หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 160)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. The Nobel Prize-winning physicist was preeminent (a) in his field but he was still a lousy teacher.

(นักฟิสิกส์รางวัลโนเบลคนนั้น    เหนือกว่า-ดีกว่า-เด่นกว่า-มีอำนาจหรืออิทธิพลมากกว่า-ดีเลิศ-เด่นชัด    ในสาขาวิชาของเขา  แต่เขายังคงเป็นครูที่ (สอน) แย่มาก)

(a) sensible     (ฉลาด, มีเหตุผล, มีสติสัมปชัญญะ, มีไหวพริบ, สามารถรู้สึกได้ไวต่อสิ่งกระตุ้น)

(b) indomitable    (ไม่สามารถเอาชนะได้, ทรหด, ไม่ย่อท้อ)

(c) penitent    (สำนึกผิด, เสียใจในความผิดที่ได้กระทำไป, สำนึกบาป)    

(d) better than anyone else; outstanding; supreme    (ดีหรือเก่งกว่าคนอื่นๆ; เด่น; สุดยอด-ยิ่งใหญ่ที่สุด)

 

2. There was a paucity (n) of fresh vegetables at the supermarket, so we had to buy frozen ones.

(มี    ความขาดแคลน-ความขัดสน-ความยากจน-ความแร้นแค้น-จำนวนเล็กน้อย    ของผักสดที่ซูเปอร์มาเกต  ดังนั้น  เราจำเป็นต้องซื้อผักแช่แข็ง)

(a) abundance    (ความอุดมสมบูรณ์, ภาวะล้นเหลือ)

(b) defect    (ข้อบกพร่อง, ข้อไม่ดี, ข้อเสีย)

(c) scarcity    (สแค้ร์-ซิ-ที่)  (ความขาดแคลน, ความไม่เพียงพอ, การมีน้อย, การหายาก)

(d) extravagance    (ความฟุ่มเฟือย, ความสุรุ่ยสุร่าย, ความมากเกินไป)

 

3. Laura tried to be an impartial (a) judge at the beauty contest, but in the end she couldn’t help selecting her own daughter to be the new Honeybee Queen.

(ลอร่าพยายามที่จะเป็นผู้ตัดสินการแข่งขันซึ่ง    ยุติธรรม-ไม่เอนเอียง-ไม่เข้าข้างใคร-มีใจเป็นธรรม-ไม่มีอคติ    ที่การประกวดนางงาม  แต่ในตอนจบ  เธอก็อดไม่ได้ที่จะเลือกลูกสาวของเธอเองเป็น “ราชินีผึ้งน้ำหวาน” คนใหม่)  

(a) covetous    (คั้ฟ-วิ-ทัส)  (โลภ, อยากได้มาก, ปรารถนาอย่างไม่ควร)    

(b) fair; unbiased; not favoring one side or the other    (ยุติธรรม; ไม่ลำเอียง; ไม่ชอบหรือเอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง)

(c) laconic    (ละ-ค้อน-นิค)  (ใช้คำน้อย, พูดสั้นๆ, กะทัดรัด) 

(d) flamboyant    (แฟลม-บ๊อย-เอิ้นท)  (หรูหรา, สวยหรู, มีสีสัน, โอ่อ่า, ขี้โอ่) 

 

4. We felt impotent (a) in the face of their overpowering opposition to our plan.

(เรารู้สึก    ไร้อำนาจ-ไร้หรืออ่อนกำลัง-ไร้สมรรถภาพ-ไร้หรือหย่อนสมรรถภาพ    เมื่อเผชิญหน้ากับการต่อต้านที่มีอำนาจเหนือกว่า  แผนการของเรา)

(a) powerless; helpless; unable to perform    (ไม่มีกำลังหรืออำนาจ; ช่วยตัวเองไม่ได้; ไม่สามารถดำเนินการ)

(b) repentant    (สำนึกผิดหรือบาป, เสียใจในความผิดที่ได้กระทำไป)

(c) despondent    (ดิส-พ้อน-เดิ้นท)  (หดหู่ใจ, ท้อแท้ใจ, หมดกำลังใจ, หมดหวัง)  

(d) diffident    (ดิ๊ฟ-ฟิ-เดิ้นท)  (ประหม่า, ขี้อาย, ไม่มั่นใจในตัวเอง, ลังเล) 

 

5. We were dubious (ดู๊-เบียส) (a) about the team’s chance of success and, as it turned out, our dubiety (ดู-ไบ๊-อิ-ที่) was justified:  The team lost.

(เรา    สงสัย-แคลงใจ-กังขา-น่าสงสัย-น่าแคลงใจ-คลุมเครือ-ไม่แน่นอน    เกี่ยวกับโอกาสความสำเร็จของทีม  และ  -  ตามที่มันปรากฏออกมา  -  ความสงสัย (ความแคลงใจ, สิ่งที่สงสัย) ของเราได้รับการพิสูจน์ว่าถูกต้อง)      

(a) chimerical    (คิ-เม้-ริ-เคิ่ล)  (เพ้อฝัน, ช่างจินตนาการ, ไม่จริง) 

(b) rebellious    (ริ-เบ๊ล-เยิส)  (เป็นกบฏ, ซึ่งก่อการกบฏหรือจลาจล, ขัดขืน, ไม่เชื่อฟัง, พยศ, ทรยศ) 

(c) full of doubt; uncertain    (เต็มไปด้วยความสงสัย-กังขา; ไม่แน่นอน)

(d) supercilious    (ทะนงตัว, วางมาด, อวดภูมิ, หยิ่ง, ยโส)

 

6. Liars engage in duplicity (ดิว-พลิส-ซิ-ที่) (n) all the time; they say one thing and do another.

(คนโกหกเกี่ยวพันกับ    การตีสองหน้า-การหลอกลวง-ความไม่ซื่อตรง    ตลอดเวลา  พวกเขาพูดอย่างหนึ่งและทำอีกอย่างหนึ่ง)

(a) treason    (ทรี้-เซิ่น)  (การกบฏ-การทรยศขายชาติ)

(b) probity    (พร้อบ-บิ-ที่  หรือ  โพร้-บิ-ที่)  (ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, ความตรง  ไปตรงมา) 

(c) deference    (เด๊ฟ-เฟอะ-เริ่นซ)  (การเคารพนับถือ, การยอมตาม, การคล้อยตาม, การอนุโลม, การเชื่อฟัง) 

(d) deception; double-dealing; the act of being two-faced    (การต้มตุ๋น-หลอกลวง; การตีสองหน้า-หลอกลวง-ไม่ซื่อ; การกระทำแบบตีสองหน้า)

 

7. Jim appears to belong to a contentious (a) family.

(จิมดูเหมือนว่า (แสดงตัวว่า) เป็นของครอบครัวที่    ชอบทะเลาะ-ชอบโต้เถียง-ชอบต่อสู้)

(a) insolent    (อิ๊น-โซ-เลิ่นท)  (ทะลึ่ง, อวดดี, ไร้มารยาท) 

(b) argumentative; quarrelsome    (ชอบโต้เถียง; ชอบทะเลาะ)

(c) destitute    (เดส-ทิ-ทิวท)  (๑. ยากจน,  ขัดสน,   ๒. ขาดแคลน, ไม่เพียงพอ, ไม่มี, อดอยาก, ใช้หมดไป)

(d) incorrigible (อิน-ค้อ-ริ-จิ-บึ้ล)  (ที่แก้ไขไม่ได้, ไม่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย, ที่แก้ไม่ไหว, ที่ติดแน่น)

 

8. If forced to conjecture (v), I would say the volcano will erupt in twenty-four hours.

(ถ้าถูกบังคับให้    เดา-ทาย-คาดคะเน-อนุมาน-การเดา ทาย คาดคะเน อนุมาน    ผมขอพูดว่า  ภูเขาไฟนั้นจะปะทุใน  ๒๔  ชั่วโมง)

(a) intrude    (บุกรุก, ล่วงล้ำ, รุกล้ำ, ก้าวก่าย)

(b) guess; deduce or infer on slight evidence    (เดา-ทาย; อนุมานหรือสรุปจากหลักฐานนิดเดียว)

(c) implore    (อ้อนวอน, วิงวอน, ขอร้อง, เรียกร้อง)

(d) comply   (ทำตาม, ปฏิบัติตาม, ยอมตาม)

 

9. The term “automation” was coined (คอยน) (v) in the 1940’s.

(คำว่า “ภาวะหรือลักษณะอัตโนมัติ” ถูก    ประดิษฐ์-สร้าง    ในทศวรรษ  ๑๙๔๐)

(a) invented    (ประดิษฐ์, สร้างสรรค์, คิดค้นเอง, เสกสรร, กุเรื่อง)

(b) outdated    (ล้าสมัย, หมดสมัย, พ้นสมัย)

(c) criticized    (วิพากษ์วิจารณ์, ตำหนิ)

(d) modified    (เปลี่ยนแปลงแก้ไข)

 

10. Adverse reactions to prescription drugs are a source of great concern to the medical profession.

(ปฏิกิริยาที่    เป็นผลร้าย-ในทิศทางตรงกันข้าม    ต่อยาตามใบสั่งแพทย์  เป็นแหล่งกำเนิด (ต้นตอ) ของความวิตกกังวลอย่างยิ่งแก่วิชาชีพทางการแพทย์)

(a) Immediate    (ทันทีทันใด)

(b) Permanent    (ถาวร)

(c) Unforeseen    (ไม่ได้คาดคิดมาก่อน, คาดไม่ถึง, นึกไม่ถึง)

(d) Negative    (ในทางลบ, เป็นการปฏิเสธ)

 

11. The erection of the San Francisco Bay Bridge transformed once distant rural areas into bustling commuter suburbs.

(การก่อสร้าง-สิ่งก่อสร้าง-การตั้งตรง-การตั้งชัน-การลุก-การชู    สะพานข้ามอ่าวซาน ฟรานซิสโก  ได้เปลี่ยนอาณาบริเวณที่ครั้งหนึ่งเป็นชนบทที่ห่างไกล ให้กลายเป็นชานเมืองของผู้ที่เดินทางไปมา (ระหว่างบ้านกับที่ทำงาน) ที่วุ่นวาย-จ้อกแจ้กจอแจ)

(a) extension    (การขยายออก, การต่อเติม, ส่วนที่ต่อเติม)

(b) crossing    (การข้าม)

(c) construction    (การก่อสร้าง, วิธีการก่อสร้าง, สิ่งปลูกสร้าง)

(d) restoration    (การปฏิสังขรณ์, การบูรณะ, การซ่อมแซม, การทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม)

 

12. Results from experiments on invertebrates have confirmed that learning takes place among lower forms of life.

 (ผลจากการทดลองในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง    ได้ยืนยัน-รับรอง    ว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นในบรรดาสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำ)  (คือ  สัตว์ชั้นต่ำก็มีการเรียนรู้เช่นเดียวกัน)

(a) verified    (พิสูจน์ความจริง, ตรวจสอบความจริง, ยืนยันความจริง, ค้นหาความจริง

(b) suggested    (แนะนำ, ชี้แนะ, บ่งชี้)

(c) proclaimed    (ประกาศ, แถลง, ป่าวร้อง, ป่าวประกาศ)

(d) resolved    (ตกลงใจ, ตัดสินใจ, มีมติ, แยกวิเคราะห์, แยกสลาย)

 

13. Apartment living is vexing to some people because of the nearness of neighbors.

(การอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์    น่าโมโห-น่าขุ่นเคือง    ต่อบางคน  เนื่องมาจากความใกล้ ชิด (อยู่ติด) กับเพื่อนบ้าน)  (คือ ถูกเพื่อนบ้านรบกวน  เช่น  ส่งเสียงดัง)

(a) comforting    (ช่วยปลอบประโลม, ซึ่งปลอบโยน-ปลอบใจ, ให้ความสุขสบาย)

(b) delighting    (น่ายินดี, น่าปลาบปลื้ม, น่าพอใจ)

(c) thrilling    (น่าตื่นเต้น-เร้าใจ, น่าเสียวซ่าน)

(d) irritating    (น่าฉุนเฉียว, น่าโมโห, ซึ่งกวนประสาท, น่าระคายเคือง)

 

14. Many cities have made significant cutbacks in their spending on free public services.

(หลายเมืองได้ทำ    การตัดทอน-การลดลง    อย่างสำคัญ  ในด้านค่าใช้จ่ายของตนในด้านการบริการสาธารณะแบบให้เปล่า)  (คือ ไม่เก็บสตางค์ เช่น รถเมล์ รถไฟฟรี)

(a) improvements    (การปรับปรุง, การทำให้ดีขึ้น)

(b) augmentations    (การเพิ่มขึ้น)

(c) reductions    (การลดลง)

(d) disclosures    (การเปิดเผย)

 

15. Though many American men help with household chores (ชอร์ส), women still take responsibility for 70 percent.

(แม้ว่าผู้ชายอเมริกันจำนวนมากช่วย    งานบ้าน-งานจิปาถะภายในบ้าน    ผู้หญิงยังคงรับผิดชอบงานเหล่านี้อยู่ถึง  ๗๐  เปอร์เซ็นต์)

(a) tasks    (ทาสค)  (งาน, งานหนัก, เรื่องที่ยาก, ภาระหน้าที่)

(b) industries    (อุตสาหกรรม)

(c) shopping    (การซื้อของ, การจ่ายตลาด)

(d) debts    (เด็ทส)  (หนี้สิน)

 

16. In the United States, the eroded value of the dollar is considered to be a result of inflation.

(ในสหรัฐฯ  ค่าที่ถูก    กัดกร่อน-ทำให้สึกกร่อน    ของเงินดอลลาร์  ถูกถือว่าเป็นผลลัพธ์ของเงินเฟ้อ)

(a) earned    (หาได้, หามาได้, ได้รับ, มีรายได้, ได้กำไร)

(b) stabilized    (ทำให้มั่นคงหรือมีเสถียรภาพ)

(c) recorded    (บันทึก)

(d) diminished    (ลดลง, ลดน้อยลง-ทำให้ลดลง)

 

17. We are at an important juncture in the negotiations.

(เราอยู่ ณ    ช่วงเวลา-จุดเชื่อมต่อ-จุดประสาน-ชุมทาง-ที่บรรจบ-สิ่งเชื่อมต่อ-หัวต่อ-วิกฤตการณ์    สำคัญในการเจรจา)

(a) a time in a process of events    (ระยะเวลาในกระบวนการหนึ่ง  ของเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์)

(b) rejection    (การปฏิเสธ, การบอกปัด)

(c) violation    (การฝ่าฝืน, การละเมิด)

(d) injunction    (คำสั่ง, คำสั่งศาล, คำตักเตือน)

 

18. Leonardo da Vinci’s Mona Lisa is a portrait of a woman with an enigmatic smile.

(ภาพวาด “โมนา ลิซ่าร์” ของเลโอนาร์โด ดา วินซี  เป็นภาพครึ่งตัวของสตรีที่มีรอยยิ้มที่เป็นปริศนา-ลึกลับ-น่าฉงนสนเท่ห์)

(a) encouraging    (บำรุงขวัญ, ให้กำลังใจ)

(b) mocking    (เยาะเย้ย, เย้ยหยัน)

(c) mysterious    (ลึกลับ, ลี้ลับ, เป็นที่สงสัย, ไม่สามารถอธิบายได้, ลับๆล่อๆ)

(d) apologetic    (ซึ่งเป็นการขอโทษ-ขออภัย)

 

19. Environmentalists are exasperated by the constant killing of dolphins and whales.

(นักสิ่งแวดล้อม    โกรธเคืองอย่างมาก    กับการสังหารปลาโลมาและปลาวาฬที่เกิดขึ้นเป็นประจำ)

(a) dismayed    (ท้อใจ, ท้อแท้, ตกใจ, สะดุ้งกลัว, ตกตะลึง)

(b) terrified    (ตกใจกลัว, สะดุ้งกลัว)

(c) irritated    (โมโห, โกรธเคือง, ฉุนเฉียว, ถูกกวนประสาท, ระคายเคือง, อักเสบ)

(d) delighted    (ปลาบปลื้ม, ยินดี, ปิติ)

 

20. After 1850, various states in the United States began to pass compulsory school attendance laws.

(หลังจากปี  ๑๘๕๐  รัฐต่างๆในสหรัฐฯ  เริ่มผ่าน (ออก) กฎหมายการเข้าเรียนในโรงเรียนแบบบังคับ-ซึ่งเป็นการบังคับ-ซึ่งจำเป็นต้องทำ)  (หรือการศึกษาภาคบังคับ)

(a) diversified    (หลากหลาย, ต่างๆกัน)

(b) strict    (เข้มงวด, รัดกุม)

(c) free    (อิสระ, เสรี, ไม่คิดมูลค่า)

(d) mandatory    (แม้น-เด-ทอ-รี่)  (ซึ่งเป็นการบังคับ, ซึ่งจำเป็น, เกี่ยวกับคำสั่งหรือข้อบังคับ, มีลักษณะเป็นคำสั่ง)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่อง

ด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้

 

 

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. The Nobel Prize-winning physicist was preeminent (a) in his field but he was still a lousy teacher.

(นักฟิสิกส์รางวัลโนเบลคนนั้น    เหนือกว่า-ดีกว่า-เด่นกว่า-มีอำนาจหรืออิทธิพลมากกว่า-ดีเลิศ-เด่นชัด    ในสาขาวิชาของเขา  แต่เขายังคงเป็นครูที่ (สอน) แย่มาก)

(a) sensible     (ฉลาด, มีเหตุผล, มีสติสัมปชัญญะ, มีไหวพริบ, สามารถรู้สึกได้ไวต่อสิ่งกระตุ้น)

(b) indomitable    (ไม่สามารถเอาชนะได้, ทรหด, ไม่ย่อท้อ)

(c) penitent    (สำนึกผิด, เสียใจในความผิดที่ได้กระทำไป, สำนึกบาป)    

(d) better than anyone else; outstanding; supreme    (ดีหรือเก่งกว่าคนอื่นๆ; เด่น; สุดยอด-ยิ่งใหญ่ที่สุด)

 

2. There was a paucity (n) of fresh vegetables at the supermarket, so we had to buy frozen ones.

(มี    ความขาดแคลน-ความขัดสน-ความยากจน-ความแร้นแค้น-จำนวนเล็กน้อย    ของผักสดที่ซูเปอร์มาเกต  ดังนั้น  เราจำเป็นต้องซื้อผักแช่แข็ง)

(a) abundance    (ความอุดมสมบูรณ์, ภาวะล้นเหลือ)

(b) defect    (ข้อบกพร่อง, ข้อไม่ดี, ข้อเสีย)

(c) scarcity    (สแค้ร์-ซิ-ที่)  (ความขาดแคลน, ความไม่เพียงพอ, การมีน้อย, การหายาก)

(d) extravagance    (ความฟุ่มเฟือย, ความสุรุ่ยสุร่าย, ความมากเกินไป)

 

3. Laura tried to be an impartial (a) judge at the beauty contest, but in the end she couldn’t help selecting her own daughter to be the new Honeybee Queen.

(ลอร่าพยายามที่จะเป็นผู้ตัดสินการแข่งขันซึ่ง    ยุติธรรม-ไม่เอนเอียง-ไม่เข้าข้างใคร-มีใจเป็นธรรม-ไม่มีอคติ    ที่การประกวดนางงาม  แต่ในตอนจบ  เธอก็อดไม่ได้ที่จะเลือกลูกสาวของเธอเองเป็น “ราชินีผึ้งน้ำหวาน” คนใหม่)  

(a) covetous    (คั้ฟ-วิ-ทัส)  (โลภ, อยากได้มาก, ปรารถนาอย่างไม่ควร)    

(b) fair; unbiased; not favoring one side or the other    (ยุติธรรม; ไม่ลำเอียง; ไม่ชอบหรือเอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง)

(c) laconic    (ละ-ค้อน-นิค)  (ใช้คำน้อย, พูดสั้นๆ, กะทัดรัด) 

(d) flamboyant    (แฟลม-บ๊อย-เอิ้นท)  (หรูหรา, สวยหรู, มีสีสัน, โอ่อ่า, ขี้โอ่) 

 

4. We felt impotent (a) in the face of their overpowering opposition to our plan.

(เรารู้สึก    ไร้อำนาจ-ไร้หรืออ่อนกำลัง-ไร้สมรรถภาพ-ไร้หรือหย่อนสมรรถภาพ    เมื่อเผชิญหน้ากับการต่อต้านที่มีอำนาจเหนือกว่า  แผนการของเรา)

(a) powerless; helpless; unable to perform    (ไม่มีกำลังหรืออำนาจ; ช่วยตัวเองไม่ได้; ไม่สามารถดำเนินการ)

(b) repentant    (สำนึกผิดหรือบาป, เสียใจในความผิดที่ได้กระทำไป)

(c) despondent    (ดิส-พ้อน-เดิ้นท)  (หดหู่ใจ, ท้อแท้ใจ, หมดกำลังใจ, หมดหวัง)  

(d) diffident    (ดิ๊ฟ-ฟิ-เดิ้นท)  (ประหม่า, ขี้อาย, ไม่มั่นใจในตัวเอง, ลังเล) 

 

5. We were dubious (ดู๊-เบียส) (a) about the team’s chance of success and, as it turned out, our dubiety (ดู-ไบ๊-อิ-ที่) was justified:  The team lost.

(เรา    สงสัย-แคลงใจ-กังขา-น่าสงสัย-น่าแคลงใจ-คลุมเครือ-ไม่แน่นอน    เกี่ยวกับโอกาสความสำเร็จของทีม  และ  -  ตามที่มันปรากฏออกมา  -  ความสงสัย (ความแคลงใจ, สิ่งที่สงสัย) ของเราได้รับการพิสูจน์ว่าถูกต้อง)      

(a) chimerical    (คิ-เม้-ริ-เคิ่ล)  (เพ้อฝัน, ช่างจินตนาการ, ไม่จริง) 

(b) rebellious    (ริ-เบ๊ล-เยิส)  (เป็นกบฏ, ซึ่งก่อการกบฏหรือจลาจล, ขัดขืน, ไม่เชื่อฟัง, พยศ, ทรยศ) 

(c) full of doubt; uncertain    (เต็มไปด้วยความสงสัย-กังขา; ไม่แน่นอน)

(d) supercilious    (ทะนงตัว, วางมาด, อวดภูมิ, หยิ่ง, ยโส)

 

6. Liars engage in duplicity (ดิว-พลิส-ซิ-ที่) (n) all the time; they say one thing and do another.

(คนโกหกเกี่ยวพันกับ    การตีสองหน้า-การหลอกลวง-ความไม่ซื่อตรง    ตลอดเวลา  พวกเขาพูดอย่างหนึ่งและทำอีกอย่างหนึ่ง)

(a) treason    (ทรี้-เซิ่น)  (การกบฏ-การทรยศขายชาติ)

(b) probity    (พร้อบ-บิ-ที่  หรือ  โพร้-บิ-ที่)  (ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, ความตรง  ไปตรงมา) 

(c) deference    (เด๊ฟ-เฟอะ-เริ่นซ)  (การเคารพนับถือ, การยอมตาม, การคล้อยตาม, การอนุโลม, การเชื่อฟัง) 

(d) deception; double-dealing; the act of being two-faced    (การต้มตุ๋น-หลอกลวง; การตีสองหน้า-หลอกลวง-ไม่ซื่อ; การกระทำแบบตีสองหน้า)

 

7. Jim appears to belong to a contentious (a) family.

(จิมดูเหมือนว่า (แสดงตัวว่า) เป็นของครอบครัวที่    ชอบทะเลาะ-ชอบโต้เถียง-ชอบต่อสู้)

(a) insolent    (อิ๊น-โซ-เลิ่นท)  (ทะลึ่ง, อวดดี, ไร้มารยาท) 

(b) argumentative; quarrelsome    (ชอบโต้เถียง; ชอบทะเลาะ)

(c) destitute    (เดส-ทิ-ทิวท)  (๑. ยากจน,  ขัดสน,   ๒. ขาดแคลน, ไม่เพียงพอ, ไม่มี, อดอยาก, ใช้หมดไป)

(d) incorrigible (อิน-ค้อ-ริ-จิ-บึ้ล)  (ที่แก้ไขไม่ได้, ไม่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย, ที่แก้ไม่ไหว, ที่ติดแน่น)

 

8. If forced to conjecture (v), I would say the volcano will erupt in twenty-four hours.

(ถ้าถูกบังคับให้    เดา-ทาย-คาดคะเน-อนุมาน-การเดา ทาย คาดคะเน อนุมาน    ผมขอพูดว่า  ภูเขาไฟนั้นจะปะทุใน  ๒๔  ชั่วโมง)

(a) intrude    (บุกรุก, ล่วงล้ำ, รุกล้ำ, ก้าวก่าย)

(b) guess; deduce or infer on slight evidence    (เดา-ทาย; อนุมานหรือสรุปจากหลักฐานนิดเดียว)

(c) implore    (อ้อนวอน, วิงวอน, ขอร้อง, เรียกร้อง)

(d) comply   (ทำตาม, ปฏิบัติตาม, ยอมตาม)

 

9. The term “automation” was coined (คอยน) (v) in the 1940’s.

(คำว่า “ภาวะหรือลักษณะอัตโนมัติ” ถูก    ประดิษฐ์-สร้าง    ในทศวรรษ  ๑๙๔๐)

(a) invented    (ประดิษฐ์, สร้างสรรค์, คิดค้นเอง, เสกสรร, กุเรื่อง)

(b) outdated    (ล้าสมัย, หมดสมัย, พ้นสมัย)

(c) criticized    (วิพากษ์วิจารณ์, ตำหนิ)

(d) modified    (เปลี่ยนแปลงแก้ไข)

 

10. Adverse reactions to prescription drugs are a source of great concern to the medical profession.

(ปฏิกิริยาที่    เป็นผลร้าย-ในทิศทางตรงกันข้าม    ต่อยาตามใบสั่งแพทย์  เป็นแหล่งกำเนิด (ต้นตอ) ของความวิตกกังวลอย่างยิ่งแก่วิชาชีพทางการแพทย์)

(a) Immediate    (ทันทีทันใด)

(b) Permanent    (ถาวร)

(c) Unforeseen    (ไม่ได้คาดคิดมาก่อน, คาดไม่ถึง, นึกไม่ถึง)

(d) Negative    (ในทางลบ, เป็นการปฏิเสธ)

 

11. The erection of the San Francisco Bay Bridge transformed once distant rural areas into bustling commuter suburbs.

(การก่อสร้าง-สิ่งก่อสร้าง-การตั้งตรง-การตั้งชัน-การลุก-การชู    สะพานข้ามอ่าวซาน ฟรานซิสโก  ได้เปลี่ยนอาณาบริเวณที่ครั้งหนึ่งเป็นชนบทที่ห่างไกล ให้กลายเป็นชานเมืองของผู้ที่เดินทางไปมา (ระหว่างบ้านกับที่ทำงาน) ที่วุ่นวาย-จ้อกแจ้กจอแจ)

(a) extension    (การขยายออก, การต่อเติม, ส่วนที่ต่อเติม)

(b) crossing    (การข้าม)

(c) construction    (การก่อสร้าง, วิธีการก่อสร้าง, สิ่งปลูกสร้าง)

(d) restoration    (การปฏิสังขรณ์, การบูรณะ, การซ่อมแซม, การทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม)

 

12. Results from experiments on invertebrates have confirmed that learning takes place among lower forms of life.

 (ผลจากการทดลองในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง    ได้ยืนยัน-รับรอง    ว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นในบรรดาสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำ)  (คือ  สัตว์ชั้นต่ำก็มีการเรียนรู้เช่นเดียวกัน)

 1. verified    (พิสูจน์ความจริง, ตรวจสอบความจริง, ยืนยันความจริง, ค้นหาความ

จริง

(b) suggested    (แนะนำ, ชี้แนะ, บ่งชี้)

(c) proclaimed    (ประกาศ, แถลง, ป่าวร้อง, ป่าวประกาศ)

(d) resolved    (ตกลงใจ, ตัดสินใจ, มีมติ, แยกวิเคราะห์, แยกสลาย)

 

 

13. Apartment living is vexing to some people because of the nearness of neighbors.

(การอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์    น่าโมโห-น่าขุ่นเคือง    ต่อบางคน  เนื่องมาจากความใกล้ ชิด (อยู่ติด) กับเพื่อนบ้าน)  (คือ ถูกเพื่อนบ้านรบกวน  เช่น  ส่งเสียงดัง)

(a) comforting    (ช่วยปลอบประโลม, ซึ่งปลอบโยน-ปลอบใจ, ให้ความสุขสบาย)

(b) delighting    (น่ายินดี, น่าปลาบปลื้ม, น่าพอใจ)

(c) thrilling    (น่าตื่นเต้น-เร้าใจ, น่าเสียวซ่าน)

(d) irritating    (น่าฉุนเฉียว, น่าโมโห, ซึ่งกวนประสาท, น่าระคายเคือง)

 

14. Many cities have made significant cutbacks in their spending on free public services.

(หลายเมืองได้ทำ    การตัดทอน-การลดลง    อย่างสำคัญ  ในด้านค่าใช้จ่ายของตนในด้านการบริการสาธารณะแบบให้เปล่า)  (คือ ไม่เก็บสตางค์ เช่น รถเมล์ รถไฟฟรี)

(a) improvements    (การปรับปรุง, การทำให้ดีขึ้น)

(b) augmentations    (การเพิ่มขึ้น)

(c) reductions    (การลดลง)

(d) disclosures    (การเปิดเผย)

 

15. Though many American men help with household chores (ชอร์ส), women still take responsibility for 70 percent.

(แม้ว่าผู้ชายอเมริกันจำนวนมากช่วย    งานบ้าน-งานจิปาถะภายในบ้าน    ผู้หญิงยังคงรับผิดชอบงานเหล่านี้อยู่ถึง  ๗๐  เปอร์เซ็นต์)

(a) tasks    (ทาสค)  (งาน, งานหนัก, เรื่องที่ยาก, ภาระหน้าที่)

(b) industries    (อุตสาหกรรม)

(c) shopping    (การซื้อของ, การจ่ายตลาด)

(d) debts    (เด็ทส)  (หนี้สิน)

 

16. In the United States, the eroded value of the dollar is considered to be a result of inflation.

(ในสหรัฐฯ  ค่าที่ถูก    กัดกร่อน-ทำให้สึกกร่อน    ของเงินดอลลาร์  ถูกถือว่าเป็นผลลัพธ์ของเงินเฟ้อ)

(a) earned    (หาได้, หามาได้, ได้รับ, มีรายได้, ได้กำไร)

(b) stabilized    (ทำให้มั่นคงหรือมีเสถียรภาพ)

(c) recorded    (บันทึก)

(d) diminished    (ลดลง, ลดน้อยลง-ทำให้ลดลง)

 

17. We are at an important juncture in the negotiations.

(เราอยู่ ณ    ช่วงเวลา-จุดเชื่อมต่อ-จุดประสาน-ชุมทาง-ที่บรรจบ-สิ่งเชื่อมต่อ-หัวต่อ-วิกฤตการณ์    สำคัญในการเจรจา)

 1. a time in a process of events    (ระยะเวลาในกระบวนการหนึ่งของ

เหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์)

(b) rejection    (การปฏิเสธ, การบอกปัด)

(c) violation    (การฝ่าฝืน, การละเมิด)

(d) injunction    (คำสั่ง, คำสั่งศาล, คำตักเตือน)

 

18. Leonardo da Vinci’s Mona Lisa is a portrait of a woman with an

enigmatic smile.

(ภาพวาด “โมนา ลิซ่าร์” ของเลโอนาร์โด ดา วินซี  เป็นภาพครึ่งตัวของสตรีที่มีรอยยิ้มที่เป็นปริศนา-ลึกลับ-น่าฉงนสนเท่ห์)

 1. encouraging    (บำรุงขวัญ, ให้กำลังใจ)
 2. mocking    (เยาะเย้ย, เย้ยหยัน)
 3. mysterious    (ลึกลับ, ลี้ลับ, เป็นที่สงสัย, ไม่สามารถอธิบายได้, ลับๆล่อๆ)
 4. apologetic    (ซึ่งเป็นการขอโทษ-ขออภัย)

 

19. Environmentalists are exasperated by the constant killing of

dolphins and whales.

(นักสิ่งแวดล้อม    โกรธเคืองอย่างมาก    กับการสังหารปลาโลมาและปลาวาฬที่เกิดขึ้นเป็นประจำ)

 1. dismayed    (ท้อใจ, ท้อแท้, ตกใจ, สะดุ้งกลัว, ตกตะลึง)
 2. terrified    (ตกใจกลัว, สะดุ้งกลัว)
 3. irritated    (โมโห, โกรธเคือง, ฉุนเฉียว, ถูกกวนประสาท, ระคายเคือง,

อักเสบ)

 1. delighted    (ปลาบปลื้ม, ยินดี, ปิติ)

 

20. After 1850, various states in the United States began to pass

compulsory school attendance laws.

(หลังจากปี  ๑๘๕๐  รัฐต่างๆในสหรัฐฯ  เริ่มผ่าน (ออก) กฎหมายการเข้าเรียนในโรงเรียนแบบบังคับ-ซึ่งเป็นการบังคับ-ซึ่งจำเป็นต้องทำ)  (หรือการศึกษาภาคบังคับ)

 1.  diversified    (หลากหลาย, ต่างๆกัน)

(b) strict    (เข้มงวด, รัดกุม)

(c) free    (อิสระ, เสรี, ไม่คิดมูลค่า)

(d) mandatory    (แม้น-เด-ทอ-รี่)  (ซึ่งเป็นการบังคับ, ซึ่งจำเป็น, เกี่ยวกับคำสั่งหรือข้อบังคับ, มีลักษณะเป็นคำสั่ง)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่อง

ด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้