หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 158)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. Thai consumers have been taught by unscrupulous (a) imitators to be suspicious of even the slightest change in label or package.

(ผู้บริโภคชาวไทยได้ถูกสอนโดยนักลอกเลียนแบบที่    ไร้ธรรมะ-ไร้ยางอาย-ไม่มีหลักการ-ไม่ระมัดระวัง    ให้ต้องระแวง-สงสัยแม้กระทั่งความเปลี่ยนแปลงที่เล็กน้อยที่สุดในฉลากหรือหีบห่อ  -  ของสินค้าที่ตนคิดจะซื้อ)

(a) honorable    (มีเกียรติ, น่าเคารพนับถือ, ซื่อตรง, ตรงไปตรงมา, น่าเชื่อถือ, มีศักดิ์ศรี)

(b) ambitious    (ทะเยอทะยาน, มักใหญ่ใฝ่สูง, ปรารถนาอย่างแรงกล้า)

(c) dishonest    (ไม่ซื่อสัตย์)

(d) superb    (ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ, ใหญ่ยิ่ง, โอ่อ่า, สง่างาม)

 

2. After perusing (v) each line of the poem, he believed he had a clear understanding of its meaning.

(หลังจาก    อ่านตรวจ-อ่าน-พินิจพิจารณา-มองหรือสำรวจอย่างละเอียด    แต่ละบรรทัดของบทกวี (โคลงกลอน)  เขาเชื่อว่าเขาเข้าใจความหมายของมันอย่างชัดแจ้ง)

(a) amusing    (ทำให้ขบขันหรือสนุกสนาน)

(b) reading carefully    (อ่านอย่างรอบคอบ-ระมัดระวัง)

(c) looking at    (จ้องมอง)

(d) writing    (เขียน)

 

3. A meteorologist’s reputation (n) is based on the accuracy of his weather forecast.

(ชื่อเสียง-กิตติศัพท์-ความโด่งดัง-ความมีหน้ามีตา    ของนักอุตุนิยมวิทยา  มีพื้นฐานอยู่บนความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศของเขา)

(a) potential    (ศักยภาพ, ความสามารถหรืออำนาจที่ซ่อนเร้นอยู่, ความเป็นไปได้)

(b) capability    (ความสามารถ)

(c) implementation    (การลงมือทำ, การลงมือปฏิบัติ, การทำให้สำเร็จหรือเกิดผล)

(d) fame    (ชื่อเสียง, กิตติศัพท์, เกียรติยศ, เกียรติคุณ, ศักดิ์ศรี, ข่าวลือ, การเล่าลือ)

 

4. The bookkeeper was arrested after the auditors found evidence of embezzlement (n) in his accounts.

(พนักงานบัญชีถูกจับกุมหลังจากผู้ตรวจสอบบัญชีพบพยานหลักฐานของ    การยักยอก-การฉ้อฉล    ในบัญชีของเขา)

(a) gambling    (การพนัน, การเล่นพนัน)

(b) espionage    (การจารกรรม)

(c) theft of money    (การลักขโมยเงิน

(d) withdrawal    {การถอนออก (เงิน, ทหาร), การเอาออก, การดึงกลับ, การหด, การเลิก}

 

5. A large amount of budget was approved to provide assistance to victims in the area inundated (v) by a big flood.

(งบประมาณจำนวนมากได้รับการอนุมัติ  เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เคราะห์ร้ายในพื้นที่ซึ่งถูก    น้ำท่วม-ท่วมท้น-มากมายไปด้วย    โดยน้ำท่วมใหญ่)

(a) covered with water    (ปกคลุมไปด้วยน้ำ)

(b) devastated    (ทำลายล้าง, ล้างผลาญ, มีชัยท่วมท้น)

(c) confronted    (เผชิญหน้ากับ, พบกับ)

(d) intimidated    (ข่มขวัญ, ข่มขู่, ทำให้หวั่นกลัว)

 

6. The jury’s decision ignited (v) a fierce debate in the legal community.

(การตัดสินใจของคณะลูกขุน    กระตุ้น-ปลุกเร้า-ทำให้ลุกไหม้-ทำให้ติดไฟ-ย่าง-ติดไฟ-ลุกไหม้    การอภิปราย-ถกเถียงอย่างดุเดือดในชุมชน (แวดวง, สังคม) ด้านกฎหมาย)

(a) commenced    (เริ่ม, เริ่มต้น)

(b) halted    (หยุด, ทำให้หยุด)

(c) kindled    (กระตุ้น, ปลุก, เร้าอารมณ์, จุดไฟ, ก่อไฟ, ทำให้ลุกเป็นไฟ, เริ่มลุกไหม้)

(d) hampered    (ขัดขวาง, ทำให้ชะงัก, หยุดยั้ง, สอดแทรก)

 

7. The firefighters devised (v) a plan to safely bring the cat down from the tree.

(นักผจญเพลิง    ประดิษฐ์-ออกแบบ-คิด-วางแผน-คาดคะเน    แผนการที่จะนำแมวลงมาจากต้นไม้อย่างปลอดภัย)

(a) allocated    (แบ่งปัน, จัดสรร, แบ่งสรร, หาตำแหน่งแห่งที่)

(b) formulated    (คิดวิธีหรือระบบ, คิดสูตร, กำหนดสูตร, คิดตำรับยา)

(c) impeded    (ขัดขวาง, สกัดกั้น, กีดขวาง, เป็นอุปสรรคต่อ)

(d) retrieved    (เอากลับคืนมา, เอาคืนมา, ทำให้คืนสู่สภาพเดิม, กู้, กอบกู้, ช่วยชีวิต, ซ่อมแซม)

 

8. The company launched (v) a new program to attract more clients.

(บริษัท    เริ่ม-ทำให้เริ่มปฏิบัติการ-ปล่อย (เรือ) ลงน้ำ-ปล่อย (ดาวเทียม)-เหวี่ยง-ยิง-ยื่น (คำคัดค้าน)-ออกคำสั่ง    โครงการใหม่  เพื่อดึงดูดลูกค้าเพิ่มขึ้น)

(a) initiated    (ริเริ่ม, เริ่มนำ, นำเข้า, นำไปให้รู้จัก)

(b) postponed    (เลื่อนออกไป, ผัดเวลาออกไป)

(c) encouraged    (ให้กำลังใจ, กระตุ้น, เร่งรัด, ส่งเสริม)

(d) prohibited    (ห้าม, ขัดขวาง, ป้องกัน)

 

9. By 1900, the United States had shifted (v) from being a country of farmers to a country of factory workers.

(ราวๆปี  ๑๙๐๐  สหรัฐฯ ได้    เปลี่ยน-สับเปลี่ยน-หมุนเวียน-เปลี่ยนเวร-เปลี่ยนเกียร์-เลื่อน-เคลื่อน-ย้าย    จากการเป็นประเทศของชาวไร่ชาวนา  ไปสู่ประเทศของคนงานที่ทำงานในโรงงาน)

(a) improved    (ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น)

(b) drifted    (ล่องลอย, เลื่อนลอย, พเนจร, ระเหเร่ร่อน, เบี่ยงเบนจากทิศทางเดิม)

(c) changed    (เปลี่ยน)

(d) anticipated    (คาดหวัง, คาดหมาย, ทำนาย)

 

10. By the 1870’s Arizona’s copper- mining industry was thriving (v).

(ราวๆทศวรรษ  ๑๘๗๐  อุตสาหกรรมทำเหมืองทองแดงของรัฐอริโซน่า  กำลังเจริญเติบโต-รุ่งเรือง-เฟื่องฟู)

(a) beginning    (เริ่มต้น)

(b) recovering    (ฟื้นจากไข้, กลับคืนสู่สภาพเดิม, นำกลับคืนมา)

(c) consolidating    (ทำให้เป็นปึกแผ่น, ทำให้แข็งแรง-มั่นคง, รวบรวมกำลัง,

รวบรวมเข้าด้วยกัน)

(d) flourishing    (ฟล้อร์-ริช) (เจริญ, รุ่งเรือง, เฟื่องฟู, มั่งคั่ง, งอกงาม)

 

11. Calcium, the body’s most abundant (a) mineral, works with phosphorus in maintaining the skeletal system.

(แคลเซี่ยม – แร่ธาตุที่    อุดมสมบูรณ์ที่สุด    ของร่างกาย – ทำงานร่วมกับฟอสฟอรัส  ในการบำรุงรักษาระบบเกี่ยวกับโครงกระดูก)

(a) most mysterious    (ลึกลับ-ลี้ลับ-ประหลาดที่สุด)

(b) toughest    (เหนียว-ยากที่สุด)

(c) most plentiful    (มากมาย-อุดมสมบูรณ์ที่สุด)

(d) purest    (บริสุทธิ์ที่สุด)

 

12. The Eskimos are superb (ซู-เพิ้ร์บ) (a) hunters.

(ชาวเอสกิโมเป็นนักล่าสัตว์ที่    ดีเลิศ-ดีเยี่ยม-ยอดเยี่ยม)

(a) fast    (รวดเร็ว, ว่องไว)

(b) veteran    (มีประสบการณ์, เคยงาน, ผ่านศึกมาแล้ว)

(c) excellent    (ดีเลิศ, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม)

(d) nocturnal    (ออกหากินในเวลากลางคืน, เปิดในเวลากลางคืน, เกี่ยวกับกลางคืน)

 

13. Some type of glassware are more fragile (a) than others.

(เครื่องแก้วบางชนิด    เปราะบาง-แตกหักได้ง่าย-(สภาพแวดล้อม) เสียหายหรือทำลายได้ง่าย    กว่าชนิดอื่นๆ)

(a) available    (สามารถหามาได้, มี, หาได้, หาง่าย, เท่าที่จะหาได้)

(b) breakable    (ซึ่งแตกได้)

(c) practical    (ใช้ได้, ได้ผล, เหมาะสม, มีประโยชน์, ตามความเป็นจริง, เกี่ยวกับการปฏิบัติ, เน้นในทางปฏิบัติ)

(d) popular    (เป็นที่นิยมชมชอบ)

 

14. Most religions are concerned with the worship of one or several deities as well as with ethical rules of conduct (n).

(ศาสนาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเคารพบูชาพระเจ้าองค์เดียวหรือหลายองค์  และ (เกี่ยวข้อง) กับกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมจรรยาของ    ความประพฤติ)

(a) faith    (ความศรัทธาเลื่อมใส)

(b) behavior    (พฤติกรรม, ความประพฤติ)

(c) attitude    (ทัศนคติ)

(d) superstition    (การเชื่อโชคเชื่อลาง, ความเชื่อถือทางไสยศาสตร์, การถือผีถือสาง, ความเชื่อที่ผิด)

 

15. Although dolphins sometimes swim singly or in pairs, they ordinarily congregate (ค้อง-กรี-เก้ท) (v) in large schools, often numbering in the hundreds.

(แม้ว่าปลาโลมาบางครั้งว่ายน้ำตัวเดียวหรือเป็นคู่  พวกมันโดยปกติแล้ว    รวมตัว-จับกลุ่มกัน    เป็นฝูงใหญ่   -  บ่อยครั้งมีจำนวนเป็นหลายๆร้อยตัว)

(a) assemble    {รวบรวม, รวมเข้า, ประชุมกัน, รวมตัวกัน, ประกอบ (ชิ้นส่วน)}

(b) communicate    (ติดต่อ, สื่อสาร)

(c) dwell    (อาศัยอยู่, พำนัก)

(d) reproduce    (ขยายพันธุ์, สืบพันธุ์, แพร่พันธุ์, ผลิตซ้ำ)

 

16. In order to maintain physical well-being, a person should eat wholesome (a) food and get sufficient exercise.

(เพื่อดำรงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย  บุคคลควรกินอาหารที่    ส่งเสริมสุขภาพ-เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ    และออกกำลังกายอย่างเพียงพอ)

(a) well-cooked    (ปรุงอย่างดี)

(b) healthy    (เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย, แข็งแรง, สมบูรณ์, มีสุขภาพดี)

(c) superb    (ซู-เพิ้ร์บ)  (ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม, ดีเยี่ยม, ใหญ่ยิ่ง, โอ่อ่า, สง่างาม)

(d) savory    (มีรสชาติ, อร่อย, ดึงดูดใจ)

 

17. Equality, human rights, and justice are prominent (พร้อม-มิ-เนิ่นท) (a)  issues that came from the United States’ civil rights movement of the 1960s.

(ความเท่าเทียมกัน  สิทธิมนุษยชน  และความยุติธรรม เป็นประเด็นที่    เด่น-เด่นชัด-สะดุดตา-มีชื่อเสียง-โผล่หรือยื่นออกมา    ซึ่งมาจากขบวนการสิทธิพลเมืองของสหรัฐฯ ในทศวรรษ  ๑๙๖๐)

(a) political    (ทางการเมือง, เกี่ยวกับการเมือง)

(b) domestic    (โด-เมส-ทิค) (เกี่ยวกับบ้าน-งานบ้าน-ครอบครัว, เชื่อง, ภายในประ เทศ, ซึ่งพบในหรือผลิตภายในประเทศ)

(c) conspicuous    (เด่นชัด, ชัดแจ้ง, เตะตา, เป็นที่สนใจ)

(d) contemporary    (ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือในยุคเดียวกัน, เกี่ยวกับสมัย-รุ่น-ยุคเดียวกัน, เกี่ยวกับสมัยปัจจุบัน)

 

18. She has lived with her aunt since her childhood and has great affection (n) and respect for her.

(เธอได้อาศัยอยู่กับป้าของเธอตั้งแต่ในวัยเด็ก  และมี    ความรัก-ความชอบ-ความเมตตา      และความเคารพต่อป้าเป็นอย่างมาก)

(a) hatred    (เฮ้-ทริด) (ความเกลียดชัง, ความรังเกียจ)

(b) fondness    (ความรัก, ความชอบ, ความติดอกติดใจ, ความโง่, ความงมงาย)

(c) anxiety    (ความวิตกกังวล)

(d) fear    (ความกลัว)

 

19. “Do as you would be done by.” is a well-known precept (n).

(“จงปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนอย่างที่เราอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา”  เป็น    สุภาษิต-คำสอน    ที่เป็นที่รู้จักกันดี)

(a) rule    (กฎ, ระเบียบ)

(b) proverb    (พรอฟ-เวิร์บ)  (สุภาษิต, คติพจน์, คำพังเพย, คำสอนใจ)

(c) belief    (ความเชื่อ, ความเชื่อมั่น, ความศรัทธา)

(d) remark    (คำกล่าว, คำพูด, หมายเหตุ)

 

20. His speech was impromptu (a) but it was so well delivered and very informative.

(สุนทรพจน์ของเขา    มิได้ตระเตรียมมาก่อน-กะทันหัน    แต่ว่ามันได้ถูกกล่าวอย่างดีมาก  และให้ความรู้-ข้อมูลข่าวสารมาก)

(a) tedious    (น่าเบื่อ, น่ารำคาญ)

(b) improper    (ไม่เหมาะสม, ไม่สมควร)

(c) not rehearsed    (มิได้ฝึกซ้อม-ซักซ้อม-ทดลอง)

(d) of no value    (ไม่มีค่า)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่อง

ด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้