หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 178)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. He may have hurt her feelings, but he never would have done so consciously (adv.).

(เขาอาจจะได้ทำร้ายความรู้สึกของเธอ  แต่เขาจะไม่มีวันได้ทำเช่นนั้น    อย่างมีสติ-อย่างรู้สึกตัว-โดยมีเจตนา)

(a) adversely    (อย่างเป็นผลร้าย, เป็นปฏิปักษ์, ในทางลบ, ในทางตรงกันข้าม)

(b) apparently    (อย่างเห็นได้ชัดเจน)

(c) tremendously    (อย่างมากมาย, อย่างมโหฬาร)

(d) rapidly    (อย่างรวดเร็ว)

(e) with awareness of one’s actions    (ด้วยตระหนักดี-มีจิตสำนึก  ในการกระทำของตน)

(f) generously    (อย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, อย่างใจกว้าง)

(g) willingly    (อย่างเต็มใจ)

 

2. On Halloween night, all the horror (n) movies were rented out.

(ในคืนวันฮาโลวีน  ภาพยนตร์    สยองขวัญ-ความน่ากลัว-ความน่าหวาดกลัว-ความน่าขนพองสยองเกล้า-ความเลวร้ายมาก    ถูกเช่าออกไปจนหมด)  (หมายถึง  วีดีโอ หรือ ซีดี  ของหนังฯ ถูกเช่าจากร้าน)

(a) romance    (รักๆใคร่ๆ)

(b) action    (บู๊ล้างผลาญ)

(c) exotic    (ต่างประเทศ)

(d) comedy    (ละครตลก-ชวนหัว, เรื่องตลก, ความขบขัน)

(e) tragedy    (เรื่องโศก, ละครโศก)

(f) strong fear mixed with disgust    (ความกลัวจัดผสมกับความเกลียดขยะแขยง)

(g) phantom    (ผีหรือปีศาจที่หลอกหลอน, เงามืด, สิ่งที่น่ากลัว, ภาพหลอกหลอน)

 

3. Every morning, the monks meditate (v) for three hours in complete silence.

(ทุกๆเช้า  พระ    ทำสมาธิ-เข้าฌาน-คิดคำนึง-ไตร่ตรอง-เพ่งพิจารณาดู    เป็นเวลา  ๓  ชั่วโมง  ด้วยความเงียบสงบอย่างยิ่ง)

(a) cease    (ซีส)  (หยุด, ยุติ, สิ้นสุด, เลิก, เว้น, ตาย)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  การหยุด, การยุติ, การสิ้นสุด)

(b) reiterate    (รี-อิ๊ท-เทอะ-เร้ท)  (กล่าวซ้ำ, ทำซ้ำ)

(c) elaborate    (อิ-แล้บ-เบอะ-เรท)  (สาธยาย, บรรยายอย่างละเอียด, วางแผนอย่างละเอียด, ทำอย่างประณีต, เพิ่มรายละเอียด, ต่อเติมให้ละเอียด)

(d) reflect; think quietly and deeply for a long time    (คิด, ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง; คิดอย่างเงียบสงบและลึกซึ้งเป็นเวลานาน  -  หรือเข้าสมาธิ)

(e) bicker    (ทะเลาะ, วิวาท, โต้เถียง, สั่น, ระยิบระยับ)

(f) eliminate    (ทำลาย,กำจัด, ขจัด, คัดออก, ขับไล่, ขับออก, ลบทิ้ง)

(g) loiter    (ล้อย-เท่อะ)  (เดินเตร่, เดินเอ้อระเหย, เถลไถล, ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประ โยชน์)

 

4. Some say the ghost of Princess Hilda haunts (v) this castle, appearing as a headless form while she plays the piano.

(บางคนกล่าวว่า  ผีของเจ้าหญิงฮิลดา     สิงสู่-ปรากฏขึ้นเสมอ-สิงอยู่ในใจ-ไปเยี่ยมบ่อย-รบกวน    ในปราสาทหลังนี้  โดยปรากฏในรูปร่างที่ไม่มีศีรษะ  ขณะที่เธอเล่นเปียโน)

(a) aggravates    (แอ๊ก-กระ-เวท)  (ทำให้เลวขึ้นหรือรุนแรงขึ้น, รบกวน, ทำให้ระคายเคือง, ทำให้โมโห)  

(b) amends    (อะ-เมนด)  (แก้ไข, ปรับปรุง, ทำให้ถูกต้อง, แปรหรือแก้ญัตติ)

(c) affronts    (อะ-เฟริ้นท)  (สบประมาท, ทำให้โกรธ, เผชิญหน้า, การดูถูก-สบประมาท)

(d) continually appears (in the form of a ghost) in the same place or to the same person    (ปรากฏตัวบ่อยๆ  -  ในรูปของผี  -  ในสถานที่เดิม  หรือให้บุคคลคนเดิมเห็น)

(e) throbs    (ธรอบ)  {(หัวใจ) เต้นตุ้บๆ, สั่น, กระเพื่อม, ตัวสั่น, ตื่นเต้น}  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง การเต้น, การสั่น, การสะเทือน)

(f) languishes    (แล้ง-กวิช)  {หมดเรี่ยวหมดแรง, อ่อนเพลีย, อ่อนกำลัง, เปลี้ย, อิด โรย, ร่วงโรย, ละห้อย, โหยหา (ความรัก)}

(g) purchases    (ซื้อ)

 

5. The plaintiff’s lawyer suggested that they hire an intermediary (n) to help them discuss their case.

(ทนายโจทก์แนะนำว่า  พวกเขาควรจ้าง     คนกลาง-คนไกล่เกลี่ย-สื่อ    เพื่อช่วยเหลือพวกเขาอภิปราย (ประชุมหารือ) เกี่ยวกับคดี)

(a) investigator    (นักสืบ)

(b) interpreter    (ล่าม, ผู้แปล, ผู้อธิบาย)

(c) person acting as an agent between people or things    (ผู้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนระหว่างบุคคลหรือกิจการ)

(d) attorney    (อะ-เท้อ-นี่)  (ทนายความ, นักกฎหมาย, ผู้รับมอบอำนาจ)

(e) correspondent    (นักข่าว)

(f) diplomat    (นักการทูต)

(g) journalist    (นักหนังสือพิมพ์)

(h) butcher   (พ่อค้าเนื้อ, คนฆ่าสัตว์ขาย, คนที่มีนิสัยโหดร้าย, คนที่ฆ่าคนตายอย่างทารุณ)

 

6. Many American families tell saga (n) about their ancestors’ arrival in the United States.

(ครอบครัวอเมริกันจำนวนมากเล่า    นิยายวีรชน-นิยายเล่าลือเกี่ยวกับการผจญภัยและความกล้าหาญ    เกี่ยวกับการมาถึงของบรรพบุรุษของตนในประเทศสหรัฐฯ)  (หมายถึง  เดินทางมาจากทวีปยุโรป หรืออื่นๆ)

(a) an adventure    (การผจญภัย)

(b) a secret    (ความลับ)

(c) a long story about important events long ago    (เรื่องเล่ายืดยาวเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญเมื่่อนานมาแล้ว)

(d) a tall tale    (นิทานโกหก)

(e) a legend    (ตำนาน, เรื่องเล่าสืบทอดกันมา)

(f) an anecdote    (เกร็ดความรู้)

(g) a lie    (การโกหก, การพูดปด)

 

7. The wilted flowers were the only vestige (เวส-ทิจ) (n) of their romantic weekend.

(ดอกไม้ที่ถูกทำให้ร่วงโรย (เหี่ยวแห้ง) คือ     ร่องรอย-รอยหรือหลักฐานที่ทิ้งเอาไว้-รอยเท้า-รอยทาง-เศษนิดเดียว-อวัยวะที่เสื่อมหรือไม่สมบูรณ์ที่เหลืออยู่    เพียงอย่างเดียวของวันสุดสัปดาห์ที่โรแมนติกของพวกเขา)  (หมายถึง  ดอกไม้เหี่ยวเป็นหลักฐานเพียงอย่างเดียว  ของวันสุดสัปดาห์ที่โรแมนติกของคู่รักคู่นั้น)

(a) reflection    (ภาพสะท้อน, การสะท้อนกลับ, สิ่งที่สะท้อนกลับ, การส่องกลับ, การครุ่นคิด, การไตร่ตรอง)

(b) a visible trace that something once existed    (ร่องรอยที่มองเห็นได้  ว่าบางสิ่งเคยมีอยู่เมื่อก่อน)

(c) advent    (การมาถึง, การปรากฏขึ้น, การกำเนิด)

(d) adventure    (การผจญภัย, การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น)

(e) turmoil    (ความปั่นป่วน, ความวุ่นวาย, ความโกลาหล, ความไม่สงบ, การจลาจล)

(f) bounty    (เบ๊าน-ที่)  (รางวัล, ของขวัญ, เงินสงเคราะห์, สิ่งที่มอบให้, ความใจบุญ, ความอารี)

(g) symbol    (สัญลักษณ์)

 

8. Relics (n) of the war can still be found in the sand dunes along this shore.

(ซากของคนตาย-ของตกทอด-สิ่งตกทอดที่เป็นอนุสรณ์-ของที่ระลึก-อนุสรณ์-พระธาตุ    ของสงคราม  ยังคงสามารถพบได้ในเนินทรายตามชายฝั่งทะเล)

(a) something left from a long-ago culture, time period, or person    (บางสิ่งที่เหลือทิ้งไว้จากวัฒนธรรม, ช่วงเวลา, หรือบุคคล  เมื่อนานมาแล้ว)

(b) damage    (ความเสียหาย, ค่าเสียหาย, ทำให้เสียหาย)

(c) result    (ผลลัพธ์)

(d) severity    (ซี-เวี้ย-ริ-ที่)  (ความรุนแรง, ความหนักหน่วง, ความเข้มงวดกวดขัน, ความเคร่ง, การเอาจริงเอาจัง, การลงโทษอย่างรุนแรง)

(e) repetition    (การทำซ้ำ, การพูดซ้ำ, สำเนา, เรื่องซ้ำ, จำลอง, การท่อง, การบรรเลงซ้ำ)

(f) scandal    (เรื่องอัปยศ, เรื่องอื้อฉาว, เรื่องฉาวโฉ่, เรื่องน่าอับอาย, การนินทาป้ายร้าย)

(g) concern    (ความวิตก, ความกังวล, ความเกี่ยวข้อง)

 

9. Her newspaper article was criticized for being heavily biased (a) toward the mayor’s proposal.

(บทความในหนังสือพิมพ์ของเธอถูกวิพากษ์วิจารณ์  ว่า    มีอคติ-ลำเอียง-มีใจเอนเอียง-เอียง-เฉียง    กับข้อเสนอของนายกเทศมนตรี)  (คือ  ไม่ชอบข้อเสนอโดยไม่มีเหตุผลสมควร)

(a) hazardous    (มีอันตราย, เป็นภัย)

(b) reckless    (สะเพร่า, ประมาท, ไม่เอาใจใส่)

(c) solitary    (เปลี่ยว, อ้างว้าง, ลำพัง, โดดเดี่ยว, ไม่มีเพื่อน, สันโดษ, คนเดียว, เงียบสงัด)

(d) circumspect    (รอบคอบ, ระมัดระวัง)

(e) superstitious    (เชื่อถือโชคลาง, เชื่อไสยศาสตร์, เชื่องมงาย, ถือผีถือสาง, กลัวอย่างไม่มีเหตุผล  -  โดยเฉพาะด้านศาสนา)

(f) leaning unfairly in one direction    (เอนเอียงไปในทิศทางหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม)  (คือ  เข้าข้างฝ่ายหนึ่ง)

(g) arduous    (ตรากตรำ, ใช้แรงงาน)

 

10. The U.S. president is elected in November but it is not inaugurated (อิน-อ๊อ-กิว-เรท) (v) until the following January.

(ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ได้รับการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน  แต่มิได้     เข้ารับตำ แหน่งเป็นทางการ-เริ่มเป็นทางการ-เปิดทำการ-เปิดฉาก    จนกระทั่งในเดือนมกราคมปีต่อมา)

(a) recognized    (เรค-เคิก-ไนซ)  (รู้จัก, ยอมรับ, จำได้, สำนึก, แสดงว่ารู้จักหรือเห็นคุณค่า) 

(b) advertised    (โฆษณา)

(c) registered    (เรส-จิส-เทอร์)  (ลงทะเบียน)

(d) stigmatized    (ตราหน้า, ทำให้มีมลทิน, ประณาม, ทำให้อัปยศอดสู, ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, ตีตรา, ประทับตรา)

(e) brought into public office; started formally    (นำเข้าสู่ตำแหน่งสาธารณะ; เริ่มต้นอย่างเป็นทางการ)

(f) harmonized    (ทำให้ผสมกลมกลืนกัน, ทำให้เข้ากัน-ประสานกัน-ปรองดอง กัน, ประสานกัน, ปรองดองกัน, กลมกลืนกัน)

(g) escorted    (ติดตาม, ไปเป็นเพื่อน, คุ้มกัน, พิทักษ์, เป็นพี่เลี้ยง)

 

11. A motto is a short phrase or sentence that states (v) a guiding principle.  

(คติพจน์ (คำพังเพย, ภาษิตคำขวัญ)  เป็นวลีหรือประโยคสั้นๆที่     กล่าวถึง-กล่าว-แถลง-แจ้ง     หลักการซึ่งชี้นำ-นำทาง)  (หมายถึง  ชี้นำการดำเนินชีวิตของบุคคล)

(a) recalls    (ระลึก, รำลึก, หวนคิด, เรียกกลับ, นำกลับ, เพิกถอน, การระลึก-รำลึก-เรียกกลับ-นำกลับ-เพิกถอน)

(b) clarifies    (แคล้-ริ-ไฟ)  (ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น, ทำให้ชัดเจน, ทำให้กระจ่าง, ทำให้บริสุทธิ์-ใสสะอาด)

(c) contradicts    (โต้แย้ง, กล่าวแย้ง, เถียง, ปฏิเสธ)

(d) expresses    (แสดงความคิด-ความรู้สึกเป็นคำพูด, แสดงความคิดเห็น, ส่งด่วน, ด่วน, เร็วเป็นพิเศษ, พิเศษ, ขบวนรถด่วน, การส่งด่วน)

(e) presides    (เป็นประธานในที่ประชุม)

(f) integrates    (รวม, ผสมผสาน, บูรณาการ)

(g) liberates    (ปลดปล่อย, ทำให้เป็นอิสระ)

 

12. Controversy (n) continues to exist over the issue of whether there are inherent presidential powers that are not mentioned in the United States Constitution.  

(การโต้แย้ง-ถกเถียง-เถียงทะเลาะ     ยังคงมีอยู่ต่อไปในประเด็นที่ว่า  มีอำนาจของประธา นาธิบดีที่มีอยู่อย่างถาวร (ประจำตัว)  ซึ่งมิได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ  หรือไม่)

(a) Doubt    (ข้อกังขา, ข้อสงสัย, ความสงสัย-ฉงน-สนเท่ห์-ไม่แน่ใจ-ไม่ไว้วางใจ, สงสัย, ไม่แน่ใจ, ไม่ไว้วางใจ, กลัว)

(b) Dispute    (การเถียง, การโต้แย้ง, การทะเลาะวิวาท)  (เมื่อเป็นกริยา  หมายถึง โต้เถียง, โต้แย้ง, ทะเลาะวิวาท, ต่อสู้, แข่งขัน)

(c) Policy    (นโยบาย)

(d) Intervention    (การแทรกแซง, การก้าวก่าย)

(e) Copulation    (ค้อพ-พิว-เล้-ชั่น); Sexual intercourse   (การร่วมประเวณี; การสังวาส) 

(f) Negotiation    (การเจรจา, การประชุม)

(g) Devastation    (การทำลายล้าง)

 

13. The growth of medical specialties has resulted in seriously (adv.) ill patients receiving much more effective treatment than ever before.

(การเติบโตของการแพทย์แบบเฉพาะทาง  -  คือหมอมีความเชี่ยวชาญโรคเฉพาะด้าน  -  ส่งผลให้ผู้ป่วยที่ป่วย    อย่างหนัก-อย่างรุนแรง    ได้รับการรักษาที่มีประสิทธิผลมากขึ้นเป็นอย่างมาก  กว่าที่เคยเป็นมา)

(a) intermittently    (อย่างไม่ต่อเนื่อง, เดินๆหยุดๆ, เป็นพักๆ, ไม่สม่ำเสมอ, มีลักษณะหมุนเวียน)

(b) mildly    (อย่างแผ่วเบา-อ่อนโยน-ละมุนละไม)

(c) moderately    (อย่างปานกลาง-พอสมควร-พอประมาณ-ไม่รุนแรง-ไม่มากเกินไป- เพลาๆ)

(d) gravely    (เกร้ฟว-ลี่)  (อย่างรุนแรง, อย่างร้ายแรง, อย่างวิกฤต-อย่างเอาจริงเอาจัง-อย่างขึงขัง-อย่างสำคัญ-มืดมัว-เศร้าซึม)

(e) equivocally    (อย่างคลุมเครือ, อย่างกำกวม, อย่างมี ๒ นัย, อย่างมีเล่ห์นัย, อย่างไม่แน่นอน, อย่างไม่แน่ชัด, อย่างน่าสงสัย)

(f) permanently    (อย่างถาวร)

(g) temporarily    (อย่างชั่วคราว)

 

14. Steadfast love is love that never wavers.

(ความรักที่     แน่วแน่-แน่นอน-มั่นคง-ไม่เปลี่ยนแปลง-ยึดมั่น     คือความรักซึ่งไม่เคยหวั่นไหว-ผันแปร-วอกแวก)

(a) stoic    (สโท้-อิค)  (ไม่สนใจหรือแยแสกับความเพลิดเพลินหรือความเจ็บปวด  ความสนุกหรือความเศร้า  กับโชคดีหรือโชคร้าย, ไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับสิ่งทั้งปวง  ซึ่งเป็นหลักปรัชญาของกรีกโบราณ  คือประพฤติตัวเหมือนพระที่เคร่งจัด)

(b) loyal; faithful    (จงรักภักดี, ซื่อสัตย์;  ซื่อสัตย์, รักษาสัจจะ)

(c) transient    (ชั่วคราว, ไม่จีรังยั่งยืน, ไม่ได้ตั้งอยู่นาน)

(d) taciturn    (แทซ-ซิ-เทิร์น)  (ขรึม, พูดน้อย, ไม่ค่อยพูด)

(e) stationary    (หยุดนิ่ง, ไม่เคลื่อนที่, คงที่, ประจำที่, ไม่เคลื่อนย้าย, อยู่ในสภาพเดิม)

(f) indomitable    (ทรหด, ไม่ย่อท้อ, ไม่สามารถเอาชนะได้)

(g) swift    (รวดเร็ว)

 

15. The rivalry (ไร้-เวิล-รี่) between the two construction companies was obvious.

(การแข่งขันกัน-การชิงดีชิงเด่น-การเป็นคู่ต่อสู้กัน-การตีเสมอ     ระหว่างบริษัทก่อสร้าง  แห่งนั้นเห็นได้อย่างชัดเจน)

(a) cooperation    (ความร่วมมือ)

(b) compromise    (ค้อม-พระ-ไมซ)  (การประนีประนอม, การยอมรับ, การยอมอ่อนข้อแก่กัน, การตกลงกันได้, สิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง, ประนีประนอม, ยอม, พัวพัน, อ่อนข้อให้อย่างเสียเกียรติ)

(c) competition    (การแข่งขัน, การชิงชัย, การดิ้นรนต่อสู้ในการดำรงชีพ, ผู้แข่งขัน)

(d) probity    (โพร้-บิ-ที่ หรือ พร้อบ-บิ-ที่)  (ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, ความตรงไปตรงมา)

(e) stagnation    (การหยุดนิ่ง, การหยุดไหล, การอยู่เฉยๆ, การซบเซา, การหยุดเจริญ, การไม่เจริญ)

(f) rehearsal    {การซ้อม (ละคร, ดนตรี)}

(g) annihilation    (การทำลายล้างอย่างสิ้นซาก)

 

16. This is the fifth consecutive weekend that I have spent working, and I am a bit fed up with it. 

(นี่เป็นสุดสัปดาห์ที่  ๕     ติดต่อกัน-ติดๆกัน-ต่อเนื่องกัน-ตามกันมา-เป็นลำดับ     ที่ผมได้ใช้เวลาทำงาน  และผมรู้สึกสะอิดสะเอียน (เบื่อ, รังเกียจ)  นิดหน่อยกับมัน)  (หมายถึง  กับการทำงานวันสุดสัปดาห์)

(a) lengthy    (ยืดเยื้อ, ยาวนาน, ใช้เวลามาก)

(b) laborious    {ใช้แรงงานมาก, (งาน) หนัก, ยาก, ลำบาก, ต้องใช้ความพยายามมาก, อุตสาหะ}

(c) successive    (ต่อเนื่อง, ติดๆกัน, เป็นลำดับ, ตามลำดับ, ตามหลัง, รับช่วง)

(d) tedious    (น่าเบื่อ, น่ารำคาญ)

(e) prolific    {โพร-ลิฟ-ฟิค)  (ออกลูกมาก, มีลูกมาก, มีผลดก, แพร่หลาย, อุดมสมบูรณ์, (นักเขียน-นักประพันธ์) มีผลงานมาก}

(f) complacent    (ย่ามใจ, นิ่งนอนใจ)

(g) decent    (ดี, เหมาะสม, สุภาพ)

 

17. A covert  (คัฟ-เวิร์ท)  military operation is one the public knows nothing about.

(การปฏิบัติการทางทหาร     ซึ่งหลบซ่อน-ซึ่งซ่อนเร้นอย่างลับๆ-แอบแฝง     เป็นสิ่งที่สาธารณชนไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลย)

(a) haughty    (ฮ้อ-ทิ่)  (เย่อหยิ่ง, หยิ่งผยอง)

(b) weary    (เวี้ยร์-ริ)  (เหนื่อยอ่อน, เหน็ดเหนื่อย, เมื่อยล้า)

(c) fabulous    (แฟ้บ-บิว-เลิส)  (น่าอัศจรรย์, ไม่น่าเชื่อ, เหลือเชื่อ)

(d) secret; hidden    (ลับๆ; ซ่อนเร้น)

(e) exhausted    (อิค-ซ้อส-ทิด)  (หมดแรง, เปลี้ย)

(f) splendid    (วิเศษ, เยี่ยมยอด)

(g) overt    (เปิดเผย, ไม่ปิดบัง, ชัดเจน, โจ่งแจ้ง)

 

18. Like many other swamp birds, blue herons use wild grasses for shelter.  

(เหมือนกับนกตามหนองน้ำ-บึงชนิดอื่นๆ   นกกระสาสีน้ำเงินใช้หญ้าป่าสำหรับเป็น     ที่กำบัง-ที่หลบภัย-ที่หลบซ่อน-ที่พักอาศัย-ที่ลี้ภัย-การป้องกันหรือหลบภัยจากสถานที่ดังกล่าว)

(a) laying eggs    (การวางไข่)

(b) nourishment   (เน้อ-ริช-เมิ่นท)  (อาหาร, สิ่งบำรุงเลี้ยง, การบำรุงเลี้ยง-บำรุงกำลัง)

(c) finding mates    (การหาคู่)

(d) cover    (สิ่งที่คุ้มกันภัย, สิ่งที่ปกคลุม, ฝาปิด)   

(e) subterfuge    (ซั้บ-เทอะ-ฟิวจ)  (คำอ้าง, ข้ออ้าง, วิธีการหลีกเลี่ยง, การบอกปัด, คำบอกปัด)

(f) penalty    (การลงโทษ)

(g) edifice    {อาคาร (ขนาดใหญ่)}

 

19. Rats are nocturnal animals and tend to sleep during the day.

(หนูเป็นสัตว์ออกหากินเวลากลางคืน  และ    มีแนวโน้ม-โน้มเอียง-มักชอบ    หลับในระหว่างกลางวัน)

(a) are certain    (แน่นอน  -  คือต้องทำอย่างนั้น (นอนกลางวัน) อย่างแน่นอน)

(b) are afraid    (กลัว)

(c) are prone    (มีแนวโน้ม, ชอบ, มีใจเอนเอียง, นอนคว่ำ, หมอบลง, นอบน้อมเกินไป)

(d) are reluctant    (ไม่เต็มใจ)

(e) are recalcitrant   (ดื้อรั้น, ดื้อดึง, ไม่เชื่อฟัง, ไม่อ่อนน้อม, หัวแข็ง, หัวรั้น)

(f) are thorough    (ละเอียด, ถี่ถ้วน)

(g) are expert    (เชี่ยวชาญ, ชำนาญ)

 

20. The geyser, one of the most unusual phenomena in nature, is beautiful to behold.  

(น้ำพุร้อน  -  ปรากฏการณ์พิเศษสุดอย่างหนึ่งในธรรมชาติ  -  มีความสวยงามที่จะ  มองดู-เห็น)

(a) view    (มองดู, สังเกต, สำรวจ, ตรวจสอบ)

(b) narrate    (เล่าเรื่อง, บรรยาย, เล่าเหตุการณ์ ประสบการณ์ หรืออื่นๆ)

(c) illustrate    (แสดงให้ดูด้วยภาพ)

(d) intimidate    (อิน-ทิ้ม-มิ-เดท)  (ขู่ขวัญ, ขู่, คุกคาม, ทำให้กลัว)

(e) perpetrate    (กระทำผิดกฎหมาย, ทำชั่ว, ก่อกรรมทำเข็ญ)

(f) decline    {ปฏิเสธ (คำเชิญ, ข้อเสนอ), ลดน้อยลง, (สุขภาพ, ความนิยม) เสื่อม}

(g) declare    {ประกาศ (สงคราม, อิสรภาพ)}

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่อง

ด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้