หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 18)

Choose the word that is closest in meaning to the given word.

(จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ให้มา)

1.    indispensable (a) – สำคัญยิ่ง, จะขาดเสียมิได้ (ถ้าเป็นคำนาม หมายถึงบุคคลหรือสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง)

    (a) adequate (พอเพียง)

    (b) undisputed (ไม่อาจโต้แย้งได้, แน่นอน)

    (c) compulsory (ซึ่งเป็นการบังคับ, ซึ่งจำเป็นต้องทำ, เป็นเชิงบังคับ, เป็นหน้าที่ที่ต้องทำ)

    (d) essential (จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นเนื้อแท้, เป็นปัจจัย, เป็นพื้นฐาน)

2.    colossal (a) – (ตึก) ใหญ่โตมาก, (เงิน) มากมาย, (ปัญหา)  ใหญ่, (อำนาจ) มหาศาล

    (a) peculiar (แปลก, ประหลาด, พิกล)

    (b) tiny (เล็กมาก, จิ๋ว)

    (c) advantageous (ได้ประโยชน์, มีประโยชน์, ได้กำไร)

    (d) gigantic (ใหญ่โตผิดปกติ, มหึมา, มหาศาล, คล้ายยักษ์)

3. riddle (n) – ปริศนา, คำปริศนา,  บุคคลที่เป็นปริศนา, สิ่งที่ทำให้ฉงน, ปัญหา, คำถามที่ทำให้งง

    (a) peril (อันตราย, ภัย)

    (b) generosity (ความเอื้อเฟื้อ, ความใจกว้าง)

    (c) mystery (ความลึกลับ, ความลี้ลับ, สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้, ความลับ)

    (d) recklessness (ความสะเพร่า, ความประมาท)

4. emerge (v) – ปรากฏขึ้น, โผล่ออกมา

    (a) erupt (ระเบิด, แตกออก, ปะทุ, พุ่งออกมา, ทำให้แตกออก-ระเบิดออก-ปะทุ)

    (b) overthrow (โค่น, ล้มล้าง, ล้มคว่ำ, ขว้างลูกได้ไกลกว่า)

    (c) appear (ปรากฏ, เกิดขึ้น, ดูเหมือน, แสดงตัว, ประจักษ์)

   (d) tolerate (อดทน, ทนทาน, อดกลั้น, ทนต่อ, ต้านฤทธิ์ยา)

5. flaw (n) – ข้อบกพร่อง, รอยร้าว, มลทิน, รอยตำหนิ, จุดด่างพร้อย, ช่องโหว่

    (a) feature

    (b) defect (ข้อบกพร่อง, ข้อเสียหาย, สิ่งที่ขาดตกบกพร่อง, ปมด้อย)

    (c) fame (ชื่อเสียง)

    (d) remedy (ยา, สิ่งที่ช่วยเยียวยาหรือแก้ไข)

6. moderate (a) – ปานกลาง, พอสมควร, พอประมาณ, ไม่รุนแรง, ไม่มากเกินไปเพลาๆ

    (a) excessive (มากเกินปกติ, มากเกินความจำเป็น)

    (b) not extreme (ไม่สุดโต่ง, ไม่มากเกินไป)

    (c) stressful {(เหตุการณ์) ตึงเครียด, บีบคั้น, กดดัน}

    (d) modern (ทันสมัย, สมัยใหม่)

7. peril (n) – อันตราย, ภัย

    (a) jeopardy (อันตราย, ภัย, การเสี่ยงอันตราย, การเสี่ยงต่อการถูกพบความผิด)

    (b) expedition {การเดินทาง (สำรวจ, ทำสงคราม หรืออื่นๆ), คณะผู้เดินทางดังกล่าว, ความว่องไวหรือรวดเร็วในการกระทำบางอย่าง}

    (c) advent {การมาถึงหรือการปรากฏขึ้น (ของไฟฟ้า, น้ำประปา, ทีวี-วิทยุ ฯลฯ)}

    (d) procrastination (การผัดวันประกันพรุ่ง, การหน่วงเหนี่ยว, การทำให้ล่าช้า, การเลื่อน)

8. device (n) – อุปกรณ์, เครื่องมือ

    (a) tool (อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องมือช่าง, เครื่องกล)

    (b) goal (เป้าหมาย, วัตถุประสงค์)

    (c) tension {ความตึงเครียด, ความตึง (ของเชือก)}

    (d) counterfeit (การทำปลอม, ของปลอม)

9. adjacent (a) – ใกล้, ชิด, ติดต่อกัน, ซึ่งมียอดและด้านเดียวกัน

   (a) remote (ไกล, ไกลโพ้น, นานมาแล้ว, โดดเดี่ยว, (ญาติ) ห่างๆ, ห่างเหิน, เมินเฉย)

   (b) adjoining (ประชิดกับ, ติดกับ, ข้างเคียงกับ)

   (c) isolated (แยกตัวโดดเดี่ยว, อยู่ห่างออกไป)

   (d) opposite (ตรงกันข้าม)

10. calamity (n) – ภัยพิบัติ, ความหายนะ, เคราะห์ร้าย

      (a) storm (พายุ)

      (b) disaster (ภัยพิบัติ, ความหายนะ, ความล่มจม)

      (c) bliss (ความสุขอันล้นพ้น, ความสุขบนสวรรค์, สวรรค์, มูลเหตุของความสุขอันยิ่งใหญ่)

      (d) serenity (ความสงบ, ความเงียบสงบ, ความราบรื่น, ความเยือกเย็น-ปลอดโปร่ง-แจ่มใส)

11. elaborate (a) – ซับซ้อน, ประณีต

      (a) simple (ง่ายๆ,ไม่ยุ่งยาก, ไม่สลับซับซ้อน, เข้าใจง่าย, เรียบ, ถ่อมตัว, เซ่อๆ)

      (b) eminent (เด่น, มีชื่อเสียง, สูงส่ง)

      (c) complicated (ซับซ้อน, ยุ่งเหยิง, ยุ่งยาก, ยากที่จะวิเคราะห์ เข้าใจ หรือ อธิบาย)

      (d) terse (สั้นแต่ได้ใจความ, ได้ใจความดี, กะทัดรัด, รวบรัด)

12. coerce (v) – บีบบังคับ, บังคับ, ขู่เข็ญ

      (a) rebuke (ตำหนิ, ดุ, ว่ากล่าว)

      (b) recite (ท่อง, สวด, เล่าอย่างละเอียด)

      (c) force (บังคับ, ผลักดัน, รุน, ดัน, ยัดเยียด, เร่ง)

      (d) recover (ได้คืนมา, เอาคืน, ฟื้นหรือหายจากอาการเจ็บป่วย, คืนสู่ภาวะปกติ)

13. discriminate (v) – แยกแยะ, แบ่งแยก, เลือกที่รักมักที่ชัง, วินิจฉัย, ตัดสินโดยใช้เหตุผล

      (a) discuss (ประชุมปรึกษาหารือ, ถกปัญหา)

      (b) display (แสดง)

      (c) consume (บริโภค, ใช้, กิน, ทำลาย)

      (d) distinguish (แบ่งแยก, จำแนก, รู้ถึงข้อแตกต่าง, วินิจฉัย, ทำให้แตกต่าง,  แสดงความแตกต่าง, ทำให้เด่น, กระทำตัวดีเป็นพิเศษ)

14. chronic (a) – เรื้อรัง, ยาวนาน, เป็นประจำ, เป็นนิสัย

      (a) scarce (หายาก, มีน้อย)

      (b) occasional (เป็นบางโอกาส, เป็นครั้งคราว)

      (c) imperative (จำเป็น, เชิงบังคับ, ซึ่งเลี่ยงไม่ได้)

      (d) constant (ต่อเนื่อง, ไม่เปลี่ยนแปลง, มั่นคง, คงที่, แน่วแน่, ซื่อสัตย์)

15. deteriorate (v) – เลวลง, เสื่อมลง, ทำให้เลวลง, ทำให้เสื่อมเสีย, ชำรุด, แตกสลาย

      (a) ameliorate (ดีขึ้น, ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น)

      (b) enrich (ทำให้ร่ำรวย-อุดมสมบูรณ์, ประดับ, ตกแต่ง, เพิ่มคุณค่า, เพิ่มความสำคัญ, ทำให้คุณภาพดีขึ้น)

      (c) worsen (ทำให้แย่ลง-เลวลง, กลายเป็นแย่ลง-เลวลง)

      (d) collide (ชนกันโครม, ปะทะกันโครม, ขัดแย้ง, ไม่เห็นด้วย)

16. commence (v) – เริ่มต้น

      (a) terminate (สิ้นสุดลง, ทำให้สิ้นสุด)

      (b) hesitate (รีรอ, ลังเลใจ, ชักช้า)

      (c) start (เริ่มต้น)

      (d) apologize (ขอโทษ)

17. affluent (a) – มั่งคั่ง, ร่ำรวย, มากมาย

      (a) crucial (สำคัญมาก, เกี่ยวกับความเป็นความตาย, ถึงพริกถึงขิง, เด็ดขาด, ซึ่งชี้ขาด, รุนแรง)

      (b) wealthy (มั่งคั่ง, ร่ำรวย, มั่งมี, มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

      (c) influential (มีอิทธิพล, มีอำนาจชักจูง, มีผลกระทบกระเทือน, มีผลสะท้อน)

      (d) immense (ใหญ่มาก, มหึมา, มโหฬาร, มากมาย, กว้างขวาง, ไม่มีขอบเขต)

18. frugal (a) – ประหยัด, มัธยัสถ์, กระเหม็ดกระแหม่, ตระหนี่, มีค่าเล็กน้อย, ราคาถูก)

      (a) hasty (รีบเร่ง)

      (b) economical (ประหยัด, มัธยัสถ์, กระเหม็ดกระแหม่)

      (c) legal (ถูกกฎหมาย, ทางกฎหมาย, เกี่ยวกับกฎหมาย)

      (d) obese (อ้วนมาก)

19. vital (a) – จำเป็นสำหรับชีวิต, จำเป็น, สำคัญ, ขาดเสียมิได้, เกี่ยวกับความเป็นความตาย, กระฉับกระเฉง, มีพลังงาน, มีชีวิตชีวา, มีกำลัง

      (a) necessary (จำเป็น, สำคัญ, ไม่มีทางอื่น)

      (b) insignificant (ไม่สำคัญ, ไม่มีความหมาย, เป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไป)

      (c) excessive (มากเกินไป, มากเกินความจำเป็น)

      (d) stubborn (ดื้อดึง, ดื้อรั้น, ดันทุรัง)

20. alleviate (v) – บรรเทา, ทำให้น้อยลง

      (a) relieve (บรรเทา, ลด, ผ่อนคลาย, ปลดปล่อย, แบ่งเบา, ช่วยเหลือ, สงเคราะห์)

      (b) allocate (จัดสรร, แบ่งสรร, หาตำแหน่ง, กำหนด, บรรจุ)

      (c) admonish (ตักเตือน, ให้สติ, ว่ากล่าว, ห้าม)

      (d) victimize (ทำให้ตกเป็นเหยื่อ, โกง, ฉ้อโกง, ทำให้สังเวย)

21. exasperate (v) – ทำให้โกรธมาก, เพิ่มความรุนแรง

      (a) demolish (รื้อทิ้ง, ทำลาย, โค่น)

      (b) infuriate (ทำให้โกรธ, ทำให้เดือดดาล)

      (c) discard (ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ทิ้งไพ่)

      (d) exist (ดำรงอยู่, มีอยู่)

22. annihilate (v) – (ทำลายล้าง, บดขยี้)

      (a) establish (สร้าง, สถาปนา, ก่อตั้ง)

      (b) devastate (ทำลายล้าง, ล้างผลาญ, มีชัยท่วมท้น)

      (c) rehabilitate {พักฟื้น, ทำให้สุขภาพกลับคืนสู่ปกติ, กู้ชื่อเสียง, กู้ฐานะ, บูรณะ (ตึก, อาคาร)}

      (d) debilitate (ทำให้อ่อนแอ-อ่อนเพลีย-หมดกำลัง-ทรุดโทรม)

23. succumb (ซะ-คั่ม)  (v) – ยอม, ยอมจำนน, เชื่อฟัง, ตกอยู่ในอำนาจ, ได้รับโรค-บาดแผล, แก่, ตาย

      (a)   fabricate (แฟ้บ-ริ-เคท) – กุเรื่องขึ้นมา, ทำปลอม, ปลอมแปลง, สร้าง, ประดิษฐ์, คิดค้น, เสกสรร)

      (b) butcher (บุ๊ช-เช่อะ) (ฆ่าอย่างทารุณโหดเหี้ยม, ฆ่าสัตว์ขาย)

      (c) capitulate (คะ-พิช-ชุ-เลท) (ยอมแพ้, ยอมจำนน, ยินยอม, หยุดต่อต้าน)

      (d) overthrow (โค่น, ล้มล้าง, ล้มคว่ำ, ขว้างลูกได้ไกลกว่า)

24. decapitate (v) – ตัดหัว, ตัดศีรษะ

      (a) precipitate (เร่งให้เกิดขึ้น, ทำให้ฝนตก, ทำให้ตกตะกอน, ผลัก, ส่ง, ทุ่ม, โยน)

      (b) illuminate (ส่องสว่าง, ให้ความสว่าง, ให้ความกระจ่างหรือความเข้าใจ)

      (c) behead (ตัดหัว)

      (d) incapacitate (ทำให้ไร้ความสามารถ, ทำให้ขาดคุณสมบัติ)

25. decline (v) – ปฏิเสธ, ลดน้อยลง

      (a) admit {ยอมรับ, รับเข้า (เป็นนักเรียน, ผู้ป่วย), ให้เข้า, รับรอง, ยอมรับรอง, รับ, รับสารภาพ}

      (b) confess (สารภาพ)

      (c) defy (ละเมิด, ฝ่าฝืน, ท้าทาย)

      (d) refuse (ปฏิเสธ)

26. inevitable (a) – ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้, จำเป็น, แน่นอน

      (a) indifferent (ไม่แยแส, ไม่สนใจ, ไม่เอาใจใส่)

      (b) inefficient (ไม่มีประสิทธิภาพ)

      (c) apparent (เด่นชัด, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, ภายนอก)

      (d) unavoidable (ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้, แน่นอน, ยกเลิกไม่ได้, ลบล้างไม่ได้, อยู่ในภาวะจำยอม)

27. detrimental (ดี-ทริ-เม้น-เทิ่ล)  (a) – เป็นอันตราย, เป็นภัย

      (a) harmful (มีอันตราย, เป็นภัย)

      (b) helpful (ให้ความช่วยเหลือ, ชอบช่วยเหลือผู้อื่น)

      (c) secure (ปลอดภัย, มั่นคง)

      (d) favorable (เอื้ออำนวย, เป็นประโยชน์, ซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบ, เป็นที่โปรดปราน, ซึ่งได้รับการสนับสนุน)

28. prestigious (เพรส-ทิ้จ-เจิส หรือ ที้-เจิส) (a) – มีชื่อเสียง, มีเกียรติ, เป็นที่เคารพนับถือ

      (a)   notorious (โน-ท้อ-เรียส) (มีชื่อเสียงในทางไม่ดี, ดังกระฉ่อน, รู้จักกันทั่วไป)

      (b) eminent (เอ๊ม-มิ-เนิ่นท) (มีชื่อเสียง, เด่น, สูงส่ง)

      (c) prodigious (โพร-ดิ๊จ-เจิส) (ใหญ่โตมโหฬาร, มหาศาล, มหัศจรรย์, แปลกประหลาด)

      (d) monotonous (มอน-น้อท-เทิน-เนิส) (ซ้ำซาก, ซ้ำกัน, น่าเบื่อ, มีเสียงเดียว)

29. eliminate (v) – กำจัด, ทำลาย, ขจัด, คัดออก, ขับไล่, ลบทิ้ง, ขับออก

      (a) adapt (ปรับตัว, ปรับให้เหมาะ, ดัดแปลง)

      (b) elucidate (ทำให้ชัดเจน, ทำให้กระจ่าง, อธิบายอย่างละเอียด, ชี้แจงอย่างละเอียด)

      (c) eradicate (กำจัด, ทำลาย, ถอนรากเหง้า, ถอนรากถอนโคน)

      (d) renovate (เร้น-โน-เวท) (ทำใหม่, ปรับปรุงใหม่, ซ่อมแซม, ทำให้มีพลังใหม่-มีชีวิตชีวาใหม่, ทำให้กลับสู่สภาพเดิม)

30. bewilder (บิ-วิ้ล-เดอะ) (v) – ทำให้งง, ทำให้ยุ่งใจ, ทำให้ลำบากใจ

     (a) depress (ทำให้หดหู่ใจ, ทำให้ค่าหรือระดับต่ำลง, กดต่ำ, ยับยั้ง)

     (b) implement (ลงมือทำ, ดำเนินการ, ปฏิบัติให้ลุล่วง)

     (c) intimidate (ทำให้กลัว, ขู่ขวัญ, ขู่, คุกคาม)

    (d) perplex (ทำให้งงงวย, ทำให้ยุ่งยากใจ)