หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 174)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. People’s respect for the government erodes (v) as more officials are arrested for corruption.

(ความเคารพของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล     สึกกร่อน-เล็กลง-กัดกร่อน-ทำให้สึกกร่อน-เซาะ-ชะ    ในขณะที่ข้าราชการจำนวนมากขึ้นถูกจับกุมในข้อหาคอรัปชั่น)

(a) vanishes    (หายไป, อันตรธาน, สูญสิ้น, จากไป, ไม่มีอยู่, กลายเป็นศูนย์)

(b) proclaims    (ประกาศอย่างเป็นทางการ)

(c) explores    (สำรวจ)

(d) evades    (หลบเลี่ยง, หลบหน้า, หลีกหนี, เลี่ยง)

(e) leaps    (กระโดด)

(f) wears away and becomes smaller    (สึกหรอและเล็กลง)

 

2. Bribery (ไบร๊-บะ-รี) (n) of police officers is common in countries where police salaries are very low.

(การให้สินบน     แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ  ในประเทศที่ซึ่งเงินเดือนตำรวจต่ำมาก)

(a) defect    (ข้อบกพร่อง, ข้อเสียหาย, สิ่งที่ขาดตกบกพร่อง, ปมด้อย)

(b) legend    (ตำนาน, เรื่องโบราณ)

(c) pamphlet    (แพ้ม-ฟลิท)  (จุลสาร, หนังสือขนาดเล็ก)

(d) device    (เครื่องมือ, อุปกรณ์)

(e) giving money or other gifts to a government official or other person in authority in order to get special privileges    (ให้เงินหรือของขวัญอื่นๆ แก่ข้าราชการ หรือบุคคลอื่นที่อยู่ในอำนาจ เพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษ)

(f) enterprise    (กิจการ, โครงการ, ธุรกิจ)

 

3. In the Watergate scandal (n), some of the president’s advisors were revealed to be criminals.

(ใน    เรื่องอื้อฉาว-เรื่องฉาวโฉ่-เรื่องอัปยศอดสู-เรื่องน่าอาย-การนินทาป้ายร้าย    (คดี) วอเตอร์เกต  ที่ปรึกษาของประธานาธิบดีบางคนถูกเปิดเผยว่าเป็นอาชญากร)

(a) fault    (ฟอลท)  (ข้อบกพร่อง, ความผิดพลาด, ความคลาดเคลื่อน, ชั้นหินที่หักหรือเคลื่อนลง, การเสิร์ฟลูกออกหรือติดเนต)

(b) malfunction    (การทำงานอย่างบกพร่อง, การไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ)

(c) malevolence    (ความประสงค์ร้าย, ความมุ่งร้าย, ความเกลียด)

(d) a case of wrongdoing that hurts someone’s reputation    (กรณีของการทำผิด ซึ่งทำให้ชื่อเสียงของใครบางคนเสียหาย)

(e) malediction    (การด่า, การแช่งด่า, การสาปแช่ง)

(f) opulence    (อ๊อพ-พู-เลนซ)  (ความมั่งคั่ง, ความร่ำรวย)

 

4. The robbery suspects tried to evade (v) the police by fleeing to Canada.

(ผู้ต้องหาปล้นพยายามที่จะ    หลบเลี่ยง-หลบ-หลีก-หนี    ตำรวจ  โดยการหลบหนีไปประเทศแคนาดา)

(a) detect    (พบ, ตรวจพบ, พบเห็น, สืบหา, สืบค้น)

(b) wreck    (ทำลาย, ทำให้เสียหายอย่างหนัก)

(c) get away from something that tries to catch you    (หนีจากบางสิ่งซึ่งพยายามที่จะจับตัวคุณ)

(d) withstand    (ทน, อดทน, ต่อต้าน, สกัด)

(e) found    (ก่อตั้ง, จัดตั้ง)

(f) violate   (ละเมิด, ฝ่าฝืน)

 

5. They are descendants (n) of a former king of Poland.

(พวกเขาเป็น    ทายาท-ลูกหลาน-ผู้สืบเชื้อสาย-ผู้สืบสกุล-สิ่งที่สืบทอดมาจากต้นกำเนิด    ของกษัตริย์ประเทศโปแลนด์พระองค์ก่อน)

(a) ascetics    (ฤษี, ผู้ประพฤติตนอย่างนักพรต-นักบวช, ผู้ใช้ชีวิตอย่างเข้มงวดและปฏิเสธความสุขสำราญ)

(b) obstetricians    (หมอทำคลอด)

(c) direct relatives in a later generation (such as one’s son, daughter, or grandchild)    (ญาติโดยตรงในคนรุ่นต่อๆมา)  (เช่น  ลูกชาย, ลูกสาว หรือหลานของใครคนหนึ่ง)

(d) experts    (ผู้เชี่ยวชาญ)

(e) surgeons    (ศัลยแพทย์, หมอผ่าตัด)

(f) misanthropists    (ผู้ที่เกลียดเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน)

 

6. The house was comfortable, except for its proximity (n) to a busy road.

(บ้านหลังนี้อยู่สบาย  ยกเว้นแต่    ความใกล้ชิด-ความใกล้เคียง    ของมันกับถนนที่มียวดยานและผู้สัญจรมากมาย)

(a) reprisal    (ริ-ไพร้-เซิ่ล)  (การโต้ตอบด้วยกำลัง, การแก้แค้น, การยึดทรัพย์สินเพื่อเป็นการโต้ตอบ)

(b) nearness    (ความใกล้, ความใกล้เคียง, ความไม่ไกล, ความหวุดหวิด)

(c) contract    (สัญญา, ข้อตกลง, หนังสือสัญญา)

(d) nomination    (การเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง, การแต่งตั้ง)

(e) truce    (ทรูส)  (การพักรบ, การสงบศึก, สัญญาพักรบ-สงบศึก, การหยุดพักชั่วคราว)

(f) beverage    (เครื่องดื่ม)

 

7. I show affection (n) for my girlfriend by spending time with her, not by spending money on her.

(ผมแสดง    ความรัก-ความชอบ-ความเมตตา-อารมณ์    ต่อแฟนของผม  โดยการใช้เวลาอยู่กับเธอ, มิใช่โดยการใช้จ่ายเงินซื้อของให้เธอ)

(a) perjury    (การให้การเท็จ, การเบิกความเท็จ, การสาบานเท็จ)

(b) an emotional closeness or warmth    (ความใกล้ชิด หรือความอบอุ่นทางอารมณ์)

(c) curse    (การสาปแช่ง, การด่าว่า, คำสาปแช่ง, คำแช่งด่า, คำสบถ, ความหายนะ, ความอัปมงคล, สิ่งระยำ, คนระยำ, สิ่งที่ร้าย, สิ่งที่ถูกสาปแช่ง)

(d) hindrance    (อุปสรรค, การขัดขวาง-หยุดยั้ง-กีดกัน-ป้องกัน, ภาวะที่ถูกขัดขวาง, วิธีการขัดขวาง)

(e) misfortune    (โชคร้าย, เคราะห์ร้าย)

(f) effigy    (หุ่นจำลอง)

(g) menace    (ภัย, อันตราย)

 

8. Jenny doesn’t associate (v) with people who smoke.

(เจนนี่ไม่    คบค้าสมาคม-เกี่ยวเนื่อง-เข้าร่วม-มีส่วนร่วม-เชื่อมสัมพันธ์กัน    กับคนที่สูบบุหรี่)

(a) regularly spend time together    (ใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างสม่ำเสมอ)

(b) panic    (แพ้น-นิค)  (ตกใจกลัว, อกสั่นขวัญหาย)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  ความตกใจกลัว, ความหวาดกลัว, ความอกสั่นขวัญหาย)

(c) instigate    (ปลุกเร้า, ปลุกระดม, ยั่วยุ, กระตุ้น)

(d) intervene    (แทรกแซง, ก้าวก่าย, ยุ่ง, เกิดขึ้นโดยบังเอิญและขัดขวาง, เกิดขึ้นระหว่าง)

(e) exasperate    (ทำให้โกรธเคืองมาก, เพิ่มความรุนแรง)

(f) evince    (แสดงออก, เผยให้เห็น, ทำให้เห็น, ประจักษ์)

 

9. A modern car engine is too complex (a) for most car owners to repair by themselves.

(เครื่องยนต์รถสมัยใหม่    สลับซับซ้อน-ประกอบด้วยส่วนต่างๆ-เชิงซ้อน    เกินไปสำหรับเจ้าของรถส่วนใหญ่  ที่จะซ่อมด้วยตัวเอง)

(a) not simple; involving many parts that work together    (ไม่ง่าย, ซับซ้อน; เกี่ยวข้องกับหลายส่วนซึ่งทำงานร่วมกัน)

(b) integral    (จำเป็น, สำคัญ)

(c) erratic    (อิ-แร้ท-ทิค)  (เบี่ยงเบน, เอาแน่ไม่ได้, ไม่มีกฎเกณฑ์, ไม่มั่นคง, ไร้จุดหมายปลายทาง)

(d) prevalent    (มีอยู่ทั่วไป, ดาษดื่น, แพร่หลาย, เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป)

(e) eloquent    (พูดคล่อง  ชัดเจน  และน่าเชื่อถือ)

(f) vital    (จำเป็น, สำคัญ, ขาดมิได้)

(g) deficient    (ดิ-ฟิ้ช-เชิ่นท)  (ขาดแคลน, ไม่เพียงพอ, บกพร่อง)

 

10. Dean showed great devotion (n) to his wife, supporting her during her long illness.

(ดีนแสดง    การอุทิศตัว-การใส่ใจ-การหมกมุ่นในบางสิ่ง-การบูชา    อย่างยิ่งต่อภรรยาของเขา  (โดย) สนับสนุนเธอในระหว่างความเจ็บป่วยอันยาวนานของเธอ)

(a) grief    (ความโศกเศร้า, ความระทมทุกข์, ความคับข้องใจ, ความยุ่งยาก)

(b) a willingness to keep supporting someone you admire    (ความเต็มใจที่จะสนับสนุนคนที่คุณชื่นชม  ต่อไปอีก)

(c) terror    (ความน่าหวาดกลัว, ความสยองขวัญ, ความหวาดกลัว)

(d) sorrow    (ความเศร้าโศกเสียใจ)

(e) fury    (ความโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ)

(f) emotion    (อารมณ์, ความสะเทือนใจ, ความรู้สึกโกรธ ดีใจ รัก เกลียด และอื่นๆ)

(g) abbreviation    (การย่อให้สั้น, การทำให้สั้น)

 

11. My family revised (v) its weekend plans when the weather turned hazy.

(ครอบครัวของผม     เปลี่ยนแปลง-แก้ไขใหม่-ปรับปรุงใหม่-ตรวจปรู๊ฟแก้ไขใหม่     แผนสำหรับสุดสัปดาห์ (ที่จะไปเที่ยว หรือปิกนิก)  เมื่ออากาศมีหมอก)  (คือ  เปลี่ยนแผนเมื่อเกิดหมอกลง)

(a) opted    (ออพท)  (เลือก, คัดเลือก)

(b) nourished     (เน้อ-ริช)  (บำรุงเลี้ยง, หล่อเลี้ยง, เสริมกำลัง, บำรุงกำลัง, บำรุงด้วยอาหาร, เลี้ยง)

(c) anticipated    (คาดหวัง, คาดหมาย, ทำนาย)

(d) altered    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร)

(e) yearned    (เยิน)  (อยากใจจะขาด, อยากเป็นอย่างมาก)

(f) tolerated    (ท้อล-เลอะ-เร-เทด)  (ทน, อดทน, ทนทาน, อดกลั้น, ทนต่อ, ต้านฤทธิ์ยา)

 

12. Tom was reluctant to pledge (v) his loyalty to his new girlfriend.

(ทอมไม่เต็มใจที่จะ    ให้คำมั่นสัญญา-ปฏิญาณ-ค้ำประกัน-วางมัดจำ-ดื่มอวยพร    ความซื่อสัตย์ของเขาต่อแฟนสาวคนใหม่)

(a) rehearse    (ริ-เฮิ้ซ)  (ซ้อม)

(b) aggravate    (ทำให้แย่ลง)

(c) promise    (สัญญา, ให้คำมั่น)

(d) mingle    (ผสม, ปะปน, คลุกเคล้า, คบหา)

(e) demolish    (ดิ-ม้อล-ลิช)  {รื้อ (สิ่งก่อสร้าง), ทำลาย, โค่น}

(f) penalize    (ลงโทษ)

 

13. Despite his effort to combat his fear of height, the alarming speed at which the roller coaster plunged downhill terrified (v) Peter.

(ทั้งๆ ที่มีความพยายามที่จะต่อสู้กับความกลัวความสูง,  ความเร็วที่น่ากลัวขณะที่รถไฟเหาะกระโจนลงมาตามรางที่ลาดลง     ทำให้หวาดกลัวอย่างมาก-ทำให้สยองขวัญ     แก่ปีเตอร์)  (ทำให้ปีเตอร์หวาดกลัวอย่างมาก)

(a) thrilled    (ทำให้ตื่นเต้น, ทำให้เร้าใจ, ทำให้เสียวซ่าน)

(b) infuriated    (ทำให้โกรธอย่างมาก)

(c) perplexed    (ทำให้งง, ทำให้งงงวย, ทำให้ยุ่งยากใจ)

(d) scared   (ทำให้ตกใจ, ทำให้อกสั่นขวัญหาย)

(e) eroded    (กัดเซาะ, ทำให้สึกกร่อน)

(f) tramped    (เดิน, ย่ำต๊อก, เดินตระเวณ)

 

 

14. The senator’s hopes for victory soared (ซอร์) (v) after his television appearance.

(ความหวังของวุฒิสมาชิกสำหรับชัยชนะ (ในการเลือกตั้ง)     สูงขึ้น-เพิ่มขึ้น-ร่อนสูง-บินสูง-บินถลา-ทะยาน-มีความหวังสูง-ทะเยอทะยาน    หลังจากการปรากฏตัวทางทีวีของเขา)

(a) replenished    (เติมให้เต็ม, เติมเต็มใหม่, ทำให้สมบูรณ์ใหม่, เสริมกำลัง, เติมเชื้อเพลิง, เติมอีก, เติมใหม่)

(b) heeded    (เอาใจใส่, แยแส, สนใจ)

(c) rose; flied upward or at a greater height    (เพิ่มขึ้น;  บินขึ้นหรือบินสูงขึ้น)

(d) nullified    (ทำให้เป็นโมฆะ, ทำให้ไม่มีผลบังคับ, ทำให้ไร้ผล, ทำให้ไร้ค่า)

(e) fabricated    (แฟ้บ-ริ-เคท)  (สร้าง, ประดิษฐ์, คิดค้น, เสกสรร, ทอ, ปลอม, ปลอมแปลง, กุเรื่องขึ้น)

(f) exploited    (ใช้ประโยชน์, ใช้อย่างเห็นแก่ตัว หรืออย่างเอารัดเอาเปรียบ)

 

15. To avoid contamination, surgeons always wash their hands scrupulously (adv.) before starting each operation.

(เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน  ศัลยแพทย์ล้างมือของตน    อย่างพิถีพิถัน-อย่างละเอียดรอบคอบ-อย่างระมัดระวัง-อย่างคำนึงถึงศีลธรรมจรรยา    อยู่เสมอ  ก่อนเริ่มต้นการผ่าตัดแต่ละครั้ง)

(a) repeatedly    (อย่างซ้ำๆ, อย่างซ้ำซาก)

(b) gently    (อย่างแผ่วเบา, อย่างนุ่มนวล)

(c) deliberately    (โดยเจตนา, โดยตั้งใจ)

(d) meticulously    (อย่างพิถีพิถันมาก, อย่างเข้มงวดมากในเรื่องเล็กๆน้อยๆ, อย่างจู้จี้)

(e) instantly    (ในทันทีทันใด)

(f) hastily    (อย่างรีบเร่ง, อย่างขาดการไตร่ตรอง)

 

16. If cancer is diagnosed early and treated promptly (adv.), loss of life can be

minimized

(ถ้ามะเร็งได้รับการวินิจฉัยแต่เนิ่นๆ  และได้รับการรักษา    อย่างรวดเร็ว    การสูญเสียชีวิตสามารถลดลงได้เหลือต่ำสุด)

(a) willingly    (อย่างเต็มใจ)

(b) circumspectly    (อย่างรอบคอบ, อย่างระมัดระวัง)

(c) swiftly    (อย่างรวดเร็ว)

(d) properly    (อย่างเหมาะสม, อย่างสมควร, อย่างดี, อย่างถูกต้อง)

(e) reluctantly    (อย่างไม่เต็มใจ)

(f) initially    (ในตอนเริ่มต้น, ในตอนแรก)

 

17. For some people, it may take most of their lifetime to discover what natural talent (n) they were born with.

(สำหรับบางคน  มันอาจใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตของพวกเขา  ที่จะค้นพบว่า   ตนเองเกิดมาพร้อมกับ     พรสวรรค์-ความสามารถพิเศษ-บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ-กลุ่มคนที่มีความสามารถ     ทางธรรมชาติอะไรบ้าง)

(a) personality    (บุคลิกภาพ)

(b) ambition    (ความทะเยอทะยาน, ความปรารถนา, ความมักใหญ่ใฝ่สูง)

(c) gift    (พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, ของขวัญ, สิ่งที่ให้ด้วยความสมัครใจ)

(d) phenomena    (ปรากฏการณ์, ข้อเท็จจริง, สิ่งที่ประทับใจ, บุคคลที่ประทับใจ, คนที่ยอดเยี่ยม)

(e) resources    (ทรัพยากรของประเทศ, กำลังเงิน, กำลังคน, กำลังวัตถุ)

(f) novice    (นอฟ-วิส)  (ผู้เริ่มเรียน, ผู้หัดใหม่)

 

18. The thieves penetrated (v) the bank’s security and stole the money.

(เจ้าหัวขโมย     ผ่าน-ลอด-บุกเข้าไป-แทรกซึม-ทะลุ-เจาะทะลุ-แทง-มองทะลุ-มองผ่าน-มองออก     การรักษาความปลอดภัยของธนาคาร  และขโมยเงิน)

(a) denounced    (ประณาม)

(b) requested     (ร้องขอ, เรียกร้อง, อ้อนวอน, ขอ, ถามหา)

(c) distrusted    (ไม่ไว้ใจ)

(d) got into or through    (เข้าไปข้างใน  หรือ ฝ่าหรือทะลุเข้าไป)

(e) pondered    (ตรึกตรอง, ไตร่ตรอง)

(f) adored    (บูชา, รักมาก, ชอบมาก)

 

19. In his letter, Paul told how grateful (a) he was for the loan.

(ในจดหมายของเขา  พอลเล่าว่าเขา    ขอบคุณ-รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ    ขนาดไหนสำหรับเงินกู้ที่ได้รับ)

(a) curious    (อยากรู้อยากเห็น)

(b) ambiguous    (กำกวม, คลุมเครือ, มีความหมายหลายอย่าง, เข้าใจยาก)

(c) thankful; feeling gratitude    (ขอบคุณ; รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ)

(d) affluent    (มั่งคั่ง, ร่ำรวย)

(e) gloomy    (มืด, สลัว, เศร้าใจ)

(f) obstinate    (ดื้อ, หัวแข็ง, หัวรั้น)

 

20. A sign in the elevator stated that its capacity (คะ-แพส-ซิ-ที่) (n) was 1100 pounds.

(ป้ายในลิฟต์บอกว่า    ความจุ-ความสามารถ-สติปัญญา-ประสิทธิภาพ    (ผู้โดยสาร) ของมัน  คือ  ๑,๑๐๐  ปอนด์)  (คือ  ลิฟต์ตัวนี้รับน้ำหนักได้  ๑,๑๐๐  ปอนด์)

(a) hesitation    (การรีรอ, การลังเลใจ)

(b) amount of room or space inside; largest amount that can be held by a container    (ปริมาณที่ว่างหรือพื้นที่ข้างใน;  ความจุ, ปริมาณสูงสุดที่ภาชนะสามารถบรรจุได้)

(c) panic    (แพ้น-นิค)  (ความตกใจ, ความกลัว)

(d) execution    (การดำเนินการ, การบริหาร, การประหารชีวิต)

(e) phobia    (ความกลัว, โรคกลัว)

(f) quest    (การแสวงหา)  (ความจริง, ความร่ำรวย, ฯลฯ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่อง

ด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้