หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 179)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. The newspaper polled (v) 500 registered voters and found that only 23 percent were in favor of expanding the city zoo.

(หนังสือพิมพ์     สำรวจความคิดเห็น    ของผู้ออกเสียงที่ลงทะเบียน  จำนวน  ๕๐๐  คน  และพบว่า  เพียง  ๒๓  เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเห็นด้วยกับการขยายสวนสัตว์ของเมืองออกไป)

(a) approached    (เข้าใกล้, ประชิด, ใกล้เข้ามาทุกที, จวน)

(b) reproached    (ตำหนิ, ต่อว่า, ดุ, ประณาม)

(c) encouraged    (ให้กำลังใจ, กระตุ้น, ส่งเสริม)

(d) defrauded    (โกง,หลอกลวง, ต้มตุ๋น)

(e) found out a small group’ s opinion so that you could guess what a much larger group thought    (สำรวจความคิดเห็นของกลุ่มเล็กๆ  เพื่อที่ว่าคุณจะสามารถคาดคะเนได้ว่า ด้ารถคาดคะเนว่ากลุ่มที่ใหญ่กว่านั้นมากคิดอย่างไร กลุ่มที่ใหญ่กว่านั้นมากคิดอย่างไร)

(f) comprehended    (เข้าใจ)

 

2. Several local churches, mosques, synagogues, and temples formed a coalition (n) to promote understanding among people of different religions.

(โบสถ์คริสต์, สุเหร่าแขก, สุเหร่ายิว, และวัดพุทธ  จำนวนมากในท้องถิ่น  ก่อตั้ง     กลุ่มพันธมิตร-รัฐบาลผสม-การร่วมมือกัน-การร่วมมือ-การประสานกัน    เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนต่างศาสนา)

(a) devotion    (การอุทิศตัว, การเสียสละ)

(b) compliance    (การยอมทำตาม, การปฏิบัติตาม, การเชื่อฟัง)

(c) violation    (การฝ่าฝืน, การละเมิด)

(d) a group of several different groups or countries that are working together to achieve a certain goal    (กลุ่มของกลุ่มหรือประเทศต่างๆ ที่แตกต่างกันจำนวนมาก  ซึ่งกำลังทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายบางอย่าง)

(e) altercation    (การวิวาท, การทะเลาะเบาะแว้ง)

(f) extradition    (การส่งผู้ร้ายข้ามแดน)

 

3. My pay doesn’t properly compensate (v) me for my efforts, but my other benefits, like health insurance, fill in the gap.

(เงินเดือน (ค่าจ้าง) ของผมมิได้     ตอบแทน-ทดแทน-ชดเชย-เท่ากับ-พอกับ    อย่างเหมาะสมแก่ผมสำหรับความพยายาม (ในการทำงาน) ของผม  แต่ผลประโยชน์อื่นๆ  เช่น  การประกันสุขภาพ  มา (ช่วย) เติมเต็มช่องว่างนี้)

(a) resolve    (ตกลงใจ, ตัดสินใจ)

(b) promise    (สัญญา)

(c) consent    (ยินยอม, เห็นชอบ, อนุญาต)

(d) persist    (ยืนกราน, ยืนหยัด, ดื้อรั้น, ดื้อ, เพียร, ทนทาน)

(e) irritate    (ทำให้โมโห, ทำให้รำคาญหรือหงุดหงิด)

(f) give an employee money or other things in exchange for the work he or she does    (ให้เงินหรือสิ่งอื่นๆ แก่ลูกจ้าง เพื่อแลกเปลี่ยนกับงานที่เขาหรือเธอทำ)

 

4. With DNA evidence from the crime scene, the defense lawyer assailed (อะ-เซ่ล) (v) the police for falsely arresting his client.

(ด้วยหลักฐานดีเอ็นเอจากสถานที่เกิดอาชญากรรม  ทนายจำเลย     โจมตี-กล่าวหา-ป้ายร้าย-รุกราน-ทำร้าย    ตำรวจ  ว่าจับกุมลูกความของตนโดยมิได้กระทำความผิด)

(a) maimed    (ทำให้พิการบาดเจ็บทางกาย, ทำให้เสียแขนขาหรือส่วนของร่างกาย, ทำให้พิการ, ทำให้เสื่อมเสีย)

(b) massacred    (สังหารหมู่)

(c) attacked or criticized forcefully    {โจมตี (ด้วยคำพูด, อาวุธ, ฯลฯ) หรือวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีน้ำหนัก}

(d) disfigured    (ทำให้เสียโฉม, ทำให้ผิดรูปร่าง)

(e) extradited    {ส่ง (ผู้ร้าย) ข้ามแดน, ทำให้ (ผู้ร้าย) ถูกส่งข้ามแดน}

(f) assassinated    (ลอบสังหาร, ลอบฆ่า)

 

5. Contrary (a) to most studies, Dr. Smith’s work shows the world’s climate is not getting warmer.

(ตรงกันข้าม-ขัดกัน-ต่อต้าน-ดื้อรั้น    กับการศึกษาส่วนใหญ่  ผลงานของด็อกเตอร์สมิธ  แสดงให้เห็นว่าภูมิอากาศของโลกมิได้กำลังร้อนมากขึ้น)

(a) magnificent    (แม็ก-นิฟ-ฟิ-เซิ่นท)  (ดีเลิศ, ดีมาก, น่าประทับใจมาก, โอ่อ่า, งด งาม, สง่า, สวยมาก)

(b) frugal    (ประหยัด)

(c) opposite    (ตรงกันข้าม, ตรงข้าม, สวนกัน, ซึ่งตั้งอยู่คนละข้าง)

(d) grand    (ดีเยี่ยม, สำคัญมาก, ชั้นหนึ่ง)

(e) altruistic    (ไม่เห็นแก่ตัว, ชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์)

(f) sedentary   {(งาน) ที่นั่งทำอยู่กับโต๊ะ, นั่งติดอยู่กับที่, (ชีวิต) ที่ไม่กระฉับกระเฉง}

(g) introspective    (พิจารณาตนเอง, มองตนเอง)

 

6. Bryan launched into a tirade (ไท้-เรด) (n) against imitation cheese on the school lunch menu.

(ไบรอันเปิดฉากด้วย    การพูดประณามที่ยืดยาวและเผ็ดร้อน-การปราศรัยที่ดุเดือด-ข้อความที่มีข้อคิดเห็นเดียว    ในเรื่องเนยเทียมในเมนูอาหารกลางวันของโรงเรียน)

(a) stress    (ความเครียด)

(b) a long, angry speech in which you criticize someone or something    (คำพูดยืดยาวและโกรธเคือง  ซึ่งคุณวิพากษ์วิจารณ์ใครบางคนหรือบางสิ่ง)

(c) miscommunication    (การสื่อสารที่ผิดพลาด)

(d) violence    (ความรุนแรง)

(e) anxiety    (ความวิตกกังวล)

(f) inspection    (การตรวจ)

 

7. Advertisements tout (เทาท) (v) the chocolate-flavored toothpaste as getting rid of your sweet tooth while saving your teeth.

(การโฆษณา    พูดคุยอวด-ชักชวนให้ซื้อของ-ดึงลูกค้า-สืบข่าว-ทำนายม้า-ชักชวนให้ลงเดิมพันในการแข่งม้า    ยาสีฟันรสชาติช็อกโกเลต  ว่า (สามารถ) กำจัดความอยากกินของหวานอย่างมากของคุณ  ในขณะที่ (ช่วย) รักษาฟันของคุณ)   (“Sweet tooth”  =  ความชอบกินของหวานอย่างมาก)

(a) demolish    (รื้อทิ้ง, ทำลาย, โค่น)

(b) establish    (สร้าง, จัดตั้ง, สถาปนา)

(c) rehabilitate    (ปรับปรุง, พักฟื้น, ทำให้สุขภาพกลับคืนสู่ปกติ, กู้ชื่อเสียง, กู้ฐานะ)

(d) praise highly; brag publicly about    (สรรเสริญอย่างเลิศเลอ; คุยโม้อย่างเปิดเผยเกี่ยวกับ)

(e) modify    (ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง)

(f) renovate    (เร้น-นะ-เวท)  (ทำใหม่, ปรับปรุงใหม่, ซ่อมแซม, ทำให้มีพลังใหม่, ทำให้มีชีวิตชีวาใหม่, ทำให้กลับสู่สภาพเดิม)

 

8. The size of a student’s vocabulary is a useful touchstone (n) for judging the quality of his or her education.

(ขนาด (จำนวน) คำศัพท์ของนักเรียน  เป็น     การทดสอบ-มาตรฐานการทดสอบ-หินดำที่ใช้ทดสอบความบริสุทธิ์ของเนื้อทองคำและเงิน    ที่มีประโยชน์ในการพิจารณาคุณภาพการศึกษาของเขาหรือเธอ)  (หมายถึง  นักเรียนยิ่งรู้คำศัพท์มากเท่าใด  แสดงว่ายิ่งมีคุณภาพการศึกษาสูงมากเท่านั้น)

(a) incentive    (สิ่งจูงใจ, เครื่องกระตุ้น, เครื่องส่งเสริม, สิ่งดลใจ)

(b) investment    (การลงทุน)

(c) a standard; a test of authenticity or quality    (มาตรฐาน; การทดสอบความจริงหรือคุณภาพ)

(d) inventory    (รายการสิ่งของ-ทรัพย์สิน-สินค้า, แค็ตตาล็อก, สิ่งของ ทรัพย์สินหรือสินค้าในรายการดังกล่าว, การทำรายการดังกล่าว)

(e) impasse    (อิ๊ม-แพส)  (ทางตัน, สภาพที่หยุดชะงักอยู่กับที่, สภาพที่เดินหน้าต่อไปไม่ได้, สภาวะที่อับจน)     

(f) barrier    (ปัญหา, อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง)

 

9. The man on the train had a singular (a) deformity.  Both of his ears were on the same side of his head.

(ชายบนรถไฟผู้นั้นมีความพิกลพิการ (การผิดรูปร่าง, การเสียโฉม) ที่     แปลกประหลาด-ดีเลิศ-ยอดเยี่ยม-เป็นเอก-เอกเทศ-เฉพาะตัว-เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว    (โดย) หูทั้ง  ๒  ข้างของเขาอยู่บนข้างเดียวกันของศีรษะ)

(a) obscure    (ไม่ชัดแจ้ง, คลุมเครือ)

(b) exceptional; strange; superior; unique    (ผิดปกติและหาได้ยากมาก; แปลกประหลาด; เหนือกว่า, ฉลาดมาก, มีพรสวรรค์; พิเศษ, ไม่มีใครเหมือน, ไม่มีที่เปรียบ)

(c) occult    (ลึกลับ, ลี้ลับ, ไม่เปิดเผย, ซ่อนเร้น, แอบแฝง, เข้าใจยาก)

(d) bizarre    (แปลก, ประหลาด, ชอบกล)

(e) perilous    (มีอันตราย)

(f) prudent    (รอบคอบ, ระมัดระวัง)

 

10. Randy’s weekends were devoted to sloth (n).  He never arose before noon, and he seldom left the house before Monday morning.

(วันสุดสัปดาห์ของแรนดี้ถูกอุทิศให้กับ     ความเกียจคร้าน-ความเฉื่อยชา-ตัวสลอธซึ่งเคลื่อนไหวช้ามาก    (ทั้งนี้) เขาไม่เคยตื่นนอนก่อนเที่ยง  และแทบจะไม่ออกจากบ้านก่อนเช้าวันจันทร์)

(a) laziness; sluggishness    (ความเกียจคร้าน; ความเกียจคร้าน-เฉื่อยชา-เงื่องหงอย-ซบเซา)

(b) courage    (ความกล้าหาญ)

(c) intelligence    (ความเฉลียวฉลาด, สติปัญญา)

(d) agility    (อะ-จิ๊ล-ลิ-ทิ่) (ความว่องไว, ความปราดเปรียว, ความกระฉับกระเฉง, ความเฉลียวฉลาด)

(e) confidence    (ความเชื่อมั่น, ความมั่นใจ, ความไว้วางใจ)

(f) incoherence    (อิน-โค-เฮี้ย-เริ่นซ)  (ความไม่เข้ากัน, ความไม่ปะติดปะต่อ, ความไม่ต่อเนื่องกัน, ความไม่สัมพันธ์กัน, การไม่เกาะติดกัน, การไม่รวมตัวกัน, ความร่วน)

 

11. A terrible smell pervaded (v) the apartment building after the sewer main exploded.

(กลิ่น (เหม็นอย่าง) ร้ายแรง     ตลบ-แผ่ซ่าน-แผ่ไปทั่ว-ครอบคลุมไปทั่ว-แพร่หลาย      ตัวอาคารของอะพาร์ตเมนต์  หลังจากท่อเมนน้ำเสีย (ระบายของเสีย)  ระเบิดออก) 

(a) perused    (พะ-รู้ซ)  (อ่านอย่างรอบคอบ, อ่าน, อ่านตรวจ, พินิจพิจารณา, มอง-สำรวจอย่างละเอียด)

(b) perturbed    (ก่อกวน, ทำให้ยุ่งยากใจ, ทำให้ไม่สบายใจ, ทำให้ยุ่งยาก)   

(c) spread throughout    (แผ่กระจายไปทั่ว)

(d) patronized    (เพ้-เทริน-ไนซ)  (สนับสนุน, อุปถัมภ์, ให้ความอุปการะ, อุดหนุน, ชุบเลี้ยง)

(e) diverted    (เบี่ยงเบน, หันเห, ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง)

(f) admonished    (เตือน)

 

12. Tom became suddenly pensive (a) when Jack mentioned his dead father.

(ทอม     ครุ่นคิด-รำพึง-เป็นทุกข์     ขึ้นมาโดยทันที  เมื่อแจ๊คกล่าวถึงพ่อที่ตายไปแล้วของเขา)  (คือ กล่าวถึงพ่อของทอม)

(a) complacent    (คัม-เพล้-เซิ่นท)  (อิ่มอกอิ่มใจ, ย่ามใจ, พึงพอใจจนไม่คิดจะทำให้ดีขึ้นอีก)

(b) amorphous    (อะ-ม้อร์-ฟัส)  (ไม่มีรูปทรงสัณฐาน, ซึ่งไม่มีรูปร่างที่แน่นอน เช่น น้ำ  ก๊าซ, ไร้จุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน)

(c) fortuitous    (ฟอร์-ทู้-อิ-ทัส)  (บังเอิญ, โชคดี)

(d) thoughtful and sad    (ครุ่นคิดด้วยความโศกเศร้า)

(e) discreet    (ดิส-ครี้ท)  (พิจารณารอบคอบ, สุขุม, ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ, ระมัดระวัง)

(f) commodious    (กว้างขวาง, กว้าง, มีบริเวณเนื้อที่มาก)

 

13. Booth Tarkington’s novels draw a sympathetic picture of the easygoing (a) life in the Midwest during the early 1900’s.

(นิยายของ บูธ ทาร์คิงตัน  วาดภาพที่ถูกใจ (พอใจ, เห็นด้วย, เห็นอกเห็นใจ) ของชีวิตที่  ตามสบาย-ไปเรื่อยๆ-สงบและไร้กังวล     ในภูมิภาคตะวันตกกลาง (ของสหรัฐฯ)  ในระหว่างตอนต้นศตวรรษที่  ๑๙)

(a) farming    (การทำไร่ทำนา)

(b) frontier    (ฟรัน-เที่ยร์)  (ชายแดน, พรมแดน, ขอบเขต, เขตแดน, ความคิดแนวใหม่)

(c) lavish    (แล้ฟ-วิช)  (ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, ใจป้ำ, มากเกินไป, เกินขอบเขต)

(d) relaxed    (ผ่อนคลาย, พักผ่อนหย่อนใจ, หย่อนอารมณ์)

(e) audacious    (ออ-เด๊-เชิส)  (กล้ามาก, ไม่กลัว, กล้าได้กล้าเสีย)

(f) victorious    (ชนะ, มีชัย)

 

14. Freedom of speech is part and parcel (n) of the liberty of a free man.

(เสรีภาพในการพูดเป็น     ส่วนที่จำเป็นและสำคัญ     ของเสรีภาพของบุคคลที่มีอิสรภาพ)

(a) integrity    (อิน-เท้ก-กริ-ที่)  (ความซื่อสัตย์, การยึดถือหลักคุณธรรม, ความสม บูรณ์, สภาพที่สมบูรณ์, ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, ความมั่นคง)   

(b) adversity    (แอด-เว้อ-ซิ-ที่)  (เคราะห์ร้าย. ภัยพิบัติ, ความทุกข์ยากลำบาก)

(c) publicity    (พับ-ลิซ-ซิ-ที่)  (การโฆษณา, การเผยแพร่,  การประชาสัมพันธ์, ชื่อเสียง)

(d) necessary and significant part    (ส่วนที่จำเป็นและสำคัญ)

(e) mockery    (การเยาะเย้ย, การเย้ยหยัน)

(f) contraption    (อุปกรณ์, เครื่องมือ)

 

15. We listened as he began to narrate (แน-เร้ท)  (v) his adventures.

(เราฟังขณะที่เขาเริ่มต้น    เล่าเรื่อง-บรรยาย-เล่าเหตุการณ์ ประสบการณ์ หรืออื่นๆ    การผจญภัยของเขา)

(a) tell; describe; make known (either spoken or written)  (บอก-เล่า; อธิบาย; ทำให้รู้จัก  -  ไม่โดยทางภาษาพูดก็ภาษาเขียน)

(b) renounce    (สละ, ละทิ้ง, ประกาศสละ, ประกาศเลิก, สละกรรมสิทธิ์, สละบุตร)

(c) retaliate    (ริ-แท้ล-ลี-เอท)  (ตอบโต้, แก้แค้น, แก้เผ็ด, แก้ลำ, ตอบแทน)

(d) commiserate   (คัม-มิซ-เซอะ-เรท)  (แสดงความเสียใจกับ, เห็นใจ, สงสาร, สังเวช, เวทนา)

(e) alert   (อะ-เลิ้ร์ท)  (เตือนภัย, เตือนให้ระวัง, การเตรียมพร้อม, ว่องไว, เตรียม พร้อม, ระมัดระวัง)  (เป็นทั้งคำกริยา  คำนาม และคำคุณศัพท์)

(f) exaggerate    (โอ้อวด, โม้, พูดเกินความจริง, เพิ่มหรือขยายเกินกว่าปกติ, พูดหรือเขียนเกินความจริง)

 

16. Our conscience compelled (v) us to turn over the money we had found to the authorities.

(มโนธรรมของเรา     บังคับ-ผลักดัน-เกณฑ์-ใช้วิธีบังคับ-ต้อน-ได้มาโดยการบังคับ     เราให้คืนเงินที่เราพบ (เก็บได้) แก่เจ้าหน้าที่)  (เพื่อนำไปคืนเจ้าของ)

(a) kindled    (จุดไฟ, ติดไฟ)

(b) kidnapped    (ลักพาตัว)

(c) forced    (บังคับ)

(d) butchered    (บุ๊ช-เช่อะ)  (ฆ่าอย่างทารุณโหดเหี้ยม, ฆ่าสัตว์ขาย, ทำให้เสีย)

(e) extinguished    {ดับ (ไฟ, ความอยาก, ความปรารถนา)}

(f) intervened    (แทรกแซง)

 

17. A yearbook often contains a compendium (n) of the offenses, achievements, and future plans of the members of the senior class.

(หนังสือประจำปี (หนังสือรุ่น) มักบรรจุ     บทย่อ-บทสรุป-หนังสือย่อเรื่อง    ของการกระทำผิด, ความสำเร็จ  และแผนในอนาคต  ของสมาชิกของชั้นเรียนอาวุโส)  (หมายถึงนักศึกษาปีสี่)

(a) collusion    (การสมคบคิดกันทำความผิด, การร่วมมือกันอย่างลับๆเพื่อก่ออาชญากรรม)

(b) a summary; an abridgement     (เรื่องย่อ, บทย่อ;  การย่อ, การทำให้สั้น, การตัดทอน)

(c) prerogative    (พรี-ร้อก-กะ-ทิฟว)  (สิทธิพิเศษ, อภิสิทธิ์)

(d) torpor    (ท้อร์-เพ่อะ)  (ความเฉื่อยชา, การหมดความรู้สึก, ความเกียจคร้าน, การอยู่เฉยๆไม่ทำอะไร, ความไม่สนใจใยดี)

(e) temerity    (ทะ-เม้อ-ริ-ที่)  (ความหุนหันพลันแล่น, ความบุ่มบ่าม)

(f) emancipation    (การปล่อยให้เป็นอิสระ, การปลดเปลื้อง, การปลดปล่อย)

 

18. It was long believed that the bed (n) of the Pacific Ocean was like a great sunken plain. 

(มันถูกเชื่อกันมานานแล้วว่า     พื้นล่าง-ก้น-ใต้ท้องแม่น้ำ-แปลง-ร่อง-ฐาน-แท่น-เตียง   ของมหาสมุทรแปซิฟิก  คล้ายกับที่ราบขนาดใหญ่มหึมาที่จมอยู่ใต้น้ำ)

(a) furniture    (เครื่องเรือน)  

(b) luxury    (ลั้ค-ชู-รี่)  (ความหรูหรา, ความฟุ่มเฟือย, การเพลิดเพลินหาความสุขสบาย, ความโอ่อ่า, สิ่งอำนวยความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย)

(c) place on which people sleep    (ที่ที่คนนอน, เตียง)

(d) fraud    (ฟร้อด)  (การโกง, การหลอกลวง, การฉ้อฉล, เล่ห์ พฤติการณ์ที่หลอกลวง, ของปลอม, ผู้หลอกลวง)

(e) bottom    {ก้น, พื้นล่าง, ส่วนที่อยู่ลึกที่สุด, พื้นน้ำ (ทะเล, มหาสมุทร, แม่น้ำลำคลอง)}

(f) depth    (ความลึก)

 

19. There was one sentence that puzzled (v) me deeply.

(มีอยู่ประโยคหนึ่งที่      ทำให้ (ผม) งงงวย-ฉงนสนเท่ห์     อย่างมาก)

(a) offended    (ทำให้ขุ่นเคือง-ไม่พอใจ, กระทำผิด, ละเมิด, รุก, รุกราน)

(b) exasperated    (ทำให้โกรธเคืองมาก, เพิ่มความรุนแรง)

(c) confused    (ทำให้งง-สับสน, ทำให้ยุ่ง, ทำให้ไม่ชัด)

(d) delighted    (ทำให้ยินดี-พอใจ-ปลาบปลื้ม)

(e) bored    (ทำให้เบื่อหน่าย, ทำให้น่าเบื่อ, (“Bore”  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  ความรำคาญ, คนน่าเบื่อ, คนพูดมาก, สิ่งที่น่าเบื่อ-น่ารำคาญ)

(f) terrified    (ทำให้หวาดกลัว, ทำให้สยองขวัญ)

 

20. The colors of the sky are among the most accurate (a) weather indicators.  

(สีของท้องฟ้าเป็นเครื่องบ่งชี้ (สภาพ) อากาศที่     ถูกต้อง-แม่นยำ-เที่ยงตรง-แน่นอน   มากที่สุดอย่างหนึ่ง)

(a) obsolete    (ล้าสมัย, เลิกใช้แล้ว)

(b) controversial    (ซึ่งถกเถียงกัน-โต้แย้งกัน, ซึ่งมีปัญหา, ซึ่งยังเถียง-ทะเลาะกันอยู่)

(c) dilapidated    (ดิ-แล้พ-พิ-เด-ทิด)  (ปรักหักพัง, ชำรุดทรุดโทรม, เน่าเปื่อย)

(d) reliable   (ไว้วางใจได้, เชื่อถือได้, น่าเชื่อถือ)

(e) intimate    (คุ้นเคย, ใกล้ชิด, สนิทสนม, ลึกซึ้ง, ที่สนิทสนมในทางเพศ, เพื่อนสนิท)

(f) incredible    (ไม่น่าเชื่อ, เหลือเชื่อ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่อง

ด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้