หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 214)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The adult polar bear is almost totally a marine (a-n) animal.

(หมีขั้วโลกที่โตเต็มที่  เกือบจะเป็นสัตว์   ทะเล-อยู่ในทะเล-เกี่ยวกับทะเล-เกิดจากทะเล-เกี่ยวกับการเดินเรือ-เหมาะสำหรับการใช้ในทะเลหรือบนเรือ-นาวิกโยธิน-เรือเดินสมุทร-ภาพทะเล   โดยสิ้นเชิง)  (เนื่องจากว่ายน้ำได้เก่งมาก)

(a) plant-eating    (กินพืช)

(b) fur-covered    (ปกคลุมด้วยขน)

(c) sea-dwelling    (อาศัยอยู่ในทะเล)

(d) warm-blooded    (เลือดอุ่น)

 

2. Throughout (prep.) the Pueblo (พเว้บ-โล) Indian territory, weaving was done by men.

(ทุกหนทุกแห่ง (ของ)-โดยตลอด-ตั้งแต่ต้นจนจบ   อาณาเขตของอินเดียนแดงเผ่าพเว้บโล (ในภาคใต้ของอเมริกาหรือเม็กซิโก), การถักทอผ้าถูกทำโดยผู้ชาย)

(a) Outside of    (ข้างนอก, ภายนอก)

(b) In some areas of    (ในบางพื้นที่ของ)

(c) For a while in    (ชั่วขณะหนึ่งใน)

(d) Everywhere in    (ทุกหนทุกแห่งใน)

 

3. The first paper was made from the bark (n) of the mulberry tree.

(กระดาษแผ่นแรกถูกทำจาก  เปลือกไม้  ของต้นหม่อน)

(a) dried wood    (ไม้ตากแห้ง)

(b) syrup    (ซี้-รัพ)  (น้ำเชื่อม, น้ำผลไม้ผสมน้ำและต้มกับน้ำตาล)

(c) root    (ราก)

(d) outer covering    (สิ่งปกคลุมภายนอก, เปลือก)

 

4. In early New England, bachelors (n) were required to live with families.

(ในภาคนิวอิงแลนด์ (รัฐฯต่างๆ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ) ยุคแรกๆ (สมัยที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษ), ชายโสด-ผู้ได้รับปริญญาตรี-อัศวินหนุ่ม-สัตว์ตัวผู้ที่ไม่มีคู่   ถูกกำหนดให้อาศัยอยู่กับครอบครัว)  (คือ  ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้)

(a) schoolteachers    (ครูสอนในโรงเรียน)

(b) college students    (นักเรียนมหาวิทยาลัย)

(c) unmarried men    (ผู้ชายที่ยังไม่แต่งงาน)

(d) ministers    (พระ, รัฐมนตรี, ผู้รับใช้พระผู้เป็นเจ้า)

 

5. Astronomers have speculated (v) that our galaxy formed about ten billion years ago.

(นักดาราศาสตร์ได้  คาดการณ์-เดา-เก็ง-ครุ่นคิด-พิจารณา-เสี่ยงโชค-ซื้อขายหากำไร-เก็งกำไร-ค้าขาย   ว่ากาแล็คซี่ของเรา  ก่อตัวเมื่อประมาณ    หมื่นล้านปีมาแล้ว)

(a) revealed    (เปิดเผย, แสดง)

(b) determined    (กำหนด, ตั้งใจ, มุ่งมั่น)

(c) hypothesized    (ตั้งสมมติฐาน, สร้างสมมติฐาน)

(d) affirmed    (ยืนยัน, เห็นพ้อง, รับรอง, อนุมัติ, พิสูจน์ว่าเป็นความจริง)

 

6. In many ancient civilizations, agricultural knowledge was a collection of experiences transmitted verbally (adv.) from farmer to farmer.

(ในอารยธรรมโบราณจำนวนมาก  ความรู้ด้านการเกษตรกรรมเป็นการรวบรวมประสบการณ์  ที่ได้รับการส่งผ่านกันมา  โดยทางวาจา-เป็นคำพูด (คือบอกต่อๆ กันมา)-ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษร-เกี่ยวกับคำ-ทีละคำ   จากชาวนาคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง)

(a) verbosely    (โดยใช้คำพูดฟุ่มเฟือย-เยิ่นเย้อ-น้ำท่วมทุ่ง)

(b) orally    (โดยทางวาจาหรือทางปาก)

(c) appropriately    (อย่างเหมาะสม)

(d) concisely    (อย่างสั้นๆ, อย่างกะทัดรัด, อย่างรัดกุม, อย่างรวบรัด)

 

7. The police officer surmised (v) that the thief might have been the tall bully who spent a lot of time on the street corner.

(เจ้าหน้าที่ตำรวจ  คาดการณ์-เดา-ทาย   ว่า  หัวขโมยอาจจะเป็นเจ้าคนขี้รังแกคน  ที่มีรูปร่างสูง  ผู้ซึ่งใช้เวลามากมายอยู่ตามหัวมุมถนน)

(a) guessed    (เดา, ทาย, คาดคะเน, คิดว่า, เข้าใจว่า)

(b) stated    (กล่าวว่า, พูดว่า)

(c) proved    (พิสูจน์)

(d) recalled    (ระลึกได้, จำได้)

 

8. Some medications cause drowsiness (n) and should not be used by people who operate machinery.

(ยาบางอย่างก่อให้เกิด  ความง่วงเหงาหาวนอน-ความง่วงนอน-ความเซื่องซึม   และไม่ควรถูกใช้โดยคนที่ควบคุมเครื่องจักรกล)

(a) nervousness    (ความประหม่า, ความวิตกกังวล)

(b) drunkenness     (ความมึนเมา)

(c) sleepiness    (ความง่วงนอน)

(d) unhappiness    (การไม่มีความสุข)

 

9. Several kinds of tomatoes are cultivated (v) in the United States.

(มะเขือเทศมากมายหลายชนิดถูก  เพาะปลูก-ปลูก (พืช)-เพาะ (สติปัญญา, หนวด)-เลี้ยง (กุ้ง, ปู, ปลา)-พัฒนาหรือทำให้ดีขึ้นโดยการศึกษาหรือฝึกฝน-สร้าง (มิตรภาพ, ความรัก   ในสหรัฐฯ)

(a) grown    (เพาะปลูก, ทำให้งอกขึ้น, ทำให้เจริญ, ปล่อยให้เจริญ, ปล่อยให้งอก)

(b) eaten    (กิน)

(c) sold    (ขาย)

(d) processed    (ทำผ่านกระบวนการ)

 

10. It was such a trifling (ไทร้-ฟลิ่ง) (a) sum of money to argue about.

(มันเป็นจำนวนเงินที่  เล็กน้อย (ขี้ปะติ๋ว-ไม่สำคัญ)   มาก (เกินกว่า) ที่จะไปโต้เถียง – เกี่ยวกับมัน)  (หมายถึง  เงินจำนวนเล็กน้อยเกินไป  จนไม่คุ้มค่าที่จะต้องไปเถียงทะเลาะกับผู้อื่นในเรื่องนี้)

(a) complicated    (ยุ่งยาก, ซับซ้อน)

(b) enormous    (ใหญ่โต, มหึมา, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย)

(c) inadequate    (ไม่เพียงพอ)

(d) insignificant    (ไม่สำคัญ, เป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไป, ไม่มีความหมาย)

 

11. She was far too polite to allude (v) to the stain on his jacket.

(เธอสุภาพมากเกินไปที่จะ  พูดถึง-พูดเป็นนัย-แย้ม-พาดพิงถึง-หมายถึง   รอยเปื้อน-รอยด่างบนเสื้อนอกของเขา)

(a) allow    (อนุญาตให้, ยอมให้)

(b) entice     (เอน-ไท้ส) (ล่อลวง, ชักนำไปในทางผิด, ทำให้หลงเข้าใจผิด)

(c) refer    (อ้างถึง, กล่าวถึง, กล่าวโยงไปถึง, พาดพิง, อ้างอิง, ถาม, ตรวจดู)

(d) deface    (ทำให้เสียโฉม, ทำให้ใบหน้าเสีย, เอาผิวหน้าออก, ทำให้ผิวหน้าบาดเจ็บ, ทำลาย)

 

12. We are determined to take whatever action is necessary to rectify (v) the situation.

(เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการใดๆ ก็ตามที่จำเป็น  เพื่อที่จะ  แก้ไขให้ถูกต้อง-ทำให้ถูกต้อง-ปรับให้ถูกต้อง-คำนวณให้ถูกต้อง   สถานการณ์)  (คือ  แก้ไขสถานการณ์ให้ถูกต้อง)

(a) recycle    (นำกลับมาใช้ใหม่)

(b) deteriorate    (เลวลง, แย่ลง, ทำให้เลวลง-แย่ลง)

(c) correct    (แก้ไขให้ถูกต้อง)

(d) conceal    (ปิดบัง, อำพราง, ซ่อนเร้น)

 

13. We are profoundly (adv.) grateful for your help and encouragement.

(เรารู้สึกขอบคุณ-ปลื้มปิติ  อย่างลึกซึ้ง   สำหรับความช่วยเหลือและการให้กำลังใจของคุณ)

(a) candidly    (อย่างเปิดเผย, อย่างตรงไปตรงมา, อย่างเป็นธรรม, อย่างปราศจากอคติ, อย่างซื่อตรง-ด้วยน้ำใสใจจริง)

(b) cautiously    (อย่างระมัดระวัง, อย่างรอบคอบ)

(c) sincerely    (อย่างจริงใจ, อย่างแท้จริง, อย่างบริสุทธิ์, อย่างใจซื่อ, อย่างไม่ผสม-ไม่เจือปน)

(d) deeply    (อย่างลึกซึ้ง)

 

14. They have shown great fidelity (n) to Bali, Indonesia, spending their holidays there for over twenty years.

(พวกเขาได้แสดง  ความจงรักภักดี-ความซื่อสัตย์-ความแม่นยำ-ความถูกต้อง-ความเที่ยงตรง-ความสามารถส่งหรือรับสัญญาณได้อย่างถูกต้อง   อย่างยิ่งต่อบาหลี,  อินโดนีเซีย  โดยใช้เวลาในวันหยุดที่นั่นเป็นเวลากว่า  ๒๐  ปี  (หมายถึง  ไปเที่ยวที่นั่นทุกปี  เป็นเวลากว่า  ๒๐  ปี  จึงถือว่ามีความจงรักภักดีต่อสถานที่แห่งนี้มาก)

(a) attendance    {การไปเข้าร่วม (ประชุม, เรียน), การดูแลรักษา, จำนวนหรือผู้คนที่ไปเข้าร่วม}

(b) validity    (ความถูกต้อง, ความสมบูรณ์, ความสมเหตุสมผล, การใช้ได้หรือฟังขึ้น, การชอบด้วยกฎหมาย)

(c) fondness    (การชอบ, การรัก, การติดอกติดใจ, ความโง่-งมงาย)

(d) loyalty    (ความจงรักภักดี, ความซื่อสัตย์)

 

15. The state of Washington was formerly (adv.) part of the Oregon Territory.

 (รัฐวอชิงตัน  เมื่อก่อน-สมัยก่อน-แต่ก่อน-ในระยะแรกเริ่ม   เป็นส่วนหนึ่งของดินแดนโอรีกอน)  (สมัยเมื่อยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ)

 (a) recently    (เมื่อเร็วๆมานี้)

 (b) probably    (บางที, อาจจะ)

 (c) previously    (เมื่อก่อน, แต่ก่อน)

 (d) for a short time    (เป็นเวลาสั้นๆ)

 

16. The ruby is the hardest of all gems save (prep.) the diamond.

 (ทับทิมแข็งที่สุดในบรรดาเพชรพลอย (หรือของมี่ค่า)  ยกเว้น  เพชร)

 (a) connected to    (เชื่อมโยงกับ)

 (b) like    (เช่น, เหมือน, คล้าย)

 (c) superior to    (เหนือกว่า, ดีกว่า, เก่งกว่า)

 (d) except    (ยกเว้น)

 

17. Conservative groups and artists in Hollywood have never been able to sustain a beneficial lasting (a) relationship.

(กลุ่มอนุรักษ์ฯ และศิลปินในฮอลลีวูด  ไม่เคยสามารถที่จะดำรงความสัมพันธ์ที่  ยืนนาน-ถาวร   ที่เป็นผลดี (เป็นประโยชน์) ได้เลย)

(a) worthwhile    (คุ้มค่า, ควรค่า)

(b) reliable    (เชื่อถือได้, น่าเชื่อถือ, ไว้วางใจ)

(c) satisfactory    (น่าพอใจ)

(d) enduring    (ทนทาน, คงทน, ยืนนาน, อยู่ชั่วกาลนาน, อมตะ, ไม่ตาย)

 

18. Diamonds can be made artificially (adv.) from graphite subjected to high pressures and temperatures.

(เพชรสามารถถูกสร้าง  อย่างเทียม-อย่างปลอม-อย่างไม่แท้-อย่างประดิษฐ์ขึ้นเอง (ทำขึ้นเอง)-ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ   ได้จากกราไฟ้ต์ที่ผ่านความดันและอุณหภูมิที่สูง)

(a) easily    (อย่างง่ายดาย)

(b) properly    (อย่างเหมาะสม)

(c) synthetically    (อย่างเป็นของเทียม, อย่างไม่ใช่โดยธรรมชาติ, อย่างไม่จริง, อย่างไม่แท้)

(d) flawlessly    (อย่างไม่มีที่ติ, อย่างไม่มีตำหนิ)

 

19. Many pure metals have little use because they are too soft, rust too easily, or have some other drawback (n).

(โลหะบริสุทธิ์จำนวนมากมีการใช้ประโยชน์น้อย  เพราะว่ามันอ่อนนุ่มเกินไป,  เป็นสนิมง่ายเกินไป,  หรือไม่ก็มี  ข้อเสียเปรียบ-ข้อบกพร่อง-จุดบกพร่อง-อุปสรรค-สิ่งกีดขวาง-การถอนคืน-การถอนเงิน-การคืนเงิน-การคืนภาษี    อื่นๆ)

(a) property    (คุณสมบัติ, ทรัพย์สิน)

(b) disparity    (ความแตกต่างกัน, ความไม่เหมือนกัน)

(c) compliance    (การยอมทำตาม, การปฏิบัติตาม, การยอมให้, การยินยอม, การเชื่อฟัง)

(d) disadvantage    (ข้อเสียเปรียบ, ความเสียเปรียบ, ข้อเสียหาย)

 

20. The travel agent tried to tantalize (v) his customers with details of a proposed trip to the islands.

(ตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวพยายามที่จะ  ยั่วเย้า-ทำให้น้ำลายไหล   ลูกค้าของตน  ด้วยรายละเอียดของการเดินทางไปยังเกาะต่างๆ ที่ถูกเสนอให้)

(a) inform    (แจ้ง, บอกให้ทราบ)

(b) tempt    (ยั่วยวน, ยั่วใจ, ล่อใจ)

(c) dissuade    (ชักชวนไม่ให้ทำ, หน่วงเหนี่ยว, ห้ามปราม, ยับยั้ง)

(d) deceive    (โกง, หลอกลวง, ต้มตุ๋น)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป