หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 11)

Matching (การจับคู่)

Choose the synonym (จงเลือกคำหรือวลีที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน)

1.  disapprove (v) – ไม่เห็นด้วย, ไม่อนุญาต, ไม่พอใจ, รังเกียจ

     (a)  refuse to reply (ปฏิเสธที่จะตอบ)

     (b) be sorry for (เสียใจในเรื่อง)

     (c)  show dislike of (แสดงความไม่ชอบในเรื่อง)

     (d) agree to do (ตกลงที่จะทำ)

2.  competition (n) – การแข่งขัน

    (a)  comprehension (ความเข้าใจ)

    (b) captain (กัปตันเรือ, หัวหน้านักบิน, ร้อยเอก)

    (c)  essay (เรียงความ)

    (d) rivalry (การแข่งขันกัน, การเป็นคู่ต่อสู้กัน, การชิงดีชิงเด่น, การตีเสมอ)

3.  unkind (a) – เหี้ยม, ไม่ปรานี, ไม่เมตตา, ไร้ความกรุณา, ไม่เห็นอกเห็นใจ, รุนแรง

     (a)  not known (ไม่เป็นที่รู้จัก)

     (b) unkempt (สกปรก, หยาบ, หยาบคาย, รุ่มร่าม, ไม่มีระเบียบ, เป็นกระเซิง, (ผม) ยุ่งเหยิง)

     (c)  cruel (ทารุณ, โหดร้าย, เหี้ยมโหด)

    (d) jealous (อิจฉาริษยา, หึงหวง)

4.  yield (v) – ยอม, ยอมจำนน, ยอมให้, อ่อนข้อให้, ให้ผล, ให้เกิด, ผลิต

     (a) give up {เลิก (สูบบุหรี่), สิ้นหวัง}

     (b) throw something (ขว้างหรือโยนบางสิ่ง)

     (c)  replace (แทนที่)

     (d) plant nothing (ไม่ปลูกอะไร)

5. pride (n) – ความภูมิใจ, ความทะนง, ความลำพองใจ, ทิฐิ, ความโอหัง, ความหยิ่ง, สิ่งที่น่าภูมิใจ, ฝูงสิงโต

    (a) being influential (มีอิทธิพล)

    (b) being careless (สะเพร่า, ไม่รอบคอบ, ประมาท)

    (c) being hopeful (มีความหวัง)

    (d) being proud (ภูมิใจ, หยิ่งยโส, โอหัง)

6. retire (v) – ปลดเกษียณ, ถอนตัว, ปลีกตัว, ซ่อนตัว, สละโลก

    (a) go back again (กลับไปอีกครั้ง)

    (b) exchange for something (แลกเปลี่ยนเพื่อบางสิ่ง)

    (c) stop working (หยุดการทำงาน)

    (d) endure hard work (อดทนหรือทนทานต่องานหนัก)

7. miss (v) – พลาดเป้า, พลาด (โอกาส), คิดถึง, (ของหรือคน) หาย

    (a) capture (จับกุม,  จับได้, ยึดได้, ตีได้, ยึดครอง, ทำให้สนใจ, ทำให้หลงใหล)

    (b) fail to hit (ไม่ถูกเป้า, ไม่เข้าเป้า)

    (c) grab something (คว้าหรือฉวยบางสิ่ง)

    (d) bully (รังแก, ข่มเหง, คนขี้รังแก-ข่มเหงคน)

8. confess (v) – รับสารภาพ, ประกาศ, ประกาศนับถือศาสนา

    (a) brag (คุยโม้, คุยโว, คุยอวด)

    (b) collapse {(ตึก, อาคาร) ถล่ม, ล้มครืน, พังครืน}

    (c) admit (ยอมรับ, ยอมให้เข้ามา, รับเข้าเรียน (ในมหาวิทยาลัย), รับเข้าเป็นผู้ป่วย)

    (d) confuse (ทำให้สับสน-งุนงง, ทำให้ปั่นป่วน-วุ่นวาย)

9. lengthen (v) – (ยาวขึ้น, ทำให้ยาวขึ้น)

    (a) eliminate (ขจัด, กำจัด, ขับไล่, ทำลาย, คัดออก, ขับออก, ลบทิ้ง)

    (b) shrink (หดตัว, ตัวหด, ย่น, เหี่ยว, (ขนาด) ลดลง, กลัว, ทำให้หดตัว-ลดลง-ย่น)

    (c) take away (เอาไป, พาไป)

    (d) make longer (ทำให้ยาวขึ้น)

10. marvelous (a) – น่าประหลาดใจ, น่าพิศวง, เหลือเชื่อ, ไม่น่าเป็นไปได้, ดีเลิศ, ดีเด่น, ยิ่งใหญ่

      (a) tedious (น่าเบื่อ, น่ารำคาญ)

     (b) arduous {(งาน) หนัก, ซึ่งต้องใช้เรี่ยวแรงหรือพลังมาก, ซึ่งต้องใช้ความพยายามมาก}

     (c) wonderful (มหัศจรรย์, น่าพิศวง, ยอดเยี่ยม, ดีเยี่ยม)

     (d) ambitious (ทะเยอทะยาน, ปรารถนาอย่างแรงกล้า, มักใหญ่ใฝ่สูง)

11. scrutinize (v) the car for possible defects – พิจารณารถยนต์อย่างถื่ถ้วนเพื่อ

      (ค้นหา) จุดเสียที่อาจเป็นได้                                                    

      (a) test (ทดสอบ)

      (b) examine (พิจารณา, ตรวจสอบ, สอบสวน, ไต่ถาม, สอบ, ทดสอบ)

      (c) approach (เข้าไปใกล้, ทาบทาม, วิธีการ)

      (d) dispose (กำจัด, ขาย)

12. tremble (v) with fear – สั่นด้วยความกลัว

      (a) shake (สั่น, เขย่า)

      (b) crack (ทำแตก, มีเสียงดังแครกๆ, มีเสียงแตกดังเปรี๊ยะๆ, ทุบ, ต่อย, ตีให้แตก, รอยแตก, รอยแยก)

      (c) deserve (สมควรได้รับ)

      (d) fall down (หล่นลงมา, ร่วงลงมา)

13. futile (a) attempts – ความพยายามที่ไร้ผล-ไร้ประโยชน์

      (a) fertile {(ดิน) อุดมสมบูรณ์, ซึ่งมีดินดี, ให้ผลให้ลูกได้, ซึ่งให้กำเนิด}

      (b) forceful (มีอำนาจ, มีพลัง, เข้มแข็ง, เด็ดเดี่ยว)

      (c) fruitful (มีผลมาก, ผลดก, ซึ่งให้ลูกมาก, ที่ให้ผลดี, อุดมสมบูรณ์, มีกำไร)

      (d) useless (ไม่มีประโยชน์, ไร้ผล)

14. irritate (v) his neighbors – ทำให้เพื่อนบ้านโกรธ-ฉุนเฉียว

      (a) disappoint (ทำให้ผิดหวัง)

      (b) confuse (ทำให้สับสน, ทำให้งง, ทำให้วุ่นวาย)

      (c) annoy (รบกวน, ทำให้รำคาญ, ทำให้ระคายเคือง)

      (d) abolish {กำจัด (สงคราม) , เลิกล้ม (การมีทาส), ทำลาย, ยกเลิก}

15. violate (v) an agreement  – ละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อตกลง-สัญญา

      (a) is not satisfied with (ไม่พอใจกับ)

      (b) is not interested in (ไม่สนใจใน)

      (c) act against (กระทำการละเมิดหรือขัดขวาง)

      (d) look down on (ดูถูกเหยียดหยาม, ดูหมิ่นดูแคลน)

16. deficient (a) in vitamins – ขาดแคลนวิตามิน

      (a) thrifty (ประหยัด, มัสยัสถ์, ตระหนี่, รู้จักเก็บเงิน, ขี้เหนียว)

      (b) moderate (ปานกลาง, พอประมาณ, พอสมควร, ไม่รุนแรง, ไม่มากเกินไป, เพลาๆ)

      (c) lacking (ขาดแคลน, ไม่เพียงพอ, ไม่มี, มีน้อย, บกพร่อง)

      (d) abundant (มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

17. superficial (a) knowledge of science – ความรู้ผิวเผิน-ไม่ลึกซึ้งทางด้านวิทยาศาสตร์

      (a) slight (เล็กน้อย, เบา, เบาบาง, บอบบาง, สะโอดสะอง, อ่อนแอ, ไม่แข็งแรง)

      (b) sufficient (พอเพียง)

      (c) considerable (มากมาย, ค่อนข้างมากหรือใหญ่, น่าพิจารณา, น่านับถือ)

      (d) superstitious (เชื่อโชคเชื่อลาง, เชื่อทางไสยศาสตร์, ถือผีถือสาง, เชื่องมงาย, เชื่อผิดๆ)

18. prohibit (v) abortions – ห้ามการทำแท้ง

      (a) permit (อนุญาต)

      (b) disapprove of (ไม่เห็นด้วย, ไม่เห็นชอบ, ไม่อนุมัติ)

      (c) coincide {เกิดขึ้นพร้อมกันโดยบังเอิญ, (วันเกิด) มาตรงกันโดยบังเอิญ}

      (d) forbid (ห้าม)

19. extract (v) a tooth  – ถอน (หรือเอาออกมา) ฟัน

      (a) subtract (หักออก, ลบออก)

     (b) expose {เปิดเผย, แสดง, ตากหรือผึ่ง (แดด, ลม)}

     (c) pull out (ดึงหรือถอนออกมา)

     (d) fill (อุด, เติม, บรรจุ)

20. exorbitant (a) price – ราคาสูงหรือแพงเกินไป

      (a) extraordinary (พิเศษ, ผิดธรรมดา, วิสามัญ, ไม่ปกติ)

      (b) low (ต่ำ)

      (c) moderate (ปานกลาง, พอประมาณ, พอสมควร, ไม่มากเกินไป)

      (d) excessive (มากเกินปกติ, มากเกินความจำเป็น)

21. subscribe to (v) the magazine – บอกรับเป็นสมาชิกวารสาร

      (a) buy now and then (ซื้อเป็นครั้งคราวหรือบางโอกาส)

      (b) study the progress of (ศึกษาความก้าวหน้าของ)

      (c) agree to take and pay for {ตกลงที่จะรับ (หนังสือพิมพ์) และจ่ายเงินให้}

      (d) submit for consideration (ส่งมอบหรือมอบให้เพื่อพิจารณา)

22. nocturnal (a) animal – สัตว์ที่หากินเวลากลางคืน

      (a) singing beautifully

      (b) capable of flying

      (c) preying on insects

      (d) active at night (กระตือรือร้นหรือออกหากินเวลากลางคืน)

23. aggravate (v) the situation – ทำให้สถารการณ์เลวร้ายลง

      (a) reveal (เปิดเผย, แสดง)

      (b) improve (ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น)

      (c) worsen (ทำให้เลวลงหรือแย่ลง)

      (d) alter (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร)

24. retard (v) construction work – ทำให้งานก่อสร้างล่าช้า

      (a) prevent (ป้องกัน, ขัดขวาง)

     (b) postpone (เลื่อนไป, ผัดเวลาออ กไป)

     (c) delay (ทำให้ล่าช้า, ล่าช้า, ความล่าช้า)

     (d) stop (หยุด, ทำให้หยุด)

25. assassinate (v) the president ลอบสังหารประธานาธิบดี

      (a) murder (ฆ่า, ฆาตกรรม)

      (b) injure (ทำให้บาดเจ็บ)

      (c) jeopardize (ทำให้เป็นอันตราย, ทำให้เสียหาย)

      (d) commend (ยกย่อง, สรรเสริญ)