หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 184)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. It is difficult to keep invective (n) out of our discussion about the enemy.

(มันยากที่จะกัน    การด่าว่าอย่างรุนแรง-การประณามอย่างรุนแรง-คำประณาม-การด่าว่า-การกล่าวดูหมิ่น     ออกไปจากการประชุมปรึกษาหารือของเราเกี่ยวกับศัตรู)  (คือ อดที่จะด่าว่า-ประณามศัตรูมิได้  เมื่อพวกเรามีการประชุมกัน)

(a) paradox    (แพ้-ระ-ดอคซ)  (คำพูดหรือข้อความที่ดูเหมือนไม่ถูกต้อง  แต่ความจริงอาจถูก, สิ่ง (บุคคล, เหตุการณ์, คำพูด) ที่ขัดแย้งกัน, ข้อสรุปที่ดูเหมือนขัดกัน, สิ่งที่ดูเหมือนแย้งกัน  แต่ทว่าเป็นจริง เช่น “ยิ่งรีบก็ยิ่งช้า” หรือ คำกล่าวที่ว่า “เชื้อโรคซึ่งก่อให้เกิดโรคภัย  อาจถูกใช้ป้องกันโรคนั้นได้”  หรือ “ใช้เซรุ่ม (ได้มาจากพิษงู) แก้พิษงู  -  ข้อความเหล่านี้ล้วนเป็น  “Paradox”)

(b) paragon    (แพ้-ระ-กอน)  (ตัวอย่างอันยอดเยี่ยม, ตัวอย่างอันดีเลิศ) 

(c) promenade    (พรอม-มี-เน้ด  หรือ  นาด)  (๑. (คำนาม)  บริเวณกว้างใหญ่สำหรับเดินเล่น, การเดินเล่น  -  โดยเฉพาะในที่สาธารณะ, การเดินทอดน่อง, การเดินแสดง ตัว, งานเต้นรำ  -  โดยเฉพาะที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัย   ๒. (คำกริยา) เดินเล่น, เดินทอดน่อง, เดินพาเหรดในงานเต้นรำ) 

(d) abuse    (อะ-บิ๊วซ)  {(คำนาม๑.  การกล่าวร้าย, การด่าว่า, การประณาม,  ๒.  การทารุณ, การทำอันตราย,การใช้ในทางที่ผิด, การทำลายหรือทำให้เสียหาย, การใช้แบบเอาเปรียบ  (คำกริยา๑. กล่าวร้าย, ด่าว่า, ประณาม  ๒.  ทารุณ, ทำอันตราย, ทำให้เสียหาย, ใช้ในทางที่ผิด, ใช้แบบเอาเปรียบ}

(e) insurgency    (= insurgence)   (การจลาจล, การกบฏ) 

 

2. The detective had little to go on because of the nondescript (น้อน-ดิส-คริพท) (a) nature of the criminal.

(นักสืบทำอะไรต่อไปได้เพียงนิดหน่อย  เนื่องมาจากลักษณะ     ซึ่งไม่สามารถจะจัดอยู่ในพวกใดได้-พันทาง-บุคคลที่ไม่มีลักษณะเด่นที่ทำให้แตกต่างไปจากผู้อื่น    ของเจ้าอาชญากร)  (คือ  นักสืบทำงานได้น้อย  เนื่องจากอาชญากรไม่มีลักษณะเด่น  หรือแตกต่างไปจากคนอื่น  ที่จะทำให้คนสังเกตเห็นพวกเขาได้ง่าย)

(a) boisterous    (บ๊อย-สเทอ-เริส)  (หนวกหู, อึกทึก, เอะอะ, หยาบ, พล่าน)  

(b) eloquent    (เอ๊ล-โล-เควิ่นท)  (พูดคล่อง, มีคารมคมคาย, มีฝีปาก, ซึ่งโน้มน้าวจิตใจ) 

(c) contentious    (คัน-เท้น-เชิส)  (ชอบทะเลาะ, ชอบต่อสู้, ชอบโต้เถียง) 

(d) decrepit    (ดิ-เคร้พ-พิท)  (อ่อนกำลังด้วยวัยชรา, ชรา, แก่ตัว, เก่าแก่, เสื่อมเพราะการใช้มาก) 

(e) undistinguished; difficult to describe   (ไม่ต่างจากคนอื่น-ไม่ได้ทำให้แตกต่าง-ธรรมดา-ไม่ได้แยกแยะ-ไม่ชัดเจน;  อธิบายหรือบอกลักษณะรูปพรรณสัณฐานได้ยาก

 

3. He received a posthumous (พอส-ทิว-เมิส) (a) award for bravery.

(เขาได้รับรางวัล (ซึ่ง)     เกิดขึ้นหลังจากการตาย-หลังการตายของผู้เขียน-ซึ่งเกิดมาหลังบิดาตาย   สำหรับความกล้าหาญ  -  ของเขา)  (คือ  ได้รับรางวัลความกล้าหาญ  หลังจากที่เจ้าตัวได้ตายไปแล้ว  โดยมีผู้อื่นมารับรางวัลแทน)

(a) supernatural    (เหนือธรรมชาติเกี่ยวกับสิ่งปาฏิหาริย์, อภินิหาร, ศักดิ์สิทธิ์, ประหลาด, มหัศจรรย์, เกินปกติ, คาดไม่ถึง, เกี่ยวกับภูตผีปีศาจ) 

(b) approximate    (อะ-พร้อค-ซิ-เมท)  (๑. (คำคุณศัพท์) ประมาณ, ใกล้เคียง, มีจำนวนใกล้เคียง   ๒. (คำกริยาคล้ายกันมาก, ใกล้เคียงกับ, เลียนแบบ)

(c) happening after someone’s death    (ซึ่งเกิดขึ้นหลังความตายของคนๆหนึ่ง

(d) frugal    (ฟรู้-เกิ้ล)  (ประหยัด, มัธยัสถ์, กระเหม็ดกระแหม่, ตระหนี่, มีค่าเล็ก น้อย, ราคาถูก) 

(e) arbitrary    (อ๊าร์-บิ-ทระ-รี่)  (เผด็จการ, ตามอำเภอใจ, เอาแต่อารมณ์, ไร้เหตุผล, โดยพลการ) 

 

4. The tip he had been offered was a mere pittance (n), and the taxi driver threw it on the ground in disdain.

(เงินค่าทิปที่เขาได้รับการเสนอให้เป็นเพียง     จำนวนเล็กน้อย-รายได้หรือค่าจ้างเล็กๆ น้อยๆ-เงินค่าครองชีพเล็กๆน้อยๆ-การให้ทานเล็กๆน้อยๆ-นิตยภัต    เท่านั้น  และเจ้าคนขับแท็กซี่เลยโยนมันลงบนพื้นด้วยความดูหมิ่นดูแคลน)

(a) small amount    (จำนวนเงินเพียงเล็กน้อย)

(b) utopia    (ยู-โท้-เพีย)  (ดินแดนที่มีแต่ความสุข-สงบ, ดินแดนที่มีสภาพทางการเมืองและสังคมที่สมบูรณ์, ระบบการเมืองหรือสังคมที่สมบูรณ์) 

(c) anathema    (แอน-แน้ธ-ธี-ม่ะ)  (๑. คำสาปแช่ง, การสาปแช่ง, การประณามอย่างรุนแรง,  ๒. บุคคลหรือสิ่งที่คนสาปแช่งหรือเกลียดชัง) 

(d) haven    (เฮ้-เวิ่น)  (ที่พักอาศัย, ที่หลบภัย, ท่าเรือ) 

(e) rival    (ไร้-เวิ่ล)  (๑. คู่ต่อสู้, คู่แข่งขัน, คู่ปรับ,  ๒. ผู้ที่มีความสามารถหรือคุณสม บัติพอจะทัดเทียมกันได้, สิ่งที่พอจะทัดเทียมกันได้) 

 

5. Randy often becomes vociferous (โว-ซิฟ-เฟอะ-เริส) (a) during arguments.  He doesn’t know what he believes, but he states it loudly nevertheless.

(แรนดี้มักจะ    เสียงดังเอะอะโวยวาย-ตะโกนร้อง-ซึ่งร้องหนวกหูหรือเสียงดัง    อยู่บ่อยๆในระหว่างการโต้เถียง (การโต้คารม, การอ้างเหตุผล) (ทั้งนี้) เขาไม่รู้ในสิ่งที่เขาเชื่อ  แต่เขากล่าวมันด้วยเสียงดัง  แม้กระนั้นก็ตาม)

(a) vindictive    (พยาบาท, อาฆาต, แค้น, มีเจตนาร้าย, แก้แค้น, แก้เผ็ด) 

(b) vitriolic    (วี-ทริ-อ๊อล-ลิค)  (ถากถาง, เสียดสี, เผ็ดร้อน, (คำพูด) เจ็บแสบมาก, แสบไส้, กัดกร่อนมาก) 

(c) volatile    (ว้อล-ละ-ไทล)  (เปลี่ยนแปลงได้ง่าย, ขึ้นๆลงๆ, ไม่คงที่, ปะทุง่าย, ระเบิดง่าย, ระเหยเป็นไอได้รวดเร็ว) 

(d) loud; noisy   (เสียงดัง, อึกทึก; หนวกหู, เต็มไปด้วยเสียง)  

(e) unremitting    (อัน-ริ-มิ้ท-ทิ่ง)  (ไม่หยุดยั้ง, ไม่ลดน้อยลง, ไม่หยุดหย่อน, ไม่ลดราวาศอก) 

 

6. Heavy rain turned the football field into such a quagmire (แคว้ก-ไม-เออะ)  (n) that neither team could make much progress on offense.

(ฝนที่ตกหนักเปลี่ยนสนามฟุตบอลให้กลายเป็น     บึง-หนอง-หล่ม-บ่อเลน-ปลัก-สถาน การณ์ที่ลำบากมาก    จนกระทั่งไม่มีทีมใดสามารถคืบหน้าไปได้มาก  ในการเป็นฝ่ายรุก)

(a) profusion    (โพร-ฟิ้วส-ชั่น)   (ปริมาณที่มากมายเกินไป, ความฟุ่มเฟือย, ความสุรุ่ยสุร่าย)  

(b) oblivion     (อะ-บลิ้ฟ-เวี่ยน)  (การถูกลืม, การสูญจากความทรงจำ, การลืมเลือน, การให้อภัย, การอภัยโทษ)  

(c) soft wet boggy land    (พื้นดินที่เป็นบึง-หนอง ที่เปียกชื้นและอ่อนนุ่ม)  

(d) nonchalance    (น้อน-ชะ-เลิ่นซ  หรือ  ล่านซ)   (ความเมินเฉย, ความไม่ใยดี, ความไม่สนใจ, ความห่างเหิน)  

(e) drought    (เดร้าท์)  (ความแห้งแล้ง, ความขาดแคลนน้ำ, ฤดูแล้ง, การขาดแคลนที่ยาวนาน, ความกระหายน้ำ)  

 

7. The organization’s financial situation has always been tenuous (เท้น-ยู-อัส) (a); the balance of the checking account is usually close to zero.

(สถานะทางการเงินขององค์กรมักจะ     บอบบาง-เรียวเล็ก-ละเอียดลออเกินไป-ไม่สำคัญ-จืดชืด    อยู่โดยตลอดมา  (ทั้งนี้) จำนวนเงินที่เหลือในบัญชีเช็ค  มักอยู่ใกล้ระดับศูนย์เสมอ)

(a) tentative     (เท้น-ทะ-ทิฟว)  (๑.  ยังไม่แน่นอน, ลองดูไปก่อน, เป็นแค่การทดลอง ยังไม่ใช้จริง, ชั่วคราว,  ๒.  ลังเล, ไม่แน่ใจ, สงสัย, วิตก, เหนียมอาย, ขวยเขิน, ไม่มั่นคง)  

(b) flimsy; extremely thin    (ไม่มั่นคง-บอบบาง-อ่อนแอ; น้อยหรือบางอย่างมาก)

(c) substantive     (สำคัญ, มีแก่นสาร, มีตัวตน, มีเนื้อหา, แท้จริง, มากมาย, ยิ่งใหญ่)  

(d) subversive    (ซับ-เว้อร์-ซิฟว)   (เป็นการโค่นล้มหรือล้มล้าง, ซึ่งบ่อนทำลาย, มีแนวโน้มที่จะโค่นล้มหรือบ่อนทำลาย)  

(e) succinct    (ซัค-ซิ้งคท)  (สั้น, รวบรัด, กะทัดรัด, สรุป, ย่อ, ไม่เยิ่นเย้อ, รัดรูป)  

 

8. He took part in an expedition  (เอคส-พิ-ดิ๊ช-ชั่น) (n) to the South Pole.

(เขามีส่วนร่วมใน    การเดินทาง-การเดินทางเพื่อสำรวจหรือทำสงคราม ฯลฯ   ไปยังขั้วโลกใต้)

(a) project    (โครงการ) 

(b) journey    (การเดินทาง)

(c) dispute    (การโต้เถียง, การทะเลาะวิวาท) 

(d) proposal    (ข้อเสนอ) 

(e) utensil    (ยู-เท้น-เซิ่ล)  (เครื่องมือ, เครื่องใช้, ภาชนะ)  (ในบ้าน หรือในครัว)

 

9. She had a sensation (n) that something was wrong.

(เธอมี     ความรู้สึก-ประสาทสัมผัส-ความตื่นเต้น-ความเกรียวกราว    ว่าบางสิ่งบางอย่างผิดพลาด)

(a) report    (รายงาน) 

(b) proof    (หลักฐาน, พยาน, การพิสูจน์, การทดสอบ) 

(c) feeling    (ความรู้สึก)

(d) scheme    (สคีม)  (. โครงการ, แผนการ, แผนผัง, แบบแผน, ระบบการจัดการ,   . แผนลับ, แผนร้าย, เพทุบาย, กลเม็ด) 

(e) amulet   (แอ๊-มิว-เล็ท)  (เครื่องราง)

 

10. Major earthquakes are among nature’s most devastating events, causing an incalculable (a) loss of lives and properties.

(แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ๆเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่ทำความเสียหายมากที่สุดของธรรมชาติ  ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสีย     ที่ไม่สามารถคำนวณได้-ที่นับไม่ไหว-ที่มากมายมหาศาล    ของชีวิตและทรัพย์สิน)

(a) unprofitable     (ที่ไม่มีกำไร) 

(b) invincible     (ที่ไม่สามารถเอาชนะได้, ที่ทำลายไม่ได้) 

(c) immeasurable     (ที่ไม่สามารถวัดได้, นับไม่ถ้วน, เหลือคณานับ, ไม่มีขอบเขต)

(d) irreparable    (ที่ไม่อาจซ่อมแซมหรือเยียวยาได้, ที่แก้ไขไม่ได้, ที่ทำให้ดีขึ้นไม่ได้) 

(e) eminent    (เอ๊ม-มิ-เนิ่นท)  (เด่น, มีชื่อเสียง, สูงส่ง, สูง, เป็นปุ่มยื่นออกมา)

(f) utilizable    (ซึ่งสามารถใช้การได้, ใช้การได้)

 

11. The chairman of the board of directors had made positive and overt efforts to eradicate (v) every trace of discrimination in the company.

(ท่านประธานคณะกรรมการบริษัท  ได้ทำความพยายามเชิงบวกและเปิดเผย  ที่จะ    กำจัด-ทำลาย-ถอนรากเหง้า-ถอนรากถอนโคน    ทุกๆร่องรอยของการเลือกที่รักมักที่ชัง (ความไม่เป็นธรรม) ในบริษัท)

(a) alter    (อ๊อล-เท่อะ)  (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร) 

(b) clarify    (แคล้-ริ-ไฟ)  (ทำให้กระจ่าง, ทำให้ชัดเจน, ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น, ทำให้ใสสะอาด, ทำให้บริสุทธิ์) 

(c) concur    (คัน-เค่อร์)  (๑.  เห็นด้วย, เห็นพ้อง, ยอมตาม,  ๒.  ประจวบกัน, เกิดขึ้นพร้อมกันอย่างบังเอิญ, ทำงานร่วมกัน, ให้ความร่วมมือ) 

(d) elaborate    (อิ-แล้บ-เบอะ-เรท)  (บรรยายอย่างละเอียด, สาธยาย, วางแผนอย่างละเอียด, ทำอย่างประณีต, เพิ่มรายละเอียด, ต่อเติมให้ละเอียด)  

(e) eliminate    (อิ-ลิ้ม-มิ-เนท)  (๑.  กำจัด, ขจัด, ทำลาย, ขับไล่, ขับออก,  ๒. ลบทิ้ง, คัดออก, เอาออกไป) 

 

12. They had an impartial (อิม-พ้าร์-เชิ่ล) (a) judgment on the issue.

(พวกเขามีวิจารณญาณที่    ยุติธรรม-ไม่เอนเอียง-มีใจเป็นธรรม-ไม่เข้าข้างใคร-ไม่มีอคติ    ในประเด็นนั้น)

(a) unwitting    (ไม่ตั้งใจ, ไม่เจตนา, ไม่รู้, ไม่รู้ตัว, ไม่ตระหนัก) 

(b) unwonted    (อัน-ว้อน-ทิด)  (ผิดปกติ, ผิดธรรมดา, ไม่เคยมาก่อน) 

(c) equitable    (เอ๊ค-วิ-ทะ-เบิ้ล)  (เที่ยงธรรม, ยุติธรรม, มีเหตุผล)

(d) salutary    (แซ้ล-ลู-เทอะ-รี่)  (๑. ส่งเสริมสุขภาพ, มีประโยชน์ต่อสุขภาพ,  ๒.  มีประโยชน์, ช่วยเยียวยารักษา, เอื้ออำนวยผล) 

(e) sanctimonious    (แซงค-ทิ-โม้-เนียส)  (แสร้งทำเป็นศักดิ์สิทธิ์, แสร้งทำเป็นถูกต้อง, แสร้งทำเป็นศรัทธาหรือเคร่งศาสนา) 

(f) sardonic    (ซาร์-ด๊อน-นิค)  (ถากถาง, เหน็บแนม, เสียดสี, เยาะเย้ย, หัวเราะเยาะเย้ย, พูดกระทบกระแทก) 

 

13. Jack abhorred (แอบ-ฮ่อร์) (v) having to wake up before dawn.

(แจ๊ค    เกลียดแสนเกลียด-เกลียดชัง-รังเกียจ-ชิงชัง     ที่จำเป็นต้องตื่นนอนก่อนย่ำรุ่ง)

(a) lionized    (ไล้-เอิน-ไนซ)  (ยกย่องเป็นผู้มีชื่อเสียง, ยกย่องให้เป็นคนสำคัญ, ชมสิ่งหรือสถานที่ที่น่าสนใจ) 

(b) litigated    (ลิ้ท-ทิ-เกท)  (ฟ้องร้อง, ดำเนินคดี, โต้แย้ง) 

(c) loathed    (โลธ)  (เกลียด, เกลียดชัง, รังเกียจ, ไม่ชอบ)

(d) loitered    (ล้อย-เท่อะ)  (เดินเตร่, เดินเอ้อระเหย, เถลไถล, ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์)  

(e) castigated    (แคส-ทิ-เกท)  (วิจารณ์อย่างรุนแรง, ทำโทษเพื่อดัดสันดาน) 

 

14. The four leaders will assemble (อะ-เซ้ม-เบิ้ล) (v) in Paris for a summit meeting next month.

(ท่านผู้นำทั้ง  ๔  คน  จะ    ประชุม-รวบรวม-รวมเข้าด้วยกัน-ประกอบชิ้นส่วน    ในปารีส  สำหรับการประชุมสุดยอด (ของผู้นำระดับสูงสุด) ในเดือนหน้า)

(a) admonish    (แอด-ม้อน-นิช)  (๑. ตักเตือน, ให้สติ, ห้าม,   ๒. ด่าว่า, ว่ากล่าว, ตำหนิอย่างรุนแรง) 

(b) adulterate    (อะ-ดั๊ล-เทอ-เรท)  (เจือปน, ทำให้ปนเปื้อน, ทำให้ไม่บริสุทธิ์, ลักลอบเป็นชู้) 

(c) beset    (๑. กลุ้มรุม, รบกวน,   ๒. ห้อมล้อม, โจมตีทุกด้าน) 

(d) censure    (เซ้น-เช่อะ)  (. (คำกริยา)  = ตำหนิ, ติเตียน, ด่า, ว่า, วิจารณ์อย่างรุนแรง,  ๒. (คำนาม)  =  การตำหนิ, การติเตียน) 

(e) congregate    (ค้อง-กรี-เกท)  (ประชุม, ชุมนุม, จับกลุ่มกัน, รวบรวม)

(f) consecrate    (ค้อน-ซิ-เครท)  (๑. ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,  ๒. อุทิศให้, อุทิศตัว)  

 

15. He was a warm friendly man, with surprising modesty (ม้อด-ดิส-ที่) (n).

(เขาเป็นผู้ชายที่อบอุ่นและเป็นมิตร  พร้อมด้วย     ความถ่อมตัว-ความไม่รุนแรง-ความพอประมาณ-ความไม่หรูหรา     อย่างน่าประหลาด)

(a) cache    (แคช)  (๑. ที่ซ่อน, ที่เก็บ,   ๒.  ของที่ซ่อนหรือเก็บไว้)  

(b) mercy    (เม้อร์-ซี่)  (ความเมตตา, ความกรุณาปรานี, ความอนุเคราะห์, ความเห็นอกเห็นใจ) 

(c) enigma    (อิ-นิ้ก-ม่ะ)  (ปริศนา, คำพูดปริศนา, คนลึกลับ, สิ่งที่น่าฉงนสนเท่ห์) 

(d) longevity    (ลอน หรือ ลาน-เจ๊ฟ-วิ-ที่)  (ชีวิตอันยืนยาว, ความมีอายุยืน, ระยะยาวนานของชีวิต, ช่วงชีวิต)  

(e) pinnacle    (พิ้น-นะ-เคิ่ล)  (ยอด, จุดสุดยอด, ขีดสุด, ยอดภูเขา เจดีย์ ตึก หอ หรืออื่นๆ, ส่วนที่เป็นยอดแหลม) 

(f) humility    (ฮิว-มิ้ล-ลิ-ที่)  (ความนอบน้อม, ความถ่อมตัว)

 

16. He made a real blunder (n) when he insulted the President.

(เขาทำ    ความผิดพลาด    อย่างแท้จริง  เมื่อเขาดูหมิ่นท่านประธานาธิบดี)

(a) speech    (สุนทรพจน์, คำพูด)

(b) praise    (คำสรรเสริญ, การสรรเสริญ-ยกย่อง, สรรเสริญ)

(c) mistake    (ความผิดพลาด, ความผิด, ความเข้าใจผิด, ความนึกคิดที่ผิด)

(d) valor    (ความกล้าหาญ)

(e) retaliation    (การโต้ตอบ, การแก้เผ็ด, การล้างแค้น)

 

17. Animals may use their voices to threaten (เธร้ท-เทิ่น) (v) other animals, to attract mates, or to give various messages to each other.

(สัตว์อาจจะใช้เสียงของมันเพื่อ    ข่มขวัญ-ขู่เข็ญ-คุกคาม-เตือนภัย-เป็นลางร้าย    สัตว์อื่นๆ,  เพื่อดึงดูดคู่ผสมพันธุ์,  หรือเพื่อส่งข่าวสารต่างๆ มากมายระหว่างกัน)

(a) hurt    (ทำร้าย, ทำอันตราย)

(b) intimidate    (อิน-ทิ้ม-มิ-เดท)  (ข่มขวัญ, ขู่ขวัญ, ขู่, ทำให้ตกใจกลัว, คุกคาม)

(c) entertain    (ให้ความบันเทิง-สนุกสนาน)

(d) alert    (เตือนภัย)  (ถ้าเป็นคำคุณศัพท์ หมายถึง ว่องไว, เตรียมพร้อม, ระมัดระวัง)

(e) pursue    (เพอร์-ซู่  หรือ  ซิ่ว)  (ติดตาม, ไล่ตาม, ตามจับ, เจริญรอย, ดำเนินตาม, ปฏิบัติตาม, ดำเนินการต่อไป)

 

18. Some medications cause drowsiness (เดร๊า-ซิ-เนส) (n) and should not be used by people who operate machinery.

(ยาบางอย่างก่อให้เกิด     ความง่วงเหงาหาวนอน-ความง่วงนอน-ความเซื่องซึม    และไม่ควรถูกใช้โดยคนที่ควบคุมเครื่องจักรกล)

(a) nervousness    (ความประหม่า, ความวิตกกังวล)

(b) drunkenness    (ความมึนเมา)

(c) sleepiness    (ความง่วงนอน)

(d) unhappiness    (การไม่มีความสุข)

(e) viciousness    (วิ้ช-เชิส-เนส)  (ความชั่ว, ความชั่วร้าย, ความเสื่อมทราม, ความเลวทราม, ความดุร้าย, ความร้ายกาจ, ความผิดพลาด, ความบกพร่อง)   

 

19. The year 1966 witnessed the beginning of the “Cultural Revolution” in China, brought about (v) by Chairman Mao.

(ปี  ๑๙๖๖  ได้เห็นการเริ่มต้นของการปฏิวัติวัฒนธรรมในจีน  ซึ่งถูก    ทำให้เกิดขึ้น    โดยท่านประธานเหมา)

(a) promoted    (ส่งเสริม, สนับสนุน, กระตุ้น)

(b) made famous    (ทำให้มีชื่อเสียง)

(c) brought up    (เลี้ยงดู, อบรม, ให้การศึกษา)  (มาจาก  “Bring up”)

(d) caused to exist    (เป็นเหตุให้มีอยู่หรือดำรงอยู่)

(e) wiped out    (ทำลาย, กวาดล้าง)

 

20. China’s “Cultural Revolution” was the period of great upheaval (อัพ-ฮี้-เวิ่ล) (n) aimed at creating a new revolutionary spirit, and for four years the country had little contact with the outside world.

(การปฏิวัติวัฒนธรรมของจีน  เป็นช่วงเวลาของ     การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง-การยก ระดับขึ้น-การยกขึ้น-การสูงขึ้น    ครั้งใหญ่  โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างวิญญาณแห่งการปฏิวัติครั้งใหม่  และเป็นช่วงเวลา  ๔  ปี  ที่ประเทศ (จีน) มีการติดต่อกับโลกภายนอกเพียงเล็กน้อย)

(a) progress    (ความก้าวหน้า)

(b) effort    (ความพยายาม)

(c) change    (ความเปลี่ยนแปลง)

(d) valor    (แว้ล-เล่อะ)  (ความกล้าหาญ, ความองอาจ, ความอาจหาญ)

(e) nomination    (นอม-มิ-เน้-เชิ่น)  (การเสนอชื่อ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป