หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 121)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. The production of electric cars is hampered (v) by the limited energy supply of their batteries.  

(การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าถูก    ขัดขวาง-สกัดกั้น-เป็นอุปสรรค    โดยปริมาณพลังงานที่จำกัดของแบตเตอรี่รถยนต์)

(a) doomed    (กำหนด, พิพากษา, ชี้ชะตากรรม, ประณาม)

(b) hindered    (ขัดขวาง, สกัดกั้น, เป็นอุปสรรค)

(c) aggravated    (ทำให้แย่ลง, ทำให้เลวลง)

(d) obliterated    (ทำลายสิ้นเชิง, กำจัด, ขจัด, ตัดทิ้ง, ขัดออก, ลบออก, ถูออก)

(e) aggravated    (แอ๊ก-กระ-เวท)  {ทำให้ (สถานการณ์, โรคภัย, ปัญหา, ฯลฯ) เลวร้ายยิ่งขึ้น หรือทรุดหนักลง}

 

2. In low temperature areas, bats shun (v) winter conditions by migrating or hibernating.

(ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ  ค้างคาว    หลีกเลี่ยง    สภาวะหน้าหนาว  โดยการอพยพหรือจำศีล  –  คืออยู่ในถ้ำไม่ออกไปหากิน)

(a) endure    (อดทน, ทนทาน)

(b) avoid    (หลีกเลี่ยง)

(c) live through   (มีชีวิตตลอด)

(d) overcome    (เอาชนะ, พิชิต, มีชัยเหนือ)

(e) charm    (ทำให้หลงใหล, ทำให้หลงเสน่ห์เคลิบเคลิ้ม, ทำให้ถูกใจ-ต้องใจ, ใช้เสน่ห์ผูกใจ, ทำเสน่ห์)

 

3. The history of UFO, since the previous century till now, has been an intriguing (อิน-ทรี้ก-กิ้ง) (a) mystery.

(ประวัติของจานบิน, ตั้งแต่ศตวรรษก่อนจนถึงปัจจุบัน,  เป็นเรื่องลึกลับ-ลี้ลับที่    มีเสน่ห์-ดึงดูดใจหรือยั่วยวนใจคน)

(a) incomprehensible    (ไม่อาจเข้าใจได้)

(b) fascinating     (น่าหลงใหล, มี่เสน่ห์, ดึงดูดหรือยั่วยวนใจ)

(c) inexplicable    (ไม่สามารถอธิบายได้)

(d) incontrovertible    (ที่ไม่อาจโต้แย้งได้, ที่เถียงไม่ได้, ที่ไม่มีทางโต้แย้ง, ที่ลบล้างไม่ได้)

(e) auxiliary    (อ็อก-ซิ้ล-เยอ-ริ่)  (เป็นองค์ประกอบ, เป็นเครื่องช่วย, เป็นเครื่องสนับสนุน, เป็นสิ่งสำรอง)

 

4. Even the most docile (โด๊-ไซล  หรือ  เซิล) (a) person may become fractious when he gets only a pittance for his hard labor.

(แม้แต่บุคคลที่    อ่อนน้อม-ว่านอนสอนง่าย-เชื่อง (สัตว์)    ก็อาจจะกลายเป็นขี้โมโห-ชอบทะเลาะวิวาท  เมื่อเขาได้รับเพียงเงินจำนวนเล็กน้อยสำหรับแรงงานหนักของตน) (หมายถึง  ได้เงินค่าจ้างไม่คุ้มค่าแรง)

(a) jocose    (โจ-โคส)  (ที่ขบขัน, ตลก, ขี้เล่น, ล้อเล่น, ยั่วเย้า

(b) outstanding    (๑.  เด่น, มีชื่อเสียง, สะดุดตา, ยื่นออกมา, นูนออกมา   ๒. (หนี้) ยังไม่ได้ชำระ, ยังไม่ยุติ, ยังไม่สำเร็จ, ยังคาราคาซังอยู่, ค้าง, ยังแก้ไม่ตก, ยังคงเป็นอยู่) 

(c) obscure    (ออบ-สเคี่ยว)  (๑. คลุมเครือ, ไม่ชัดแจ้ง, ลึกลับ, ลี้ลับ   ๒.  มืดมัว, มืดมน, มัว    ๓.  ห่างไกล, ไกลลิบลับ, ซ่อนเร้น) 

(d) obedient    (โอ-บี๊-เดี้ยนท  หรือ  อะ-บี๊ด-เยิ่นท)  (เชื่อฟัง, เชื่อฟังคำสั่ง, อยู่ในโอวาท, ยอมตาม, ยอมอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์

(e) considerable    (มากมาย)

 

5. We should be prudent in our play or work during very hot weather, because the sun has the power to enervate and debilitate (v) those that scoff at its effects.

(เราควรฉลาด-รอบคอบ-ระมัดระวัง  ในการเล่นหรือทำงานระหว่างอากาศร้อนจัด  เพราะว่าดวงอาทิตย์มีอำนาจที่จะทำให้คนที่พูดเยาะเย้ย-ล้อเลียนผลกระทบของมัน  อ่อนกำลังและ    (ทำให้) อ่อนเพลีย-อ่อนแอ-ทรุดโทรม)

(a) persevere    (เพอร์-ซิ-เวี่ยร์)  (มุมานะ, อุตสาหะ, พยายาม, บากบั่น, พากเพียร) 

(b) liquidate    (ลิ้ค-ควิ-เดท)  (กำจัดโดยการฆ่าทิ้ง, สะสาง, ชำระหนี้, ชำระบัญชี) 

(c) bribe    (ไบรบ)  (๑. (คำกริยา)  ติดสินบน, ให้สินบน  ๒. (คำนาม) (๒.๑) สินบน,    (๒.๒) สิ่งล่อใจ) 

(d) weaken    (ทำให้อ่อนแอ-อ่อนเพลีย-หมดกำลัง)

(e) delude    (ดิ-ลู้ด)  (หลอกลวง, หลอกให้หลงเชื่อ, ตบตา)

 

6. As soon as the champion received the bribe offer, he informed his coach of the sordid (a) affair.

(ในทันทีที่แชมเปี้ยน (มวย) ได้รับข้อเสนอสินบน  เขาแจ้งผู้ฝึกสอนของเขาเกี่ยวกับเรื่อง  สกปรก-โสมม-เลวทราม-ชั่วร้าย-ชั่วช้า-เห็นแก่ตัว    ดังกล่าว)

(a) brutal    (โหดร้าย, ทารุณ)

(b) generous    (ใจกว้าง, กรุณา, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่)

(c) drastic    (แดรส-ทิค)  (เข้มงวดมาก, รุนแรงมาก, ดุเดือดมาก, อย่างสุดขีด)

(d) dirty    (สกปรก, โสมม, เลวทราม, ชั่วช้า, เปื้อน, ลามก, น่าเกลียด)  

(e) idiotic    (อิ-ดิ-อ๊อ-ทิค)  (ที่โง่เขลาเบาปัญญา, ที่ปัญญาอ่อน)

 

7. Our solar system is made up of planets that follow relatively stable (a) oval orbits around the sun.

(ระบบสุริยะของเราประกอบขึ้นด้วยดาวเคราะห์  ซึ่งเดินไปตามวงโคจรรูปไข่ที่ค่อนข้าง  มีเสถียรภาพ-มั่นคง-ไม่เปลี่ยนแปลง-สม่ำเสมอ-ไม่ขึ้นไม่ลง-แน่วแน่    รอบดวงอาทิตย์)

(a) fixed    (คงที่, มีเสถียรภาพ, ไม่เปลี่ยนแปลง)

(b) independent    (อิสระ, มีเอกราช)

(c) pacific    (สงบ, สงบเงียบ, นิ่มนวล, รักสันติ, มีสันติภาพ, อ่อนโยน)

(d) mediocre    (มี-ดิ-โอ๊-เค่อะ)  (มีคุณภาพปานกลาง, ไม่ดีไม่เลว, สามัญ, เกือบไม่พอ)

(e) trustworthy    (มีคุณค่าควรแก่การไว้วางใจ, เชื่อถือได้, ไว้ใจได้)

 

8. A sealed bottle thrown into the ocean often floats (v) aimlessly before it reaches land. 

(ขวดที่ปิดผนึก – กันรั่วซึม – ที่ถูกโยนลงไปในมหาสมุทร  มักจะ    ลอยไปอย่างไม่มีจุดหมาย    ก่อนที่มันจะไปถึงฝั่ง)

(a) sinks    (จม)

(b) leaks    (รั่ว)

(c) disintegrates    (แยกจากกัน, สลายตัว)

(d) drifts    (ล่องลอย, พเนจร, ระเหเร่ร่อน, เบี่ยงเบนจากทิศทางเดิม)

(e) overthrows    (โค่น (อำนาจ), ล้มล้าง, ล้มคว่ำ, ขว้างลูกได้ไกลกว่า)

 

9. German measles usually has a fairly abrupt (a) onset in children.

(โรคหัดเยอรมันมักมี  การเริ่มต้น-การจู่โจมหรือโจมตี  ที่ค่อนข้าง    ฉับพลันทันใด-ทันทีทันใด    ในเด็กๆ)

(a) severe    (รุนแรง, เข้มงวด, กวดขัน, เอาจริงเอาจัง, เคร่ง, เคร่งครัด, เคร่งขรึม)

(b) obvious    (ชัดเจน, เห็นได้ชัด)

(c) sudden    (ทันทีทันใด, ฉับพลัน)

(d) early    (แต่เนิ่นๆ, แต่เช้าตรู่, ยุคแรกๆ, สมัยเริ่มแรก)

(e) terse    (เทิร์ส)  {สั้น, (คำพูด) กะทัดรัด}

 

10. Madrid lies almost exactly at the geographical heart (n) of the Iberian Peninsula.

 (แมดริด – สเปน – ตั้งอยู่เกือบจะ    ใจกลาง-ศูนย์กลาง    ทางภูมิศาสตร์พอดิบพอดี  ของคาบสมุทรไอบีเรีย)

(a) border    (พรมแดน, ชายแดน)

(b) center    (ใจกลาง, ศูนย์กลาง)

(c) edge    (ขอบ, ริม)

(d) apex    (ยอด, ปลาย, สุดยอด)

(e) boundary    (เบ๊าน-ดะ-รี่)  (เขตแดน, เส้นแบ่งเขต)

 

11. Since technology introduces new products, words are often coined (คอยน) (v) to describe what these new products do.

(เนื่องจากเทคโนโลยีนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามา  คำต่างๆได้ถูก    สร้าง-ประดิษฐ์ขึ้น    เพื่ออธิบายว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเหล่านี้ทำอะไรบ้าง)

(a) neglected    (เพิกเฉย, ละเลย, ไม่เอาใจใส่, ไม่สนใจ)

(b) borrowed    (ขอยืม)

(c) misused    (ใช้ในทางที่ผิด, ใช้ในทางที่ไม่ควร)

(d) invented    (ประดิษฐ์, คิดค้น, สร้าง)

(e) heeded    (เอาใจใส่, ตั้งใจฟัง, ให้ความสนใจแก่)

 

12. She aspired (v) to become a famous film star.

(เธอ    ต้องการ-อยาก    เป็นดาราภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง)

(a) intended    (ตั้งใจ, จงใจ, เจตนา)

(b) desired    (ปรารถนา, อยาก, ต้องการ)

(c) commenced    (เริ่มต้น)

(d) hesitated    (รีรอ, ลังเลใจ)

(e) contracted    (หดตัว, ย่อ, ทำให้สั้น, ทำสัญญา)

 

13. The jury listened carefully to the witness’s testimony (n).

(คณะลูกขุนฟังอย่างรอบคอบ    พยาน-หลักฐาน    ของผู้เป็นพยาน)

(a) assistance    (ความช่วยเหลือ)

(b) approval    (การอนุญาต, การเห็นชอบ, การอนุมัติ)

(c) requirement    (ข้อกำหนด, ความต้องการ)

(d) evidence    (หลักฐาน, พยานหลักฐาน, พยานบุคคล, วัตถุพยาน)

(e) territory    (เขตแดน)

 

14. Leather quickly deteriorates (v) in a hot, damp climate.

(หนัง    เสื่อมลง-เลวลง-แย่ลง    อย่างรวดเร็ว  ในภูมิอากาศร้อนและชื้น)

(a) gets better    (ดีขึ้น)

(b) becomes worse    (เลวลง, แย่ลง, เสื่อมลง)

(c) decays    {เน่าเปื่อย, ผุพัง, (ฟัน) ผุ}

(d) contracts    (หดตัว)

(e) quotes    (คโวท)  (ยกมากล่าว, อ้าง)

 

15. Politicians nowadays, like those in ancient Roman times, are mostl adroit (a) public speakers.

(นักการเมืองในปัจจุบัน  เหมือนกับนักการเมืองในสมัยโรมันโบราณ  ส่วนใหญ่เป็นนักพูดในที่สาธารณะที่    คล่องแคล่ว-ชำนาญ)

(a)  rapid    (เร็ว)

(b) dull    (ดัล) (น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ, จืดชืด, ไม่มีรสชาติ, ซบเซา, ไม่มีชีวิตชีวา, ทื่อ, ทึ่ม, ปัญญาทึบ)

(c) ambiguous    (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ)

(d) skillful    (มีทักษะ, เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, คล่องแคล่ว, มีฝีมือ, ช่ำชอง, มีความสามารถ)

(e) amorphous    (อะ-ม้อร์-ฟัส)  (ไม่มีรูปร่าง-ทรวดทรงที่แน่นอน เช่น น้ำ-กาซ, อสัณฐาน, เละเทะเรื่อยเปื่อย ไม่มีจุดหมาย, ไม่มีระบบ)

 

16. He gave me a vague (เว้ก) (a) answer.

(เขาให้คำตอบที่    คลุมเครือ-เคลือบคลุม-ไม่ชัดเจน-เลือน-เลอะเลือน    แก่ผม)

(a)  precise    (พรี-ไซ้ซ)  (ถูกต้อง, แม่นยำ, เที่ยงตรง, แน่นอน, พอดี, พิถีพิถัน)  

(b)  ambiguous    (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ)

(c)  astonishing    (น่าประหลาดใจ, น่าตกใจ)

(d)  apparent    (เด่นชัด, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง)

(e)  audacious    (ออ-เด๊-ชัส)  (กล้าหาญ, อาจหาญ, แกร่งกล้าท้าทาย, ที่ฉูดฉาดบาดตา)

 

17. The residents firmly believe that the relentless (a) push for economic growth is deeply damaging to the environment.

(ผู้อยู่อาศัย (ชาวบ้าน) เชื่ออย่างแน่นแฟ้นว่า  การผลักดันอย่าง    ไม่ระย่อท้อถอย-ไม่ยอมผ่อนปรน-ไม่ผ่อนผัน-ไม่ปรานี-ไม่ไว้หน้า-ทรหด-บึกบึน    เพื่อความเติบโตทางเศรษฐกิจ  กำลังทำความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง)

(a)  unyielding    (ไม่ยอมแพ้, ไม่ระย่อท้อถอย, เด็ดเดี่ยว)

(b)  unwise    (ไม่ฉลาด, โง่)

(c) unaware    (ไม่ตระหนัก, ไม่รู้, ไม่รู้ตัว, ไม่ได้คาดคิดมาก่อน, ไม่ได้เตือนมาก่อน)

(d) swift    (รวดเร็ว)

(e) disdainful    (ดูหมิ่นดูแคลน, หยิ่ง, จองหอง, ปั้นปึ่ง, ไว้ตัว)

 

18. A number of prisons and reformatories, even in the modern world like nowadays, are overcrowded and squalid (a) places.

(คุกและสถานดัดสันดานจำนวนมาก,  แม้กระทั่งในโลกสมัยใหม่ดังเช่นปัจจุบัน,  เป็นสถานที่ที่มีนักโทษอยู่กันแน่นจนเกินไปและ    สกปรก)

(a) congested    (แออัดยัดเยียด, แน่น)

(b) spectacular    (สเพค-แท้ค-คิว-เล่อะ)  (น่าตื่นเต้น, เกี่ยวกับภาพที่น่าตื่นเต้น, น่าประทับใจ)

(c) dirty    (สกปรก)

(d) magnificent    (โอ่อ่า, งดงาม, สง่า, ภาคภูมิ, สูงส่ง, ดีเลิศ, ผึ่งผาย)

(e) insolent    (ทะลึ่ง, อวดดี, จองหอง, ผยอง, โอหัง)

 

19. The concurrence (n) of the heads of state was totally unexpected.

(การเห็นด้วย-การเห็นพ้อง-การสนับสนุน-การให้ความร่วมมือ    ของประมุขของรัฐ  ไม่เป็นที่คาดหวัง (คาดฝัน) โดยสิ้นเชิง)  (คือไม่คาดฝันว่าผู้นำจะตกลงกันได้  แต่ก็สามารถตกลงกันได้)

(a) rejection    (การปฏิเสธ, การไม่เห็นด้วย)

(b) proposal    (ข้อเสนอ)

(c) agreement    (การเห็นด้วย, การเห็นพ้อง, การยินยอม, การตกลงกัน, ข้อตกลง)

(d) objection    (การคัดค้าน, การไม่เห็นด้วย)

(e) deficiency    (ดิ-ฟิ้ช-เชิน-ซี่)  (ความขาดแคลน, ความไม่สมบูรณ์, ความไม่เพียงพอ, ภาวะที่ขาดแคลน)

 

20. The late King Bhumibol was tremendously revered (v) by the Thai people. 

(พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลซึ่งสวรรคตแล้ว  ได้รับความ    เคารพนับถือ-บูชา-ยำเกรง    อย่างมากมายโดยประชาชนชาวไทย)

(a) detested    (เกลียดชัง, เกลียด, ไม่ชอบอย่างมาก)

(b) distrusted    (ไม่ไว้ใจ. ไม่เชื่อใจ)

(c) assisted    (ช่วยเหลือ)

(d) respected    (เคารพนับถือ)

(e) insulted    (อิน-ซั้ลท)  (หมิ่นประมาท, สบประมาท)

 

21. When the body reacts adversely (adv.) to certain substances introduced to it, an allergy results. 

(เมื่อร่างกายมีปฏิกิริยา    ในทางลบ-อย่างเป็นปฏิปักษ์หรือในทางร้าย-อย่างตรงกันข้าม  ต่อสารบางอย่างที่ถูกนำมาใช้กับมัน (ร่างกาย)  จะเกิดผลลัพธ์เป็นโรคภูมิแพ้)

(a) negatively    (ในทางลบ)

(b) spontaneously    (เกิดขึ้นเอง, เป็นไปเอง, เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือโดยตัวของมันเอง, โดยสัญชาตญาณ, จากภายใน)

(c) purposefully    (อย่างมีเป้าหมาย-เจตนา-เป้าประสงค์)

(d) rapidly    (อย่างรวดเร็ว)

(e) inadequately    (อย่างไม่เพียงพอ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้