หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 110)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun)

 

1. She frequently exasperates (อิก-แซส-พะ-เรท) (v) her friends.

(เธอ    ทำให้โกรธมาก-เพิ่มความรุนแรง    เพื่อนของเธออยู่บ่อยๆ)  (หมายถึง  เธอทำให้เพื่อนโกรธมากอยู่บ่อยๆ)

(a) demolishes    (ดิ-ม้อล-ลิช)  (รื้อทิ้ง, ทำลาย, โค่น)  (คำนาม คือ “Demolition” (เดม-มะ-ลิ้ช-ชั่น)  –  การรื้อ, การทำลาย, การโค่น, ภาวะที่ถูกรื้อ)

(b) infuriates    (ทำให้โกรธ, ทำให้เดือดดาล)

(c) discards    (ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ทิ้งไพ่)

(d) exists    (ดำรงอยู่, มีอยู่)

(e) revenges    (รี-เว้นจ)  (แก้แค้น, ล้างแค้น)

 

2. Some scientists think that aliens are trying to annihilate (อะ-ไน้-ฮิ-เลท) (v) the human race.

(นักวิทยาศาสตร์บางคนคิดว่า  มนุษย์ต่างดาวกำลังพยายามที่จะ    ทำลายล้างโดยสิ้นเชิง-บดขยี้-ชนะอย่างราบคาบ-ทำให้จบสิ้น    เผ่าพันธุ์มนุษย์)

(a) establish    (อิส-แท้บ-ลิช)  (สร้าง, สถาปนา, ก่อตั้ง, ทำให้เกิดขึ้น, ตั้งมั่น, กำหนด, บัญญัติ, พิสูจน์, ทำให้เป็นที่ยอมรับ)

(b) devastate    (ทำลายล้าง, ล้างผลาญ, มีชัยท่วมท้น)

(c) rehabilitate    {พักฟื้น, ทำให้สุขภาพกลับคืนสู่ปกติ, กู้ชื่อเสียง, กู้ฐานะ,

บูรณะ (ตึก, อาคาร)}

(d) debilitate    (ทำให้อ่อนแอ-อ่อนเพลีย-หมดกำลัง-ทรุดโทรม)

(e) tolerate    (ท้อล-เลอ-เรท)  (อดทน, อดทนต่อความยากลำบาก, สามารถต้านฤทธิ์ยาได้)

 

3. He finally succumbs (ซะ-คั่ม) (v) to the temptation to have another drink.

(ในที่สุด  เขาก็    ยอม-ยอมจำนน-ตกอยู่ในอำนาจ-เชื่อฟัง-ได้รับโรคหรือบาดแผล-แก่-ตาย    ของความเย้ายวนให้ดื่มเหล้าอีกแก้วหนึ่ง)

(a)  fabricates    (แฟ้บ-ริ-เคท) – กุเรื่องขึ้นมา, ทำปลอม, ปลอมแปลง, สร้าง,

ประดิษฐ์, คิดค้น, เสกสรร)

(b) butchers    (บุ๊ช-เช่อะ) (ฆ่าอย่างทารุณโหดเหี้ยม, ฆ่าสัตว์ขาย)

(c) capitulates    (คะ-พิช-ชุ-เลท)  (ยอมแพ้, ยอมจำนน, ยินยอม, หยุดต่อต้าน)

(d) overthrows    (โค่น, ล้มล้าง, ล้มคว่ำ, ขว้างลูกได้ไกลกว่า)

(e) withers    (วิธ-เธอะ)  (เหี่ยวแห้ง, เหี่ยวเฉา, หดเหี่ยว, หด, ย่น, ร่วงโรย, (สี) จางลง, เน่าเปื่อย, อับเฉา, ทำให้เหี่ยวแห้ง-ร่วงโรย-อับเฉา-หมดกำลัง-ตายไป)

 

4. The ISIS militants had a rule of never taking prisoners but decapitate (v) them all.

(นักรบของไอซิสมีกฎข้อหนึ่งคือไม่จับเชลย (นักโทษ) แต่ว่า    ตัดหัว-ตัดศีรษะ    เชลยทุกคน)

(a) precipitate    (เร่งให้เกิดขึ้น, ทำให้ฝนตก, ทำให้ตกตะกอน, ผลัก, ส่ง, ทุ่ม, โยน)

(b) illuminate    (ส่องสว่าง, ให้ความสว่าง, ให้ความกระจ่างหรือความเข้าใจ)

(c) behead    (ตัดหัว)

(d) incapacitate    (ทำให้ไร้ความสามารถ, ทำให้ขาดคุณสมบัติ)

(e) seclude    (ปลีกตัวอยู่คนเดียว, แยกตัวออกไปอยู่คนเดียว)

 

5. When he asked her to dance, she declined (ดิ-ไคล่น) (v) politely.

(เมื่อเขาขอเธอเต้นรำ  เธอ    ปฏิเสธ-บอกปัด-ลดน้อยลง-เสื่อมลง-ใกล้จะสิ้นสุด-เอียง-ลาดลง    อย่างสุภาพ)

(a) admitted   {ยอมรับ, รับเข้า (เป็นนักเรียน, ผู้ป่วย), ให้เข้า, รับรอง, ยอมรับรอง,

รับ, รับสารภาพ}

(b) confessed    (สารภาพ)

(c) defied    (มาจากกริยา  “Defy”)  (ละเมิด, ฝ่าฝืน, ท้าทาย)

(d) refused    (ปฏิเสธ)

(e) adorned    (อะ-ดอร์น)  (ตกแต่ง, ประดับ, ทำให้สวยงาม)

 

6. I tried to speculate (v) about the reasons for their visits to her office.

(ผมพยายามที่จะ    เก็ง-เดา-คาดการณ์    เกี่ยวกับเหตุผลของการมาเยือนของพวกเขาที่ที่ทำงานของเธอ)

(a)    specify    (ระบุ, ระบุรายละเอียด, อธิบายอย่างละเอียด, ระบุชื่อ, กำหนด, กำหนด

รายละเอียด)

(b) guess    (เกส)  (คาดเดา, ทาย)

(c) state    (กล่าว, พูด)

(d) contemplate    (ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, ครุ่นคิด, พิจารณาอย่างระมัดระวัง)

(e) bequeath    (บิ-ควี้ธ)  (ยกให้, ยกมรดกให้, ทำพินัยกรรมยกให้)

 

7. He is a notable (โน้  หรือ  น้อท-ทะ-เบิ้ล) (a) and honest politician.

(เขาเป็นนักการเมืองที่    สำคัญ-มีชื่อเสียง-ดีเป็นพิเศษ    และซื่อสัตย์สุจริต)

(a) notorious    (โน-ท้อ-เรียส)  (มีชื่อเสียงในทางไม่ดี, ดังกระฉ่อน, รู้จักกันทั่วไป)

(b) well-known or important    (มีชื่อเสียง หรือ สำคัญ)

(c) ordinary    (ธรรมดาสามัญ, ปกติ)

(d) judicious    (จู-ดิช-เชิส)  (ฉลาด, รอบคอบ, สุขุม, มีเหตุมีผล)

(e) assertive    (อะ-เซ้อร์-ทิฟว)  (ไม่ยอมอ่อนข้อ, ไม่ยอมแพ้หรือว่าง่าย, แน่วแน่, ยืนกรานต่อสิทธิของตน)

 

8. They expected to encounter (v) many hardships on their way to the top of the mountain. 

(พวกเขาคาดหวังที่จะ    เผชิญกับ-พบกับ    ความยากลำบากมากมายในระหว่างทางที่จะไปยังยอดเขา)

(a) confront    (คัน-ฟรั้นท)  (เผชิญหน้ากับ, พบกับ)

(b) anticipate    (แอน-ทิส-ซิ-เพท) (คาด, คาดหวัง, มุ่งหวัง, ทำนาย)

(c) avoid    (หลีกเลี่ยง)

(d) welcome    (ต้อนรับ)

(e) tranquilize    (แทร้น-ควิ-ไลซ)  (ทำให้สงบ, ทำให้นิ่ง)  (มักเกิดจากการให้ยานอนหลับ  ยาสลบ  หรือยาระงับประสาท)

 

9. We heard an incessant (อิน-เซส-เซิ่นท) (a) and loud noise coming from the building during the night. 

(เราได้ยินเสียงที่    ต่อเนื่อง-ติดต่อกัน-ไม่หยุดยั้ง-ไม่จบสิ้น-ไม่หยุด    และดัง  มาจากอาคารหลังนั้นระหว่างเวลากลางคืน)

(a) constant    (ต่อเนื่อง, ไม่หยุด, มั่นคง, คงที่, แน่วแน่, ไม่เปลี่ยนแปลง)

(b) unpleasant    (ไม่น่ารื่นรมย์, ไม่สนุก, ไม่สบายใจ, ไม่ราบรื่น)

(c) boring    (น่าเบื่อหน่าย)

(d) disturbing    (ซึ่งรบกวน)

(e) deft    {ชำนาญ, คล่องแคล่ว, สันทัด, จัดเจน (ในการทำงาน)}

 

10. On our trip to the ancient city, we had visited a little church with its elegant (เอ๊ล-ลิ-เกิ้นท) (a) tower.

(ในขณะที่เดินทางไปเที่ยวเมืองโบราณ  พวกเราได้ไปเยือนโบสถ์เล็กๆที่มีหอคอย    สง่างาม-งดงาม)

(a) enormous    (ใหญ่ผิดปกติ, มหึมา, มหาศาล)

(b) slender    (สูงเรียว, ยาวเรียว, อ้อนแอ้น, สะโอดสะอง)

(c) graceful    (สง่างาม, สวยงาม, งดงาม, นุ่มนวล, สุภาพ, มีมารยาท, เมตตา,

กรุณา)

(d) military    (ทางทหาร, เกี่ยวกับทหาร)

(e) ludicrous    (ลู้-ดิ-ครัส)  (เหลวไหล, แปลกๆ, โง่เง่าอย่างน่าขัน, งี่เง่าหรือไร้สาระอย่างน่าหัวเราะ)

 

11. Typically, children from a wealthy family never anticipate (แอน-ทิส-ซิ-เพท) (v) numerous difficulties in their life.  

(โดยทั่วไป  เด็กๆจากครอบครัวที่ร่ำรวย  ไม่เคย    คาดหวัง-คาดคะเน-คาดการณ์-มุ่งหวัง-ทำนาย (ว่าจะพบ) ความยากลำบากมากมายในชีวิตของพวกตน)

(a) encounter    (เผชิญหน้า, พบ, ประสบ, ปะทะ, พบโดยบังเอิญ)

(b) expect    (คาดหวัง, คาดหมาย, คาดว่า, หวังว่า)

(c) create    (สร้าง)

(d) augment    (ออก-เมิ่นท)  (เพิ่ม, ทำให้เพิ่มขึ้น, ขยาย, เสริม, เพิ่มทวี)

(e) smash    (สแม้ช)  (ตีอย่างแรง, ตีจนแตกละเอียด, ชน-เหวี่ยง-ขว้าง-โยนอย่างแรงจนแตกหัก, ทำลายอย่างยับเยิน, ทำให้พ่ายแพ้อย่างยับเยิน, ตบลูกบอลหรือลูกขนไก่อย่างแรงข้ามเน็ต)

 

12. Nobody ever thought she would assault (อะ-ซ้อลท) (v) a police officer and then run away.

(ไม่มีใครเคยคิดว่า  เธอจะ    ทำร้าย-จู่โจม-โจมตี-วิจารณ์อย่างรุนแรงหรือโกรธเคือง    เจ้าหน้าที่ตำรวจและหลบหนีไป)

(a) attack    (ทำร้าย, จู่โจม, เล่นงาน, โจมตี, เข้าตี, ข่มขืน)

(b) rape    (ข่มขืน)

(c) reprimand    (ประณาม, กล่าวหาอย่างรุนแรง)

(d) extol    (สรรเสริญ, ยกย่อง)

(e) interrogate    (ซักถาม, ซักไซ้, ไต่สวน)

 

13. She is a hospitable and gregarious (กริ-แก๊-เรียส) (a) person who likes to make friends with the people she meets.

(เธอเป็นบุคคลที่ชอบต้อนรับแขกและ    ชอบเข้าสมาคม-ชอบสังคม-ชอบพบปะสังสรรค์-(สัตว์) ซึ่งอาศัยอยู่กันเป็นกลุ่ม-ที่จับกันเป็นกลุ่ม    ผู้ซึ่งชอบผูกมิตรกับผู้คนที่เธอพบเจอ)

(a) sociable    (ชอบเข้าสมาคม, สังคมเก่ง)

(b) meticulous    (พิถีพิถัน, ละเอียดลออ, เอาใจใส่ประเด็นเล็กๆน้อยๆ, จู้จี้)

(c) ill-tempered    (อารมณ์ร้าย, ขี้โมโห)

(d) extravagant    (ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, สิ้นเปลือง, มากเกินควร)

(e) odd    (ออด)  (แปลกๆ, ชอบกล)

 

14. Mr. Collins is known as a sensible and impartial (a) judge.

(มิสเตอร์คอลลินส์เป็นที่รู้จักกันในฐานะ (หรือว่าเป็น) ผู้พิพากษาที่ฉลาดในการตัดสินใจและ    ยุติธรรม-ไม่เอนเอียง-ไม่เข้าข้างใคร-มีใจเป็นธรรม-ไม่มีอคติ)

(a) biased    (ลำเอียง, มีอคติ)

(b) fair    (ยุติธรรม, ถูกต้อง, ซื่อสัตย์, ดีพอใช้, ปานกลาง, มาก, ใหญ่พอสมควร, สะอาด, สวยงามไม่มีจุดด่างพร้อย, มีผิวพรรณดี, มีเสน่ห์)

(c) remarkable    (พิเศษ, น่าทึ่ง, น่าสังเกต, ยอดเยี่ยม)

(d) prominent    (เด่น, เด่นชัด, สะดุดตา, มีชื่อเสียง, โด่งดัง, โผล่ออก, ยื่นออก)

(e) adept    (อะ-เด๊พท)  (เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, คล่องแคล่ว)

 

15. An illiterate (อิ-ลิ้ท-เทอะ-ริท) (a) person is an example of underprivileged people.   

(บุคคลที่    ไม่รู้หนังสือ    เป็นตัวอย่างของคนด้อยโอกาส)

(a) unreasonable    (ไม่มีเหตุผล, ไม่สมเหตุสมผล)

(b) stupid    (โง่บัดซบ)

(c) unable to read and write    (ไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือ)

(d) unable to make a sound decision    (ไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง)

(e) voluminous    (วะ-ลุ้ม-อิ๊-นัส)  (มากมาย, ใหญ่โตมโหฬาร)

 

16. They have great affection (n) for their mother.

(พวกเขามี    ความรักใคร่-ความชอบ-ความเมตตา    อย่างมากต่อแม่ของพวกตน)

(a) anxiety    (ความกังวล, ความวิตก)

(b) fondness    (ความชอบ, ความรัก, ความติดอกติดใจ)

(c) hatred    (เฮ้-ทริด)  (ความเกลียดชัง)

(d) compassion    (ความสงสาร, ความเวทนา, ความเห็นอกเห็นใจ)

(e) brook    (บรุ้ค)  (ลำธารเล็กๆ, ทางน้ำ)

 

17. She is a taciturn (แทส-ซิ-เทิร์น) (a) woman who says only a few words when talked to.   

(เธอเป็นผู้หญิงที่    ไม่ค่อยพูด-พูดน้อย-เงียบขรึม-สงบปากสงบคำ    ผู้ซึ่งพูดเพียงไม่กี่คำเมื่อถูกพูดด้วย)

(a) sensitive    (มีความรู้สึกไว, ใจน้อย, รับอิทธิพลภายนอกได้ง่าย)

(b) cautious    (ระมัดระวัง, รอบคอบ)

(c) silent    (ไม่พูด, ไม่ค่อยพูด, พูดน้อย, เงียบ, นิ่งเงียบ, เงียบสงบ, (ภูเขาไฟ)

สงบนิ่ง, (วรรณยุกต์) ไม่ออกเสียง)

(d) elderly    (สูงอายุ, ชรา)

(e) unquestionable    (อัน-เคว้ส-เชิ่น-นะ-เบิ้ล)  (แน่นอน, ไม่มีปัญหา, ไม่ต้องสงสัยเลย)

 

18. The politician’s speech was just an equivocal (อิ-ควิฟ-โว-เคิ่ล) (a) remark. (สุนทรพจน์ของนักการเมืองคนนั้นเป็นเพียงคำพูดที่    คลุมเครือ-กำกวม-มีสองนัย-มีความหมายมากกว่า  ๑  อย่าง)

(a) concise    (คัน-ไซ้ซ)  (สั้นกะทัดรัด, รัดกุม, รวบรัด)

(b) vulgar    (วั้ล-เกอะ)  (หยาบคาย, หยาบ, ต่ำช้า, ไพร่, สามหาว, สามานย์, สามัญ, ธรรมดาๆ)

(c) straightforward    (สเทรท-ฟ้อร์-เวิร์ด)  (ตรงไปตรงมา)

(d) ambiguous    (แอม-บิ๊ก-กิว-อัส)  (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย,

ยากที่จะเข้าใจ)

(e) trustworthy    (ทรัสท-เวิร์ธ-ทิ่)  (น่าไว้วางใจ, ไว้ใจได้, น่าเชื่อถือ, เชื่อถือได้)

 

19. All participants were supposed to give a candid (a) opinion.

(ผู้เข้าร่วม (ประชุม, สัมมนา, งาน) ทุกคน  ได้รับการคาดหวังให้ความเห็นที่    เปิดเผย-ตรงไปตรงมา-ปราศจากอคติ-ซื่อตรง-เป็นธรรม

(a) controversial    (ที่ยังโต้เถียงหรือขัดแย้งกันอยู่, เกี่ยวกับการโต้เถียง-ขัดแย้ง)

(b) untruthful    (ไม่เปิดเผยความจริง, ไม่พูดความจริง)

(c) favorable    (เอื้ออำนวย, เห็นด้วย, เป็นที่โปรดปราน, เป็นที่นิยมชมชอบ,

ซึ่งได้รับการสนับสนุน)

(d) frank    (เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ไม่แอบแฝง, ด้วยน้ำใสใจจริง, ไม่อ้อมค้อม)

(e) impudent    (อิ๊ม-พิว-เด้นท)  (หมื่นทะลึ่ง, โอหัง, อวดดี, อวดวิเศษณ์, ยโส)

 

20. Jack is a pious (ไพ้-เอิส) (a) and single man who lives alone in a downtown apartment.  

(แจ๊คเป็นผู้ชายที่    เคร่งศาสนา-มีศรัทธา    และยังโสด  ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ตามลำพังในอพาร์ตเมนต์ในตัวเมือง)

(a) ignorant    (โง่, เขลา, ไม่รู้, ไม่ทราบ)

(b) merciful    (มีเมตตากรุณา)

(c) devout or religious    (ธรรมะธัมโม-มีใจศรัทธาเลื่อมใส  หรือ  เคร่งศาสนา)

(d) immoral    (ไร้ศีลธรรม, ผิดศีลธรรม, เลว, เสเพล)

(e) imperious    (อิม-พี้-เรียส)  (ซึ่งวางอำนาจ, แสดงอำนาจ, ซึ่งใช้อำนาจบังคับ, เย่อหยิ่ง, ยโส, วางภูมิ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้