หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 177)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. The constraints (n) of military life kept Cindy from seeing Private Stephen more than once a month.

(การจำกัด-ข้อจำกัด-การบีบบังคับ-แรงบีบบังคับ-การควบคุมความรู้สึก-ความรู้สึกอึดอัดใจ    ของชีวิตทหาร ขัดขวางซินดี้มิให้ได้พบกับพลทหารสตีเฟนเกินกว่าเดือนละ    ครั้ง)  (คือ  ขัดขวางมิให้หนุ่มสาวได้พบกันบ่อยๆ)

(a) fatigue     (ฟะ-ทิ้ก)  (ความเหนื่อย, ความเพลีย, ความเมื่อยล้า)

(b) anger    (ความโกรธ)

(c) excitement    (ความตื่นเต้น)

(d) illusion    (อิ-ลู้-ชั่น)  (มายา, สิ่งลวงตา, การหลอกลวง, ภาพลวงตา, ภาพหลอน)

(e) apprehension    (ความกลัว, ความหวาดหวั่น)

(f) something that restricts thought or action    (บางสิ่งซึ่งจำกัดความคิด หรือการกระทำ)

(g) aversion    (ความเกลียด, ความไม่ชอบอย่างแรง)

 

2. The contamination (n) in the river came from the factory located just upstream.

(มลภาวะ-การปนเปื้อน-การทำให้สกปรก, เปรอะเปื้อน หรือเสียหาย    ในแม่น้ำ  มาจากโรงงานซึ่งตั้งอยู่ต้นน้ำ)

(a) ambush    (การซุ่มโจมตี, การคอยดักทำร้าย)

(b) cannibalism    (การกินเนื้อมนุษย์, การกินเนื้อสัตว์พวกเดียวกัน)

(c) scapegoat    (แพะรับบาป)

(d) distortion    {การบิดเบือน (ข้อมูล, ข้อเท็จจริง)}

(e) being made less clean by a germ or hazardous substance    (ถูกทำให้สะอาดน้อยลงโดยเชื้อโรค หรือสารที่มีอันตราย)

(f) demolition    (การรื้อ (ตึก) ทิ้ง, การทำลาย)

(g) retort    (การโต้กลับ, การเถียงกลับ, การพูดย้อน)

 

3. Cult members threatened to poison the town’s water reservoir (n).

(สมาชิกของลัทธิขู่ที่จะใส่ยาพิษลงใน     อ่างเก็บน้ำ-บ่อเก็บน้ำ-ที่สะสม-ห้องหรือที่เก็บของเหลวหรือก๊าซ-สิ่งที่สำรองไว้มาก    ของเมือง)

(a) treatment    (การกรอง (น้ำ), การรักษา (ผู้ป่วย), การปฏิบัติต่อผู้อื่น)

(b) distribution    (การจ่าย (น้ำ, ไฟ), การจำหน่าย)

(c) resources    (ทรัพยากร)

(d) a place where a liquid is collected and stored    (สถานที่ซึ่งของเหลว (น้ำ) ถูกรวบรวมและกักเก็บ)

(e) purification    (การกลั่น, การทำให้บริสุทธิ์)

(f) pollution    (มลภาวะ, การปนเปื้อน, การทำให้สกปรก-เปรอะเปื้อน-เสียหาย)

(g) distillation    (การกลั่น (สุรา), กระบวนการทำให้บริสุทธิ์หรือเข้มข้น)

 

4. He fell because the ladder was not stable (a).

(เขาหล่นลงมาเพราะว่าบันได (สำหรับปีน) ไม่    มั่นคง-มีเสถียรภาพ-สม่ำเสมอ-ไม่เปลี่ยนแปลง-ไม่ขึ้นไม่ลง-แน่วแน่-เด็ดเดี่ยว-ทรหดอดทน)

(a) fake    (ปลอม, เทียม)  (เมื่อเป็นคำนาม หมายถึง ของปลอม, ของเทียม)

(b) costly    (มีราคาแพง)

(c) firm and dependable; showing little change    (มั่นคงและพึ่งพาอาศัยได้; แสดงการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย)

(d) heavy    (หนา, หนัก)

(e) inexpensive    (ไม่แพง)

(f) authentic    (แท้, จริง)

(g) advisable    (สมควร)

 

5. The Environmental Protection Agency regulates the emission (n) of pollutants into the air.

(องค์กรคุ้มครองสภาพแวดล้อม (ของสหรัฐฯ) ควบคุม    การปล่อยออกมา-การแพร่-การฉาย-สิ่งที่ถูกปล่อย หรือแพร่ออกมา)

(a) disparity    (ความแตกต่างกัน, ความไม่เหมือนกัน)

(b) extermination    (การกำจัดให้สิ้น, การทำลายให้สิ้น, การขุดรากถอนโคน)

(c) diminution    (การลดลง, การทำให้ลดลง, การลบเลข)

(d) sending out from a small space into the general environment; a substance discharged into the air    (ปล่อยออกมาจากพื้นที่เล็กๆ สู่สภาพแวด ล้อมทั่วไป; สารที่ถูกปล่อยเข้าสู่อากาศ)

(e) augmentation    (การเพิ่มขึ้น, การทำให้เพิ่มขึ้น)

(f) vigor    (วิ-เกอะ)  (กำลังวังชา, พละกำลัง, ความกระฉับกระเฉง, ความแข็งแรง)

(g) vengeance    (การล้างแค้น, การแก้แค้น)

 

6. The book was a collection of terse (a), powerful articles.

(หนังสือเล่มนั้นเป็นการรวบรวมบทความที่    สั้นแต่จุใจความ-ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือยแต่ได้ใจความ-ได้ใจความดี-กะทัดรัด-รวบรัด     และทรงพลัง)  (หมายถึง  สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่าน)

(a) mediocre    (มี-ดิ-โอ๊-เค่อะ หรือ มี้-ดิ-โอ-เค่อะ)  ()

(b) reprehensible    (น่าตำหนิ, น่าประณาม, น่าถูกต่อว่า, น่าจับผิด, น่าดุ)

(c) not using unnecessary words; succinct    (ไม่ใช้คำที่ไม่จำเป็น; สั้นๆ)

(d) maladroit    (แมล-ละ-ดร๊อยท)  (ไม่ชำนาญ, ไม่คล่องแคล่ว, อุ้ยอ้าย)

(e) commonplace    (ธรรมดา, สามัญ, ไม่น่าสนใจ, ซ้ำๆ ซากๆ)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง คำพูดซ้ำๆ ซากๆ, สิ่งธรรมดาๆ) 

(f) monotonous    (มะ-น้อท-เทิน-เนิส)  (ซ้ำซาก, ซ้ำกัน, น่าเบื่อ, มีเสียงเดียว)

(g) deliberate    (เจตนา, จงใจ)

 

7. When we gave Judy our house, our car, and all our clothes, her gratitude was profuse (โพร-ฟิ้วซ) (a).

(เมื่อเราให้บ้านของเรา รถของเรา และเสื้อผ้าทั้งหมดของเราแก่จูดี้  (คำพูดแสดง) ความ รู้สึกขอบคุณของเธอ     ฟุ่มเฟือย-มากมาย-มากเกิน-สุรุ่ยสุร่าย)

(a) sluggish    (เงื่องหงอย, ซบเซา, เฉื่อยชา, ขี้เกียจ, เกียจคร้าน, (เศรษฐกิจ) ฝืดเคือง)

(b) ignorant    (ไม่รู้, ไม่รู้เรื่อง, ไม่รู้ข่าวคราว, ไม่ได้รับการศึกษา, โง่เขลา)

(c) diminutive    (เล็ก, จิ๋ว, กระจุ๋มกระจิ๋ม, แคระ, คนรูปร่างเล็ก, คนแคระ, สิ่งที่เล็ก)

(d) vainglorious    (เว้น-กลอ-เรียส) {ยโส (ไว้ยศ, ถือตัว, หยิ่ง) เกินขนาด, โอ้อวด, โว}

(e) flowing; extravagant    (พรั่งพรู (คำพูด); ใช้คำฟุ่มเฟือย, ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, สิ้นเปลือง, มากเกินควร)   

(f) trustworthy    (น่าไว้วางใจ, เชื่อถือได้)

(g) ridiculous    (น่าหัวเราะ, น่าขัน, ไร้สาระ, ตลกขบขัน)

 

8. Hitler’s soldiers stormed through the village, committing one enormity (n) after another.

(ทหารของฮิตเล่อร์โจมตีอย่างรุนแรง (ระดมยิง) ทั่วทั้งหมู่บ้าน  -  กระทำ    ความชั่วร้าย-ความร้ายกาจ-สิ่งที่ชั่วร้าย หรือร้ายกาจ-ความมหึมา-ความใหญ่โต     ครั้งแล้วครั้งเล่า)

(a) equanimity    (ความใจเย็น, ความสงบใจ, ความมีอารมณ์เย็น, ความสมดุลของใจ)

(b) ecstasy    (เอ๊ค-สทะ-ซี่)  (ความดีใจอย่างเหลือล้น, ความปิติยินดีอย่างเหลือล้น, ความปลาบปลื้ม-ปิติสุข, ความเคลิบเคลิ้ม)

(c) atrocity    (อะ-ทรอส-ซิ-ที่)  (ความโหดร้าย, ความชั่วร้าย, ความน่ากลัว, ความดุร้าย, สิ่งชั่วร้าย, การกระทำที่ชั่วร้าย)

(d) extreme evil; a hideous offense; immensity    (ความชั่วร้ายแบบสุดโต่ง; ความผิดที่สยดสยอง หรือน่ากลัวน่าตกใจ; ความใหญ่โตมโหฬาร, ความกว้างขวาง-ไม่มีขอบเขต, สิ่งที่มีขนาดมโหฬาร)

(e) compunction    (คัม-พั้งค-ชั่น)  (ความเสียใจต่อการกระทำ, ความไม่สบายใจหรือวิตกกังวลต่อสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว)

(f) vendetta    (เวน-เด๊ท-ท่ะ)  (ความอาฆาตแค้นส่วนตัวหรือระหว่างตระกูล, ความพยาบาทอันยาวนาน)

(g) passion    (อารมณ์ที่ร้อนแรง)

 

9. With the exception of a few small bequests (n) to relatives, he left all his property to charity.

(ยกเว้นแต่    มรดก-เงินหรือทรัพย์สินในพินัยกรรม-สิ่งที่ตกทอด-การทำพินัยกรรมยกให้    เล็กๆ สองสามอย่างที่ยกให้กับญาติพี่น้อง เขาทิ้งทรัพย์สมบัติ (ทรัพย์สิน) ทั้งหมดของเขาไว้ให้กับการกุศล)

(a) remorse    (ความสำนึกผิด, ความเสียใจอย่างมากต่อความผิดที่ได้กระทำไป, ความ เห็นอกเห็นใจ)

(b) collusion    (การสมรู้ร่วมคิด, การสมคบคิดกันกระทำความผิด)

(c) duel    (ดู๊-เอิ้ล)  (การดวลกัน, การต่อสู้กันตัวต่อตัว)

(d) rift    (การแตกแยกของมิตรภาพ, ความแตกต่างของความคิดเห็น, การแตกร้าว, รอยแตก, รอยแยก, ช่อง, ร่อง)

(e) accord    (ความสอดคล้อง, ความสามัคคี, ข้อตกลง, เสียงดนตรีที่ประสานกัน)

(f) something left to someone in a will    (สิ่งที่ทิ้งไว้ให้ใครบางคนในพินัยกรรม)

(g) ambush    (การซุ่มโจมตี, การลอบทำร้าย)

 

10. The research department checks all our articles for accuracy (n) of facts before we print them.

(ฝ่ายวิจัยตรวจทานบทความทุกชิ้นของเราเพื่อ     ความถูกต้อง-ความเที่ยงตรง-ความแม่นยำ-ความแน่นอน     ของข้อเท็จจริง  ก่อนที่เราจะพิมพ์มัน)

(a) insight    (การเข้าใจอย่างถ่องแท้หรือลึกซึ้ง, การมองทะลุ)

(b) access    (การเข้าถึง, การเข้าสู่)

(c) precision; exactness    (ความถูกต้อง, ความแม่นยำ, ความเที่ยงตรง, ความแน่นอน, ความพอดี, ความชัดถ้อยชัดคำ; ความถูกต้อง, ความเที่ยงตรง, ความแม่นยำ, ความแน่นอน)

(d) credibility    (ความน่าเชื่อถือ)

(e) publicity    (การโฆษณา-เผยแพร่, การประชาสัมพันธ์, ชื่อเสียง)

(f) understanding    (ความเข้าใจ)

(g) reflection    (การไตร่ตรอง, การสะท้อน)

 

11. The dinner conversation was so banal  (บะ-แน่ล) (a) that Amanda fell asleep in her dessert dish.

(การสนทนาที่อาหารมื้อเย็น     ซ้ำๆซากๆ-น่าเบื่อหน่าย-ไม่น่าสนใจ-เก่าแก่-ไร้ความสดชื่น   อย่างมาก  จนกระทั่งอแมนด้าเผลอหลับไป  บนจานของหวานของเธอ)

(a) affable    (เป็นมิตร, มีอัธยาศัยดี, คบง่าย)

(b) relevant    (ตรงประเด็น)

(c) ordinary; unoriginal    (ธรรมดาๆ; ไม่มีลักษณะสร้างสรรค์เองโดยเฉพาะ, เก็บเอาเรื่องของคนอื่นมาพูด)

(d) premature    (พรี-มะ-ทั่วร์)  (ก่อนถึงเวลาอันควร, ยังไม่ถึงเวลาอันควร, ก่อนถึงเวลากำหนด, ยังไม่ครบ, ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่)

(e) precious    (เพร้ช-เชิส)  (มีค่า)

(f) eternal    (นิรันดร, ตลอดกาล)

(g) elastic    (ยืดหยุ่น)

 

12. The government had allocated (v) some food and necessities to the flood victim in the South.

(รัฐบาลได้     จัดสรร-แบ่งสรร    อาหารและของใช้ที่จำเป็น  ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้)

(a) multiplied    (เพิ่มพูน, แพร่พันธ์, คูณ)

(b) conspired    (สมรู้ร่วมคิดกัน, ร่วมหัวกันวางแผน)

(c) bruised    (บรูส)  (ทำให้ช้ำ)

(d) distributed; allotted    (แจก, แบ่งสันปันส่วน; แจก, จัดแบ่ง, จัดสรร)  

(e) baffled    (ทำให้งุนงง)

(f) fortified    (ทำให้แข็งแรง)

(g) inserted    (สอด, ใส่)

 

13. A pristine  (พริส-ทีน)  (a) mountain stream is a stream that hasn’t been polluted.

(ลำธารภูเขาซึ่ง     แรกเริ่ม-บริสุทธิ์-เก่าแก่-ดึกดำบรรพ์     คือลำธารที่มิได้ถูกทำให้ปน เปื้อนหรือเกิดมลภาวะ)  (เช่น  นักท่องเที่ยวยังเข้าไปไม่ถึง  จึงไม่สกปรก)

(a) obscure    (มืด, เข้าใจยาก, ไม่มีใครรู้จัก)

(b) unspoiled; pure    (ยังไม่ถูกทำลายหรือทำให้เสียหาย; บริสุทธิ์)

(c) secular    (ทางโลก, ทางฆราวาส, ไม่ใช่ทางพระ, ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนา)

(d) subordinate    (เป็นรอง, มีตำแหน่ง  ยศ  หรือความสำคัญน้อยกว่า หรือต่ำกว่า)

(e) volatile    (ว้อล-ละ-ไทล)  (ระเหยเป็นไอได้รวดเร็ว, ปะทุง่าย, ระเบิดง่าย, เปลี่ยนแปลงได้ง่าย, ขึ้นๆลงๆ, ชั่วคราว)

(f) mammoth    (ใหญ่มาก)

(g) auxiliary    (ประกอบ, เสริม)

 

14. The sense of imminent disaster was mitigated (v) by the guide’s calm behavior and easy smile.

(ความรู้สึกถึงภัยพิบัติที่ใกล้เข้ามา  ได้รับการ     ทำให้เบาบาง-ทำให้ลดน้อยลง-ทำให้อ่อนโยนขึ้น-อ่อนลง-ลดลง-บรรเทา     โดยพฤติกรรมที่สงบนิ่งและการยิ้มอย่างง่ายดายของมัคคุเทศก์)  

(a) enunciated    (ออกเสียง, เปล่งเสียง)

(b) petrified    (ทำให้กลายเป็นหิน)

(c) alleviated; moderated    (บรรเทา, ทำให้ลดลง;  บรรเทา, ทำให้น้อยลง)

(d) testified    (ให้การเป็นพยาน, ให้การในศาล)

(e) propelled    (ผลักดัน, ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้า)

(f) hesitated    (รีรอ, ลังเลใจ)

(g) deceived    (หลอกลวง, ต้มตุ๋น)

 

15. The baby-sitter was unable to mollify (v) the cranky child, who cried all night.

(พี่เลี้ยงเด็กไม่สามารถ     ทำให้สงบ-ปลอบ-ระงับโทสะ-ทำให้อ่อนโยน     เจ้าเด็กที่ฉุน เฉียว-อารมณ์ร้าย  ผู้ซึ่งร้องไห้ตลอดทั้งคืน)

(a) synchronize    (ตั้งเวลาให้ตรงกัน)

(b) soothe; pacify    (ปลอบประโลม, ปลอบโยน; ทำให้สงบ)

(c) proceed    (ดำเนินต่อไป)

(d) quake    (สั่น, ไหว)

(e) submerge    (จมลงใต้น้ำ, จุ่ม, แช่, ดำน้ำ)

(f) tempt    (ล่อ, ล่อใจ, ยั่วใจ, ล่อให้ทำชั่ว, ยั่วยวน, หยั่งเชิง)

(g) capsize    {(เรือ) ล่ม, พลิกคว่ำ}

 

16. Billy’s mother had only one immutable (a) rule; no dancing on the dinner table.

(แม่ของบิลลี่มีกฎซึ่ง     เปลี่ยนแปลงไม่ได้-ไม่มีการเปลี่ยนแปลง    อยู่เพียงข้อเดียว  (นั่นคือ)  ต้องไม่เต้นรำบนโต๊ะอาหาร)

(a) unchangeable    (ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้)

(b) imminent    (จวนจะเกิด, ใกล้จะเกิด)

(c) illicit    (ผิดกฎหมาย, ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำ)

(d) ignominious    (น่าอัปยศ, น่าอับอาย, น่าขายหน้า)

(e) idyllic    (ไอ-ดิ๊ล-ลิค)  (ที่งดงามอย่างเรียบๆ, มีเสน่ห์ในแบบบ้านนอก, สงบแบบธรรมชาติ)

(f) ample    (มากพอ, พอเพียง, เหลือพอเพียง, อุดมสมบูรณ์, กว้างขวาง)

(g) furious    (โมโหโกรธา, โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ)

 

17. The government has earmarked (v) funds for research into alternative sources of energy.

(รัฐบาลได้    กัน-สำรอง    กองทุนสำหรับการวิจัยแหล่งพลังงานทางเลือก)

(a) increased    (เพิ่ม)

(b) set aside    (กันเอาไว้ต่างหาก, แยกไว้ต่างหาก, จัดไว้ต่างหาก)

(c) turned down    (ปฏิเสธ)

(d) donated    (บริจาค)

(e) withdrawn    (ถอน, ถอนตัว, ถอนคืน, ถอย, ดึงกลับ, เอากลับ, ชักกลับ, หด, เลิก, เลิกใช้)

(f) rehearsed    {ซ้อม (ละคร, ดนตรี}

(g) forbidden    (ห้าม)

 

18. Are social problems the only factor that is deterrent (a) to the growth of foreign trade of our country or are there also other factors?

(ปัญหาทางสังคมเป็นเพียงปัจจัยเดียวที่     ยับยั้ง-กีดขวาง-สกัดกั้น     การเติบโตของการ ค้าต่างประเทศของประเทศของเรา  หรือว่ายังมีปัจจัยอื่นๆอีก  ใช่หรือไม่)

(a) preventive    (ซึ่งป้องกัน, ซึ่งขัดขวาง,ซึ่งสกัดกั้น)

(b) persuasive    (เพอร์-สเว้-ซิฟว)  (ซึ่งเชิญชวน, ซึ่งชักจูง, โน้มน้าวใจ, สามารถชักจูงได้)

(c) rehabilitative    (ซึ่งทำให้กลับคืนดีดังเดิม, ซึ่งทำให้สุขภาพกลับคืนสู่ปกติ, ซึ่งเป็นการพักฟื้น, ซึ่งกู้ชื่อเสียง-กู้ฐานะ)

(d) promotional    (ช่วยส่งเสริม, ช่วยกระตุ้น)

(e) remote    (ซึ่งอยู่ห่างไกล)

(f) instrumental    (เป็นเครื่องช่วย, มีประโยชน์, เป็นเครื่องมือ, เป็นสื่อ, เกี่ยวกับเครื่องมือ-เครื่องดนตรี)

(g) torrid    (ร้อนจัด)

 

19. Madame Curie was completely engrossed (a) in her work.

(มาดามคูรี่ (นักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง)     หมกมุ่น-ค่ำเคร่ง     อย่างเต็มที่ในงานของเธอ)

(a) fatigued    (เหน็ดเหนื่อย, เมื่อยล้า, อ่อนเพลีย)

(b) absorbed    (ที่หมกมุ่น, ที่ตั้งอกตั้งใจ)

(c) fruitful    (ประสบความสำเร็จ, ได้ผล, มีผลดก)

(d) confused    (สับสน, งงงวย)

(e) wary    (แว้-รี่)  (รอบคอบ, ระมัดระวัง, ระวังตัว, คอยเฝ้าดู)

(f) weary    (แว้ร์-ริ)  (เหน็ดเหนื่อย, เมื่อยล้า, อิดโรย, ซึ่งทำให้เหน็ดเหนื่อย, รำคาญ, เบื่อหน่าย)

(g) idle    (เกียจคร้าน, อยู่เฉย)

 

20. As soon as we heard the news about the accident, we rushed (รัชด) (v) to the hospital to see our friend.

(ในทันทีที่เราได้ยินข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุ  เรา     เร่งรีบ-ทำอย่างเร่งรีบ-พรวดพราด-ทำอย่างฉุกละหุก-วิ่ง-วิ่งเข้าไป-พุ่ง-ถลัน-กรูกันไป-กรูเข้ายึด-ยื้อแย่ง-แย่งซื้อ     ไปยังโรง พยาบาล  เพื่อเยี่ยมเพื่อนของเรา)

(a) hurried    (รีบเร่ง)

(b) strolled    (เดินทอดน่อง, เดินเล่น, เดินเตร่, ร่อนเร่, พเนจร)

(c) lingered    (อ้อยอิ่ง, เกร่, เอ้อระเหย, ปล่อยเวลาให้ผ่านไปอย่างไม่รีบร้อน, ยังเหลืออยู่, ไม่รู้จักหาย, อืดอาด)

(d) crawled    (ครอล)  (คลาน, เลื้อย, แล่นแบบคลาน, เจริญหรือก้าวหน้าอย่างช้า, เต็มไปด้วยสิ่งที่เลื้อยคลาน, รู้สึกขนลุกขนพอง)

(e) penalized    (ลงโทษ)

(f) resumed    (ทำต่อไป, เริ่มต้นใหม่, ดำเนินต่อไปใหม่, เข้าครอบครองใหม่)

(g) coveted    (อยากได้อย่างมาก)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่อง

ด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้