนมาก่อน)

(d) swift    (รวดเร็ว)

 

4. Pandemonium (n) arose in the hall when the unbelievable election consequences were proclaimed.

(ความโกลาหล-ความสับสนวุ่นวาย-ความเอะอะโกลาหล-สถานที่ที่มีความเอะอะโกลาหล   เกิดขึ้นในห้อง  เมื่อผลการเลือกตั้งที่ไม่น่าเชื่อ  ถูกประกาศออกมา)

(a) wild uproar {ความเอะอะ-สับสนวุ่นวาย-โกลาหล-อึกทึกครึกโครม (uproar) ในแบบยุ่งเหยิง-ไม่มีการควบคุม-ไม่เป็นระเบียบ (wild)}

(b) political unrest    (ความวุ่นวาย-ปั่นป่วนทางการเมือง)

(c) anticipated diseases    (โรคที่ได้รับการคาดหวังไว้แล้ว)

(d) amazement    (ความงงงวย, ความประหลาดใจ, ความทึ่ง)

 

5. She tried to clarify (v) the problematic issues as most participants didn’t understand them completely.

(เธอพยายาม  ทำให้ชัดเจน-ทำให้กระจ่าง-ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น-ทำให้บริสุทธิ์-ทำให้ใสสะ อาด   ประเด็นที่เป็นปัญหา  เนื่องจากผู้เข้าร่วม (ประชุม) ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจมันอย่างสมบูรณ์)  (คือ  ทำให้ประเด็นที่เป็นปัญหามีความกระจ่าง หรือเข้าใจง่ายขึ้น)

(a) bury    (ฝัง)

(b) inquire    (สอบถาม)

(c) make clear    (ทำให้ชัดเจน, ทำให้กระจ่าง)

(d) raise    {ยกขึ้นมาพูด, ยกขึ้น (มือ, แขน), การขึ้นเงินเดือน}

 

6. Despite these initial (a) handicaps, she intends to make a success of it.

(ทั้งๆที่มีความเสียเปรียบ  ในตอนแรก-ตอนเริ่มต้น   เหล่านี้  เธอตั้งใจที่จะทำมันให้สำเร็จ)

(a) quickest    (เร็วที่สุด)

(b) longest    (ยาวที่สุด, นานที่สุด)

(c) last    (สุดท้าย, ที่แล้ว)

(d) first    (ตอนเริ่มแรก, ตอนแรก, ครั้งแรก)

 

7. Apes have been taught to produce sentences, but whether or not they can actually think when they do so is a vehemently (adv.) debated issue among scientists.

(ลิงไร้หางหรือหางสั้น  (เช่น ลิงกอริลล่า, อุรังอุตัง)  ถูกสอนให้สร้างประโยค  แต่ว่ามันจะสามารถคิดได้จริงๆ เมื่อมันทำเช่นนั้น (คือ สร้างประโยค) หรือไม่ก็ตาม  เป็นประเด็นที่ถูกอภิปราย  อย่างดุเดือด-เร่าร้อน-รุนแรง-กระตือรือร้น   ในบรรดานักวิทยาศาสตร์)

(a) recently    (เมื่อเร็วๆมานี้, หมู่นี้)

(b) wisely   (อย่างฉลาด)

(c) hotly    (อย่างเผ็ดร้อน, อย่างรุนแรง,  อย่างดุเดือด)

(d) constantly    (อย่างสม่ำเสมอ, อย่างต่อเนื่อง)

 

8. In low temperature areas, bats shun (v) winter conditions by migrating or hibernating.  

(ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ  ค้างคาว  หลีกเลี่ยง-หนี-หลบหลีก   สภาวะหน้าหนาว  โดยการอพยพหรือจำศีล) (คือ  อยู่ในถ้ำไม่ออกไปหากิน)

(a) endure    (อดทน, ทนทาน)

(b) avoid    (หลีกเลี่ยง)

(c) live through   (มีชีวิตตลอด)

(d) overcome    (เอาชนะ, พิชิต, มีชัยเหนือ)

 

9. Scientific experiments with animal subjects that proliferated (v) in the 1950s are on the decline. 

(การทดลองทางวิทยาศาสตร์กับตัวทดลองที่เป็นสัตว์  ซึ่ง  แพร่หลาย-เพิ่มมากขึ้น-เพิ่มทวี-ขยาย-งอก-แพร่พันธุ์-เผยแพร่   ในทศวรรษ  ๑๙๕๐  กำลังลดน้อยลง)  (คือ  เริ่มเสื่อมความนิยม)

(a) started    (เริ่มต้น)

(b) increased    (เพิ่มขึ้น)

(c) progressed    (ก้าวหน้า, เดินหน้า, คืบหน้า)

(d) became popular    (กลายเป็นที่นิยม)

 

10. After the Berlin Wall was torn down, relations between Russia and the United States became more cordial (a).

(หลังจากกำแพงเบอร์ลินถูกรื้อทิ้ง  ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐฯ  เริ่ม  มีมิตรไมตรีจิต-รักใคร่กัน-เป็นมิตร-อบอุ่น-สนิทสนม-มีน้ำใสใจจริง   มากขึ้น)

(a) intimate    (คุ้นเคย, สนิทสนม)

(b) dubious    (ดู๊-เบียส)  (น่าสงสัย, น่าแคลงใจ, ไม่แน่นอน, คลุมเครือ)

(c) estranged    (ห่างเหิน, แปลกหน้า)

(d) amicable    (มีไมตรีจิต, เป็นมิตร, รักใคร่กัน, ฉันมิตร)

 

11. That is the most ridiculous (a) thing I’ve ever heard.

 (นั่นเป็นสิ่งที่  น่าหัวเราะ-น่าขัน-ไร้สาระ-ตลกขบขัน   มากที่สุดที่ผมเคยได้ยินมา)

 (a) serious    (เอาจริงเอาจัง, รุนแรง)

 (b) peculiar    (พี-คิ้ว-เลีย) (แปลก, พิกล)

 (c) silly    (เหลวไหล, ไร้เหตุผล, น่าหัวเราะ, โง่, เซ่อ)

 (d) delectable    (อร่อย, น่ายินดี)

 

12. A good and sensible judge must be impartial (a).

(ผู้พิพากษาที่ดีและมีวิจารณญาณจะต้อง   ไม่ลำเอียง-ยุติธรรม-มีใจเป็นธรรม-ไม่เข้าข้างใคร-ไม่มีอคติ)

(a) fair    (ยุติธรรม, ถูกต้อง, ซื่อสัตย์,  มาก, ปานกลาง, ดีพอใช้, สะอาด, มีผิวพรรณดี, มีเสน่ห์)

(b) punctual    (ตรงเวลา)

(c) judicious    (ฉลาด, รอบคอบ, สุขุม, มีเหตุผล, เหมาะสม, สมควร)

(d) benevolent    (เมตตา, กรุณา, ใจบุญ, ชอบทำบุญทำกุศล)

 

13. She won’t change her mind because she is obstinate (a).

(เธอจะไม่เปลี่ยนใจ  เพราะว่าเธอ  ดื้อดึง-ดื้อรั้น-ดันทุรัง)

(a) reliable    (เชื่อถือได้, ไว้ใจได้)

(b) stubborn    (ดื้อดึง, ดื้อรั้น, หัวรั้น, แข็งกระด้าง, ว่ายาก, ควบคุมยาก, ยืนหยัดแน่วแน่)

(c) illiterate    (ไม่รู้หนังสือ, อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้)

(d) illegible    {(ลายมือ) อ่านไม่ออกหรืออ่านได้ยาก}

 

14. I told him not to meddle (v) in my personal affairs.

(ผมบอกเขามิให้  ยุ่งเกี่ยว-เข้ายุ่ง-ยุ่ง-เสือก   กับเรื่องส่วนตัวของผม)

(a) invest    (ลงทุน)

(b) assist    (ช่วยเหลือ)

(c) interfere    (แทรกแซง, ก้าวก่าย, ยุ่ง, ขัดขา, รบกวน, สอดแทรก)

(d) evince    (แสดงให้เห็น, แสดงออก, ทำให้เห็น)

 

15. White is the conventional (a) color of the wedding gown.

(สีขาวเป็นสี  ที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติหรือประเพณีนิยม-ธรรมดา-สามัญ-เกี่ยวกับข้อตกลงหรือสัญญา   ของเสื้อคลุมยาวชุดแต่งงาน – ของผู้หญิง)

(a) traditional    (เกี่ยวกับจารีต, สืบทอดตามประเพณี)

(b) exceptional    (พิเศษ, ผิดปกติ)

(c) indelible    (ที่ลบไม่ออก, ที่ถูไม่ออก, ที่ขัดไม่ออก, ที่ลบไม่ได้)

(d) satisfactory    (น่าพอใจ)

 

16. He made a real blunder (n - v) when he insulted the President.

(เขาทำ  ความผิดพลาด-ทำผิดพลาด-พูดออกมาอย่างโง่-แพร่งพรายออกมา-เดินเซ่อ-งุ่มง่าม-ซุ่มซ่าม   อย่างแท้จริง  เมื่อเขาดูหมิ่นท่านประธานาธิบดี)

(a) speech    (สุนทรพจน์, คำพูด)

(b) praise    (คำสรรเสริญ, การสรรเสริญ-ยกย่อง, สรรเสริญ)

(c) mistake    (ความผิดพลาด, ความผิด, ความเข้าใจผิด, ความนึกคิดที่ผิด)

(d) valor    (ความกล้าหาญ)

 

17. Our basketball team has had a succession (n) of victories.

(ทีมบาสเกตบอลของเรามีชัยชนะด้วย  ความต่อเนื่องกัน-การต่อเนื่อง-ลักษณะต่อเนื่อง-ลำดับ-การรับช่วง-การสืบทอดตำแหน่ง)  (คือ  ชนะติดต่อกันหลายครั้ง)

(a) achievement    (ความสำเร็จ, การบรรลุผล)

(b) desire    (ความปรารถนา, ความต้องการ, ปรารถนา, ต้องการ)

(c) prediction    (การทำนาย, คำทำนาย)

(d) series    (สิ่งที่ต่อเนื่องกัน, สิ่งที่เป็นตอนๆ, ชุด, อนุกรม)

 

18. Please confine (v) your remarks to the subject we are debating.

(โปรด  จำกัด-ตีวง-ขีดคั่น-เก็บตัว-กักตัว-กักขัง   คำพูดของคุณให้อยู่ในเรื่อง (หัวข้อ) ที่เรากำลังอภิปรายกัน)

(a) define    (ให้คำจำกัดความ, กำหนด, อธิบาย, ทำให้ชัดเจน)

(b) adjust    (ปรับให้เหมาะสม, ปรับให้สมดุล)

(c) limit    (จำกัด, กำหนด)

(d) express    (แสดงความคิด-ความรู้สึกเป็นคำพูด, แสดงความคิดเห็น, แสดงเป็นเครื่องหมายหรือเป็นสูตร, ส่งด่วน, ถ้าเป็นคำคุณศัพท์ หมายถึง ด่วน, พิเศษ, เร็วเป็นพิเศษ, ถ้าเป็นคำนาม  หมายถึง  ขบวนรถด่วน, การส่งด่วน, บริษัทที่ส่งของด่วน, สิ่งของที่ส่งด่วนหรือเป็นพิเศษ)

 

19. My boss has been sulky and discontented (a) for a week now.

(เจ้านาย (หัวหน้า) ของผมอารมณ์บูดบึ้งและ  ไม่พอใจ-ไม่สบายใจ-ลำบากใจ   มาเป็นเวลา  สัปดาห์แล้ว  ในขณะนี้)

(a) discontinued    (หยุดชะงัก, ไม่ต่อเนื่อง, ไม่สม่ำเสมอ, ขาดตอน)

(b) dissatisfied    (ไม่พอใจ, ไม่อิ่ม)

(c) confused    (สับสน, งุนงง)

(d) blissful    (มีความสุข)

 

20. Animals may use their voices to threaten (v) other animals, to attract mates, or to give various messages to each other.

(สัตว์อาจจะใช้เสียงของมันเพื่อ  ข่มขวัญ-ขู่เข็ญ-คุกคาม-เตือนภัย-เป็นลางร้าย   สัตว์อื่นๆ,  เพื่อดึงดูดคู่ผสมพันธุ์,  หรือเพื่อส่งข่าวสารต่างๆ มากมายระหว่างกัน)

(a) hurt    (ทำร้าย, ทำอันตราย)

(b) intimidate    (ข่มขวัญ, ทำให้ตกใจกลัว)

(c) entertain    (ให้ความบันเทิง-สนุกสนาน)

(d) alert    (เตือนภัย – ถ้าเป็นคำคุณศัพท์  หมายถึง  ว่องไว, เตรียมพร้อม, ระมัดระวัง)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป