หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 516)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. The visitors will be arriving ______________________________ the office in twenty minutes.

(ผู้มาเยือนกำลังจะมาถึง _________________________________ สำนักงานในอีก ๒๐ นาที)

(a) into

(b) at    (ที่)

(c) with

(d) for

ตอบ  -  ข้อ  (b)

              สำหรับวลีอื่นๆ ที่ใช้  Preposition  “At”  ได้แก่  “at a high speed”  (ด้วยความเร็วสูง)  -  It is not safe to go round a bend at a high speed.  (มันไม่ปลอดภัยที่จะขับรถตรงทางโค้งด้วยความเร็วสูง),  “at a good price”  (ในราคาที่ดี หรือสูง)  -  She sold her house at a good price.  (เธอขายบ้านได้ราคาดี),  “at interest”  (โดยคิดดอกเบี้ย),  “at pains”  (ใช้ความพยายามเป็นพิเศษ)  -  At pains to make a good impression, she was prompt for her appointment.  (โดยใช้ความพยายามเป็นพิเศษที่จะสร้างความประทับใจ  เธอรวดเร็วสำหรับการนัดหมาย  -  คือมาถึงที่นัดหมายตรงเวลา),  “at stake”  (ไม่แน่นอน, อยู่ในภาวะที่เสี่ยง)  -  The team played hard because the championship of the state was at stake.  (ทีมเล่นอย่างสุดฝีมือ  เพราะตำแหน่งแชมเปี้ยนของรัฐไม่แน่นอน  หรืออยู่ในภาวะเสี่ยง  -  คือ  ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการแข่งขัน  ไม่รู้ว่าจะแพ้หรือชนะ  และจะได้เป็นแชมป์หรือไม่),  “at the same time”   (ในเวลาเดียวกัน),  “at the corner of the street”  (ที่หัวมุมถนน),  “We got off the bus at Oxford Street.”  (เราลงรถเมล์ที่ถนนอ็อกซ์ฟอร์ด)  (หมายถึงที่ป้ายรถเมล์บนถนนนี้),  แต่ใช้  "They live in Oxford Street.”  (เขาอาศัยอยู่บนถนนอ็อกซ์ฟอร์ด),  “He threw stones at other children.”  (เขาขว้างหินไปที่เด็กคนอื่นๆ),  “He pointed the gun at me.”  (เขาเล็งปืนมาที่ผม - ขู่ว่าจะยิงผม),  “I had to make a guess at the meaning of the word.”  (ผมจำเป็นต้องเดาความหมายของคำ),  “at the mercy of”  (= at one’s mercy)  (อยู่ในอำนาจของ, ขึ้นอยู่กับความเมตตากรุณาของ)   -  The picnic was at the mercy of the weather.  (การปิกนิกขึ้นอยู่กับความเมตตาของดินฟ้าอากาศ  -  คือจะต้องเลื่อนไปถ้าเกิดฝนตก),  There is no need at all to buy a new car.  (ไม่มีความจำเป็นเลยสักนิดที่จะซื้อรถคันใหม่),  “good at”  (เก่ง)  -  She is good at playing tennis.  (เธอเล่นเทนนิสเก่ง),  “at a high speed” = {(บินหรือวิ่ง)  ด้วยความเร็วสูง},  “sit at a table”  (นั่งที่โต๊ะ),  “land at a small airport” (ร่อนลงที่สนามบินเล็กๆ),  “at both ends”  (ที่ปลายทั้ง ๒ ข้าง),  “a knock at the door”  (การเคาะที่ประตู)  -  There was a knock at the door and then she walked in.  (มีเสียงเคาะที่ประตู  และจากนั้นเธอก็เดินเข้ามา),  “at a beach club”  (ที่สโมสร ณ ชายหาด),  “at a funeral”  (ที่งานศพ),  “at a press conference”  (ที่การให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์),  “at a high school dance”  (ที่งานเต้นรำของโรงเรียน),  “at the office”  (ณ ที่ทำงาน),  “at breakfast”  (เมื่อเวลาอาหารเช้า),  “to stare at a garage roof”  (จ้องมองไปที่หลังคาโรงรถ),  “to wave down at him”  (โบกมือให้เขา),  “to throw petals at his car”  (โยน – โปรย – กลีบดอกไม้ที่รถของเขา),  “at a distance”  (ในระยะไกล)  -  We could see the approaching train at a distance.  (เราสามารถมองเห็นรถไฟที่กำลังใกล้เข้ามาอยู่ในระยะไกล),  “at a standstill”  (หยุดชะงัก, หยุดนิ่งอยู่กับที่),  “at risk”  (เสี่ยง),  “at 10:00 a.m.”  (ตอน ๑๐ โมงเช้า),  “at dawn” (ตอนรุ่งอรุณ),  “at once”  (โดยทันทีทันใด),  “at his wit’s end”  (เขาหมดปัญญา, จนปัญญา, ไม่รู้จะทำอย่างไรดี),   “at loose ends”  (ไม่มีอะไรทำ, ไม่มีงานทำ, ไม่รู้จะทำอะไร ดี, ยังไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรต่อไป, ยังไม่ตัดสินใจ),  “at a later stage”  (ในระยะหรือขั้นตอนต่อไป),   “to speak at great length”  (พูดเสียอย่างยืดยาว), “at a time of high unemployment”  (ณ ช่วงเวลาที่มีการว่างงานสูง),  “to start work at sixteen”  (เริ่มทำงานตอนอายุ ๑๖),  “to die at eighty-three”  (ตายเมื่ออายุ ๘๓),  “to grow at an astonishing rate”  (เติบโตในอัตราที่น่าพิศวง),  “to buy or sell it at $ 100”  (ซื้อหรือขายที่ราคา ๑๐๐ เหรียญ),  “at 100 miles per hour” (ที่ ๑๐๐  ไมล์ต่อชั่วโมง),   “the radio playing at full volume”  (วิทยุเปิดสุด เสียง),  “to set a pass mark at 60 percent”  (ตั้งคะแนนผ่านที่ ๖๐ เปอร์เซ็นต์),  “to work harder at his thesis”  (ขยันมากขึ้นกับวิทยานิพนธ์),  “to aim at bringing down the inflation rate” (มีเป้าหมายเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อ),   “to go at the invitation of his neighbors”  (ไปเพราะการเชื้อเชิญของเพื่อนบ้าน),  “to leave at the director’s command”  (จากไปเพราะคำสั่งของผู้อำนวยการ),  “at liberty”  (มีอิสรเสรีที่จะทำอะไร, มิได้ถูกขัดขวางหรือหยุดยั้ง),  “to be at war”  (ทำสงคราม),  “to put his life at risk” (ทำให้เขาต้องเสี่ยงชีวิต),  “to read at random”  (อ่านแบบสุ่มๆ – คือไม่เฉพาะเจาะจง),  “at gun point”  (โดยเอาปืนจี้หัว),  “to fly at their expense”  (บินไปโดยค่าใช้จ่ายของพวกเขา),  “to be at her best”  (อยู่ในช่วงที่ดีที่สุดของเธอ),  “at a guess”  (โดยการเดาหรือทาย),  “at a rough estimate”  (โดยประมาณการอย่างคร่าวๆ),  “good at swimming”  (ว่ายน้ำเก่ง),  “clever at mathematics” (เก่งคณิตศาสตร์),  “bad at cooking”  (ปรุงอาหารไม่เก่ง),  “an expert at shooting”  (เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการยิงปืน),  “be delighted at the success” (ปลาบปลื้ม-ยินดี กับความสำเร็จ),  “feel sorry at his dismissal” (รู้สึกเสียใจกับการถูกไล่ออกของเขา),  “feel glad at a new job”  (รู้สึกดีใจกับงานใหม่),  “at first”  (ในตอนแรก),  “at last”  (ในที่สุด),   “at least”  (อย่างน้อยที่สุด),  “at leisure”  (มีเวลาว่าง, ไม่ได้ทำงาน, ไม่ได้มีงานยุ่ง),   “at length”  (อย่างละเอียด, อย่างเต็มที่, ในที่สุด),  “at most, at the most”  (อย่างมากที่สุด),  “at loggerheads”  (ทะเลาะกัน, ต่อสู้กัน, เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน),  “at present”  (ในปัจจุบัน),  “at the same address”  (ณ ที่อยู่เดิม),   “at 33 Albert Street”  (บ้านเลขที่  ๓๓  ถนนอัลเบิร์ต),  “at the hairdresser’s”  (ที่ร้านทำผม),  “at church”  (ที่โบสถ์ – ไปทำพิธี),  “at home”  (ที่บ้าน),  “to be at work”  (กำลังทำงานหรือยุ่งอยู่กับกิจกรรมอะไรบางอย่าง,  สถานการณ์หรือกระบวนการที่กำลังมีผลกระทบหรืออิทธิพล),  “at school”  (ที่โรงเรียน),  “at college”  (ที่มหาวิทยาลัย),   “arrive at the airport”  (มาถึงที่สนามบิน),  “at night” (ตอนกลางคืน),  “at Easter”  (ช่วงเทศกาลอีสเตอร์),  “at the weekend”  (ตอนสุดสัปดาห์),  “I don’t understand it at all.”  (ผมไม่เข้าใจมันเลย),  “I can hardly hear you at all.”  (ผมแทบจะไม่ได้ยินเสียงคุณเลย  –  เสียงคุณแผ่วเบามาก),  “It is not at all likely he will come.”  (แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะมา  -  คือมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก),  “Can it be done at all?”   (มันจะสามารถทำได้ไหมนี่),  “She will walk with a limp, if she walks at all.”  (เธอจะต้องเดินขากระเผลก-ขาเป๋  ถ้าเธอยังเดินได้  -  หมายถึงเธออาจจะเดินไม่ได้อีกเลย),  “at all costs”  (ไม่ว่าจะต้องเสียเงิน, เวลา หรือความพยายามเพียงใด)  Carl is determined to succeed in his new job at all costs.  (คาร์ลมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในงานใหม่ของเขา  โดยไม่สนใจว่าจะต้องทำงานหนักเพียงใด)  -  Regardless of the results, Mr. Jackson intended to save his son’s eyesight at all costs.  (โดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์  มิสเตอร์แจ๊คสันตั้งใจที่จะรักษาสายตาของลูกชายตน  ไม่ว่าจะต้องใช้เวลาหรือเงินมากมายเพียงใด),  “at a loss”  (ในสภาพที่ไม่แน่นอน, ไม่รู้อะไรเลย,  งุนงงสับสนไปหมดจนทำอะไรไม่ถูก,  จนปัญญา)  -  A good salesman is never at a loss for words.  (นักขายที่ดีไม่เคยจนปัญญาที่จะพูดเพื่อขายสินค้า  -  คือมีเรื่องพูดมากมายเพื่อโฆษณาสินค้าของตน),  -  When Don missed the last bus, he was at a loss to know what to do.  (เมื่อดอนตกรถเมล์เที่ยวสุดท้าย  เขางุนงงสับสนจนไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร  -   คือไม่รู้ว่าจะหาทางกลับบ้านอย่างไร),  “at anchor”  (แอ๊ง-เคอะ  -  จอดลอยลำทอดสมออยู่),  “at any rate”  (อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี),  “keep him at arms length”  (ไม่คบค้าสมาคมกับเขา, ไม่ทำตัวสนิทสนมกับเขา),  “at a snail’s pace”  (อย่างเชื่องช้าอืดอาด, คืบหน้าไปทีละหน่อยเหมือนหอยทาก)  -  The construction project moved on at a snail’s pace.  (โครงการก่อสร้างดำเนินต่อไปอย่างเชื่องช้า)“one at a time”  {(เข้ามาในห้อง, ขึ้นรถเมล์)  ทีละคน},  “run up the steps two at a time”  (ขึ้นบันไดทีละ ๒ ขั้น),  “at best, at the best”  (อย่างดีที่สุด),  “at ease”  (สบาย, ไม่มีความเจ็บปวดหรือสิ่งรบกวน),  “at every turn”  (ทุกครั้ง, ตลอดเวลา),   “at fault”  (ถูกตำหนิ, รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือความล้มเหลว),  “at first glance, at first sight”  (เมื่อแรกเห็น, หลังจากมองครั้งแรกอย่างรวดเร็ว),  “at hand, at close hand”  (อยู่ใกล้ตัว, เอื้อมถึงได้ง่าย, กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้),  “at large” {(คนร้าย) ยังลอยนวล, ยังจับตัวไม่ได้}  -  The bank robbers were still at large.  (โจรปล้นธนาคารยังคงลอยนวล – ตำรวจยังจับไม่ได้)  เป็นต้น 

 

2. Please use the ___________________________________________ envelope for your reply.

(โปรดใช้ซองที่ (ถูก) ____________________________________ สำหรับการตอบของคุณ)

(a) is enclosed

(b) enclose   

(c) enclosing

(d) enclosed    (ปิดผนึก, สอดใส่ไว้)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  ต้องใช้กริยาช่องที่ ๓ (Passive voice)  เนื่องจากหมายถึง  ซองที่ถูกปิดผนึก  หรือ  ถูกสอดใส่ (ให้) ไว้ (แนบมาด้วย)

 

3. ________________ states require large corporations to pay a higher tax than small businesses.

(รัฐ _______________________ กำหนดให้บริษัทขนาดใหญ่จ่ายภาษีมากกว่าธุรกิจขนาดเล็ก)

(a) Most of    (ต้องใช้  Most of the)

(b) Almost    (เกือบจะ)

(c) Most the    (รูปนี้ไม่มีใช้)

(d) Most    (ส่วนใหญ่, ส่วนมาก)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  หรืออาจตอบ  “Most of the”  ก็ได้  ดูเพิ่มเติมการใช้  Most, Most of the, Almost, Mostly (เป็นส่วนใหญ่, เป็นส่วนมาก)  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่ 

 • Tom used to spend _____________________________________ his time in the library.

(ทอมเคยใช้เวลา ________________________________________ ของเขาในห้องสมุด)

(a) more

(b) most

(c) most of    (ส่วนใหญ่)

(d) the most    (มากที่สุด)

ตอบ  -  ข้อ  (c)   

                                  ตัวอย่างที่ 

 • Our cat grew up to be larger than ________________________________________ cats.

(แมวของเราเติบโตขึ้นจนตัวใหญ่กว่าแมว ______________________________________)

(a) most    (ส่วนใหญ่)

(b) mostly

(c) the most

(d) most of

ตอบ  -  ข้อ  (a)  หรืออาจตอบ  “Most of the”  ก็ได้

                                  ตัวอย่างที่ 

 • _____________________ social nesting birds that build their nests in trees and on cliffs.

(__________________ นกสร้างรังที่อยู่รวมกันเป็นฝูง  ซึ่งสร้างรังของตนบนต้นไม้และหน้าผาสูง)

(a) The most storks

(b) Most are storks

(c) Most storks are    (นกกระสาส่วนใหญ่เป็น)

(d) Storks most

ตอบ  -  ข้อ  (c)  หรืออาจตอบ  “Most of the storks are”  ก็ได้                              

                                  ตัวอย่างที่ 

 • _________________________________ people are not interested in classical music.

(ผู้คน ___________________________________________ ไม่สนใจในดนตรีคลาสสิค)

(a) Almost    (เกือบจะ)

(b) Most of

(c) The most of

(d) Most    (ส่วนมาก, ส่วนใหญ่)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  หรืออาจตอบ  “Most of the”  ก็ได้

                                  ตัวอย่างที่  

 • _______________________________________ my students went to see that film.

(นักเรียนของผม __________________________________________ ไปดูหนังเรื่องนั้น)

(a) Most of the

(b) The most of

(c) Almost   (เกือบจะ)

(d) Most of    (ส่วนใหญ่, ส่วนมาก)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

                                  ตัวอย่างที่  ๖

 • _______________________________________________ would like to live peacefully.

(______________________________________________ อยากจะดำรงชีวิตอย่างสันติ)

(a) Most of people

(b) The most of people

(c) Almost people

(d) Most people    (ผู้คนส่วนมาก  หรือส่วนใหญ่)

(e) Almost of people

ตอบ  -  ข้อ  (d)  หรือใช้  “Most of the people”  ก็ได้

                                  ตัวอย่างที่  

 • _______________________________________ outside of the cities is used for farming.

(__________________________ นอกเมือง  ถูกใช้สำหรับทำฟาร์ม – คือ เพาะปลูก-เลี้ยงสัตว์)

(a) Most areas    (พื้นที่ส่วนใหญ่)

(b) Most of the area    (พื้นที่ส่วนใหญ่)

(c) Almost all areas    (เกือบจะพื้นที่ทั้งหมด)

(d) The most of the area

ตอบ  -  ข้อ  (b)  หรือ  “Most area”  ก็ได้  เนื่องจาก  “Area”  เป็นทั้งคำนามนับได้และนับไม่ได้  หมายถึง  “พื้นที่ของเมือง-ประเทศ หรืออื่นๆ,  พื้นที่ในห้องหรือตัวอาคาร, สาขาของวิชาความรู้”  สำหรับประโยคข้างบน  กริยา  คือ  “Is used”  จึงต้องใช้  “Area”  แบบนามนับไม่ได้  คือ  เอกพจน์  ดังนั้น  ข้อ (a) และ (c)  จึงผิด  สำหรับความแตกต่างระหว่าง  “Most of the”  และ  The most”  ดูจากตัวอย่างในประโยคข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่                (จงหาที่ผิดไวยากรณ์ จากข้อ ๑ ถึง ๔)

 • (1) As (2) they ripen on the tree, (3) the most olives change slowly (4) from green to black.

(ในขณะที่พวกมันสุกอยู่บนต้น  ผลมะกอกส่วนใหญ่เปลี่ยนอย่างช้าๆ  จากสีเขียวเป็นสีดำ)

ตอบ  –  ข้อ  (3)  แก้เป็น  “most olives”  หรือ  “most of the olives”  เนื่องจากหมายถึง  “ผลมะกอกส่วนใหญ่”  สำหรับ  “The most”  ใช้นำหน้าคำคุณศัพท์พยางค์ยาวในการเปรียบเทียบ  “ขั้นสูงสุด”  (Superlative degree)  เช่น

 • the most important thing  (สิ่งสำคัญที่สุด)
 • the most expensive car  (รถยนต์ที่แพงที่สุด)
 • the most diligent student  (นักเรียนที่ขยันที่สุด)
 • the most difficult question  (คำถามที่ยากที่สุด)
 • the most complicated problem  (ปัญหาที่สลับซับซ้อนที่สุด)

                                  ตัวอย่างที่              (จงหาที่ผิดหลักไวยากรณ์ จากข้อ  ๑ – ๔)

 • (1) Almost visitors in New York City (2) spend their time (3) attending Broadway plays, visiting some of the museums, and (4) going shopping.

(ผู้ไปเยือน – นักท่องเที่ยว – กรุงนิวยอร์คส่วนใหญ่  ใช้เวลาของตนเข้าชมละครบรอดเวย์,  ไปเยือนอนุสาวรีย์บางแห่ง,  และไปชอปปิ้ง)

ตอบ  –  ข้อ  (1)  แก้เป็น  “Most”  หรือ  “Most of the”  เนื่องจากหมายถึง  “นักท่องเที่ยวส่วนมาก-ส่วนใหญ่”  ส่วน  “Almost”  หมายถึง  “เกือบจะ”  ซึ่งใช้ดังนี้  คือ

 • He spent almost a month in China.

(เขาใช้เวลาเกือบ ๑ เดือนในจีน)

 • In Oxford Street, you can buy almost anything.

(บนถนนอ๊อกฟอร์ด  คุณสามารถซื้อเกือบทุกอย่าง)

 • I had almost forgotten about the trip.

(ผมเกือบลืมเกี่ยวกับการเดินทาง)

 • Cats are in fact almost color blind.

(แมว  ที่จริงแล้วเกือบจะตาบอดสี)

 • The door opened almost before Peter had finished knocking.

(ประตูเปิดออก  เกือบจะก่อนที่ปีเตอร์เคาะประตูเสร็จ)

 • He has almost certainly been murdered.

(เขาเกือบจะถูกฆาตกรรมอย่างแน่นอน – แต่ไม่ได้ถูกฆ่า)

 • He was almost killed in an accident.

(เขาเกือบตายในอุบัติเหตุ)

                 สำหรับ  “Mostly”  เป็นกริยาวิเศษณ์  หมายถึง  “เป็นส่วนมาก, เป็นส่วนใหญ่, โดยทั่วไป, โดยธรรมดาแล้ว”  ดูตัวอย่่างประโยคข้างล่าง

 • The men at the party were mostly young.

(ผู้ชายที่งานเลี้ยงเป็นคนหนุ่มเสียส่วนใหญ่)

 • Students in the class were mostly women.

(นักเรียนในชั้นเป็นผู้หญิงเสียส่วนใหญ่)

 • She has had a very exciting career, mostly in Birmingham.

(เธอมีอาชีพที่น่าตื่นเต้นมาก  ส่วนใหญ่อยู่ในเมืองเบอร์มิงแฮม)

 • She was busy writing, poetry mostly.

(เธอยุ่งอยู่กับการเขียน  -  บทกวีเสียเป็นส่วนใหญ่)

 • Some snakes hunt mostly at night.

(งูบางชนิดออกล่าส่วนใหญ่เวลากลางคืน)

 

4. She has two brothers.  One is an engineer, and _____________________________ is a doctor.

(เธอมีพี่ชาย ๒ คน  คนหนึ่งเป็นวิศวกร ___________________________________ เป็นแพย์)

(a) another    (อีกคนหนึ่ง)  (ที่มิใช่คนที่เหลือสุดท้าย)

(b) the other    (อีกคนหนึ่ง)  (ที่เหลือคนสุดท้าย)

(c) the one

(d) other

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากกล่าวถึงคน ๒ คน  คนแรกเป็นวิศวกร  คนที่เหลืออีก ๑ คนเป็นแพทย์  ทั้งนี้  เราใช้  One  เมื่อกล่าวถึงคนแรก หรือของสิ่งแรกจาก คน ๒ คน หรือของ ๒ สิ่งหรือมากกว่า  เมื่อเรากำลังเปรียบเทียบ  (ใช้  One  คู่กับ  The other  เมื่อพูดถึงคน ๒ คน หรือของ ๒ สิ่ง)  และใช้  The other  กับคนสุดท้าย หรือของสุดท้ายที่เหลือ (เพียงคนเดียว หรือสิ่งเดียว)  จากคนหรือของจำนวนเท่าใดก็ได้  เช่น

 • I’ve found one car three times more expensive than the other.

(ผมพบว่ารถยนต์คันหนึ่งมีราคาแพงมากกว่าอีกคันหนึ่ง ๓ เท่า)

 • There are four beds in the room, two on one side and two on the other.

(มีเตียง ๔ เตียงในห้อง  ๒ เตียงอยู่ทางด้านหนึ่ง  และอีก ๒ เตียงอยู่อีกทางด้านหนึ่ง)

 • She has two pens.  One is red and the other is green.

(เธอมีปากกา ๒ ด้าม  ด้ามหนึ่งสีแดง  และอีกด้ามหนึ่งสีเขียว)

 • We have three books.  Two are about history.  The other is about politics.

(เรามีหนังสือ ๓ เล่ม  สองเล่มเกี่ยวกับประวัติศาสตร์  อีกเล่มหนึ่ง (ที่เหลือ) เกี่ยวกับการเมือง)

 • They have three cars.  One is red.  Another is yellow.  The other is black.

(พวกเขามีรถยนต์ ๓ คัน  คันหนึ่งสีแดง  อีกคันหนึ่งสีเหลือง  คันที่เหลือ (สุดท้าย) สี่ดำ)

 

5. To give precision (พรี-ซิซ-ชั่น) to the term “best-seller”, Frank Luther Mott devised an original formula for ranking books.

(เพื่อที่จะให้  ความถูกต้อง-ความเที่ยงตรง-ความแน่นอน-ความแม่นยำ  กับคำว่า “หนังสือขายดีที่สุด”  แฟร้งค์ ลูเธอร์ มอทท์  ได้คิดประดิษฐ์สูตรดั้งเดิมเริ่มแรก (ไม่ซ้ำแบบใคร) สำหรับจัดอันดับหนังสือ)

(a) determination    (ความมุ่งมั่น, เจตจำนง, การกำหนด)

(b) solution    (การแก้ปัญหา, วิธีการแก้ปัญหา, สารละลาย)

(c) exactness    (ความถูกต้อง-เที่ยงตรง-แม่นยำ-แน่นอน-แน่ชัด)

(d) measurement    (การวัด – ความกว้างยาว)

(e) peril    (ภัย, อันตราย, ความหายนะ, การเสี่ยงภัย, เหตุภัยพิบัติ, มรสุมร้าย)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. The parliament had created a violent controversy over a commercial treaty.  

(รัฐสภาได้ก่อให้เกิด  การโต้เถียง-การโต้คารม-ความขัดแย้ง-การทะเลาะวิวาท  อย่างรุนแรง  เกี่ยวกับสนธิสัญญาพาณิชย์)

(a) debauchery    (ดิ-บ๊อ-เชอะ-รี่)  (ความลุ่มหลงในสุรายาเมา, ความลุ่มหลงในโลกียวิสัย, การล่อลวงไป

       ในทางที่เสียหาย)

(b) dispute    (ดิส-พิ้วท)  (การโต้เถียง, การทะเลาะ, ความขัดแย้ง)  (เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง 

       โต้เถียง, ทะเลาะ, โต้แย้ง, ต่อสู้, แข่งขัน)

(c) seminar    (การสัมมนา, การประชุมสัมมนา, การประชุมของกลุ่ม)

(d) colloquium     (คะ-โล้-เควี่ยม)  (การประชุมหรือสัมมนาที่มีแต่ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รอบรู้)

(e) anecdote    (เกร็ดความรู้, เรื่องขำขันหรือน่าสนใจ)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

7. In our country all men are treated equally without regard to race, social origin, or creed.

(ในประเทศของเรา  คนทุกคนได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน  โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ,  ต้นกำเนิดทางสังคม,  หรือความเชื่อ-ลัทธิ)

(a) custom    (ขนบธรรมเนียม, ประเพณี)

(b) costume    (เครื่องแต่งกาย, เสื้อผ้าอาภรณ์, เครื่องแต่งกายของสตรี)

(c) belief    (ความเชื่อ, ความเชื่อถือ, ความเลื่อมใส, ศรัทธา, ข้อบัญญัติทางศาสนา)

(d) sermon    (คำสอน, คำเทศน์)

(e) disciple    (ดิ-ไซ้-เพิ่ล)  (สาวก, ศิษย์, สานุศิษย์, ผู้ติดตาม)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address”  <wpookaotong@yahoo.com>  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป