หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 10)

Multiple Choice Test Questions (จงเลือกคำที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. He overcame his fear of height. (เขาเอาชนะความกลัวความสูงของเขาได้)

    (a) hid (ซ่อน, ซ่อนเร้น, ปิดบัง)

    (b) conquered (ปราบ, พิชิต, ยึดได้, เอาชนะด้วยกำลัง)

    (c) reproached (ตำหนิ)

    (d) was aware of (ตระหนักดี, รู้ดี)

2. The comedian entertains the audience. (นักแสดงตลกให้ความบันเทิงแก่คนดู)

     (a) amazes (ทำให้ทึ่ง, ทำให้ประหลาดใจ)

     (b) confuses (ทำให้งง, ทำให้สับสน, ทำให้วุ่นวาย)

     (c) amuses (ทำให้เพลิดเพลิน, ให้ความบันเทิง, ทำให้ขบขัน)

     (d) fascinates (ทำให้หลงใหล, ทำให้หลงเสน่ห์, ดึงดูดใจ)

3. Plenty of fresh air contributes to good health. (อากาศบริสุทธิ์จำนวนมากมีส่วนช่วยให้เกิดสุขภาพที่ดี)

    (a) helps bring about (ช่วยทำให้เกิด)

    (b) results from (เป็นผลมาจาก)

    (c) demonstrates {สาธิต (วิธีใช้), แสดง, เดินขบวนหรือชุมนุมเพื่อประท้วง, พิสูจน์, แสดงให้เห็น (ด้วยตัวอย่าง, ด้วยเหตุผล ฯลฯ)}

    (d) is necessary for (มีความจำเป็นสำหรับ)

4. They went on an expedition to explore the Arctic. (พวกเขาทำการเดินทางเพื่อสำรวจบริเวณขั้วโลกเหนือ)

     (a) attempt (ความพยายาม)

    (b) adventure (การผจญภัย, การเสี่ยงภัย, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น)

    (c) trip (การเดินทาง, การท่องเที่ยว, การเดินพลาด)

    (d) penalty (การลงโทษ, การลงโทษทางอาญา, ค่าปรับ, ค่าสินไหมทดแทน)

5. His lies are so conspicuous that no one ever believes him. (การโกหกของเขาเด่นชัด-ชัดแจ้งมากจนกระทั่งไม่มีใครเคยเชื่อเขาเลย)

    (a) funny

    (b) shocking

    (c) credulous

    (d) obvious (ชัดเจน, ชัดแจ้ง, เด่นชัด, เห็นได้ง่าย, เข้าใจได้ง่าย)

6. Mountain climbers challenge the limits of human stamina in their attempts to scale the world’s highest peaks. (นักปีนเขาท้าทายความจำกัดของความแข็งแกร่ง-ความทรหดอดทนของมนุษย์  ในความพยายามของพวกเขาที่จะปีนไต่ยอดเขาที่สูงที่สุดของโลก)

     (a)  ability (ความสามารถ)

     (b) suffering (ความลำบาก, ความทนทุกข์ทรมาน)

     (c)  endurance (ความอดทน, ความทนทาน, ความอดกลั้น)

     (d) intelligence (สติปัญญา, ความเฉลียวฉลาด, ข่าวกรอง, การสืบราชการลับ)

7. The histories of all the flags of U.S. cities and states would require a thick book to recount. (ประวัติของธงทั้งหมดของเมืองและรัฐต่างๆของสหรัฐฯจะต้องใช้หนังสือเล่มหนาๆ ๑ เล่มเพื่อที่จะเล่า – หรือบรรยาย, สาธยาย – มัน)

     (a)  detect (พบ, ค้นหา, สังเกตเห็น, ได้กลิ่น)

     (b) comprehend (เข้าใจ, หยั่งรู้, ครอบคลุม, กินวงกว้าง)

     (c)  justify (พิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง, แสดงความบริสุทธิ์, แสดงเหตุผลอันสมควร, สนับสนุนความบริสุทธิ์หรือความถูกต้อง)

     (d) narrate (เล่าเรื่อง, บรรยาย, เล่าเหตุการณ์ ประสบการณ์ หรืออื่นๆ)

8. One of the most striking aspects of Indian cultures was the production of ceremonial costumes and ornaments worn during religious rituals. (หนึ่งในบรรดาแง่มุมที่ยอดเยี่ยม-เด่นชัดที่สุดของวัฒนธรรมอินเดีย  คือการผลิตเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับที่ใช้ในพิธีการ  ซึ่งถูกสวมใส่ในระหว่างพิธีการทางศาสนา)

     (a)  absurd (เหลวไหล, ไร้สาระ, น่าหัวเราะ, โง่เขลา)

     (b) remarkable (ยอดเยี่ยม, น่าสังเกต, พิเศษ, น่าทึ่ง)

     (c)  arbitrary (ตามอำเภอใจ, ไร้เหตุผล, เอาแต่อารมณ์, โดยพลการ)

     (d) spontaneous (เกิดขึ้นเอง, เป็นไปเอง, เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ, โดยสัญชาตญาณ)

9. The demand for natural fur products began to subside when environmental concerns became fashionable. (ความต้องการผลิตภัณฑ์ขนสัตว์ตามธรรมชาติเริ่มลดลง เมื่อความวิตกกังวลด้านสิ่งแวดล้อมเริ่มกลายเป็นแฟชั่นหรือสมัยนิยม)

     (a)  escalate (ขยายตัว, ลุกลาม, ขยายวงกว้าง)

     (b) decline (ลดลง, เสื่อมลง)

     (c)  double (เพิ่มเป็น ๒ เท่า)

     (d) fluctuate (เปลี่ยนแปลง, ขึ้นๆลงๆ)

10. In the ancient civilizations of Greece and Rome, thunder was believed to be evidence of the wrath of the gods. (ในอารยธรรมสมัยโบราณของกรีกและโรมัน  ฟ้าร้อง (เสียงฟ้าร้อง) ถูกเชื่อว่าเป็นพยานหลักฐานของความพิโรธของพระเจ้า)

     (a)  spirit (วิญญาณ, ภูตผีปีศาจ)

     (b) voice (เสียง)

     (c)  power (อำนาจ)

     (d) anger (ความโกรธ)

11. Speech difficulties may sometimes be surmounted if a person is shown where to place the tongue and teeth to make sounds. (ความยากลำบากในการพูดบางครั้งอาจจะถูกเอาชนะได้  ถ้าบุคคล (ที่มีปัญหาในการพูด) ได้รับการแสดงให้เห็นว่า  จะวางลิ้นและฟันเอาไว้ที่ไหนเพื่อทำให้เกิดเสียง)

     (a)  identified (ระบุ, บ่งชี้)

     (b) minimized (ทำให้เหลือน้อยที่สุด, ทำให้ลดเหลือต่ำสุด)

     (c)  overcome (เอาชนะ, พิชิต, มีชัย)

     (d) surmised (คาดการณ์, เดา, ทาย, คาดคะเน, นึก, คิด)

12. People usually think cats are naturally ferocious, but it depends on the type of cat. (ผู้คนมักคิดว่าแมวดุร้ายโดยธรรมชาติ  แต่มันขึ้นอยู่กับชนิดของแมวด้วย)

     (a)  friendly (เป็นมิตร)

     (b) savage (ดุร้าย, ป่าเถื่อน, โหดร้าย, โหดเหี้ยม, ทารุณ, หยาบคาย, รุนแรง)

     (c)  furry (มีขนปุกปุย)

     (d) playful (ขี้เล่น)

13. We have received help from diverse sources. (เราได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งต่างๆ ที่หลากหลาย)

       (a) informed (ที่ได้รับแจ้งหรือบอกกล่าว)

       (b) various (หลากหลาย, ต่างๆกัน, ต่างชนิด, ต่างประเภท, มากมาย)

       (c) a couple of (สองหรือสาม)

       (d) independent (เป็นเอกราช, เป็นอิสระ, ซึ่งอาศัยตนเอง, ซึ่งไม่พึ่งพาคนอื่น)

14. Widespread violence erupted in the old city in September 1832, which  witnessed the massacre of a large number of people.   (ความรุนแรงที่ขยายวงกว้างปะทุขึ้นในเมืองเก่าในเดือนกันยายน ปี ๑๘๓๒  ซึ่งได้ประจักษ์การสังหารหมู่ผู้คนเป็นจำนวนมาก)

     (a) broke out (เกิดขึ้น)

     (b) increased (เพิ่ม, เพิ่มขึ้น)

     (c)  conduced (มีส่วนทำให้เกิด, ก่อให้เกิด)

     (d) was expected (ถูกคาดหวัง)

15. The earthquake was a terrible catastrophe. (แผ่นดินไหวเป็นความหายนะที่น่าสะพรึงกลัว – หรือร้ายแรง)

      (a) punishment (การลงโทษ)

      (b) unexpected event (เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน)

      (c) jeopardy (อันตราย)

      (d) disaster (ภัยพิบัติ, ความหายนะ)

16. When he recovered consciousness after the accident, he asked to meet his family. (เมื่อเขาได้สติสัมปชัญญะกลับคืนมาหลังจากอุบัติเหตุ  เขาร้องขอที่จะพบกับครอบครัวของเขา)

      (a)  recalled (ระลึกได้, รำลึก, หวนคิด)

      (b) got better (มีอาการดีขึ้น)

      (c)  got back (ได้กลับคืนมา)

      (d) discovered (ค้นพบ)

17. Peter could not participate in the match because he had hurt his foot.  (ปีเตอร์ไม่สามารถเข้าร่วมในการแข่งขัน  เพราะว่าเขาได้รับบาดเจ็บที่เท้า)

      (a) attend {เข้า (เรียน, ประชุม), ให้ความสนใจ, รับใช้, ดูแล}

      (b) take part in (เข้าร่วมใน, มีส่วนร่วมใน)

      (c) train for (ฝึกซ้อมสำหรับ)

      (d) postpone (เลื่อนเวลาออกไป, เลื่อน, ยืดเวลา, ถ่วงเวลา)

18. Diamonds can be made artificially from graphite subjected to high pressures  and temperatures. (เพชรสามารถถูกสร้างอย่างเทียมได้จากกราไฟ้ต์ที่ผ่านความดันและอุณหภูมิที่สูง)

     (a) easily (อย่างง่ายดาย)

     (b) properly (อย่างเหมาะสม)

     (c)  synthetically (อย่างเป็นของเทียม, อย่างไม่ใช่โดยธรรมชาติ, อย่างไม่จริง, อย่างไม่แท้)

     (d) flawlessly (อย่างไม่มีที่ติ, อย่างไม่มีตำหนิ)

19. Many pure metals have little use because they are too soft, rust too easily, or  have some other drawback. (โลหะบริสุทธิ์จำนวนมากมีการใช้ประโยชน์น้อย  เพราะว่ามันอ่อนนุ่มเกินไป  เป็นสนิมง่ายเกินไป หรือไม่ก็มีข้อเสียเปรียบ-ข้อบกพร่องอื่นๆ)

     (a)  property (คุณสมบัติ, ทรัพย์สิน)

     (b) disparity (ความแตกต่างกัน, ความไม่เหมือนกัน)

     (c)  compliance (การยอมทำตาม, การปฏิบัติตาม, การยอมให้, การยินยอม, การเชื่อฟัง)

     (d) disadvantage (ข้อเสียเปรียบ, ความเสียเปรียบ, ข้อเสียหาย)

20. The travel agent tried to tantalize his customers with details of a proposed trip  to the islands. (ตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวพยายามที่จะยั่วเย้า (ทำให้น้ำลายไหล) ลูกค้าของตนด้วยรายละเอียดของการเดินทางไปยังเกาะต่างๆที่ถูกเสนอให้)

     (a)  inform (แจ้ง, บอกให้ทราบ)

     (b) tempt (ยั่วยวน, ยั่วใจ, ล่อใจ)

     (c)  dissuade (ชักชวนไม่ให้ทำ, หน่วงเหนี่ยว, ห้ามปราม, ยับยั้ง)

     (d) deceive (โกง, หลอกลวง, ต้มตุ๋น)

21. Auditors give an independent judgment of whether a business’s financial  reports are accurate or not. (ผู้ตรวจบัญชีให้ความเห็น-การวินิจฉัยที่เป็นอิสระ  ว่ารายงานทางการเงินของธุรกิจแห่งหนึ่งมีความถูกต้องหรือไม่)

     (a)  survey (การสำรวจ)

     (b) diagnosis (การวินิจฉัยโรค)

     (c)  examination (การตรวจ, การตรวจสอบ)

    (d) opinion (ความเห็น, ความคิดเห็น)

22. He complimented me on my improvement. (เขาชมเชย-สรรเสริญผมในการทำได้ดีขึ้นของผม)

      (a) rebuke (ว่ากล่าว, ตำหนิ, ต่อว่า)

      (b) urge (กระตุ้น, เร่งเร้า)

      (c) consult (ปรึกษาหารือ)

      (d) praise (สรรเสริญ, ยกย่อง, ชมเชย, สดุดี)

23. Cut flowers soon wither unless their stems are immersed in water. (ดอกไม้ที่ถูกตัดจากต้นจะเหี่ยวเฉาในไม่ช้า  ถ้าก้านของมันไม่ถูกจุ่มอยู่ในน้ำ)

      (a) vanish (หายไป, อันตรธาน)

      (b) fall down (หล่นลงมา)

      (c) dry up (เหี่ยวแห้ง, เฉา, แห้ง)

      (d) decline (ลดลง, เสื่อมลง, ปฏิเสธ)

24. The extravagant housekeeper discards all leftover food. (แม่บ้านที่สุรุ่ยสุร่าย-ฟุ่มเฟือยโยนอาหารที่เหลือทิ้งทั้งหมด)

       (a) frugal (ประหยัด, มัธยัสถ์, ตระหนี่, กระเหม็ดกระแหม่)

       (b) wasteful (สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย, ถลุงใช้, หมดเปลือง, สิ้นเปลือง, สูญเปล่า)

       (c) generous (เอื้อเฟื้อ, ใจกว้าง, โอบอ้อมอารี)

       (d) selfish (เห็นแก่ตัว)

25. He has an aversion to parties. (เขามีความรังเกียจ-ไม่ชอบงานเลี้ยง)

      (a) interest (ความสนใจ, ผลประโยชน์, ดอกเบี้ย)

      (b) adoration (ความคลั่งรัก, ความนิยม, ความเคารพ-บูชา)

      (c) abhorrence (ความเกลียดชัง, ความรังเกียจ)

      (d) obstacle (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง)