หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 176)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. The failing company faced the burden (n) of bad debts and a poor reputation.

(บริษัทที่ล้มเหลวเผชิญกับ     ภาระ-ภาระหน้าที่-ความยากลำบาก-น้ำหนักที่แบก-ระวาง-ขนาดความจุ    ของหนี้เสียและชื่อเสียงที่มัวหมอง)

(a) equilibrium    (ความสมดุล, ดุลยภาพ, สภาพคงที่)

(b) turmoil    (การจลาจล, ความวุ่นวายปั่นป่วน, ความโกลาหล)

(c) disarray    (ความไม่เป็นระเบียบ, ความยุ่งเหยิง, ความสับสน, เสื้อผ้าที่ไม่เรียบร้อย)

(d) pandemonium    (ความแตกตื่น, ความวุ่นวาย, ความโกลาหล)

(e) a source of stress or worry; something that is carried    (ที่มาของความเครียด หรือวิตกกังวล; บางอย่างซึ่งถูกแบกหาม)

(f) position    (ตำแหน่ง, ที่ตั้ง, งาน, ตำแหน่งหน้าที่, ฐานะ (ทางสังคม), ท่านั่ง-ยืน)

(g) scope    (ขีด (ความสามารถ), ขอบเขต)

 

2. I fiddled around at the piano for many years but never became proficient (โพร-ฟิช-เชี่ยนท) (a) at playing.

(ผมลองเล่นเปียโนมาหลายปี  แต่ไม่เคย     เชี่ยวชาญ-ชำนิชำนาญ-คล่องแคล่ว    ในการเล่นเลย)

(a) eminent    (เด่น, มีชื่อเสียง)

(b) successful    (ประสบความสำเร็จ)

(c) temperamental    (เจ้าอารมณ์, อารมณ์แปรปรวน, อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย)

(d) superficial    (ผิวเผิน, ตื้นๆ, ไม่ลึกซึ้ง, ใกล้ผิวหน้า)

(e) robust    (แข็งแกร่ง, แข็งแรง, เข้มแข็ง, มีกำลังมาก, กำยำ)

(f) thoroughly competent; skillful; good at something    (มีความ สามารถอย่างเต็มที่; มีทักษะ-ชำนาญ; เก่งในเรื่อง)

(g) staunch    (สทอนช)  (มั่นคง, แน่วแน่, แข็งขัน, เด็ดเดี่ยว, ซื่อสัตย์, ภักดี, แข็งแรง)

 

3. The rampant (แร้ม-เพิ่นท) (a) spread of the epidemic made it difficult to control.

(การแพร่กระจายที่     แผ่ไปทั่ว-วิ่งพล่าน-รุนแรง-ตึงตัง-อาละวาด-แผลงฤทธิ์    ของโรคระบาด  ทำให้มันยากที่จะควบคุม)

(a) fragile    (แฟร้จ-ไจล)  (เปราะบาง, แตกหักได้ง่าย, บอบบาง, ชำรุดได้ง่าย)     

(b) available    (สามารถหามาได้, มี, หาได้, หาง่าย, เท่าที่จะหาได้)

(c) practical    (ใช้ได้, ได้ผล, เหมาะสม, มีประโยชน์, ตามความเป็นจริง, เกี่ยวกับการปฏิบัติ, เน้นในทางปฏิบัติ)

(d) spreading out of control    (แพร่กระจายจนควบคุมไม่ได้)

(e) popular    (เป็นที่นิยมชมชอบ)

(f) infallible    (ไม่รู้จักผิดพลาด, ไม่ทำผิดพลาด, ทำถูกตลอด)

(g) prosperous    (เจริญรุ่งเรือง, มั่งคั่ง)

 

4. The Jones family hoped to domesticate (v) the tiger, but their neighbors were skeptical.

(ครอบครัวโจนส์หวังที่จะ    ทำให้เชื่อง-ทำให้ชอบอยู่ในบ้าน-ทำให้สนใจงานบ้าน-ทำให้เคยชิน-ทำให้เป็นขนบธรรมเนียม    เสือ  แต่เพื่อนบ้านของพวกเขายังสงสัยอยู่  -  ว่าจะทำได้หรือไม่)  (คือ  ทำให้เสือเชื่อง)

(a) dismiss    (ไล่ออกจากงาน, เลิก, บอกให้เลิกแถว, ไม่รับฟ้อง, ยกฟ้อง)

(b) nominate    (เสนอชื่อเพื่อให้เลือกตั้ง, แต่งตั้ง, ตั้งชื่อ, ระบุชื่อ)

(c) disfigure    (ทำให้เสียโฉม, ทำให้ผิดรูปผิดร่าง)

(d) make something suitable for being in a home    (ทำให้บางสิ่งเหมาะสมที่จะอยู่ในบ้าน)

(e) reiterate    (กล่าวซ้ำ, กระทำซ้ำ)

(f) scoff    (พูดเยาะเย้ย, ล้อเลียน, เสียดสี)

(g) replace    (แทนที่, เอาเก็บเข้าที่)

 

5. International mining companies came to the Malay Peninsula to extract (v) the region’s massive tin deposits.

(บริษัททำเหมืองแร่นาๆชาติมาที่คาบสมุทรมาเลย์  เพื่อที่จะ    สกัด-เอาออก-ถอน-ดึง-บีบ-คั้น-ได้มาจาก-อนุมาน-ขู่เข็ญ-กรรโชก    สินแร่ดีบุกมหึมาของภูมิภาคนี้)

(a) fire      (ไล่ออก, เลิกจ้าง, ยิง, ปล่อยขีปนาวุธ, จุดไฟ, ใส่เชื้อเพลิง, ทำให้ร้อน, เผาไหม้, ทำให้ลุกเป็นไฟ, กระตุ้นอารมณ์, ทำให้ระเบิด)

(b) pursue    (ติดตาม, ไล่ตาม, ตามจับ, ดำเนินตาม, ปฏิบัติตาม)

(c) take out    (เอาออกมา, สกัด)

(d) protrude    (ยื่นออกมา, โผล่ออกมา)

(e) enhance    (ทำให้สูงขึ้น-มากขึ้น, เพิ่ม, เสริม, ยกระดับ)

(f) incite    (กระตุ้น, ยุยง, ปลุกปั่น)

(g) garner    (รวบรวม, สะสม)

 

6. The customer and the shopkeeper haggled (v) over the silver plate for more than an hour.

(ลูกค้าและเจ้าของร้าน    ต่อรองราคา-ทะเลาะ-เถียง-รบกวน-ตัดหรือฟันอย่างอุตลุด    เกี่ยวกับจานเงิน  เป็นเวลากว่าชั่วโมง)

(a) fled    (หนี, หลบหนี (จาก), เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว, บิน)  (เป็นกริยาช่องที่  ๒  และ  ๓  ของ  “Flee”)

(b) abolished    (อะ-บ๊อล-ลิช)  (เลิกล้ม, ยกเลิก, ลบล้าง, ทำลาย)

(c) argued back and forth about a price    (โต้เถียงกันไปมาเกี่ยวกับราคา)

(d) facilitated    (ทำให้ง่ายขึ้น, ทำให้สะดวก, สนับสนุน, ส่งเสริม, ก่อให้เกิด)

(e) esteemed    (เคารพ, นับถือ, นิยม, ยกย่อง, สรรเสริญ)

(f) championed    (สนับสนุน, ป้องกัน, กระทำเป็นแชมเปี้ยน)

(g) convened    (ชุมนุมกัน, เรียกประชุม)

 

7. The small jet shuttles (v) between Kuala Lumpur and Singapore nearly every two hours.

(เครื่องบินเจ๊ตลำเล็ก    บินไปบินมา-วิ่งไปวิ่งมา-เคลื่อนไปเคลื่อนมา-ทำให้ไปๆมาๆ    ระหว่างกรุงกัวลาลัมเปอร์และสิงคโปร์  เกือบจะทุกๆสองชั่วโมง)

(a) misplaces    (ใส่ผิดที่, วางผิดที่)

(b) moves back and forth often between two places    (เคลื่อนที่กลับไปกลับมาระหว่างสถานที่  ๒  แห่ง)

(c) quells    (ระงับ, ทำให้บรรเทา, ทำให้ลดน้อยลง, ปราบ, ทำให้สงบ, ดับไฟ)

(d) enhances    (เพิ่มพูน, ทำให้มากขึ้น)

(e) exterminates    (กำจัดให้สิ้น, ทำลายสิ้น, ขุดรากถอนโคน)

(f) stops    (หยุด, ยุติ, ยับยั้ง, ห้าม, จอด, เลิก, ขัดขวาง, ป้องกัน)

(g) propagandizes    (โฆษณาชวนเชื่อ)

 

8. The airplane manufacturer uses robots to test every prototype (n), just in case there is a problem with the design.

(ผู้ผลิตเครื่องบินใช้หุ่นยนต์เพื่อทดสอบ    ต้นแบบ-รูปแบบดั้งเดิม หรือแรกเริ่ม-สิ่งที่เป็นตัวอย่าง-ต้นตระกูล-บุคคลที่เป็นตัวอย่าง    เผื่อไว้ถ้ามีปัญหากับการออกแบบ)

(a) machinery    (เครื่องจักรกล, ระบบชิ้นส่วนของเครื่องจักร, เครื่องกลไก, ระบบ, ระบบการทำงาน)

(b) the first one made of a machine or system    (ต้นแบบ (ที่ทำเป็นชิ้นแรก) ของเครื่องจักร-อุปกรณ์ หรือระบบ)

(c) assembly line    (สายพานการผลิต)

(d) cruiser    (ครู้-เซ่อะ)  (เรือลาดตระเวน, เรือนำเที่ยว, คนที่เดินทางไปเรื่อย)

(e) propulsion    (การขับดัน, การขับเคลื่อน, แรงขับดัน, แรงขับเคลื่อน)

(f) legacy    (รุ่นเก่า, ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์รุ่นเก่า, ระบบของที่ใช้อยู่เดิมก่อนที่จะเปลี่ยนระบบใหม่, มรดก, มรดกตกทอด, ของขวัญ)

(g) close system    (ระบบปิดที่ออกแบบไว้โดยเฉพาะ ทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบอื่น หรือใช้งานกับอุปกรณ์ภายนอกได้)

 

9. Before you go river rafting, you sign a document releasing the trip leaders from liability (n) in case of injury.

{ก่อนที่คุณไปล่องแพในแม่น้ำ  คุณลงนามในเอกสารซึ่งปลดเปลื้องผู้นำการเดินทาง (หัวหน้ากลุ่มของคุณ) จาก     ความรับผิดชอบ-ภาระหน้าที่-หนี้-หนี้สิน-หนี้เงิน-ข้อเสียเปรียบ-ความโน้มเอียง    ในกรณีที่เกิดความเสียหาย (ภัย, อันตราย, บาดแผล)}

(a) legal responsibility for harming a person or property; a disadvantage    (ความรับผิดชอบทางกฎหมายจากการทำให้บุคคล หรือทรัพย์สินเสียหาย; ข้อเสียเปรียบ, ความเสียเปรียบ, ข้อเสียหาย, ความเสียหาย, ความเป็นเบี้ยล่าง)

(b) hindrance    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, เครื่องกีดขวาง)

(c) disturbance    (การรบกวน, การทำให้ไม่สงบ, การทำให้ยุ่ง, การทำให้ลำบาก, สิ่งที่รบกวน, ความไม่สงบ)

(d) grievance    (กรี๊-เวิ่นซ)  (ความไม่พอใจ, ความข้องใจ, ข้อข้องใจ)

(e) comprehension    (ความเข้าใจ)

(f) dissatisfaction    (ความไม่พอใจ)

(g) custody    (ความดูแล, การปกครอง, การอารักขา, การควบคุม, การคุมขัง, การเก็บรักษา)

 

10. Many people have wanted to invest in Harry’s publishing business, but he remains the sole (a) owner.

(คนจำนวนมากต้องการที่จะ (ร่วม) ลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ของแฮรี่  แต่เขายังคงเป็นเจ้าของ     เพียงคนเดียว-คนเดียว-อันเดียว-โดดเดี่ยว)

(a) ambiguous    (คลุมเครือ, กำกวม, ไม่ชัดเจน, ตีความได้หลายอย่าง)

(b) unanimous    (เป็นเอกฉันท์, มีความเห็นพร้อมเพรียง, ไม่มีข้อโต้แย้ง)

(c) only    (เพียงผู้เดียว, คนเดียว, สิ่งเดียว, เดียว, เดี่ยว, เอก, เท่านั้น)

(d) anonymous    (ไม่เปิดเผยชื่อ, ไม่บอกชื่อเสียงเรียงนาม)

(e) anomalous    (ผิดปกติ, วิปริต, ผิดหลัก, ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์)

(f) dubious    (ดู๊-เบียส)  (น่าสงสัย, น่าแคลงใจ, ไม่แน่นอน, คลุมเครือ)

(g) optimistic    (ซึ่งมองโลกในแง่ดี)

 

11. The quick reproduction (n) rate of the fruit fly makes it ideal for

genetic experiments.

(อัตรา    การขยายพันธุ์-การสืบพันธุ์-การแพร่พันธุ์-การผลิตซ้ำ-การถอดแบบ-การจำลอง      ที่รวดเร็วของแมลงวันผลไม้  ทำให้มันดีเลิศสำหรับการทดลองด้านพันธุกรรม)

(a) incubation    (การฟักตัว, การเพาะให้เป็นตัว, การเกิดเป็นตัว, การกกไข่, การเก็บตัวอ่อนในตู้อบ)

(b) life cycle    (วงจรชีวิต)

(c) breeding    (การแพร่พันธุ์, การเพาะพันธุ์, การเพาะเลี้ยง, การออกลูก, การฟักไข่, การตั้งท้อง)

(d) fatality    (ความตาย, การตาย)

(e) immobility    (สภาวะไม่เคลื่อนไหว หรือหยุดนิ่งอยู่กับที่)

(f) emotion    (อารมณ์, ความรู้สึก)

(g) misery    (มิส-เซอะ-รี่)  (ความทุกข์ยาก, ความลำบาก)

 

12. Fish have lived on the earth longer than any other backboned animal and show great diversity (n) in their way of life.

(ปลาได้มีชีวิตอยู่บนโลกนานกว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังอื่นใด  และแสดง     ความหลาก หลาย-ความแตกต่าง     อย่างมากมายในวิถีชีวิตของพวกมัน)

(a) adaptation    (การปรับให้เหมาะสม)

(b) evolution    (วิวัฒนาการ)

(c) endurance    (ความอดทน, ความอดกลั้น, ความทนทาน)

(d) variation    (การเปลี่ยนแปลง, การแปรปรวน, การผันแปร)

(e) stamina    (ความแข็งแรง, ความแข็งแกร่ง, ความทรหดอดทน, สุขภาพ)

(f) devotion    (ดิ-โว้-เชิ่น)  (การอุทิศตน, ความรัก, การบูชา)

(g) struggle    (การต่อสู้, การดิ้นรน, การแข่งขัน)

 

13. Among all societies, legal marriage is usually accompanied by some kind of ceremony that expresses group sanction (n) of the union.

(ในบรรดาสังคมทั้งหมด  การแต่งงานที่ถูกกฎหมาย (หรือตามกฎหมาย)  มักจะตามมาด้วยพิธีการบางอย่าง  ซึ่งแสดงถึง      การเห็นด้วย-การยินยอม-การอนุญาต     ของกลุ่ม (ผู้ที่ไปร่วมพิธี)  ในการสมรส (การอยู่ร่วม) กันนั้น)

(a) pressure    (ความกดดัน, แรงกดดัน)

(b) approval    (การเห็นด้วย, การยินยอม, การอนุมัติ-อนุญาต)

(c) opinion    (ความคิดเห็น)

(d) opposition    (การคัดค้าน, การต่อต้าน, การไม่เห็นด้วย)

(e) increment    (การเพิ่มขึ้น)

(f) bearing   (แบ๊-ริ่ง)  (ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์)

(g) conspiracy    (การร่วมหัวกันวางแผนร้าย, การสมรู้ร่วมคิดกัน)

 

14. Bob has a high tolerance (n) for pain.  That is why his broken leg has not much effect on him.

(บ๊อบมี     ความอดทน-ความทนทาน-ลักษณะใจกว้าง-การให้อภัย    อย่างสูงต่อความเจ็บปวด  นั่นเป็นเหตุผลที่ว่า  ทำไมขาที่หักของเขาจึงไม่มีผลกระทบมากมายกับเขา)

(a) disgust    (ความรังเกียจ, ความขยะแขยง, ความสะอิดสะเอียน, ความเกลียดชัง)

(b) strength    (ความแข็งแรง, พละกำลัง, พลัง, แรง, อำนาจจิต, ความกล้าหาญ, กำลังทหาร)

(c) endurance    (ความอดทน, ความทนทาน, ความอดกลั้น, ความไม่ตาย)

(d) avarice    (ความโลภ, ความงก, ความตะกละ)

(e) serenity    (ความเงียบ, ความสงบเงียบ)

(f) blunder    (ข้อผิดพลาด)

(g) bruise    (บรูส)  (รอยฟกช้ำ)

 

15. Our basketball team has had a succession (n) of victories.

(ทีมบาสเกตบอลของเรามีชัยชนะด้วย     ความต่อเนื่องกัน)  (คือ  ชนะติดต่อกันหลายครั้ง)

(a) achievement    (ความสำเร็จ, การบรรลุผล)

(b) desire    (ความปรารถนา, ความต้องการ, ปรารถนา, ต้องการ)

(c) prediction    (การทำนาย, คำทำนาย)

(d) series    (สิ่งที่ต่อเนื่องกัน, สิ่งที่เป็นตอนๆ, ชุด, อนุกรม)

(e) mortality    (ความตาย, อัตราการตาย, การที่ต้องตาย, มนุษย์ที่ต้องตาย, ความหายนะ)

(f) variety    (ความหลากหลาย, ความหลากชนิด, ของหลายประเภท, ประเภท, พันธุ์)

(g) particle    (อนุภาค, ของที่มีขนาดเล็กมาก เช่น ละอองฝุ่น)

 

16. My boss has been sulky and discontented (a) for a week now.

(เจ้านาย (หัวหน้า) ของผมอารมณ์บูดบึ้งและ    ไม่พอใจ    มาเป็นเวลา สัปดาห์แล้ว ขณะนี้)

(a) discontinued    (หยุดชะงัก, ไม่ต่อเนื่อง, ไม่สม่ำเสมอ, ขาดตอน)

(b) dissatisfied    (ไม่พอใจ, ไม่อิ่ม)

(c) confused    (สับสน, งุนงง)

(d) blissful    (มีความสุข)

(e) aloof    (เย็นชา, วางเฉย, วางตัวห่าง (จากเรื่องใดเรื่องหนึ่ง), สันโดษ)

(f) indifferent    (ไม่ยินดียินร้าย, ไม่นำพา, ไม่แยแส, ไม่สนใจ)

(g) gallant    (แก๊ล-เลิ่นท)  (กล้าหาญ)

 

17. The judge sentenced (v) the convict man.

(ผู้พิพากษา    ตัดสินลงโทษ (พิพากษา)    ชายผู้ที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิด)

(a) gave a pardon to    (ให้อภัยแก่, ยกโทษให้กับ)

(b) passed judgment upon    (ผ่านการตัดสิน-คำวินิจฉัย-การชี้ขาด ไปยังหรือแก่ บุคคล)

(c) sympathized with    (เห็นอกเห็นใจกับ)

(d) gave high praise to     (ให้การสรรเสริญ-ยกย่องอย่างสูงแก่)

(e) bickered with    (ทะเลาะกับ, ทุ่มเถียงกับ)

(f) looked down on    (ดูหมิ่นเหยียดหยาม, ไม่แยแส)

(g) looked up to    (นับถือ, ยกย่อง, ชื่นชม)

 

18. The war ended when the armistice (อ๊าร์-มิ-ทิส) (n) was signed.

(สงครามยุติเมื่อ    การสงบศึกชั่วคราว-การพักรบ-การหยุดรบ    ได้รับการลงนาม)

(a) truce    (ทรูซ)  (การพักรบ, การสงบศึก, สัญญาสงบศึก, สัญญาพักรบ, การพัก  ผ่อน, การหยุดพักชั่วคราว)

(b) contract    (สัญญา, ข้อตกลง, หนังสือสัญญา, นิติกรรมสัญญา, สัญญาสมรส-หมั้น, คำย่อ, รูปแบบย่อ)

(c) surrender    (การยอมแพ้, การยอมจำนน, การยอมตาม, การมอบตัว, การสละ-ละ ทิ้ง, ยอม, ยอมแพ้, ยอมจำนน, ยอมตาม)

(d) charter    (กฎบัตร, กฎหมาย, สัญญาเช่า, สิทธิพิเศษ, สิทธิยกเว้น, เช่ามา, เหมา, ให้สิทธิพิเศษ)

(e) artifact    (สิ่งหรือเครื่องมือที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น)

(f) commodity    (สินค้า, ของใช้ประจำ, ผลิตภัณฑ์เกษตรหรือเหมืองแร่, ของที่มีประโยชน์, ผลประโยชน์ส่วนตัว)

(g) creed    (ความเชื่อ, ลัทธิ)

 

19. Corruption is the cancer that undermines (v) the country’s strength.

(การคอร์รัปชั่นเป็นมะเร็งซึ่ง     บ่อนทำลาย-ทำลายทีละน้อย-ทำลายอย่างลับๆ-ทำให้อ่อนลง-ขุด-เซาะ    ความแข็งแรงของประเทศ)

(a) weakens    (ทำให้อ่อนลงหรืออ่อนแอ)

(b) proves    (พิสูจน์)

(c) supports    (สนับสนุน, ค้ำจุน)

(d) stabilizes    (ทำให้มั่นคงหรือมีเสถียรภาพ)

(e) aspires    (ปรารถนา, ใฝ่ฝัน)

(f) emulates    (เอ๊ม-มิว-เลท)  (เอาอย่าง)

(g) relinquishes    (ริ-ลิ้ง-กวิช)  (สละ, ละทิ้ง)

 

20. The seasonal changes in fashion styles have turned fashion photography into a lucrative (a) industry.  

(การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลด้านสไตล์แฟชั่น  ได้เปลี่ยนการถ่ายภาพแฟชั่นให้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่  มีกำไร)

(a) amusing    (น่าตลกขบขัน, น่าสนุกสนาน)

(b) declining    (ลดลง, เสื่อมลง)

(c) profitable    (มีกำไร, ซึ่งทำกำไร, ซึ่งเป็นประโยชน์)

(d) formidable    (น่ากลัว, ซึ่งเอาชนะได้ยาก, น่าเกรงขาม, ยาก, ลำบาก, มีอำนาจ-กำลังมาก)

(e) identical    (เหมือนกัน, คล้ายกัน, อันเดียวกัน)

(f) capable    (เก่ง, สามารถ)

(g) domestic    (เกี่ยวกับบ้าน-งานบ้าน-ครอบครัว, ชอบชีวิตในบ้าน, เชื่อง, ภายใน ประเทศ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่อง

ด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้