หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 116)

 

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. He would hold a grudge (กรัจ) (n) against his colleagues for years.

(เขาจะเก็บ    ความขุ่นแค้น-ความเจ็บแค้นใจ-ความขัดข้องใจ-ความเสียใจ-ความอิจฉาริษยา    ที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน  เป็นเวลาหลายปี)

(a) impudence    (อิ๊ม-พิว-เดิ้นซ)  (ความทะลึ่ง, ความยโส, ความโอหัง, ความอวดดี, ภาษาหรือคำพูดที่ทะลึ่งหรือยโส)  

(b) haughtiness    (ฮ้อท-ที-เนส)  (ความหยิ่งยโส, ความโอหัง, ความอวดดี, ความจองหอง)  

(c) rancor    (แร้ง-เค่อะ)  (ความคับแค้นใจ, ความเจ็บใจ, ความอาฆาตแค้น, ความเกลียดชัง

(d) seclusion    (ซี-คลู้-ชั่น)  (การแยกตัว, การเก็บตัว, การตัดขาดจากโลกภายนอก, การแยกตัวมาอยู่อย่างสันโดษ, ความสันโดษ, สถานที่สันโดษ) 

(e) satisfaction    (ความพึงพอใจ)

 

2. The movie star made a surreptitious (เซอะ-เรพ-ทิ้ช-เชิส)  (a) exit through the back door of the studio to avoid reporters.    

(ดาราหนังนายนั้นออกไปแบบ    ซ่อนเร้น-แอบๆ-แอบทำ-ลอบทำ-ลับๆล่อๆ-มีเลศนัย   ทางประตูหลังของห้อง (สถานที่) ถ่ายทำหนัง  เพื่อหลีกเลี่ยงผู้สื่อข่าว)

(a) hidden; done in a secret way    (ซ่อนเร้น-แอบซ่อนทำในแบบลับๆ

(b) strident    (สไทร้-เดิ้นท)  (เสียงดังและห้าว, ดังแสบแก้วหู, ยืนหยัดไม่ท้อถอย)

(c) stolid    (สท้อล-ลิด)  (ไม่แสดงอารมณ์, ไม่หวั่นไหวง่าย, ไม่ตื่นเต้นง่าย, เยือก เย็น, เฉื่อยชา) 

(d) precarious    (พรี-แค้-เรียส)  (๑.  อันตราย, ไม่ปลอดภัย, เสี่ยง, ล่อแหลม, ไม่มั่นคง    ๒. ไม่แน่นอน, เปลี่ยนแปลงง่าย, น่าสงสัย, มีปัญหา) 

(e) striking    (สไทร้-คิ่ง)  {โดดเด่น, สะดุดตา, เด่นชัด, น่าตะลึง, ประทับใจ, ยอด เยี่ยม, โจมตี, จู่โจม, หยุดงานประท้วง, ซึ่งตี (ตอก, ชก, ต่อย, ทุบ, เคาะ, โขก)}

 

3. She was very competent (a) at her work.

(เธอ    มีความสามารถ ความชำนาญ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสมอื่นๆ    มากในการทำงานของเธอ)

(a) unbiased    (อัน-ไบ๊-เอิสท)  (ไม่ลำเอียง, ไม่เข้าข้าง, ไม่มีอคติ, ตรงไปตรงมา) 

(b) debilitating    (ซึ่งทำให้อ่อนเพลีย, ซึ่งทำให้อ่อนกำลัง, ซึ่งทำให้ทรุดโทรม) 

(c) minuscule    (มิ-นัส-คิ-ยูล)  (๑.  เล็กมาก, เล็กจิ๋ว, เล็ก  ๒. ไม่สำคัญ, เล็กน้อย, ขี้ปะติ๋ว) 

(d) proficient    (โพร-ฟิ้ช-เชี่ยนท)  (ชำนิชำนาญ, เชี่ยวชาญ, คล่องแคล่ว)

(e) brilliant    (บริ๊ล-เยิ่นท)  (๑.  ฉลาดมาก, หลักแหลมมาก,   ๒.  สุกใส, โชติช่วง, แวววาว) 

 

4. The company has gone bankrupt (a) and had to close itself.

(บริษัทได้    ล้มละลาย-สิ้นเนื้อประดาตัว-หมดสิ้น-(ศีลธรรม) เสื่อมเสีย    และจำเป็นต้องปิดตัวเองลง)  (ถ้าเป็นคำนาม หมายถึง  “บุคคลที่ล้มละลาย”  และเมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  “ทำให้ล้มละลาย”)

(a) inexorable    (อิน-เอ๊ค-เซอะ-ระ-เบิ้ล)  (ไม่ยอมแพ้, ไม่ย่อท้อ, ไม่ยอมผ่อนปรน, ไม่ยอมอ่อนข้อ, ไม่เปลี่ยนแปลง, ยืนหยัด, เหนียวแน่น, ซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้, ไม่ปรานี)  

(b) negligible    (เล็กน้อย, ไม่สำคัญ, ขี้ปะติ๋ว, ไม่ต้องเอาใจใส่) 

(c) insatiable    (อิน-เซ้-เชอะ-เบิ้ล)  (ไม่รู้จักพอ, ไม่รู้จักอิ่ม, ไม่สามารถสนองความพอใจได้, โลภอยากได้ไม่สิ้นสุด) 

(d) insipid    (อิน-ซิ้พ-พิด)  (๑.  ไม่มีรสชาติ, (อาหาร) จืดชืด,   ๒.  ไม่น่าสนใจ, ไม่มีชีวิตชีวา, อ่อนแรง) 

(e) insolvent    (อิน-ซ้อล-เวิ่นท)  (ล้มละลาย, ไม่สามารถใช้หนี้สินได้เพียงพอ, เกี่ยวกับบุคลที่ล้มละลาย)

 

5. The prosecutor prevailed  (พรี-เวล)  (v) in the murder trial; the defendant was found guilty.

(อัยการ (ผู้ฟ้องคดี)    มีชัย-เป็นต่อ-เหนือกว่า-มีมากกว่า-มีอยู่ทั่วไป-ชักชวน-เกลี้ยกล่อม   ในการไต่สวนคดีฆาตกรรม   (ทั้งนี้)  จำเลยถูกพบว่ามีความผิด)   (“Prevail”  เมื่อตามด้วย   “On, Upon, With” หมายถึง  “ชักชวน, เกลี้ยกล่อม”)

(a) relinquished   (ริ-ลิ้ง-ควิช)  (สละ, ยกเลิก, ถอน, ปลดปล่อย) 

(b) surpassed   (เซอ-พาส)  (เหนือกว่า, ดีกว่า, แซง, ขึ้นหน้า, ล้ำ,  เลย, เกิน, เลยเถิด, ข้าม) 

(c) triumphed  (ไทร้-อั้มฟ) ; overcame rivals   (ชนะ; มีชัยเหนือคู่แข่ง

(d) tempted   (ยั่วยวน, ล่อใจ, ล่อ, ยั่วใจ, หยั่งเชิง, ทดสอบ, ล่อให้ทำชั่ว) 

(e) agitated   (แอ๊จ-จิ-เทท)  (๑. ปั่น, เขย่า, ทำให้ไม่สงบ, ทำให้ปั่นป่วน, ก่อกวน, รบกวน   ๒.  ปลุกเร้า, ปลุกปั่น, ยั่วยุ, ปลุกระดม, กระตุ้น, จุดประกาย) 

 

6. The chairman of the board of directors had made positive and overt efforts to eradicate (v) every trace of discrimination in the company.

(ท่านประธานคณะกรรมการบริษัท  ได้ทำความพยายามเชิงบวกและเปิดเผย  ที่จะ    กำจัด-ทำลาย-ถอนรากเหง้า-ถอนรากถอนโคน    ทุกๆร่องรอยของการเลือกที่รักมักที่ชัง (ความไม่เป็นธรรม) ในบริษัท)

(a) alter    (อ๊อล-เท่อะ)  (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร) 

(b) clarify    (แคล้-ริ-ไฟ)  (ทำให้กระจ่าง, ทำให้ชัดเจน, ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น, ทำให้ใสสะอาด, ทำให้บริสุทธิ์) 

(c) concur    (คัน-เค่อร์)  (๑.  เห็นด้วย, เห็นพ้อง, ยอมตาม,   ๒.  ประจวบกัน, เกิดขึ้นพร้อมกันอย่างบังเอิญ, ทำงานร่วมกัน, ให้ความร่วมมือ) 

(d) elaborate    (อิ-แล้บ-เบอะ-เรท)  (บรรยายอย่างละเอียด, สาธยาย, วางแผนอย่างละเอียด, ทำอย่างประณีต, เพิ่มรายละเอียด, ต่อเติมให้ละเอียด)  

(e) eliminate    (อิ-ลิ้ม-มิ-เนท)  (๑.  กำจัด, ขจัด, ทำลาย, ขับไล่, ขับออก,   ๒. ลบ ทิ้ง, คัดออก, เอาออกไป) 

 

7. They had an impartial (อิม-พ้าร์-เชิ่ล) (a) judgment on the issue.

(พวกเขามีวิจารณญาณที่    ยุติธรรม-ไม่เอนเอียง-มีใจเป็นธรรม-ไม่เข้าข้างใคร-ไม่มีอคติ    ในประเด็นนั้น)

(a) unwitting    (ไม่ตั้งใจ, ไม่เจตนา, ไม่รู้, ไม่รู้ตัว, ไม่ตระหนัก) 

(b) unwonted    (อัน-ว้อน-ทิด)  (ผิดปกติ, ผิดธรรมดา, ไม่เคยมาก่อน) 

(c) equitable    (เอ๊ค-วิ-ทะ-เบิ้ล)  (เที่ยงธรรม, ยุติธรรม, มีเหตุผล)

(d) salutary    (แซ้ล-ลู-เทอะ-รี่)  (๑. ส่งเสริมสุขภาพ, มีประโยชน์ต่อสุขภาพ,  ๒.  มีประโยชน์, ช่วยเยียวยารักษา, เอื้ออำนวยผล) 

(e) sanctimonious    (แซงค-ทิ-โม้-เนียส)  (แสร้งทำเป็นศักดิ์สิทธิ์, แสร้งทำเป็นถูกต้อง, แสร้งทำเป็นศรัทธาหรือเคร่งศาสนา) 

(f) sardonic    (ซาร์-ด๊อน-นิค)  (ถากถาง, เหน็บแนม, เสียดสี, เยาะเย้ย, หัวเราะเยาะเย้ย, พูดกระทบกระแทก) 

 

8. Jack abhorred (แอบ-ฮ่อร์) (v) having to wake up before dawn.

(แจ๊ค    เกลียดแสนเกลียด-เกลียดชัง-รังเกียจ-ชิงชัง    จำเป็นต้องตื่นนอนก่อนย่ำรุ่ง)

(a) lionized    (ไล้-เอิน-ไนซ)  (ยกย่องเป็นผู้มีชื่อเสียง, ยกย่องให้เป็นคนสำคัญ, ชมสิ่งหรือสถานที่ที่น่าสนใจ) 

(b) litigated    (ลิ้ท-ทิ-เกท)  (ฟ้องร้อง, ดำเนินคดี, โต้แย้ง) 

(c) loathed    (โลธ)  (เกลียด, เกลียดชัง, รังเกียจ, ไม่ชอบ)

(d) loitered    (ล้อย-เท่อะ)  (เดินเตร่, เดินเอ้อระเหย, เถลไถล, ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์)  

(e) castigated    (แคส-ทิ-เกท)  (วิจารณ์อย่างรุนแรง, ทำโทษเพื่อดัดสันดาน) 

 

9. The four leaders will assemble (อะ-เซ้ม-เบิ้ล) (v) in Paris for a summit meeting next month.

(ท่านผู้นำทั้ง  ๔  คน  จะ    ประชุม-รวบรวม-รวมเข้าด้วยกัน-ประกอบชิ้นส่วน    ในปารีส  สำหรับการประชุมสุดยอด (ของผู้นำระดับสูงสุด) ในเดือนหน้า)

(a) admonish    (แอด-ม้อน-นิช)  (๑. ตักเตือน, ให้สติ, ห้าม,   ๒. ด่าว่า, ว่ากล่าว, ตำหนิอย่างรุนแรง) 

(b) adulterate    (อะ-ดั๊ล-เทอ-เรท)  (เจือปน, ทำให้ปนเปื้อน, ทำให้ไม่บริสุทธิ์, ลักลอบเป็นชู้) 

(c) beset    (๑. กลุ้มรุม, รบกวน,   ๒. ห้อมล้อม, โจมตีทุกด้าน) 

(d) censure    (เซ้น-เช่อะ)  (คำกริย  = ตำหนิ, ติเตียน, ด่า, ว่า, วิจารณ์อย่างรุนแรง,  คำนาม  =  การตำหนิ, การติเตียน) 

(e) congregate    (ค้อง-กรี-เกท)  (ประชุม, ชุมนุม, จับกลุ่มกัน, รวบรวม)

(f) consecrate    (ค้อน-ซิ-เครท)  (๑. ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,   ๒.  อุทิศให้, อุทิศตัว)  

 

10. He was a warm friendly man, with surprising modesty (ม้อด-ดิส-ที่) (n).

(เขาเป็นผู้ชายที่อบอุ่นและเป็นมิตร  พร้อมด้วย    ความถ่อมตัว-ความไม่รุนแรง-ความพอประมาณ-ความไม่หรูหรา    อย่างน่าประหลาด)

(a) cache    (แคช)  (๑. ที่ซ่อน, ที่เก็บ,   ๒.  ของที่ซ่อนหรือเก็บไว้)  

(b) mercy    (เม้อร์-ซี่)  (ความเมตตา, ความกรุณาปรานี, ความอนุเคราะห์, ความเห็นอกเห็นใจ) 

(c) enigma    (อิ-นิ้ก-ม่ะ)  (ปริศนา, คำพูดปริศนา, คนลึกลับ, สิ่งที่น่าฉงนสนเท่ห์) 

(d) longevity    (ลอน หรือ ลาน-เจ๊ฟ-วิ-ที่)  (ชีวิตอันยืนยาว, ความมีอายุยืน, ระยะยาวนานของชีวิต, ช่วงชีวิต)  

(e) pinnacle    (พิ้น-นะ-เคิ่ล)  (ยอด, จุดสุดยอด, ขีดสุด, ยอดภูเขา เจดีย์ ตึก หอ หรืออื่นๆ, ส่วนที่เป็นยอดแหลม) 

(f) humility    (ฮิว-มิ้ล-ลิ-ที่)  (ความนอบน้อม, ความถ่อมตัว)

 

11. Public apathy (แอ๊พ-พะ-ธี่)  about politics is frequently caused by so much corruption of the government.

(ความไม่สนใจ-ความไม่เป็นห่วง-ความไร้อารมณ์หรือความรู้สึก    ของประชาชนเกี่ยวกับการเมือง  บ่อยครั้งเกิดมาจากการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างมากมายของรัฐบาล)

(a) malediction    (แมล-ละ-ดิ๊ค-ชั่น)  (การด่า, การแช่งด่า, การสาปแช่ง)  

(b) havoc    (แฮ้ฟ-วอค)  (ความหายนะ, ความฉิบหาย, ความเสียหาย) 

(c) labyrinth    (แล้บ-บิ-รินธ)  (ทางวกวน, เขาวงกต, สิ่งที่วกเวียน, ความยุ่งยากสับสน, ห้องหูชั้นใน) 

(d) lack of interest or feeling   (การขาดความสนใจ หรือไร้อารมณ์ความรู้สึก)

(e) consternation   (คอน-สเทอ-เน้-ชั่น)  (ความตกตะลึง, ความอกสั่นขวัญหนี, ความน่ากลัว) 

 

12. The football coach often began practice with a lengthy homily (ฮ้อม-มิ-ลี่) (n) on the virtues of clean living.

(ผู้ฝึกสอนฟุตบอลมักจะเริ่มต้นการฝึกซ้อม  ด้วย    ธรรมเทศนา    ที่ยืดยาว  เกี่ยวกับคุณความดีของการมีชีวิตที่ใสสะอาด)

(a) aberration    (แอ๊บ-เบอะ-เร้-ชั่น) 

(b) accolade    (แอ๊ค-โค-เลด)  (รางวัล, เกียรติยศ) 

(c) aphorism    (แอ๊ฟ-โฟ-ริส-ซึ่ม)  (คติพจน์, คำพังเพย, สุภาษิต) 

(d) effigy    (เอ๊ฟ-ฟิ-จี้)  (หุ่นหรือรูปจำลองเพื่อล้อเลียน เสียดสี หรือประณาม)

(e) sermon    (เซ้อร์-เมิ่น)  (การเทศนา, การสอน, การให้โอวาท)

 

13. The baby-sitter made herself a surreptitious  (เซอะ-เรพ-ทิ้ช-เชิส)  (a) meal of lobster as soon as Mr. and Mrs. Robinson had driven away.

(พี่เลี้ยงเด็กปรุงอาหารแบบ    แอบทำ-ลอบทำ-ซ่อนเร้น-ลับๆล่อๆ-มีเลิศนัย    ทำด้วยกุ้งก้ามกราม  ในทันทีที่มิสเตอร์และมิสซิสโรบินสันขับรถออกไป  -  จากบ้าน)  (หมายถึงพี่เลี้ยงฯแอบปรุงอาหารทำด้วยกุ้งราคาแพง  เมื่อเจ้าของบ้านไม่อยู่บ้าน)

(a) sedentary    (เซ้ด-ดัน-เทอ-รี่)  (ไม่เคลื่อนย้าย, อยู่ประจำที่, นั่ง, เป็นการนั่ง, ในลักษณะนั่ง, คุ้นเคยกับการนั่ง)  

(b) sneaky    (สนี้ค-คี่)  (ลับๆล่อๆ, ไม่เปิดเผย, ซ่อนเร้นอยู่ในใจ, ขี้โกง, หลอกลวง) 

(c) lethal    (ลี้-เธิ่ล)  (ถึงตาย, เป็นอันตรายถึงตาย, ร้ายแรง, ทำให้ตาย, เกี่ยวกับความตาย) 

(d) overt    (โอ-เวิ้ร์ท  หรือ  โอ๊-เวิทร์ท)  (เปิดเผย, ไม่ปิดบัง, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง) 

(e) illiterate    (อิ-ลิ้ท-เทอะ-เรท)  (ไม่รู้หนังสือ , ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้, ไม่มีการศึกษา, ไม่มีความรู้ในสาขาหนึ่ง)

 

14. Despite these initial (อิ-นิช-เชิ่ล) (a) handicaps, she intends to make a success of it.

(ทั้งๆที่มีความเสียเปรียบ    แรกเริ่ม-ตอนแรก-ตอนเริ่มต้น-เบื้องแรก-ดั้งเดิม    เหล่านี้  เธอตั้งใจที่จะทำมันให้สำเร็จ)

(a) stupendous    (สทู-เพ้น-ดัส)  (มหาศาล, ใหญ่โตอย่างน่าทึ่ง, ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้มึนงง) 

(b) inchoate    (อิน-โค้-อิท)  (แรกเริ่ม, เบื้องต้น,  เพิ่งเริ่ม, ขึ้นต้น, ไม่สมบูรณ์, ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่) 

(c) timorous    (ทิ้ม-เมอะ-รัส)  (ขี้ขลาด, ตาขาว, เต็มไปด้วยความกลัว, ขี้ตื่น) 

(d) viable    (ไว้-อะ-เบิ้ล)  {๑.  สามารถเจริญเติบโตหรือพัฒนาได้, (ทารก เมล็ดพืช หรืออื่นๆ) ที่สามารถมีชีวิตและเจริญเติบโตได้, (ทารกในครรภ์) เจริญเติบโตพอที่จะมีชีวิตนอกมดลูกได้,   ๒. ปฏิบัติได้, ทำงานได้, มีประโยชน์, ให้ความหวัง}

(e) deliberate    (ซึ่งจงใจหรือเจตนาทำ)

 

15. The three-year-old was resolute  (เร้ซ-ซะ-ลู้ท) (a) in his refusal to taste the broccoli.

(เจ้าเด็กน้อยอายุ  ๓  ขวบ    เด็ดเดี่ยว-แน่วแน่-ยืนหยัด-ตัดสินใจแล้ว    ในการปฏิเสธของเขาที่จะลองชิมผักบร๊อคโคลี่)

(a) recondite    (เร้ค-เคิน-ไดท  หรือ  ริ-ค้อน-ไดท)   (ลึกลับมาก, รู้จักกันน้อย, ลึกซึ้งมาก, คลุมเครือ, ซอกแซก)  

(b) audible    (อ๊อ-ดิ-เบิ้ล)  (ดังพอที่จะได้ยิน, สามารถได้ยิน, ได้ยิน, ฟังได้ยิน)  

(c) arid    (แอ๊ร์-ริด)   (๑.  แห้งมาก, แล้ง, ไม่มีความชื้น,   ๒. ไม่น่าสนใจ, ไม่มีรสชาติ, จืดชืด)  

(d) determined; firm    (มุ่งมั่น-ตั้งใจ;มั่นคง-เด็ดเดี่ยว)  

(e) bizarre    (บิ-ซาร์)  (แปลกประหลาด, พิกล, ผิดปกติ)  

 

16. The virulent plague caused havoc (แฮ้ฟ-ว้อค)  (n) among the populace.

(โรคระบาด (โรคห่า) ที่ทำให้ตายได้   ก่อให้เกิด    ความหายนะ-ความฉิบหาย-ความเสียหาย    ในบรรดาราษฎร-ประชาชน)

(a)    incursion    (อิน-เค้อร์-ชั่น)  (การบุกรุก, การโจมตี, การรุกล้ำ)  

(b)   dissonance    (ดิ๊ส-ซะ-เนิ่นซ)  (ความไม่ลงรอยกัน, ความไม่กลมกลืนกัน, ความไม่สามัคคีกัน, ความไม่ประสานกันของเสียง)  

(c)    calamity    (คะ-แล้ม-มิ-ที่)   (ความหายนะ, ภัยพิบัติ, เคราะห์ร้าย)  

(d) blandishment     (แบล้น-ดิช-เมิ่นท)  (การประจบ, การเอาใจ, การป้อยอ, การยก ยอ, การโอ้โลม)  

(e) libido    (ลิ-บี๊-โด้)  (ตัณหา, ความใคร่, ราคะ)  

 

17. The vicissitudes (วิ-ซิ้ส-ซิ-ทิ้วด)  (n) of the stock market were too much for Karen; she decided to look for a job that would stay the same from one day to the next.

(ความขึ้นๆลงๆ-การเปลี่ยนแปลง-การผันแปร-การหมุนเวียน-การสับเปลี่ยน    ของตลาดหุ้นมากเกินไปสำหรับคาเร็น  เธอจึงตัดสินใจที่จะหางานที่จะยังคงอยู่เหมือนเดิม (ไม่เปลี่ยนแปลง)  จากวันหนึ่งไปยังวันถัดไป)  (คือหางานที่มั่นคงทำ  ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงวันต่อวันแบบงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้น)

(a) restraint    (ริส-เทร้นท)  (๑. การยับยั้ง, การหยุดยั้ง,การขัดขวาง, การหักห้าม, ข้อจำกัด, การกักขังหรือคุมขัง, การอดกลั้น, การกลั้น,  ๒. การควบคุม, การตรวจสอบ, การรั้ง, การหน่วงเหนี่ยว, ขอบเขต, ขอบเขตจำกัด,  ๓. การห้ามปราม, การเตือน,   ๔. การข่มใจตนเอง, การควบคุมตนเอง, ความพอประมาณ, ความไม่เสพของมึนเมา)

(b) enmity    (เอ๊น-มิ-ที่)  (ความเป็นปฏิปักษ์, ความเกลียด, ความมีใจเป็นศัตรู หรือมุ่งร้าย, ความรู้สึกต่อต้าน) 

(c) ignominy    (อิ๊ก-นะ-มิ-นี่)  (ความน่าอับอาย, ความอัปยศอดสู, ความเสื่อมเสียชื่อเสียง, ความน่าดูถูก, ความน่ารังเกียจ) 

(d) hierarchy    (ไฮ้-อะ-รา-คี่)   (การปกครองโดยลำดับชั้น หรือชั้นยศ, การจัดลำดับสูง-ต่ำตามชั้นยศในวงราชการ ทั้งพลเรือนและทหาร, ระบบสมณศักดิ์ หรือชั้นยศในการปกครอง)  

(e) natural change; change in fortune    (การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ หรือตามปกติ;การเปลี่ยนแปลงในโชคลาภ

 

18. In the desert, nomadic (โน-แม้ด-ดิค) (a) tribes wander back and forth, enduring much privation.

(ในทะเลทราย  ชนเผ่าซึ่ง    ร่อนเร่ไปในที่ต่างๆ-ท่องเที่ยว    เร่ร่อน (ตระเวน)  ไปมา   และอดทนต่อความขาดแคลนสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพอย่างมาก)

(a)   hideous    (ฮิ้ด-เดียส)  (น่ากลัว, น่าเกลียดมาก, สยดสยอง, เขย่าขวัญ, น่าขยะแขยง, น่าตกใจ)  

(b)  wandering    (ว้อน-เดอะ-ริ่ง)   (เตร็ดเตร่, พเนจร, เถลไถลไป, ท่องเที่ยว, ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน, ไม่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน

(c) atrocious    (อะ-โทร้-เชิส)  (โหดร้าย, ทารุณ, ชั่วร้าย, น่ากลัว, ดุร้าย, เลวร้าย)  

(d) durable    (ดิ๊ว-ระ-เบิ้ล)  (ทนทาน, ใช้ทน, ยั่งยืน)  

(e) erudite    (เอ๊อร์-รู-ไดท)  (คงแก่เรียน, ซึ่งมีวิชาความรู้สูง)  

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้