หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 115)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. Tom’s plan to go out for a picnic during a snowstorm was inane    (อิน-เน่น) (a).

(แผนของทอมที่จะออกไปปิกนิกในระหว่างพายุหิมะ (เป็นเรื่อง)    โง่-ขาดสติ-ขาดความคิด-ว่างเปล่า)

(a) indomitable    (อิน-ด๊อม-มิ-ทะ-เบิ้ล)  (ไม่สามารถเอาชนะได้, ทรหด, ไม่ย่อท้อ) 

(b) fastidious     (แฟส-ทิ้ด-เดียส)  (จู้จี้พิถีพิถัน, เอาใจยาก) 

(c) incipient    (อิน-ซิพ-เพี่ยนท)  (เริ่มเกิดขึ้น, แรกเริ่ม) 

(d) silly;  senseless    (โง่เขลา, ไร้ความคิด-ขาดสติ)

(e) staunch    (สทอนช)  (แข็งขัน, เด็ดเดี่ยว, แน่วแน่, ซื่อสัตย์, ภักดี, แข็งแรง) 

 

 

2. Susan is Professor Thomson’s temporary (เท้ม-พะ-เรอ-รี่) (a) assistant lectureship.

(ซูซานเป็นผู้ช่วยการบรรยาย    ชั่วคราว-ไม่ถาวร-เฉพาะกาล    ของศาสตราจารย์ทอมสัน)     

(a) fetid   (เฟ้ท-ทิด หรือ ฟี้-ทิด)  (ซึ่งมีกลิ่นเหม็น)

(b) immune     (อิม-มู่น)  {มีภูมิคุ้มกันโรค, ได้รับการยกเว้น (ไม่ต้องถูกตรวจค้น)}

(c) berserk    (เบอร์-เซ้อร์ค)  (บ้าบิ่น, บ้าระห่ำ, คลุ้มคลั่ง) 

(d) unblemished    (อัน-เบล๊ม-มิชด)  (ไม่มีรอยด่างพร้อย, ไม่มีมลทิน, ไร้ราคี, บริสุทธิ์) 

(e) impermanent    (ไม่ถาวร, ชั่วคราว)  

 

3. Tom had indeed been shot, but the wound was superficial (ซู-เพอะ-ฟี้ช-เชิ่ล) (a); the bullet had merely creased the tip of his nose.  (คำนาม   คือ “superficiality”) 

 (ทอมถูกยิงจริงๆ  แต่ว่าบาดแผล    อยู่ผิวนอก-ตื้นๆ-ผิวเผิน-ใกล้ผิวหน้า-ไม่ลึกซึ้ง-ไม่สำคัญ    กระสุนเพียงแต่ทำให้ปลายจมูกของเขาเป็นรอยย่นเท่านั้น)

(a) impeccable    (อิม-เพ้ค-คะ-เบิ้ล)  (ไม่มีมลทิน, ไม่ด่างพร้อย, ไม่มีข้อบกพร่อง, ไม่ทำบาป, ไม่ทำผิด) 

(b) redundant    (ริ-ดั๊น-เดิ้นท)  (๑.  มากเกินไป, มากเกินความจำเป็น, เหลือเฟือ, ๒.  ใช้คำมากเกินไป, ใช้คำเยิ่นเย้อ, น้ำท่วมทุ่ง) 

(c) shallow, not thorough; hurried, cursory;  on the surface only    (๑. ตื้น, ไม่ลึก; (ความรู้) ไม่ละเอียดลึกซึ้ง๒.  เร่งรีบ, (มอง) ผ่านๆไป   ๓. อยู่ตรงผิวนอกเท่านั้น, แค่พื้นผิวหน้า, ผิวนอกสุด,  ด้านนอกสุด

(d) ambiguous    (แอม-บิ๊ก-กิว-อัส)  (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ) 

(e) abstemious    (แอบ-สที้-เมียส)  {พอประมาณ (เรื่องอาหารการกิน), ประหยัดในการบริโภค, กินอยู่อย่างอดออม, พอประมาณ, ปานกลาง}

 

4. Bill’s fat, garrulous (ก๊าร์-รู-ลัส) (a) wife seemed to enjoy talking and eating all day long.  

(ภรรยาที่อ้วนและ    พูดมาก-พูดจนน้ำท่วมทุ่ง-ปากจัด    ของบิล  ดูเหมือนว่าสนุกกับการสนทนาและกินตลอดทั้งวัน)

(a) ravenous    (แร้ฟ-เว-เนิส)  (๑.  ตะกละเป็นที่สุด, หิวที่สุด   ๒.  โลภมาก, อยากได้ที่สุด) 

(b) loquacious    (โล-เคว้-เชิส)  (พูดมาก, ช่างพูด, ชอบจ้อ, โว

(c) querulous    (เคว้อ-รู-เลิส)  (ขี้บ่น, เจ้าอารมณ์, ชอบบ่น, ชอบโทษคนอื่น)  

(d) vigilant    (วิ้จ-จิ-เลิ่นท)  (ระมัดระวัง, ตื่นตัว, เฝ้าระวัง, รอบคอบ, ไหวตัว) 

(e) inordinate    (อิน-อ๊อร์-ดิ-เนท)  (มากเกินไป, เกินควร, เลยเถิด, ไม่มีการบังคับตัวเอง, ไม่เป็นระเบียบ) 

 

5. Despite the conflagration (คอน-ฟละ-เก๊-ชั่น) (n), the fireman rescued the family from their burning home.

(ทั้งๆที่    เพลิงขนาดใหญ่-อัคคีภัย     พนักงานดับเพลิงช่วยชีวิตครอบครัวนั้น  จากบ้านที่ไฟไหม้ของพวกเขา)

(a) complacency    (คัม-เพล้-เซิน-ซี่)  (๑.  ความอิ่มอกอิ่มใจ, ความชะล่าใจ, ความลำพองใจ, ความพึงพอใจ   ๒.  ความสงบใจ, ความไร้กังวล) 

(b) great fire    (เพลิงหรือไฟไหม้ขนาดใหญ่)

(c) candor    (แค้น-เดอะ)  (๑.  ความเปิดเผย, ความตรงไปตรงมา, ความจริงใจ,  ๒. ความยุติธรรม, ความซื่อสัตย์สุจริต) 

(d) peccadillo    (เพค-คา-ดิ๊ล-โล่)  (ความผิด หรือบาปเล็กๆน้อยๆ) 

(e) chicanery    (ชิ-เค้-เนอะ-รี่)  (เล่ห์, เล่ห์กล, การใช้เล่ห์หลอกลวง, การใช้เล่ห์เพทุบายต้มตุ๋น) 

 

6. She had a look of malevolence (มะ-เล้ฟ-วะ-เลิ่นซ) (n) on her face and her neighbors were afraid to go near her.

(เธอมีลักษณะ-ท่าทางของ    ความประสงค์ร้าย-ความมุ่งร้าย-ความเกลียด    บนใบหน้าของเธอ  และเพื่อนบ้านเกรงกลัวที่จะเข้าไปใกล้เธอ)

(a) anomaly   (อะ-น้อม-มะ-ลี่)  (ความผิดปกติ, ความวิปริต, ความผิดหลักหรือบรรทัดฐาน, สิ่งหรือบุคคลที่ผิดจากปกติ) 

(b) malice   (แม้ล-ลิส)  (ความมุ่งร้าย, ความประสงค์ร้าย, การผูกพยาบาท)    

(c) proliferation   (โพร-ลิฟ-เฟอ-เร้-ชั่น)  (การแพร่หลาย, การแผ่ขยาย, การเผยแพร่, การเพิ่มทวี, การแพร่พันธุ์, การงอก) 

(d) melee   (เม้-เล่)  (การต่อสู้เป็นมวยหมู่อย่างชุลมุน) 

(e) brigand   (บริ๊ก-เกิ้นด)  (โจร, ผู้ร้าย) 

   

7. The magnitude {แม้ก-นิ-ทูด (ทิวด)} (n) of shock waves determines the damage that occurs during an earthquake.

(ขนาด-ปริมาณ-ความใหญ่-ความสำคัญ-ขนาดใหญ่-จำนวน-มิติ-ความสว่างของดวงดาว  ของคลื่นความสั่นสะเทือน  เป็นตัวกำหนด (ชี้) ความเสียหาย  ที่เกิดขึ้นระหว่างแผ่น     ดินไหว)

(a) size    (ขนาด)

(b) dungaree    (ดัง-กะ-รี่)  (ผ้าเนื้อหยาบ, ผ้าฝ้ายหยาบ, ผ้ายีน, ชุดยีนสีน้ำเงิน, เสื้อผ้าชุดทำงาน)  (dungarees = กางเกงกันเปื้อน, กางเกงยีน)

(c) dungeon    (ดั๊น-เจิ้นท)  (คุกใต้ดิน, คุกที่แข็งแรงและมิดชิด, หอคอยป้อมปราการ 

(d) catacomb    (แค้ท-ทะ-โคม)  (สุสานใต้ดิน (โดยเฉพาะที่มีอุโมงค์และช่องต่างๆ, ห้องสุสานใต้ดิน, อุโมงค์เก็บเหล้า) 

(e) veranda (= verandah)    (วะ-แร้น-ดะ)  (ระเบียง, เฉลียง, ดาดฟ้า)

 

8. His ability to work on a team is one of his many outstanding attributes (n).

(ความสามารถของเขาในการทำงานเป็นทีม  เป็นหนึ่งในบรรดา    คุณลักษณะ    ที่โดดเด่นหลายๆอย่างของเขา)  (ถ้าเป็นคำกริยา  หมายถึง  “มีสาเหตุมาจาก, อ้างเหตุผล, ให้เหตุผลว่า”)

(a) incursion    (การบุกรุก, การรุกล้ำ, การโจมตี) 

(b) characteristic    (แค-แรค-เตอร์-ริส-ติค)  (ลักษณะเฉพาะ, ลักษณะพิเศษเฉพาะ)(ถ้าเป็นคำคุณศัพท์  หมายถึง  “เป็นลักษณะเฉพาะหรือพิเศษ, เป็นนิสัยประจำ”) 

(c) rhetoric    (เร้ท-เทอ-ริค)  (ศิลปะการใช้ถ้อยคำ, ศิลปะการพูด, วาทศิลป์, ศิลปะในการพูดชักจูงใจคน, การพูดเชิงคุยโวโอ้อวด) 

(d) grimace    (กริ๊ม-เมส)  (หน้าตาบูดบึ้ง, หน้าตาที่แสดงความเจ็บปวด, ทำหน้าตาบูดบึ้งหรือแสดงความเจ็บปวด) 

(e) calumny    (แค้ล-ลัม-นี่)  (การกล่าวร้าย, การป้ายสี, การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง)

 

9. Soap manufacturing was among the first industries in which using

coal for fuel was a widespread (a) practice.

(การผลิตสบู่เป็นหนึ่งในบรรดาอุตสาหกรรมแรกๆ  ซึ่งการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต  เป็นการปฏิบัติที่    แพร่หลาย)

(a)  clever    (ฉลาด)

(b)    useful    (มีประโยชน์)

(c)  broad-minded    (ใจกว้าง)

(d)   common   (ธรรมดา, สามัญ, ปกติ,  ร่วมกัน, พร้อมกัน, เหมือนกัน)

(e) vehement    (วิ-เออะ-เมิ่นท)  (รุนแรง)

 

10. The Connecticut shore is a popular summer resort area, and, with

its protected portion of the Long Island Sound, lures (ลุ-เออะ) (v) boating

enthusiasts.

(ชายฝั่งของรัฐคอนเนคติกัตเป็นพื้นที่ตากอากาศในฤดูร้อนที่เป็นที่นิยม  และ -  ด้วยส่วนที่ได้รับการคุ้มครองของอ่าว (หรือช่องแคบ) ลองไอซ์แลนด์  (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชายฝั่ง)  –  ล่อ-ดึงดูดใจ-ล่อใจ    ผู้มีความกระตือรือร้น-สนใจการพายเรือ – หรือการแล่นเรือ)

(a)  shelters    (ให้ที่พักที่กำบัง, ที่พักที่กำบัง)

(b)    delights    (ทำให้ยินดีหรือปลาบปลื้ม)

(c)     attracts    (ดึงดูดใจ, ทำให้หลงใหล, ทำให้หลงเสน่ห์)

(d)    astounds    (ทำให้งงงวย, ทำให้ตกใจ – ด้วยความประหลาดใจ)

(e)    emulates    (เอ๊ม-มิว-เลท)  (เอาอย่าง)      

 

11. Trading companies put up (v) the money for the first English colonies in North America.

(บริษัทการค้า    จัดส่ง-จัดหา    เงินให้กับอาณานิคมของอังกฤษแห่งแรกๆในทวีปอเมริกาเหนือ)  (ซึ่งในเวลาต่อมาได้กลายเป็นประเทศสหรัฐฯ)

(a)  borrowed    (ขอยืม)

(b)    needed    (ต้องการ)

(c)  supplied    (จัดส่ง, จัดหา, ส่งเสบียง, เสริม, ผนวก, ให้, ชดเชย, ชดใช้)

(d)    earned    (หาได้, หามาได้, มีรายได้, ได้รับ, ได้กำไร)

(e)    abbreviated    (ย่อ, ทำให้สั้น)

 

12. In the 1920’s, the Progressive party led the way (v) in social reform

legislation in the United States.

(ในทศวรรษ  ๑๙๒๐  พรรคก้าวหน้า    นำทาง    ในการออกกฎหมายการปฏิรูปทางสังคม  ในสหรัฐฯ)

(a)  experimented    (ทำการทดลอง)

(b)   pioneered    (นำทาง, บุกเบิก, ริเริ่ม, หักร้างถางพง)

(c)  specialized    (มีความชำนาญเป็นพิเศษ)

(d)    participated    (มีส่วนร่วม)

(e)    advocated    (สนับสนุน)

 

13. The quick reproduction (n) rate of the fruit fly makes it ideal for

genetic experiments.

(อัตรา    การขยายพันธุ์    ที่รวดเร็วของแมลงวันผลไม้  ทำให้มันดีเลิศสำหรับการทดลองด้านพันธุกรรม)

(a) incubation    (การฟักตัว, การเพาะให้เป็นตัว, การเกิดเป็นตัว, การกกไข่, การเก็บตัวอ่อนในตู้อบ)

(b) life cycle    (วงจรชีวิต)

(c) breeding    (การแพร่พันธุ์, การเพาะพันธุ์, การเพาะเลี้ยง, การออกลูก, การฟักไข่, การตั้งท้อง)

(d) death    (ความตาย, การตาย)

(e) potpourri   {โพ้-พู-รี่ (โพ-พะ-รี่) หรือ (พอท-พั้ว-รี่)} (ของผสม, จับฉ่าย, ดนตรีหรือท่วงทำนองผสมผเส) 

                                                      

14. Weather forecasters must know as much as possible about the

state (n) of the atmosphere.

(นักพยากรณ์อากาศจะต้องรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้  เกี่ยวกับ    สภาพ    ของบรรยากาศ)

(a)  nation    (ชาติ, ประเทศ)

(b)  condition    (สภาพ, สภาวะ, เงื่อนไข)

(c)    location    (ตำแหน่งที่ตั้ง, สถานที่ตั้ง, ตำแหน่ง, การหาแหล่งที่ตั้ง)

(d) composition    (การประกอบเป็นส่วนต่างๆทั้งหมด, ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, ของผสม, การประพันธ์, การแต่งเพลง)

(e) ruffian   (รั้ฟ-เฟี่ยน)  (คนพาล, อันธพาล, นักเลงโต, คนโหดเหี้ยมที่ชอบรังแกคนอื่น, พาล, โหดเหี้ยม, ไม่เคารพกฎหมาย) 

 

15. Viewed as fanatics by the public at large (n), the abolitionists were

relatively few in number – only about 160,000 in the 1830’s.

(ถูกมองว่าเป็นผู้มีความกระตือรือร้นอย่างคลั่งไคล้โดย    สาธารณชนทั่วไป    พวกสนับ สนุนให้มีการเลิกทาส (ในอเมริกา) มีจำนวนค่อนข้างน้อย – เพียงประมาณ  ๑๖๐,๐๐๐  คนในช่วงทศวรรษ  ๑๘๓๐)

(a)    news media    (สื่อประเภทข่าว)

(b)   public policymakers    (ผู้สร้างนโยบายสาธารณะ)

(c)    general public    (ประชาชนทั่วไป)

(d)   conservatives    (พวกอนุรักษ์นิยม)

(e) beau    (โบ)  (คนรัก, แฟน, คนเจ้าชู้, ชายที่คอยเอาอกเอาใจหญิง, ชายคู่ควงที่มีเสน่ห์ของหญิง, พ่อพวงมาลัย) 

 

16. The population boom has increased enormously (adv.) the demand

for food in the third world.

(การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากร  ได้เพิ่มความต้องการด้านอาหารในโลกที่สาม  อย่างมากมายมหาศาล)

(a)    immensely    (อย่างมากมายมหาศาล)

(b)   gradually    (ทีละน้อย)

(c)    occasionally    (เป็นบางโอกาส, เป็นครั้งคราว)

(d)   unrealistically    (อย่างไม่สมจริงสมจัง)

(e)    deliberately    (อย่างมีเจตนา, อย่างตั้งใจ)

 

17. According to the American Civil Liberties Union, theater owners

can confiscate (v) any food or drink brought into the theater.

(ตามที่สหภาพเสรีของพลเมืองอเมริกันกล่าวไว้  เจ้าของโรงหนัง-โรงละครสามารถ

ริบ-ยึด    อาหารหรือเครื่องดื่มใดๆ  ที่ผู้ชมนำเข้าไปในโรงหนัง-โรงละครได้)

(a)    ban    (ห้าม)

(b)   surcharge    (เก็บเงินเพิ่ม, เก็บภาษีเพิ่ม, เก็บเพิ่ม, บรรทุกเกิน, เรียกเก็บเกิน)

(c)    discard    (ละทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ทิ้งไพ่)

(d)  seize    (ซีซ)  (ยึด, ฉวย, จับ, จับกุม, จับตัว, ชิง, ยึดครอง, ครอบครอง)

(e)  proclaim    (ประกาศ)

 

18. While a student, basketball player Lew Alcindor became an

adherent (n) of Islam and in 1971 changed his name to Kareem

Abdul-Jabbar.

(ในขณะที่ยังเป็นนักเรียน  นักบาสเก็ตบอล  ลิว อัลซินดอร์ เป็น    สาวก-ผู้ยึดมั่น    ในศาสนาอิสลาม  และในปี  ๑๙๗๑  ได้เปลี่ยนชื่อของเขาเป็น  คารีม อับดุล จับบาร์)

(a)  a leader    (ผู้นำ)

(b)    a founder    (ผู้ก่อตั้ง)

(c) a follower    (สาวก, บริวาร, ผู้ตาม, ผู้ติดตาม, ผู้รับใช้, ผู้สนับสนุน, ลูกศิษย์, ผู้เลียนแบบ)

(d) a scholar    (นักวิชาการ, ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้คงแก่เรียน, นักศึกษา, ผู้ได้รับทุนการศึกษา)

(e) optimist    (คนมองโลกแง่ดี, คนมีความหวังในชีวิต)

 

19. The Dial, edited by Margaret Fuller, was among the first

influential (a) magazines published in the United States.

( “เดอะ ไดแอล”  ซึ่งเขียนบทบรรณาธิการ (ตรวจสอบ-เปลี่ยนแปลง-แก้ไข) โดย

มาร์กาเร็ต ฟุลเลอร์   เป็นหนึ่งในบรรดาวารสารที่    ทรงอิทธิพล (มีอำนาจชักจูง)    เล่ม

แรกๆ  ที่ได้รับการตีพิมพ์ในสหรัฐฯ)

(a)  profitable    (ทำกำไร, มีกำไร, เป็นประโยชน์)

(b)   imaginative    (ช่างจินตนาการ, ซึ่งคิดเอาเอง, ไม่เป็นความจริง)

(c)    illustrated    (ซึ่งถูกแสดงด้วยภาพ)

(d)  important    (มีอิทธิพลมาก, มีอำนาจมาก, มีฐานะสูง, สำคัญ, มีความหมาย)

(e)    beneficial    (เบน-นิ-ฟิ้-เชิ่ล)  (ให้ประโยชน์, ให้คุณ)   

 

20. According to the law in some states, parents of minors who

damage the property of others must compensate (v) the property

owners.

(สอดคล้องกับกฎหมายในบางรัฐ – ในอเมริกา – พ่อแม่ของผู้เยาว์ผู้ซึ่งทำความเสียหายให้กับทรัพย์สินของบุคคลอื่น  จะต้อง    ชดเชย-ทดแทน    (ค่าเสียหาย) แก่ทรัพย์สินนั้น)

(คือ  พ่อแม่ต้องชดใช้ความเสียหายที่ลูกก่อขึ้น)

(a)  identify    (ระบุ, ชี้ตัว, หาเอกลักษณ์, บอกชื่อ, จำแนกแยกแยะ, พิสูจน์เอกลักษณ์)

(b)   confront    (เผชิญหน้า, เผชิญกับ)

(c)  reimburse    (ใช้เงินคืน, ชำระเงินคืน, ใช้เงินคืนที่ออกไปก่อน)

(d)   comfort    (ปลอบโยน, ทำให้หายกังวลใจ, ช่วยเหลือ, การปลอบโยน, ความ

อบอุ่นใจ, คำปลอบโยน, สิ่งปลอบใจ, ผู้ปลอบใจ, การช่วยเหลือ)

(e) yearn    (เยิน)  (อยากใจจะขาด, อยากเป็นอย่างมาก)

 

21. United States Navy Admiral Alfred Mahan wrote many books on

naval strategy (n) and sea power.

(พลเรือเอก อัลเฟร็ด  มาร์ฮาน  แห่งกองทัพเรือสหรัฐฯ  เขียนหนังสือจำนวนมากในเรื่องยุทธศาสตร์    เกี่ยวกับกองทัพเรือ  และอำนาจทางทะเล)

(a) battles    (สงคราม, การทำสงคราม, การสู้รบ)

(b) tactics    (ยุทธวิธี, กลยุทธ์)

(c) history    (ประวัติศาสตร์)

(d) armaments    (อาวุธยุทโธปกรณ์, กองทัพติดอาวุธ, รถหุ้มเกราะ, ยานเกราะ,

กำลังทหาร)

(e) armistice    (อ๊าร์-มิ-ทิส)  (การสงบศึกชั่วคราว, การพักรบ, การหยุดรบ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้