หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 137)

 

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. In the 1700’s, North American colonists proclaimed their wealth and social standing (n) by wearing elaborate stockings.

(ในศตวรรษ ๑๗๐๐ ( ปี ๑๗๐๐ – ๑๗๙๙) ชาวอาณานิคมในทวีปอเมริกาเหนือประกาศ-ป่าวประกาศ-ป่าวร้อง  ความมั่งคั่งและ    สถานะ-ฐานะ-ตำแหน่ง-ชื่อเสียง-จุดยืน    ทางสังคมของตน  โดยการสวมถุงเท้ายาวที่ทำอย่างประณีตสวยงาม)  (คือ ถุงเท้ายาวที่ถักทออย่างสวยงาม  แสดงฐานะและความร่ำรวยของบุคคล)

(a) events    (เหตุการณ์, เหตุการณ์สำคัญ, กรณี, การแข่งขัน, ผลที่ตามมา, ผลที่เกิดขึ้น)

(b) responsibility    (ความรับผิดชอบ)

(c) enterprise    (โครงการ, กิจการ, แผนการ, บริษัท, อุตสาหกิจ, วิสาหกิจ, การเข้าร่วมกิจการดังกล่าว)

(d) compendium    (บทย่อ, บทสรุป, หนังสือย่อเรื่อง)

(e) status    (ฐานะ, สภาพ, สภาพการณ์, ภาวะ, ตำแหน่ง, ยศ)  

 

2. They could not convince (คัน-วิ้นซ) (v) the girl to go to the dance with them.  

(พวกเขาไม่สามารถ   ทำให้เชื่อมั่น-ทำให้มั่นใจ-ชักชวน-ทำให้รู้ว่ากระทำผิด    แก่เด็กหญิงคนนั้นให้ไปงานเต้นรำกับพวกเขา)  (คือไม่สามารถชักชวนให้เด็กหญิง  -  หรือทำให้เด็กหญิงมั่นใจ  -  ไปงานเต้นรำกับพวกตนได้)

(a) exterminate   (กำจัด, ฆ่า, ทำลายล้างให้สิ้น)

(b) reminisce     (เร้ม-มิ-นิส)  (มองอดีต, มองย้อนหลัง)

(c) surrender    (ยอมแพ้, การยอมแพ้)

(d) swindle    (ฉ้อโกง, ต้มตุ๋น, หลอกลวง, การฉ้อโกง-ต้มตุ๋น-หลอกลวง)

(e) persuade   (เพอร์-สเว้ด)  (ชักชวน, ชักจูง, จูงใจ, โอ้โลม, แนะนำ, ทำให้เชื่อ, กล่อม)

 

3. The diver put himself in a precarious (พรี-แค้-เรียส) (a) situation among the sharks.

(นักดำน้ำคนนั้นทำตนเองให้อยู่ในสถานการณ์ที่    ล่อแหลม-อันตราย-ไม่ปลอดภัย-เสี่ยง-ไม่แน่นอน-ไม่มั่นคง-ไม่เพียงพอ-ไม่แน่ชัด    ท่ามกลางปลาฉลาม)

(a) incomprehensible    (ไม่สามารถจะเข้าใจได้, ที่เข้าใจยาก, ที่ไม่มีขอบเขต)

(b) undiscoverable    (ซึ่งค้นไม่พบ, ซึ่งไม่อาจหาเจอ)

(c) undisciplined    (อัน-ดิส-ซิพ-พลิ่นด)  (ไม่มีระเบียบวินัย, ไม่ได้รับการฝึกฝน, มั่ว, เปะปะ, ตามอำเภอใจ)

(d) ambidextrous    (แอม-บิ-เด๊คซ-ทรัส)  (ถนัดทั้ง ๒ มือ, คล่องแคล่ว, ชำนาญมาก, ตี ๒ หน้า, หลอกลวง)

(e) hazardous (แฮ้ซ-เซิร์ด-เดิส); not safe, firm or steady    (เต็มไปด้วยอันตราย, เสี่ยงอันตราย;  ไม่ปลอดภัย-ไม่มั่นคง-ไม่สม่ำเสมอ)

 

4. The dinner conversation was so banal (บะ-แน่ล) (a) that Amanda fell asleep in her dessert dish.

(การสนทนาที่อาหารมื้อเย็น    ซ้ำๆซากๆ-น่าเบื่อหน่าย-ไม่น่าสนใจ-เก่าแก่-ไร้ความสดชื่น   มาก  จนกระทั่งอแมนด้าเผลอหลับไป  บนจานของหวานของเธอ)

(a) affable    (เป็นมิตร, มีอัธยาศัยดี, คบง่าย)

(b) relevant    (ตรงประเด็น)

(c) ordinary; unoriginal    (ธรรมดาๆ;  ไม่มีลักษณะสร้างสรรค์เองโดยเฉพาะ, เก็บเอาเรื่องของคนอื่นมาพูด)

(d) premature    (พรี-มะ-ทั่วร์)  (ก่อนถึงเวลาอันควร, ยังไม่ถึงเวลาอันควร, ก่อนถึงเวลากำหนด, ยังไม่ครบ, ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่)

(e) precious    (เพร้ช-เชิส)  (มีค่า)

 

5. The government had allocated (v) some food and necessities to the flood victim in the South.

(รัฐบาลได้    จัดสรร-แบ่งสรร    อาหารและของใช้ที่จำเป็น  ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้)

(a) multiplied    (เพิ่มพูน, แพร่พันธ์, คูณ)

(b) conspired    (สมรู้ร่วมคิดกัน, ร่วมหัวกันวางแผน)

(c) bruised    (บรูส)  (ทำให้ช้ำ)

(d) distributed; allotted    (แจก, แบ่งสันปันส่วน;   แจก, จัดแบ่ง, จัดสรร)  

(e) baffled    (ทำให้งุนงง)

 

6. A pristine (พริส-ทีน) (a) mountain stream is a stream that hasn’t been polluted.

(ลำธารภูเขาซึ่ง    แรกเริ่ม-บริสุทธิ์-เก่าแก่-ดึกดำบรรพ์    คือลำธารที่มิได้ถูกทำให้ปนเปื้อนหรือเกิดมลภาวะ)  (เช่น  นักท่องเที่ยวยังเข้าไปไม่ถึง  จึงไม่สกปรก)

(a) obscure    (มืด, เข้าใจยาก, ไม่มีใครรู้จัก)

(b) unspoiled; pure    (ยังไม่ถูกทำลายหรือทำให้เสียหาย;   บริสุทธิ์)

(c) secular    (ทางโลก, ทางฆราวาส, ไม่ใช่ทางพระ, ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนา)

(d) subordinate    (เป็นรอง, มีตำแหน่ง  ยศ  หรือความสำคัญน้อยกว่า หรือต่ำกว่า)

(e) volatile    (ว้อล-ละ-ไทล)  (ระเหยเป็นไอได้รวดเร็ว, ปะทุง่าย, ระเบิดง่าย, เปลี่ยนแปลงได้ง่าย, ขึ้นๆลงๆ, ชั่วคราว)

 

7. Rats are nocturnal animals and tend (v) to sleep during the day.

(หนูเป็นสัตว์ออกหากินเวลากลางคืน  และ   มีแนวโน้ม-โน้มเอียง-มักชอบ   หลับในระหว่างกลางวัน)

(a) are certain    (แน่นอน  -  คือต้องทำอย่างนั้น (นอนกลางวัน) อย่างแน่นอน)

(b) are afraid    (กลัว)

(c) are prone    (มีแนวโน้ม, ชอบ, มีใจเอนเอียง, นอนคว่ำ, หมอบลง, นอบน้อมเกินไป)

(d) are reluctant    (ไม่เต็มใจ)

(e) are recalcitrant   (ดื้อรั้น, ดื้อดึง, ไม่เชื่อฟัง, ไม่อ่อนน้อม, หัวแข็ง, หัวรั้น)

 

8. The geyser, one of the most unusual phenomena in nature, is beautiful to behold (v).  

(น้ำพุร้อน  -  ปรากฏการณ์พิเศษสุดอย่างหนึ่งในธรรมชาติ  -  มีความสวยงามที่จะ  มองดู-เห็น)  (คือ  สวยจนน่ามอง)

(a) view    (มองดู, สังเกต, สำรวจ, ตรวจสอบ)

(b) narrate    (เล่าเรื่อง, บรรยาย, เล่าเหตุการณ์ ประสบการณ์ หรืออื่นๆ)

(c) illustrate    (แสดงให้ดูด้วยภาพ)

(d) intimidate    (อิน-ทิ้ม-มิ-เดท)  (ขู่ขวัญ, ขู่, คุกคาม, ทำให้กลัว)

(e) perpetrate    (กระทำผิดกฎหมาย, ทำชั่ว, ก่อกรรมทำเข็ญ)

 

9. At least six times since the end of the last ice age, the Mississippi River has dramatically (adv.) altered its course.

(อย่างน้อยที่สุด  ๖  ครั้ง  ตั้งแต่การสิ้นสุดของยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้าย  แม่น้ำมิสซิสซิปปี้ได้เปลี่ยนแปลงเส้นทางเดิน (ไหล) ของมัน    อย่างรุนแรง-อย่างกะทันหัน-อย่างตื่นเต้นเร้าใจ)

(a) constantly    (อย่างสม่ำเสมอ)

(b) inevitably    (อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้)

(c) radically    (อย่างรุนแรง, อย่างสุดขีด)

(d) inadvertently    (อย่างไม่ตั้งใจ, อย่างเลินเล่อ, อย่างประมาท, อย่างขาดความสนใจ)

(e) brutally    (อย่างทารุณโหดร้าย)

 

10. The preeminence (n) of the newspaper as a daily source of information has been undermined as a result of the rapid expansion of the audiovisual media.  

(ความเหนือกว่า-ดีกว่า-เด่นกว่า-มีอำนาจหรืออิทธิพลมากกว่า-ความดีเลิศ-ความเด่นชัด  ของหนังสือพิมพ์  ในฐานะแหล่งข่าวสารข้อมูลรายวัน  ได้ถูกทำลายทีละน้อย (ทำให้อ่อนลง)  อันเป็นผลลัพธ์มาจากการขยายตัวอย่างรวดเร็ว  ของสื่อที่มีภาพและเสียง)

(a) shortcoming    (จุดอ่อน, ข้อด้อย, ข้อบกพร่อง, ความล้มเหลว, ปมด้อย)

(b) superiority    (ความเหนือกว่า-ดีกว่า, ความดีเลิศ, ความยอดเยี่ยม)

(c) rank    (ตำแหน่ง, ชั้น, ยศ, แถว, ขบวน)

(d) advantage    (ประโยชน์, ความได้เปรียบ, คุณประโยชน์, โอกาส, จุดดี, จุดเด่น)

(e) compassion    (ความสงสาร, ความเวทนา, ความเห็นอกเห็นใจ)

 

11. Granite crystals are large enough to be seen with naked (เน้-คิด) (a) eyes.

(ผลึกหินแกรนิตใหญ่พอที่จะถูกมองเห็นด้วยตา   เปล่า-ไม่ได้สวมแว่น-เปลือย-เปลือยกาย-ไม่นุ่งผ้า-ล่อนจ้อน-ไร้ใบ-ไร้ขน-ไม่มีเครื่องตกแต่ง-ปราศจากความช่วยเหลือ)

(a) candid    (เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ปราศจากอคติ, เป็นธรรม, ซื่อตรง, ด้วยน้ำใสใจจริง)

(b) discerning    (ดิ-เซิ้ร์น-นิ่ง)  (เข้าใจ, รู้ดี, หยั่งรู้)

(c) mellifluous    (ไพเราะ, หวานเหมือนน้ำผึ้ง, คล่อง, ไหลเหมือนน้ำผึ้ง)

(d) unaided    (อัน-เอ๊ด-ดิด)  (ไม่มีเครื่องช่วย  -  ในที่นี้คือ (ตาเปล่า) มิได้สวมแว่น)

(e) cautious    (ค้อ-เชียส)  (ระมัดระวัง, รอบคอบ)

 

12. I detest (v) Chinese food but I won’t deprive you of the chance to eat it.  

(ผม    เกลียด-ไม่ชอบอย่างมาก    อาหารจีน  แต่ผมจะไม่กีดกัน-ตัดสิทธิ์โอกาสในการกินอาหารจีนของคุณ)

(a) capitulate    (ยอมแพ้, ยอมจำนน)

(b) improvise    (ทำแบบไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน, ทำอะไรหรือแต่งโคลงในแบบทันทีทันควัน, ว่ากลอนสด)

(c) pamper   (ตามใจ, เอาใจ, พะเน้าพะนอ, ป้อยอ, ให้ท้าย, ทำให้พอใจ)

(d) abhor    (เกลียดชัง, รังเกียจ, ชิงชัง)  (ความหมายดีกว่า “Disdain”)

(e) disdain    (ดูถูก, ดูหมิ่น, เหยียดหยาม, รังเกียจ, การดูถูก-ดูหมิ่น-รังเกียจ)

 

13. Birds play a large part in plant reproduction by disseminating (v) seeds across large areas.

(นกมีส่วนอย่างมากในการขยายพันธ์ของพืช  โดยการ   แพร่กระจาย-ทำให้กระจัดกระจาย-เผยแพร่   เมล็ดไปทั่วพื้นที่กว้างใหญ่)

(a) crushing    (บด, ทำให้แตก, ขยี้, บี้, คั้น, เหยียบ, กำจัด, ทำลาย)

(b) finding    (พบ, ค้น, หา, เจอ)

(c) spreading    (กระจาย, ทำให้กระจาย, แพร่, แผ่, กาง, คลี่)

(d) ingesting    (นำเข้าไปในร่างกายโดยทางปาก)

(e) nourishing    (เน้อ-ริช)  (บำรุงเลี้ยง, หล่อเลี้ยง, เสริมกำลัง, บำรุงกำลัง, บำรุงด้วยอาหาร, เลี้ยง, สนับสนุน, ถนอม)

 

14. The erection (n) of the San Francisco Bay Bridge transformed once distant rural areas into bustling commuter suburbs.

(การก่อสร้าง    สะพานข้ามอ่าวซานฟรานซิสโก  ได้เปลี่ยนอาณาบริเวณที่ครั้งหนึ่งเป็นชนบทที่ห่างไกล  ให้กลายเป็นชานเมืองของผู้ที่เดินทางไปมา (ระหว่างบ้านกับที่ทำงาน) ที่วุ่นวาย-จ้อกแจ้กจอแจ)

(a) extension    (การขยายออก, การต่อเติม, ส่วนที่ต่อเติม)

(b) crossing    (การข้าม)

(c) construction    (การก่อสร้าง, วิธีการก่อสร้าง, สิ่งปลูกสร้าง)

(d) restoration    (การปฏิสังขรณ์, การบูรณะ, การซ่อมแซม, การทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม)

(e) devotion    (ดิ-โว้-เชิ่น)  (การอุทิศตน, ความรัก, การบูชา)

 

15. Differences in climate mean differences in temperature, precipitation (n), and the length of the growing season.

(ความแตกต่างในภูมิอากาศ  หมายถึงความแตกต่างในอุณหภูมิ,   ปริมาณการรวมตัวกันของไอน้ำในอากาศ  เช่น ฝน-หิมะ-ลูกเห็บ-น้ำค้าง,   และความยาวของฤดูกาลเพาะปลูก)

(a) topography    (การทำแผนที่และพรรณนาภูมิประเทศ)

(b) altitude    (ความสูง)

(c) rainfall    (ฝนตก, ปริมาณน้ำฝนที่ตกลง)

(d) whirlpool    (เวิร์ล-พูล)  (น้ำวน)

(e) blizzard    (บลิ้ซ-เซิร์ด)  (พายุหิมะ)

 

16. According to some biologists, the instinct to care for the young is perhaps (adv.) the most interesting characteristic of animals.

(สอดคล้องกับนักชีววิทยาบางราย  สัญชาตญาณในการดูแล-เอาใจใส่-อารักขาลูกน้อย  บางที    จะเป็นคุณลักษณะที่น่าสนใจที่สุดของสัตว์)

(a) possibly    (อาจเป็นได้, เป็นไปได้)

(b) seldom    (ไม่ใคร่จะ, นานๆครั้ง)

(c) actually    (อย่างแท้จริง, จริงๆแล้ว, แท้ที่จริงแล้ว)

(d) surprisingly    (อย่างน่าประหลาดใจ)

(e)  remarkably    (อย่างยอดเยี่ยม-น่าทึ่ง-น่าสังเกต-พิเศษ)

 

17. The planet Earth is a mass of rock surrounded by an envelope (n) of air.

(ดาวเคราะห์โลกเป็นหินก้อนขนาดใหญ่  ที่ถูกล้อมรอบโดย    เปลือกหุ้ม-สิ่งห่อหุ้ม    ของอากาศ)

(a) a cloud    (ก้อนเมฆ)

(b) a thin film    (ฟิล์มหรือเยื่อหุ้มบางๆ)

(c) an outer covering    (สิ่งที่ห่อหุ้มหรือปกคลุมภายนอก)

(d) an accumulation    (การสะสม, การเพิ่มพูน)

(e) a pittance    (รายได้หรือค่าจ้างเล็กๆน้อยๆ, เงินค่าครองชีพเล็กๆน้อยๆ, เงินบริจาค หรือการให้ทานเล็กๆน้อยๆ)

 

18. Latex paints are not flammable and have little odor (n).

(สีของ (น้ำ) ยางสีขาวไม่ติดไฟได้ง่าย  และมี    กลิ่น    เล็กน้อย)

(a) color    (สี)

(b) texture    (เนื้อผ้า, เนื้อหนัง, สิ่งทอ, วัตถุทำสิ่งทอ, แก่นสาร, องค์ประกอบ)

(c) smell    (กลิ่น)

(d) oil    (น้ำมัน)

(e) fiber (= fibre)  (ไฟ้-เบอะ)  (เส้นใย)

 

19. There seems to be an insatiable (อิน-เซ้-เชอะ-เบิ้ล) (a) demand for new computer video games.

(ดูเหมือนว่ามีความต้องการที่    ไม่รู้จักพอ-ไม่รู้จักอิ่ม-ไม่สามารถสนองความพอใจได้   สำหรับเกมภาพยนตร์คอมพิวเตอร์เกมใหม่ๆ)

(a) disgusting    (น่ารังเกียจ, น่าขยะแขยง)

(b) urgent    (เร่งด่วน, รีบเร่ง)

(c) slight    (เล็กน้อย, เบาบาง)

(d) greedy    (ตะกละ, ละโมบ, โลภ, อยากได้)

(e) voluminous    (วะ-ลิ้ว-มิ-เนิส)  (มากมาย, มโหฬาร, ใหญ่โต)

 

20. It was such a trifling (ไทร้-ฟลิ่ง) (a) sum of money to argue about.

(มันเป็นจำนวนเงินที่    เล็กน้อย-ขี้ปะติ๋ว-ไม่สำคัญ)    มาก  ที่จะไปโต้เถียงเกี่ยวกับมัน)  (หมายถึง  เงินจำนวนเล็กน้อยเกินไป  ที่จะต้องไปเถียงทะเลาะกับผู้อื่นในเรื่องนี้  ดังนั้น  อย่าไปโต้เถียงเรื่องเงินจำนวนนี้เลย)

(a) complicated    (ยุ่งยาก, ซับซ้อน)

(b) enormous    (ใหญ่โต, มหึมา, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย)

(c) inadequate    (ไม่เพียงพอ)

(d) insignificant    (ไม่สำคัญ, เป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไป, ไม่มีความหมาย)

(e) sizable    (ไซ้-ซะ-เบิ้ล)  (มีขนาดใหญ่มาก หรือใหญ่พอควร)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้