หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 120)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. He made a real blunder (n) when he insulted the President.

(เขาทำ    ความผิดพลาด    อย่างแท้จริง  เมื่อเขาดูหมิ่นท่านประธานาธิบดี)

(a) speech    (สุนทรพจน์, คำพูด)

(b) praise    (คำสรรเสริญ, การสรรเสริญ-ยกย่อง, สรรเสริญ)

(c) mistake    (ความผิดพลาด, ความผิด, ความเข้าใจผิด, ความนึกคิดที่ผิด)

(d) valor    (ความกล้าหาญ)

(e) retaliation    (การโต้ตอบ, การแก้เผ็ด, การล้างแค้น)

 

2. Animals may use their voices to threaten (เธร้ท-เทิ่น) (v) other animals, to attract mates, or to give various messages to each other.

(สัตว์อาจจะใช้เสียงของมันเพื่อ    ข่มขวัญ-ขู่เข็ญ-คุกคาม-เตือนภัย-เป็นลางร้าย    สัตว์อื่นๆ   เพื่อดึงดูดคู่ผสมพันธุ์  หรือเพื่อส่งข่าวสารต่างๆมากมายระหว่างกัน)

(a)  hurt    (ทำร้าย, ทำอันตราย)

(b)  intimidate    (อิน-ทิ้ม-มิ-เดท)  (ข่มขวัญ, ขู่ขวัญ, ขู่, ทำให้ตกใจกลัว, คุกคาม)

(c)  entertain    (ให้ความบันเทิง-สนุกสนาน)

(d) alert    (เตือนภัย  –  ถ้าเป็นคำคุณศัพท์ หมายถึง ว่องไว, เตรียมพร้อม, ระมัดระวัง)

(e) pursue    (เพอร์-ซู่  หรือ  ซิ่ว)  (ติดตาม, ไล่ตาม, ตามจับ, เจริญรอย, ดำเนินตาม, ปฏิบัติตาม, ดำเนินการต่อไป)

 

3. Some medications cause drowsiness (เดร๊า-ซิ-เนส) (n) and should not be used by people who operate machinery.

(ยาบางอย่างก่อให้เกิด    ความง่วงเหงาหาวนอน-ความง่วงนอน-ความเซื่องซึม    และไม่ควรถูกใช้โดยคนที่ควบคุมเครื่องจักรกล)

(a)  nervousness    (ความประหม่า, ความวิตกกังวล)

(b)  drunkenness    (ความมึนเมา)

(c)  sleepiness    (ความง่วงนอน)

(d)  unhappiness    (การไม่มีความสุข)

(e) viciousness    (วิ้ช-เชิส-เนส)  (ความชั่ว, ความชั่วร้าย, ความเสื่อมทราม, ความเลวทราม, ความดุร้าย, ความร้ายกาจ, ความผิดพลาด, ความบกพร่อง)    

 

4. The year 1966 witnessed the beginning of the “Cultural Revolution” in China, brought about (v) by Chairman Mao.

(ปี  ๑๙๖๖  ได้เห็นการเริ่มต้นของการปฏิวัติวัฒนธรรมในจีน  ซึ่งถูก    ทำให้เกิดขึ้น    โดยท่านประธานเหมา)

(a) promoted    (ส่งเสริม, สนับสนุน, กระตุ้น)

(b) made famous    (ทำให้มีชื่อเสียง)

(c) brought up    (เลี้ยงดู, อบรม, ให้การศึกษา)  (มาจาก  “Bring up”)

(d) caused to exist    (เป็นเหตุให้มีอยู่หรือดำรงอยู่)

(e) wiped out    (ทำลาย, กวาดล้าง)

 

5. China’s “Cultural Revolution” was the period of great upheaval (อัพ-ฮี้-เวิ่ล) (n) aimed at creating a new revolutionary spirit, and for four years the country had little contact with the outside world.

(การปฏิวัติวัฒนธรรมของจีน  เป็นช่วงเวลาของ    การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง-การยกระดับขึ้น-การยกขึ้น-การสูงขึ้น    ครั้งใหญ่   โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างวิญญาณแห่งการปฏิวัติครั้งใหม่  และเป็นเวลา  ๔  ปี  ที่ประเทศ (จีน) มีการติดต่อกับโลกภายนอกเพียงเล็กน้อย)

(a) progress    (ความก้าวหน้า)

(b) effort    (ความพยายาม)

(c) change    (ความเปลี่ยนแปลง)

(d) valor    (แว้ล-เล่อะ)  (ความกล้าหาญ, ความองอาจ, ความอาจหาญ)

(e) nomination    (นอม-มิ-เน้-เชิ่น)  (การเสนอชื่อ)

 

6. Traffic had to be diverted (v) due to the accident.

(การจราจรจำเป็นต้องถูก    เบี่ยงเบน-หันเห-ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง    เนื่องมาจากอุบัติเหตุ)   (คือ ต้องเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นแทน)

(a) halted    (หยุด, ชะงัก, ทำให้หยุดชะงัก)

(b) forbidden    (ห้าม)  (มาจากกริยา  “Forbid”)

(c) turned aside    (เปลี่ยนไปอีกเส้นทางหนึ่ง)

(d) canceled    (ยกเลิก)

(e) bantered    (ล้อเลียน, แหย่เย้า, กระเซ้า, กระเซ้าเล่นหัว)

 

7. They performed (v) a scientific experiment.

(พวกเขา    ดำเนินการ-กระทำ-ปฏิบัติ-แสดง-บรรเลง    การทดลองทางวิทยาศาสตร์)

(a) talked over    (สนทนาเกี่ยวกับ)

(b) designed    (ออกแบบ)

(c) carried out    (ดำเนินการ, ลงมือทำ)

(d) postponed    (เลื่อนไป, ผัดเวลาออกไป)

(e) lampooned    (ถากถาง, เยาะเย้ย, เหน็บแนม, เสียดสี)

 

8. What was the exact (a) time when the accident took place?

(เวลาที่    แน่นอน-พอดิบพอดี     เมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้น  คือเวลาใด)  (คือ อุบัติเหตุเกิดขึ้นเวลาใด)

(a) approximate    (ประมาณ, ใกล้เคียง, จำนวนใกล้เคียง)

(b) precise    (พรี-ไซ้ซ)  (แน่นอน, พอดี, แม่นยำ, เที่ยงตรง, ถูกต้อง, ชัดถ้อยชัดคำ, พิถีพิถัน)

(c) supposed    (คาดคะเน, คาดการ)

(d) lengthy    (ยาว, ยาวนาน)

(e) offensive    (ที่น่ารังเกียจ, น่าขุ่นเคือง, ซึ่งทำให้ไม่พอใจหรือขุ่นเคือง, ก้าวร้าว, ไม่พอใจ, ล่วงละเมิด, น่าขยะแขยง, น่ารังเกียจ)

 

9. He has been having a clandestine (แคลน-เดส-ทิน) (a) affair with his secretary since she first came to work in the company.

(เขามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว    แบบลับๆ-ปิดบังซ่อนเร้น-เป็นความลับ-ลี้ลับ-ส่วนตัว-ไม่เปิดเผย    กับเลขาฯของเขา  ตั้งแต่เธอเริ่มเข้ามาทำงานในบริษัท)

(a) reticent    (เร้ท-ทิ-เซิ่นท) (เงียบขรึม, พูดน้อย, เงียบ, ไม่พูด,สงวนท่าที)

(b) hostile    (ฮอส-ไทล) (มุ่งร้าย, ไม่เป็นมิตร, มีเจตนาร้าย, เป็นศัตรู, เป็นปรปักษ์

(c) secret    (ลับ, เร้นลับ, เป็นความลับ, ปิดบัง, อำพราง, ลึกลับ)

(d) harmonious    (เสนาะหู, คล้องจองกัน, กลมกลืนกัน, ประสานกัน, เข้ากันได้, สามัคคี)

(e) provocative    (พระ-ว้อค-คะ-ทิฟว)  (ที่ก้าวร้าว, ที่ยั่วยุให้โมโห, ที่เย้ายวนอารมณ์)

 

10. The boy felt disgraced (a) because he knew that he had been wrong to steal.

(เด็กคนนั้นรู้สึก    อัปยศอดสู-อับอาย-ขายหน้า    เพราะว่าเขารู้ว่า  เขาผิดที่ไปลักขโมยของ)

(a) worried    (วิตกกังวล, ห่วงใย)

(b) ashamed    (ละอาย, อับอาย, กระดากใจ)

(c) tempted    (ถูกยั่วยวน, ถูกล่อใจ)

(d) phony    (เก๊, ปลอม, ไม่แท้)

(e) hostile    (ฮอส-เทิ่ล  หรือ  ไทล)  (มีเจตนาร้าย, เป็นศัตรู, ไม่เป็นมิตร, เป็นปรปักษ์, ที่ต่อต้าน, ไม่รับแขก)

 

11. It is impossible for parents to shield (ชีลด) (v) their children from every danger.

(เป็นไปไม่ได้สำหรับพ่อแม่  ที่จะ    ปกป้อง-ป้องกัน-คุ้มครอง    ลูกๆของตน  จากอันตราย    ทุกอย่าง)

(a) relieve    (บรรเทา, ปลดเปลื้อง, ทำให้ลดน้อยลง)

(b) conserve    (สงวนไว้, อนุรักษ์ไว้)

(c) protect    (ปกป้อง, คุ้มครอง)

(d) annihilate    (ทำลายอย่างสิ้นซาก)

(e) disseminate    (ดิส-เซ้-มะ-เนท)  (กระจาย (ข่าว, ความรู้, ความคิด ฯลฯ), เผยแพร่)

 

12. The intricate (a) directions were difficult to understand.

(การชี้ทาง    ที่ซับซ้อน-ยุ่งยาก    เข้าใจได้ยาก)  (หมายถึงป้ายบอกทางทำให้คนอ่านสับสน)

(a) vague    (เว้ก)  (คลุมเครือ, เคลือบคลุม, ไม่ชัดแจ้ง, เลือน, เลอะเลือน)

(b) unusual    (ผิดปกติ, ผิดธรรมดา, เป็นข้อยกเว้น)

(c) routine    (รู-ที่น)  (เป็นกิจวัตรประจำวัน, ตามปกติ, ประจำวัน, เกี่ยวกับงานประจำวัน, กิจวัตรประจำวัน, งานประจำ)  (ถ้าเป็นคำนาม  หมายถึง  งานประจำ, กิจวัตรประจำวัน, หน้าที่ประจำ, วิธีการประจำ, ระเบียบที่ใช้ประจำ)

(d) complicated    (ซับซ้อน, ยุ่งยาก, ยากที่จะเข้าใจหรืออธิบาย)

(e) handy    (สะดวก, ง่าย, ใกล้มือ, เหมาะมือ, หยิบฉวยได้ง่าย, มีประโยชน์, คล่องแคล่ว, ใช้การได้คล่องแคล่ว)

 

13. Please wear a decent (ดี๊-เซิ่นท) (a) suit to the party.

(โปรดสวมชุด    ๑. สุภาพ-เหมาะสม-สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติ-มีสมบัติผู้ดี     ๒. กรุณา-โอบอ้อมอารี    ๓.  พอเพียง    ไปที่งานเลี้ยง)

(a) vigilant    (วิ้จ-จิ-เลิ่นท)  (ระมัดระวัง, รอบคอบ, ตื่นตัว, เฝ้าระวังคอยสังเกต, ไหวตัว) 

(b) polite    (สุภาพ)

(c) irate    (ไอ๊-เรท  หรือ  ไอ-เร้ท)  (โกรธจัด, โมโหมาก, เดือดดาลมาก) 

(d) voracious    (วอ-เร้-เชิส)  (๑. ละโมบ, โลภ, ตะกละ, จ้องแต่จะได้,   ๒. ไม่รู้จักพอ, ไม่รู้จักอิ่ม, หิวกระหาย, ต้องการกินอาหารมาก   ๓. ไม่รู้จักพอประมาณ, ไม่ควบคุม-ยับยั้งความอยากของตน) 

(e) shoddy    (ช้อด-ดี้)  (คุณภาพต่ำ, ทำอย่างลวกๆ, กำมะลอ)

 

14. The feeling of apathy (แอ๊พ-พะ-ธี่) (n) was so prevalent during the election campaign that the candidates hardly bothered to make speeches.

(ความรู้สึกของ    ความไม่สนใจ-ความไม่เป็นห่วงกังวล-การไร้อารมณ์    (ของประชาชน) มีอยู่ทั่วไปในระหว่างการรณรงค์เลือกตั้ง   จนกระทั่งผู้สมัคร (รับเลือกตั้ง) แทบจะไม่เดือดร้อนใจที่จะกล่าวสุนทรพจน์)  (คือ ผู้ลงคะแนนไม่สนใจการเลือกตั้ง  จนผู้สมัครไม่มีอารมณ์จะหาเสียง)

(a) haven    (เฮ้-เวิ่น)  (ที่หลบภัย, ที่พำนักอาศัย, ท่าเรือ) 

(b) jeopardy    (เจ๊พ-เพอะ-ดี้)  (อันตราย, ภัย, การเสี่ยงอันตราย, การเสี่ยงต่อการถูกพบความผิด)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(c) indifference    (การขาดความสนใจ, ความเมินเฉย, ความไม่ลำเอียง, ความเป็นกลาง)

(d) impunity    (อิม-พิ้ว-นิ-ที่)  (การได้รับการยกเว้นโทษ, การไม่ต้องได้รับโทษ, การได้รับนิรโทษกรรม) 

(e) misery    (มิส-เซอะ-รี่)  (ความทุกข์ยาก, ความลำบาก)

 

15. His ambition (n) is to be the best tennis player in the world.

(ความทะเยอทะยาน-ความปรารถนาอันแรงกล้า-ความมักใหญ่ใฝ่สูง    ของเขา  คือ  เป็นนักเทนนิสที่มีฝีมือดีที่สุดในโลก)

(a) interest    (ความสนใจ)

(b) choice    (ทางเลือก, การเลือก)

(c) anticipation    (การคาดหวัง, การทำนาย)

(d) aspiration    (ความปรารถนา, ความต้องการ, ความทะเยอทะยาน, ความอยากได้, การหายใจ)  (“Aspiration”  มาจากกริยา  “Aspire”  =  “ต้องการ”   และ  “Aspirate”  =  “หายใจ”)

(e) whim    (ความคิดชั่วแล่น, ความคิดเพ้อฝัน)

 

16. The wedding was expected to be in May, but now it has been put off (v) until July.

(การแต่งงานได้รับการคาดหวังว่าเป็นในเดือนพฤษภาคม  แต่ขณะนี้  มันได้ถูก    เลื่อนออกไป    จนกระทั่งเดือนกรกฎาคม)

(a)  cancelled    (ยกเลิก)

(b) delayed    (ล่าช้า)

(c)  postponed    (เลื่อนออกไป, ผัดเวลาออกไป)

(d) altered    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ปรับปรุง)

(e) vacillated    (แวส-ซิล-เลท)  (สองจิตสองใจ, ลังเลใจ, โยกไปโยกมา, ส่ายไปส่ายมา)

 

17. An insect’s abdomen contains organs for digesting food, reproducing, and getting rid of (v) waste products.

(ช่องท้องของแมลงจะบรรจุอวัยวะสำหรับการย่อยอาหาร  สืบพันธุ์  และ    กำจัด    ของเสีย)

(a)  reducing    (ลด, ทำให้ลดลง, ทำให้น้อยลง)

(b)   eliminating    (กำจัด, ทำลาย, คัดออก, ขับไล่, ขจัด, ลบทิ้ง, ขับออก)

(c)  accumulating    (สะสม, เพิ่มพูน)

(d)    creating    (สร้าง, ก่อให้เกิดขึ้น, ทำให้เกิดขึ้น, ประดิษฐ์ขึ้น, แต่งขึ้น)

(e)    hurling    (ขว้าง, ปา)    

 

18. She was far too polite to allude (อะ-ลู้ด) (v) to the stain on his jacket.

(เธอสุภาพมากเกินไปที่จะ    พูดถึง-พูดเป็นนัย-พาดพิงถึง-แย้ม    รอยเปื้อน-รอยด่างบนเสื้อนอกของเขา)  (คือ  สุภาพมากจนไม่กล้าบอกถึงรอยเปื้อนบนเสื้อ)

(a) allow    (อนุญาตให้, ยอมให้)

(b) entice    (เอน-ไท้ส) (ล่อลวง, ชักนำไปในทางผิด, ทำให้หลงเข้าใจผิด)

(c) refer    (อ้างถึง, กล่าวถึง, พาดพิง, อ้างอิง, กล่าวโยงไปถึง, ถาม, ตรวจดู)

(d) deface    (ทำให้เสียโฉม, ทำให้ใบหน้าเสีย, เอาผิวหน้าออก, ทำให้ผิว

หน้าบาดเจ็บ, ทำลาย)

(e) evict    (อิ-วิคท)  (ขับออก, ไล่ออก)

 

19. It is customary (a) to tip a waiter or waitress. 

(มัน    เป็นธรรมเนียม-เป็นเรื่องปกติ-เป็นนิสัย-เป็นกิจวัตร-เป็นความเคยชิน    ที่จะให้ทิปแก่พนักงานเสิร์ฟชายหรือหญิง) 

(a) polite    (สุภาพ)

(b) necessary    (จำเป็น, สำคัญ)

(c) usual    (เป็นเรื่องปกติ, เป็นธรรมดา)

(d) encouraged    (ได้รับการส่งเสริม-สนับสนุน)

(e) consistent    (คงเส้นคงวา, สม่ำเสมอ, เข้ากันกับ, ตรงกันกับ)

 

20. After a while the novelty (น้อฟ-เวิล-ที่) (n) of camping wore off.

(ภายหลังจากช่วงเวลาหนึ่ง    ความแปลก-ความใหม่-เหตุการณ์ใหม่-ประสบการณ์ใหม่-เรื่องหรือสิ่งใหม่-สินค้าใหม่ที่แปลกและมักอยู่ในตลาดได้ชั่วคราวเท่านั้น    ของการตั้งค่ายพักแรม  ค่อยๆเสื่อมไป)  (คือ ไม่ได้รับความนิยมเหมือนช่วงแรกๆ)

(a) newness    (ความใหม่)     

(b) fear    (ความกลัว)

(c) excitement    (ความตื่นเต้น)

(d) feasibility    (ความสามารถที่จะทำได้, ความสามารถที่จะดำเนินการได้, ความเหมาะสม)

(e) panic    (แพ้น-นิค)  (ความตื่นตระหนก, ความตกใจกลัว

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้