หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 152)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. As photographic techniques have become more sophisticated, the scope of their application has expanded enormously (adv.).

(ในขณะที่เทคนิคในการถ่ายภาพได้ทันสมัยมากขึ้น  ขอบเขตของการประยุกต์ใช้มันได้ขยายตัวออกไป    อย่างมากมาย-อย่างใหญ่โต-อย่างมหึมา-อย่างร้ายกาจหรือชั่วร้าย)

(a) flagrantly    (อย่างเด่นชัด-โจ่งแจ้ง-โต้งๆ-ฉาวโฉ่)

(b) swiftly    (อย่างรวดเร็ว)

(c) gradually    (ทีละน้อย, อย่างช้าๆ, ค่อยเป็นค่อยไป)

(d) tremendously    (อย่างมากมาย-มหึมา-ใหญ่โตมาก-อย่างยิ่ง-น่ากลัว-ดีเยี่ยม-ยอดเยี่ยม)

 

2. Home economists recommend buying basic food items in large quantities (n).

(นักเคหเศรษฐศาสตร์แนะนำให้ซื้อสิ่งของที่เป็นอาหารพื้นฐานใน    ปริมาณ    มาก)

(a) stores    (ร้าน, ร้านค้า, พัสดุ, ห้องเก็บของ)

(b) shopping malls    (ศูนย์การค้าครบวงจรขนาดใหญ่)

(c) amounts    (ปริมาณ, จำนวน)

(d) qualities    (คุณภาพ)

 

3. In 1961, Wilma Rudolph, an Olympic gold medal winner, was named America’s outstanding amateur (แอ๊ม-มะ-เท่อะ) (a) athlete.  (“Amateur”  เมื่อเป็นคำนาม หมายถึง  “มือสมัครเล่น”)

(ในปี  ๑๙๖๑  วิลมา รูดอล์ฟ  ผู้ได้รับเหรียญทองโอลิมปิก  ได้รับการขนานนามว่าเป็นนักกีฬา    สมัครเล่น-ไม่จริงจัง    ที่มีชื่อเสียงของอเมริกา)   

(a) female    (เกี่ยวกับเพศหญิงหรือตัวเมีย, ผู้หญิง, เด็กผู้หญิง, สัตว์ตัวเมีย)

(b) nonprofessional    (มิใช่มืออาชีพ)

(c) young    (วัยหนุ่มสาว, เยาว์วัย)

(d) volunteer    (อาสาสมัคร, ใจสมัคร, เกิดขึ้นเอง, (พืช) เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ, ผู้ทำโดยสมัครใจหรือเจตนา, ทหารอาสาสมัคร, พืชตามธรรมชาติ)

 

4. Inventors have tinkered with (v) methods of air conditioning for years.

(นักประดิษฐ์ได้    พยายามซ่อมโดยการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆหลายอย่าง และดัดแปลงแก้ไขมัน    วิธีการต่างๆในการปรับอากาศ  มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว)  (คือ  ดัดแปลงแก้ไข-ทดลองทำกับระบบปรับอากาศเพื่อให้เกิดความเย็น)

(a) put up with    (อดทนกับ)

(b) dreamed of    (ฝันถึงเรื่อง)

(c) registered    (ลงทะเบียน)

(d) experimented with    (ทำการทดลองกับ)

 

5. When telephone calls are transmitted by satellite, a dim (a) echo can often be heard on the line.

(เมื่อการโทรศัพท์ถูกส่ง (สัญญาณ) โดยดาวเทียม  เสียงก้อง (ที่)    พร่า-เลือนราง-ไม่แจ่มแจ้ง-สลัว-ไม่สว่าง-คลุมเครือ-หมอง-ท้อแท้    สามารถได้ยินบ่อยๆทางสาย  -  โทรศัพท์)   

(a) weak    (เสียงอ่อน-แผ่ว-บาง-จาง-อ่อน-อ่อนแอ-อ่อนลง-อ่อนกำลัง-ใจอ่อน-เหลาะแหละ-ไม่หนักแน่น-ไม่กล้าหาญ)

(b) harsh    (รุนแรง, ห้าว, หยาบ, สาก, บาด (ตา), แสบ (แก้วหู), ไม่น่าดู)

(c) loud    (เสียงดัง)

(d) decent    (ดี, เหมาะสม, สุภาพ) 

 

6. She acquires (v) all her wealth by working in the entertainment business since she was very young.

(เธอ    ได้มา-เข้าถือสิทธิ์-เข้ายึด-ได้เรียนรู้    ทรัพย์สมบัติทั้งหมดของเธอ  โดยทำงานในธุรกิจบันเทิง  ตั้งแต่เธอยังเด็กมาก)

(a) loses    (พ่ายแพ้, ทำหาย, ขาดทุน, สูญเสีย)

(b) conceals    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น)

(c) gains    (ได้มา, ได้รับ, ได้กำไร, ชนะ, บรรลุ, ได้เปรียบ, มีภาษีดีกว่า, ก้าวหน้า, คืบหน้า, ผลประโยชน์, ผลกำไร, การเพิ่ม, การได้มา, ของที่ได้มา, การก้าวหน้า, การคืบหน้า)

(d) swindles    (โกง, หลอกลวง, หลอกต้ม, ฉ้อโกง)

 

7. Much of the space in the National Gallery of Art is devoted to (v)  paintings presented to the museum by Andrew Mellon.

(พื้นที่จำนวนมากในห้องแสดงศิลปะแห่งชาติ ได้รับการ    อุทิศให้กับ-สละให้กับ-หมกมุ่นในทาง    ภาพวาดซึ่งถูกมอบให้กับพิพิธภัณฑ์โดยแอนดรูว์  เมลลัน)  (หมายถึง  พื้นที่ในห้องแสดงศิลปะฯ ของพิพิธภัณฑ์  ถูกแบ่งไว้ให้แสดงภาพวาดของแอนดรูว์  เมลลัน)

(a) suitable for    (เหมาะสมกับ)

(b) devoid of    (ปราศจาก, ไม่มี, ไร้)

(c) reserved for    (สงวนไว้เพื่อ, สำรองไว้เพื่อ)

(d) famous for    (มีชื่อเสียงในเรื่อง)

 

8. The lands of North America were originally occupied (v) by a wide variety of American Indian peoples, each with their own language and culture.

(แผ่นดินของทวีปอเมริกาเหนือถูก    ครอบครอง-ยึดครอง-ครอง-ใช้เวลา-อาศัยอยู่-มีถิ่นที่อยู่-ยึดถือ    โดยคนเชื้อชาติอินเดียนแดงชาวอเมริกัน (เผ่า) ต่างๆที่มีความหลากหลาย  ซึ่งแต่ละเชื้อชาติมีภาษาและวัฒนธรรมของตนเอง)

(a) colonized    (ยึดเอาเป็นอาณานิคม, ทำให้เป็นอาณานิคม)

(b) besieged    {ห้อมล้อม, โอบล้อม, ล้อมโจมตี, กลุ้มรุมด้วย (คำถาม, งาน, การรบกวน)}

(c) cultivated    (เพาะปลูก, ปลูกฝัง, ทำให้เจริญงอกงาม)

(d) inhabited    (ตั้งรกรากถิ่นฐานใน, อาศัยอยู่ใน, อยู่ใน, มีอยู่ใน)

 

9. I decided to go to the party on the spur of the moment (Idiom).

(ผมตัดสินใจไปงานเลี้ยง    ในทันทีทันใด-อย่างหุนหันพลันแล่น-โดยมิได้คิดหรือเตรียมการ-ด้วยการตัดสินใจอย่างฉับพลัน)

(a) after careful thought    (หลังจากคิด-ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ)

(b) for only a short time    (เป็นช่วงเวลาสั้นๆ)

(c) suddenly; without thought or preparation    (อย่างฉับพลันทันใด, โดยมิได้คิดหรือเตรียมตัว)

(d) at the earliest possible moment    (ในเวลาที่เร็ว (เช้า-เนิ่นๆ) ที่สุดเท่าที่จะทำได้)

 

10. The earthquake was known to devastate (เดฟ-เวิส-เทท) (v) the entire village, killing hundreds of people.

(แผ่นดินไหวเป็นที่รู้กันว่า    ทำลายล้าง-ล้างผลาญ    ทั้งหมู่บ้าน  ทำให้คนตายหลายร้อยคน)

(a) establish    (สร้าง, ก่อตั้ง, สถาปนา)

(b) ruin     (รู้-อิ้น หรือ รู้-เอิ้น)  (ทำให้พินาศ-ย่อยยับ, ทำลายให้ล่มจม, ล่มจม, ล้มละลาย, ย่อยยับ, ความพินาศ-หายนะ-ย่อยยับ, ซากปรักหักพัง)

(c) flood    (น้ำท่วม, ท่วม)

(d) recover    (ฟื้นจากไข้, หายเป็นปกติ, กลับคืนสู่สภาพเดิม, นำกลับคืนมา)

 

11. The company really needs a tidy and prudent (พรู้-เดิ้นท) (a) secretary who can work long hours, even late at night or at weekends.

(บริษัทต้องการอย่างแท้จริง เลขานุการที่ประณีต-เรียบร้อย และ    รอบคอบ-ระมัดระวัง-สุขุม-พิถีพิถัน    ผู้ซึ่งสามารถทำงานได้นานๆ (ตลอดทั้งวัน) แม้กระทั่งดึกดื่น หรือตอนสุดสัปดาห์)

(a) cautious    (ค้อ-ชัส)  (ระมัดระวัง, รอบคอบ, ละเอียด)

(b) industrious    (ขยัน)

(c) intelligent    (เฉลียวฉลาด)

(d) taciturn    (แทซ-ซิ-เทิร์น)  (ขรึม, พูดน้อย, ไม่ค่อยพูด, สงบปากสงบคำ)

 

12. The United Nations aims to reduce the economic disparity (n) between the rich and poor countries.

(สหประชาชาติมีจุดมุ่งหมายที่จะลด    ความแตกต่าง    ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ร่ำรวยและยากจน)

(a) similarity    (ความคล้ายคลึงกัน, ความเหมือนกัน)

(b) difference    (ความแตกต่าง)

(c) connection    (ความเกี่ยวโยง, ความเชื่อมโยง, ความสัมพันธ์)

(d) controversy    (การทะเลาะวิวาท, การโต้เถียง, การโต้ความ)

 

13. Once progress has been made, the gains are likely to be immense (อิ-เม่นซ) (a).

(ในทันทีที่ความก้าวหน้าเกิดขึ้นแล้ว  ผลกำไร (ผลประโยชน์) เป็นไปได้ที่จะ    มากมาย-เหลือคณานับ-ใหญ่มาก-มหึมา-มโหฬาร-กว้างขวาง-ไม่มีขอบเขต)

(a) microscopic    (เล็กจิ๋ว, เล็กมาก, เล็กจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น)

(b) ancient    (โบราณ, เก่าแก่)

(c) dilapidated    (ดิ-แล้พ-พิ-เด-ทิด) (ปรักหักพัง, ชำรุด, ทรุดโทรม, เน่าเปื่อย)

(d) enormous    (อิ-น้อร์-เมิส)  (มหึมา, มากมาย, ใหญ่โต, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย)

 

14. His cap was as indispensable to him as the nose on his face.

(หมวก (เครื่องแบบ) เป็นสิ่ง    จำเป็นยิ่ง-จะขาดเสียมิได้    สำหรับเขา  พอๆกับจมูกบนใบหน้าของเขา)

(a) appropriate    (เหมาะสม)

(b) essential    (เอส-เซ้น-เชิ่ล) (จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นปัจจัย, เป็นพื้นฐาน)

(c) convenient    (สะดวก, เหมาะสม, ใกล้มือ)

(d) inadequate    (ไม่เพียงพอ, ขาดแคลน)

 

15. The speaker made redundant (ริ-ดั๊น-เดิ้นท) (a) statements, causing the audience to become bored and leave the room one by one.

(ผู้พูดกล่าวคำพูดที่    เยิ่นเย้อ-น้ำท่วมทุ่ง-ใช้คำมากเกินไป-เหลือเฟือ-มากเกินความจำเป็น    เป็นเหตุให้ผู้ฟังเบื่อ และออกจากห้องไปทีละคน)

(a) urgent    (เร่งรีบ, รีบด่วน, ฉุกเฉิน, เร่าร้อน)

(b) impolite    (ไม่สุภาพ, หยาบคาย, ไม่มีมารยาท)

(c) wordy    (ใช้คำพูดเยิ่นเย้อ-น้ำท่วมทุ่ง, ใช้คำยืดยาวหรือฟุ่มเฟือยเกินไป)

(d) gentle    (สุภาพ, นุ่มนวล, อ่อนโยน)

 

16. The government didn’t want to start a panic (แพ้น-นิค) (n) on the Stock Exchange.

(รัฐบาลไม่ต้องการจะก่อให้เกิด    ความตกใจกลัว-ความอกสั่นขวัญหาย-ความวิตกมากจนทำอะไรไม่ถูก    ในตลาดหุ้น)

(a) amusement    (ความสนุกขบขัน, มหรสพ, ความอภิรมย์, เครื่องหย่อนใจ)

(b) amazement    (ความทึ่ง, ความประหลาดใจ)

(c) terror    (ความหวาดกลัว, ความน่ากลัว, ความสยองขวัญ)

(d) conflict    (ความขัดแย้ง)

 

17. Peter is a young man with big ideas and keen business acumen (อะ-คู้-เม่น) (n).

(ปีเตอร์เป็นชายหนุ่มที่มีความคิดกว้างไกล  และ (มี)    ไหวพริบและความเฉียบแหลม-ความสามารถในการใช้วิจารณญาณและการตัดสินใจอย่างถูกต้อง    ทางธุรกิจที่หลักแหลม-ดีเลิศ-ยอดเยี่ยม-กระตือรือร้น)

(a) investment    (การลงทุน)

(b) initiative    (การริเริ่ม, ความคิดริเริ่ม)

(c) shrewdness    (ชรู้ด-นิส) (ความเฉียบแหลม-หลักแหลม, ความเฉลียวฉลาด,

ความว่องไว)

(d) organization    (องค์กร, การจัดองค์กร)

 

18. It was an honour he had long coveted (คัฟ-วิท-ทิด) (v).

(มันเป็นเกียรติยศซึ่งเขา    อยากได้มาก    มานานแล้ว)

(a) desired    (ปรารถนา, ต้องการ, อยากได้)

(b) purchased    (ซื้อ)

(c) snatched    (ฉก, ฉวย, แย่งชิง, คว้าไป, ฉวยโอกาส)

(d) looted    (ปล้นสะดม, แย่งชิง)

 

19. The champion made a massive punch to the jaw of his a formidable opponent (n).

(แชมเปี้ยนชกโครมใหญ่เข้าที่กรามของ    คู่ปรปักษ์-คู่แข่ง-ฝ่ายตรงข้าม-ผู้ที่ไม่เห็นด้วย    ที่น่าเกรงขามของเขา)

(a) foe    (ศัตรู, ปรปักษ์, ผู้ที่อยู่ฝ่ายศัตรู, คู่ต่อสู้, ผู้ต่อต้าน)

(b) colleague    (ค้อล-ลีก) (เพื่อนร่วมงาน, ผู้ร่วมงาน)

(c) rogue    (โรก) (คนพาล, อันธพาล, คนโกง, คนทุจริต, คนจรจัด, คนเกเร, ช้างหรือสัตว์อื่นที่ดุร้ายและแยกตัวออกจากกลุ่ม)

(d) candidate    (ผู้สมัครเข้าแข่งขัน, ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, ผู้ได้รับการเลือกให้เข้าแข่งขัน)

 

20. A number of people still persist in thinking that there is a slowdown in the economy.

(ผู้คนจำนวนมากยังคง    ยืนกราน-ยืนหยัด-ทำต่อไป-พากเพียร    ในการคิดว่า  มีการถดถอยในด้านเศรษฐกิจ)

(a) run away from it    (วิ่งหนีไปจากมัน)

(b) keep trying at it    (พยายามทำมันไปเรื่อยๆ)

(c) want to eliminate it    (ต้องการกำจัดมันให้สิ้นซาก)

(d) tolerate it to the end    (อดทนกับมันไปจนจบ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่อง

ด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้