หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 515)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. The stapler is _____________________________________________________ the desk.

(ที่เย็บกระดาษอยู่ __________________________________________________ โต๊ะ)

(a) through

(b) on    (บน)

(c) into

(d) without

ตอบ  -  ข้อ  (b)

             สำหรับวลีที่ใช้  “On”  ได้แก่  On page 5  (ในหน้าที่  ๕),  waste his time on  (ใช้เวลาของเขาอย่างสิ้นเปลือง-สุรุ่ยสุร่ายกับ...........), on Sunday  (ในวันอาทิตย์), on business  (ด้วยเรื่องธุรกิจ)He went to Canada on business.  (เขาไปแคนาดาด้วยเรื่องธุรกิจ), keep on  (ดำเนินต่อไป) – They kept on reading.  (พวกเขาอ่านหนังสือต่อไป), rely on  (ไว้วางใจ, เชื่อใจ, พึ่งพาอาศัย) – I can rely on my close friend.  (ผมสามารถไว้ใจเพื่อนสนิท), depend on (upon) (พึ่งพาอาศัย, ขึ้นอยู่กับ, อยู่ที่) – Most children have to depend on (upon) their parents.  (เด็กๆ ส่วนใหญ่จำเป็นต้องพึ่งพาพ่อแม่ของตน), insist on  (ยืนกราน, ยืนหยัด, เรียกร้อง) – She insisted on going out with her boyfriend.  (เธอยืนกรานจะออกไปข้างนอกกับแฟนของเธอ), on the floor  (บนพื้น), on a hill  (บนเนินเขา), on the top shelf  (บนชั้นบนของหิ้ง), bet money on  (พนันเงินกับ......)  -  He bet a lot of money on that horse.  (เขาพนันเงินจำนวนมากกับม้าตัวนั้น), on a sofa  (บนเก้าอี้โซฟา), to turn his back on his country  (หันหลังให้กับประเทศของตน  -  หมายถึงละทิ้งประเทศ  เช่น  หนีการเกณฑ์ทหาร  หรือไปเข้ากับฝ่ายศัตรู), on the contrary  (ในทางตรงกันข้าม) - There was nothing dowdy or ugly about her dress; on the contrary, she had a certain private elegance(ไม่มีอะไรล้าสมัย (ไม่สวยงาม) หรือน่าเกลียดเกี่ยวกับเสื้อกระโปรงชุดของเธอ  ตรงกันข้าม  เธอมีความสง่างามเป็นส่วนตัวบางอย่าง), on the drawing board  (กำลังอยู่ในขั้นวางแผนหรือเตรียมการ  คือยังไม่ได้ลงมือทำ หรือนำมาใช้งานจริงๆ ),  on the dot (on the  button)  (ตรงเวลาเผง, ตรงเวลาพอดี)  -  Susan arrived at the party at 3:00 p.m. on the dot.  (ซูซานมาถึงที่งานเลี้ยงเวลาบ่าย โมงตรงพอดี)get (climb, jump) on the bandwagon  (ทำตามอย่างที่คนอื่นทำ  แม้จะไม่ใช่เรื่องที่จำเป็น, เข้าร่วมในกิจกรรมที่มีคนนิยมทำกันมาก  และล่าสุด  เช่น ถีบจักรยาน หรือ เล่นฟิตเนส,  โยคะ  -  แปลตรงๆ ตัว คือ ปีนหรือกระโดดขึ้นไปบนรถดนตรีในขบวนแห่)  -  When all Jim’s friends decided to vote for Bill, Jim climbed on the bandwagon too.  (เมื่อเพื่อนทุกคนของจิมตัดสินใจลงคะแนนให้บิล  จิมก็ตัดสินใจลงคะแนนให้บิลเช่นเดียวกัน  -  คือทำตามเพื่อนๆ แบบไม่ต้องมีเหตุผล), on the (an) average   (โดยเฉลี่ย),  a dog peeing (pissing) on a tree  (หมาเยี่ยวรดต้นไม้), on condition that  (โดยมีเงื่อนไขว่า)  -  I will lend you the money on condition that  you pay it back in one month.  (ผมจะให้คุณยืมเงินโดยมีเงื่อนไขว่า  คุณต้องใช้คืนภายใน เดือน),  on deck  (อยู่บนดาดฟ้าเรือ, เตรียมพร้อมที่จะทำอะไรบางอย่าง, มาปรากฏตัว หรือมาถึงที่นัดหมาย)  –  The passengers are relaxing on deck.  (ผู้โดยสารกำลังพักผ่อนหย่อนใจอยู่บนดาดฟ้าเรือ)   -  The scout leader told the boys to be on deck at 8:00 Saturday morning for the hike.  (ผู้นำลูกเสือบอกให้ลูกเสือมาถึงที่นัดหมายเวลา ๘.๐๐ น. เช้าวันเสาร์  เพื่อออกเดินทางไกล),  on deposit  (ในธนาคาร)  -  I have $ 500 on deposit in my account.  (ผมมีเงินอยู่  ๕๐๐ ดอลลาร์ในบัญชีธนาคาร),  on duty  (อยู่ปฏิบัติหน้าที่, ขณะปฏิบัติหน้าที่)   -  There is always one teacher on duty during study hour.  (มีครูอยู่ คนเสมอ  อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างชั่วโมงเรียน  -  คือคอยให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักเรียน)on earth (= in the world(ใน หรือ บนโลกนี้, เกิดขึ้นได้ หรือเป็นไปได้อย่างไร  มักใช้แสดงการเน้นในประโยคคำถาม) - Where on earth did I put my wallet?  (ไม่รู้ว่าผมเอากระเป๋าสตางค์ไปวางไว้ตรงไหนในโลกนี้   -   คือบ่นคร่ำครวญเนื่องจากหากระเป๋าสตางค์ไม่เจอ)   -  The boys wondered how on earth the mouse got out of the cage.  (พวกเด็กๆสงสัยว่า เป็นไปได้อย่างไรที่หนูออกจากกรงไป  -  ทั้งๆที่ล็อคทางออกไว้อย่างแน่นหนา),  have, (keep, with) one eye on  (คอยเฝ้าดูหรือเอาใจใส่  -  บุคคลหรือสิ่งของ  -  ในขณะที่กำลังทำสิ่งอื่นไปด้วย)  -  Mother had one eye on baby as she ironed.  (แม่รีดผ้าและดูแลลูกน้อยไปด้วยในเวลาเดียวกัน)  -  Chris tried to study with one eye on the TV set.  (คริสพยายามอ่านหนังสือ  และดูทีวีไปด้วยในในเวลาเดียวกัน), on account of  (เนื่องมาจาก, เพราะว่า),  -  The picnic was held in the gym on account of the rain.  (ปิกนิกถูกจัดในโรงยิม  -  แทนในสนาม  -  เนื่องมาจากฝนตก),  on a shoestring  (ด้วยเงินจำนวนเล็กน้อยสำหรับใช้จ่าย, ด้วยงบประมาณที่น้อยมาก  -  แปลตรงๆตัว คือ ด้วยเชือกผูกรองเท้า)  -  The couple was seeing Europe on a shoestring.  (สามี-ภรรยาคู่นั้นกำลังเที่ยวยุโรป  ด้วยเงินจำนวนเพียงนิดเดียว  -  คือ  แบบประหยัดสุดๆ),  to walk on air  (รู้สึกมีความสุขและตื่นเต้น)  -  Kim has been walking on air since she won the prize.  (คิมมีความสุขและตื่นเต้นมาโดยตลอด  ตั้งแต่ที่เธอได้รับรางวัล),  to wait on (upon) (รับใช้, ให้บริ การ)  -  The clerk in the store waits on all customers.  (เสมียนในร้านนั้นให้บริการ (รับใช้) ลูกค้าทุกคน),  (sitting) on top of the world  (ปลาบปลื้มยินดีและมีความสุข, รู้สึกประสบความสำเร็จ)  -  John was (sitting) on top of the world when he found out that he got into college.  (จอห์นดีใจและมีความสุข  เมื่อเขาพบว่าเขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้),  on behalf of  (ในนามของ),  on board  (บนเรือ)  -  A ship was leaving the harbor, and we saw the people on board waving.  (เรือลำหนึ่งกำลังออกจากท่า  และเราเห็นผู้คนบนเรือโบกไม้โบกมือ  -  เพื่ออำลาญาติพี่น้องที่มาส่ง),  off and on (= on and off)  (ไม่สม่ำเสมอ, เป็นครั้งคราว หรือบางโอกาส)  -  It rained off and on all day.  (ฝนตกๆ หยุดๆ ตลอดทั้งวัน  -  คือ ตกแล้วหยุด  แล้วก็ตกแล้วหยุดอีก  สลับกันไปแบบนี้ตลอดทั้งวัน),  the posters on the walls   (โปสเตอร์บนกำแพง), a sticker on her car  (สติ๊กเกอร์ติดรถของเธอ), pictures on the screen  (รูปภาพบนจอ), on the ceiling  (บนเพดาน), on the roof  (บนหลังคา), on all fours  (คลาน เท้า), get on a bus  (ขึ้นรถเมล์), on a highway  (บนทางหลวง), on the plane  (บนเครื่องบิน), on foot  (โดยทางเท้าหรือเดินไป), to walk on tiptoe  (เดินบนปลายเท้าหรือเขย่งส้นเท้า), on horseback  (บนหลังม้า), on a bicycle  (โดยรถจักร ยาน), on Monday  (ในวันจันทร์), on a Sunday afternoon  (ตอนบ่ายวันอา ทิตย์), on an occasion like this  (ในโอกาสเช่นนี้), on April10th  (ในวันที่ ๑๐ เมษายน), on Thursday night   (ในคืนวันพฤหัสฯ), on the first day of term  (ในวันแรกของภาคการศึกษา), books on art and religion  (หนังสือเกี่ยวกับศิลปะและศาสนา), on the subject of rents  (ในเรื่องเกี่ยวกับค่าเช่า), ideas on how films should be made  (ความคิดเกี่ยวกับว่าควรจะสร้างหนังอย่างไร), to comment on the issue  (แสดงความคิดเห็นในประเด็นนั้น), a talk on agriculture  (การสนทนาเกี่ยวกับเกษตรกรรม), cars running on petrol (รถยนต์ที่วิ่งด้วยน้ำมัน), appear on TV  (ปรากฏตัวทางทีวี), to hear it on the radio  (ได้ยินมันทางวิทยุ), on stage  (บนเวที), on the phone  (ทางโทรศัพท์ หรือกำลังพูดโทรศัพท์), on and on  (ไม่รู้จักจบสิ้น, ไม่หยุดหย่อน, ไม่สิ้นสุด), on edge  (รุ่มร้อน, กระวนกระวาย, ตื่นเต้น, ประสาทเสีย, ปวดสมอง), on one’s own  (ด้วยตนเอง, เป็นอิสระ, หาเลี้ยงตนเอง), on purpose  (โดยเจตนา, โดยตั้งใจทำ), on the carpet  (ดุด่าว่ากล่าว, สวด), on the fence  (ยังไม่แน่ใจ, ยังไม่ตัดสินใจ-ตกลงใจ), on the hook  (อยู่ในฐานะลำบาก), on the spot  (ที่กำลังพูดถึง-เอ่ยถึง), to be on  (กำลังปรากฏ, กำลังฉายอยู่. กำลังแสดง), on the go  (มีธุระ ยุ่ง, เคลื่อนไหวทำโน่นทำนี่อยู่ตลอด)  –  I’m usually on the go all day long.  (ผมมักมีธุระยุ่งตลอดทั้งวัน), on the market  (มีขาย, เสนอขาย)– I had to put my car on the market.  (ผมจำเป็นต้องเอารถออกขาย) - This is the finest home computer on the market.  (นี่เป็นคอมพิวเตอร์ประจำบ้านที่ดีที่สุดที่วางขายในตลาด), on the mend  (สบายดี, หายป่วยไข้) – My cold was terrible, but I’m on the mend now.  (ไข้หวัดของผมย่ำแย่มากเลย  แต่ตอนนี้ผมหายไข้แล้ว) – What you need is some hot chicken soup.  Then you’ll really be on the mend.  (สิ่งที่คุณต้องการ คือ ซุปไก่ร้อนๆ  แล้วคุณจะหายป่วยจริงๆเลย), on the tip of one’s tongue  (ติดอยู่แค่ริมฝีปาก  คือ เกือบจะพูดออกมาแล้ว หรือ เกือบจะนึกออกแล้ว) – I have his name right on the tip of my tongue.  I’ll think of it in a second  (ผมมีชื่อของเขาติดอยู่ที่ริมฝีปาก  ผมจะนึกมันออกในอีกวินาทีเดียว) – John had the answer on the tip of his tongue, but Ann said it first  (จอห์นเกือบจะบอกคำตอบออกมาแล้ว  แต่แอนพูดออกมาเสียก่อน  -  คือชิงบอกคำตอบก่อน), on the wrong track  (ไปหรือเดินผิดลู่หรือราง, ทำตามสมมติฐานที่ผิด)  – You’ll never get the right answer.  You’re on the wrong track.  (คุณไม่มีวันจะได้คำตอบที่ถูกต้องหรอก คุณเดินผิดทางนี่ หรือ คุณตั้งสมมติฐานไว้ผิดนี่), be (skate) on thin ice  (อยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงหรือมีอันตราย) – If you try that, you’ll really be on thin ice.  That’s too risky.  (ถ้าคุณลองทำสิ่งนั้น  คุณจะตกอยู่ในอันตรายอย่างแท้จริง  มันเสี่ยงเกินไป) – If you don’t want to find yourself (skating) on thin ice, you must be sure of your facts  (ถ้าคุณไม่ต้องการพบตัวเองตกอยู่ในอันตราย  คุณต้องมั่นใจในข้อเท็จจริง  - ไม่เช่นนั้นคุณอาจแพ้คดีและต้องจ่ายเงินมากมาย), on tiptoe  (เดินเขย่างเท้า), on vacation  (เดินทางไปเที่ยวในวันหยุดพักผ่อน)  – Where are you going on vacation this year?  (คุณจะเดินทางไปพักผ่อนที่ไหนในวันหยุดปีนี้) – I’ll be away on vacation for three weeks.  (ผมจะเดินทางไปพักผ่อนวันหยุดเป็นเวลา ๓ สัปดาห์),  เป็นต้น

 

2. The itinerary _______________________________________________ with the cruise list.

(รายละเอียดของการเดินทาง ________ พร้อมกับรายชื่อผู้ตระเวณท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ โดยทางเรือ)

(a) be filing

(b) be filed

(c) is filed    (ถูกจัดเข้าแฟ้ม)

(d) is filing    (กำลังจัดเข้าแฟ้ม)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากประธานประโยคเป็นเอกพจน์ (The itinerary)  และต้องอยู่ในรูป  Passive voice {Subject + Is (Am, Are, Was, Were) + Verb 3}  เพราะประธาน (รายละเอียดของการเดินทาง) ถูกกระทำ  คือ  ถูกจัดเข้าแฟ้ม  ดูเพิ่มเติมโครงสร้างแบบเดียวกันจากตัวอย่างข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่  

 • Each passenger’s name ______________________________ with his or her cabin number.

(ชื่อของผู้โดยสารแต่ละคน _________________ พร้อมกับหมายเลขห้องพักในเรือของเขาหรือเธอ)

(a) is list

(b) listing

(c) is listed    (ถูกลงรายการ, ถูกลงบัญชี)

(d) is listing    (กำลังลงรายการ-บัญชี)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากประธานประโยคเป็นเอกพจน์ (Name)  และต้องอยู่ในรูป  Passive voice {Subject + Is (Am, Are, Was, Were) + Verb 3}  เพราะประธาน (ชื่อ) ถูกกระทำ  คือ  ถูกลงรายการ-บัญชี  ดูเพิ่มเติมโครงสร้างแบบนี้จากตัวอย่างข้างล่าง

 • Jane is taught by her teacher.

(เจนได้รับการสอนโดยครูของเธอ)

 • The letter was written by James’s secretary.

(จดหมายถูกเขียนโดยเลขานุการของเจมส์)

 • A book was bought for me by Daniel.

(หนังสือถูกซื้อให้ผมโดยแดเนียล)

 • A gift was given to Sarah by her boyfriend.

(ของขวัญถูกมอบให้ซาร่าห์โดยแฟนของเธอ)

 • I am always given presents on my birthday.

(ฉันได้รับของขวัญเสมอในวันเกิด)

 • The operation was performed by Dr. Evan.

(การผ่าตัดถูกกระทำโดยหมออีแวน)

 • The dinner was eaten after the conversation was finished.

(อาหารเย็นถูกรับประทานหลังการสนทนาเสร็จสิ้น)

 • Several cars were damaged in a car accident.

(รถยนต์หลายคันได้รับความเสียหายในอุบัติเหตุทางรถยนต์)

 • Dr. James Smith was included in the operation team.

(หมอเจมส์ สมิธ ถูกรวมเข้าไว้ในทีมผ่าตัด)

 • Jennifer was included in the university’s volleyball team.

(เจนนิเฟอร์ถูกรวมเข้าไว้ในทีมวอลเล่ย์บอลของมหาวิทยาลัย)

 • A visit to New York is included in her next summer vacation plan.

(การไปเยือนนิวยอร์กถูกรวมเข้าไว้ในแผนการเดินทางวันหยุดฤดูร้อนปีหน้าของเธอ)

 

3. The company couldn’t decide whether to buy new computers ________ to update its old hardware.

(บริษัทไม่สามารถตัดสินใจว่าจะซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ _______ อัพเดทฮาร์ดแวร์ตัวเก่าของบริษัท)

(a) either    (อย่างใดอย่างหนึ่ง, คนใดคนหนึ่ง)

(b) or    (หรือ)

(c) and    (และ)

(d) not only    (ไม่เพียงแต่)

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เป็นการใช้คำคู่  “Whether…...or……” (ว่า.........หรือ.........)  สำหรับคำคู่อื่นๆ  เช่น  “Between…….and”  (ระหว่าง ........ และ.......),  “Both……and…....” (ทั้ง.........และ.........),  “Either ……or…....” (....... หรือ....... คนใดคนหนึ่ง),  “Neither……nor…..” (ไม่ทั้ง.......และ..........),  “Not only…… but also……” (ไม่เพียงแต่........... แต่...........ด้วย)  ดูเพิ่มเติมจากตัวอย่างข้างล่าง

 • Passengers can check in for the charter flight between 8:00 and 12.00 tomorrow.

(ผู้โดยสารสามารถเช็คอิน (แสดงตั๋วและยื่นสัมภาระที่จะนำขึ้นเครื่อง) สำหรับเที่ยวบินเช่าเหมาลำ  ระหว่าง ๘ โมงและเที่ยงวันวันพรุ่งนี้)

 • There has been a rise in trade between China and Indonesia at present.

(มีการเพิ่มขึ้นด้านการค้าระหว่างจีนและอินโดนีเซียในปัจจุบัน)

 • I have spent a lifetime commuting between Britain and the United States.

(ฉันได้ใช้เวลาตลอดทั้งชีวิตเดินทางไปมาระหว่างอังกฤษและสหรัฐฯ)

 • The Supreme Court is an arbiter between the States and the federal government.

(ศาลสูงสุดเป็นผู้ชี้ขาด – อนุญาโตตุลาการ – ระหว่างรัฐต่างๆ และรัฐบาลกลาง)

 • Either John or his sister will come to my party.

(จอห์นหรือน้องสาวของเขา  คนใดคนหนึ่ง – ระหว่างเขากับน้องสาว – จะมางานเลี้ยงของผม)

 • Neither you nor I can achieve the goals.

(ไม่ทั้งคุณและผมสามารถบรรลุจุดหมาย  –  คือทั้งคุณและผมไม่สามารถบรรลุจุดหมาย)

 • Not only Peter but also Frank passes the test.

(ไม่เพียงแต่ปีเตอร์  แต่ยังแฟร้งค์อีกด้วย  ที่ผ่านการสอบ  –  คือสอบผ่านทั้ง ๒ คน)

 • The fruit delivered directly from the orchard was not only ripe but also delicious.

(ผลไม้ซึ่งส่งโดยตรงมาจากสวนผลไม้  ไม่เพียงแต่สุกเท่านั้น  แต่ยังอร่อยอีกด้วย)

 • Both Mary and her sister have divorced their husbands.

(ทั้งแมรี่และพี่สาวของเธอได้หย่าร้างกับสามี)

 • The training session has been changed from 8:30 to 9:00.

(การประชุมฝึกอบรมถูกเปลี่ยนจาก ๘.๓๐ น. เป็น ๙.๐๐ น.)

 • Both breakfast and lunch are served in the company cafeteria.

(ทั้งอาหารเช้าและอาหารกลางวันได้รับการเสิร์ฟในโรงอาหารของบริษัท)

 

4. One major advertiser phoned me to say that __________ the paper stopped my editorials, he would withdraw his advertisements.

(ผู้โฆษณารายใหญ่รายหนึ่งโทรศัพท์มาหาผมเพื่อที่จะบอกว่า _______ หนังสือพิมพ์  _______ ยุติบท

บรรณาธิการ (บทความ) ของผม (ที่ผมเขียน)  เขาจะถอนการโฆษณาของเขา)  (........... ถ้าหนังสือพิมพ์ไม่ยุติบท ............)

(a) although    (แม้ว่า, ถึงแม้ว่า)  (ตามด้วยประโยค คือ Subject + Verb)

(b) however    (อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี)  (ตามด้วยประโยค คือ Subject + Verb)

(c) besides    (นอกเหนือจาก)  (ตามด้วยคำนาม, วลี หรือ Verb + ing)

(d) unless    (ถ้า ................... ไม่)  (ตามด้วยประโยคบอกเล่าเท่านั้น)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากได้ใจความดีที่สุด  ดูเพิ่มเติมการใช้คำอื่นๆ จากตัวอย่างข้างล่าง

 • Although (Though, Even if, Even though) they were ordered, the brochures and business cards were never printed.

(แม้ว่ามันได้รับการสั่งซื้อ  โบรชัวร์และนามบัตรไม่เคยได้รับการพิมพ์)

 • Although (Though, Even if, Even though) Kim was wealthy, she was certainly not happy.

(แม้ว่าคิมมั่งคั่งร่ำรวย  เธอไม่ได้มีความสุขอย่างแน่นอนเลย)

 • Although (Though, Even if, Even though) he studied hard, he failed.

(แม้ว่าเขาขยันเรียน  เขาสอบตก)

 • They went out although (though, even if, even though) it rained heavily.

(พวกเขาออกไปข้างนอก  แม้ว่าฝนตกหนัก)

 • Although (Though, Even if, Even though) he was late, he stopped to buy a sandwich.

(แม้ว่าเขาสาย  เขายังแวะซื้อแซนด์วิช)

 • Helen kept her coat on although (though, even if, even though) it was warm in the room.

(เฮเลยยังสวมเสื้อคลุมต่อไป  แม้ว่ามันจะอากาศร้อนในห้อง)

 • Although (Though) I advise the children about money, I never actually pay their debts.

(แม้ว่าฉันแนะนำลูกๆ เกี่ยวกับเรื่องเงินๆ ทองๆ  ฉันไม่เคยใช้หนี้ให้พวกเขาเลยจริงๆ)

 • I have a lot of my grandfather’s features although (though) I’m not so tall as he was.

(ผมมีลักษณะต่างๆ (หน้าตา-ท่าทาง) ของคุณปู่ของผมอยู่มากมาย  แม้ว่าผมจะไม่สูงเท่ากับท่าน)

****หมายเหตุ  -  สามารถใช้  Thouhg  วางไว้ท้ายประโยค (เสมอ)  ในกรณีต้องการแสดงความเห็นเพิ่มเติม  ซึ่งดูเหมือนว่าขัดแย้งกับสิ่งที่เราเพิ่งจะพูดออกไป  หรือแตกต่างออกไปโดยการเปรียบเทียบ  โดย Though มีความหมายว่า  "แม้กระนั้นก็ดี, แม้กระนั้นก็ตาม",  ในกรณีนี้  ไม่่สามารถใช้  Although, Even if, Even though  แทนได้  ดูตัวอย่างจากประโยคข้างล่าง

 • I can't stay.  I'll have a coffee, though.

(ผมพัก - ที่นี่ - ไม่ได้หรอก,  ผมจะดื่มกาแฟสักแก้วหนึ่ง  แม้กระนั้นก็ตาม)

 • It's not very useful.  It's pretty, though, isn't it ?

(มันไม่่มีประโยชน์มากนัก  แม้กระนั้นก็ดี  มันสวย  ใช่ไหมล่ะ)

 • He's very old.  He works hard, though.

(เขาแก่่มาก  เขาทำงานหนัก  แม้กระนั้นก็ตาม)

 • It was raining outside.  They went for a picnic, though.

(ฝนกำลังตกข้างนอก  แม้กระนั้นก็ดี  พวกเขาออกไปปิกนิกกัน)

 • He tried to be nice to her.  She didn't love him, though.

(เขาพยายามดีกับเธอ  เธอไม่่รักเขา  แม้กระนั้นก็ตาม)

 • It was a very expensive house.  We bought it, though.

(มันเป็นบ้านที่ราคาแพงมาก  เราซื้อมัน  แม้กระนั้นก็ตาม)

 • He studied very hard.  He didn't pass the test, though.

(เขาขยันเรียนมาก  แม้กระนั้นก็ดี  เขาสอบตก)

 • She  tried to explain the story clearly.  Nobody understood it, though.

(เธอพยายามอธิบายเรื่องราวอย่่างแจ่มแจ้ง  แม้กระนั้นก็ตาม  ไม่มีใครเข้าใจมัน)

 • It was just a narrow river.  We couldn't swim across it, though.

(มันเป็นเพียงแม่นำ้สายแคบเท่านั้น  เราไม่สามารถว่ายข้ามมันได้  แม้กระนั้นก็ดี)

 • He walked carefully across the road.  He was hit by a car, though.

(เขาเดินข้ามถนนอย่างระมัดระวัง  แม้กระนั้นก็ตาม  เขาถูกรถยนต์ชน)

 • He studied hard.  However (Nevertheless, Nonetheless, But), he failed.

(เขาขยันเรียน  อย่างไรก็ดี  เขาสอบตก)

           จงเปรียบเทียบกับประโยคข้างล่าง

 • He studied hard.  He failed, though.

(เขาขยันเรียน  เขาสอบตก  แม้กระนั้นก็ตาม)

 • It rained heavily.  However (Nevertheless, Nonetheless, But), they went out.

(ฝนตกหนัก  อย่างไรก็ตาม  พวกเขาออกไปข้างนอก)

 • Kim was wealthy; however (nevertheless, nonetheless, but), she was not happy.

(คิมร่ำรวย  อย่างไรก็ดี  เธอไม่มีความสุข)

 • Bill proposed to Sarah; however (nevertheless, nonetheless, but), she refused it.

(บิลขอแต่งงานกับซาร่าห์  อย่างไรก็ตาม  เธอปฏิเสธมัน)

 • It was raining.  However (Nevertheless, Nonetheless, But), we decided to go to the seaside.

(ฝนกำลังตก,  อย่างไรก็ตาม  เราตัดสินใจที่จะไปชายทะเล)

 • However beautiful she is, nobody likes her.  (ไม่สามารถใช้ Nevertheless, Nonetheless, But แทนได้)

(ไม่ว่าเธอจะสวยเพียงไรก็ตาม  ไม่มีใครชอบเธอ)

 • However wealthy he is, he is never happy.  (ไม่สามารถใช้ Nevertheless, Nonetheless, But แทนได้)

(ไม่ว่าเขาจะร่ำรวยเพียงไรก็ตาม  เขาไม่เคยมีความสุข)

 • However old they are, they always work hard.  (ไม่สามารถใช้ Nevertheless, Nonetheless, But แทนได้)

(ไม่ว่าพวกเขาจะแก่เพียงไรก็ตาม  พวกเขาทำงานหนักเสมอ)

 • However important it is, no one pays attention to it.  (ไม่สามารถใช้ Nevertheless, Nonetheless, But แทนได้)

(ไม่ว่ามันจะสำคัญเพียงไรก็ตาม  ไม่มีใครให้ความสนใจกับมัน)

 • However carefully she walked, she was hit by a car.  (ไม่สามารถใช้ Nevertheless, Nonetheless, But แทนได้)

 (ไม่ว่าเธอจะเดินอย่างระมัดระวังเพียงไรก็ตาม  เธอถูกรถยนต์ชน)

 • However quickly he walked, he couldn’t catch the bus.  (ไม่สามารถใช้  Nevertheless, Nonetheless, But แทนได้) 

(ไม่ว่าเขาจะเดินเร็วเพียงไรก็ตาม  เขาไม่สามารถไปทันรถประจำทาง)

 • However beautifully she sang, nobody had time to listen to it.  (ไม่สามารถใช้  Nevertheless, Nonetheless, But แทนได้)

(ไม่ว่าเธอจะร้องเพลงไพเราะเพียงไรก็ตาม  ไม่มีใครมีเวลาที่จะฟังมัน)

 • What languages do you know besides (beside) English and Chinese ?

(คุณรู้ภาษาอะไรบ้าง  นอกเหนือจากภาษาอังกฤษและจีน)

 • Thomas was the only blond in the family, besides (beside) the mother.

(โทมัสเป็นคนผมสีทองเพียงคนเดียวในครอบครัว  นอกเหนือจากแม่)

 • He was guilty of six killings and more besides (beside).

(เขามีความผิดฐานฆ่า ๖ ราย  และอื่นๆ อีกนอกเหนือจากนั้น)

 • Besides (Beside) English and French, she could speak German and Russian as well.

(นอกเหนือจากภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส  เธอสามารถพูดภาษาเยอรมันและรัสเซียได้ด้วย)

 • Besides (Beside) collecting stamps, her hobby includes swimming, singing, and shopping

(นอกเหนือจากการสะสมแสตมป์  งานอดิเรกของเธอรวมไปถึงการว่ายน้ำ, ร้องเพลง และจับจ่ายซื้อของ)

 • He will not come unless he has time.

(เขาจะไม่มา  ถ้าเขาไม่มีเวลา)

 • I shall not help him unless he asks me.

(ผมจะไม่ช่วยเขา  ถ้าเขาไม่ขอร้องผม)

 • You couldn’t get a grant unless you had five years’ teaching experience.

(คุณไม่สามารถได้รับเงินช่วยเหลือ  ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์สอน ๕ ปี)

 • Unless you work hard, you won’t succeed.

(ถ้าคุณไม่ขยัน  คุณจะไม่ประสบความสำเร็จ)

 • She said nothing unless she was spoken to.

(เธอไม่พูดอะไร  ถ้าเธอไม่ถูกพูดด้วย  -  คือ ถ้าไม่มีใครพูดกับเธอ)

 • Unless they respected us, we wouldn’t care for what they said.

(ถ้าพวกเขาไม่เคารพเรา  เราจะไม่ใส่ใจในสิ่งที่เขาพูด)

 

5. Lee has been sick for a very long time, but it was only recently that he began to manifest  (แม้น-นิ-เฟสท) symptoms.

(ลีได้ป่วยมาเป็นเวลานานมากแล้ว  แต่เพิ่งจะเร็วๆ มานี้เองที่เขาเริ่ม  แสดง-ทำให้เห็นได้-ทำให้ปรากฏชัด-ชัดแจ้ง-ปรากฏชัดแจ้ง  (ซึ่ง) อาการของโรค)

(a) incense    (อิน-เซ้นส)  (ทำให้โกรธอย่างมาก) 

(b) inaugurate    (อิน-อ๊อ-กิว-เรท)  (เริ่มต้นอย่างเป็นทางการ, เปิดฉาก, เปิดทำการ,   เข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ) 

(c) implement    (อิ๊ม-พลี-เมิ่นท)  (ดำเนินการ, ลงมือทำ, ทำให้เป็นผล, ทำให้สำเร็จ)

(d) hibernate    (ไฮ้-เบอร์-เนท)  (จำศีลอย่างกบ, (สัตว์) จำศีลฤดูหนาว, รับความอบอุ่น, ดำเนินชีวิตอย่างเกียจ

       คร้าน)

(e) display or make visible    (แสดง หรือ ทำให้เห็นได้-ทำให้ปรากฏ)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

6. Amnesia varies in its intensity, but most victims have little or no recollection of past events.

(โรคความจำเสื่อมแตกต่างกันในเรื่องของความรุนแรง  แต่เหยื่อส่วนมากมี  ความทรงจำ-การระลึกได้   ถึงเหตุการณ์ในอดีตแต่เพียงเล็กน้อย  หรือไม่มี – ความทรงจำ - เลย)

(a) notion    (ความคิด)

(b) knowledge    (ความรู้)

(c) memory    (ความจำ)

(d) retrospection    (การพิจารณาย้อนหลัง, การพิจารณาเรื่องในอดีต)

(e) compassion    (ความสงสาร, ความเวทนา, ความเห็นอกเห็นใจ)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

7. Few people like someone who meddles in the affairs of others.

(น้อยคนที่ชอบบุคคลผู้ซึ่ง  เข้าไปยุ่ง-เสือก  เรื่องของคนอื่น)

(a) participates    (มีส่วนร่วม)

(b) delights    (ให้ความสุขใจ-พอใจ, มีความยินดี-ปลื้มปิติ)

(c) interferes    (แทรกแซง, ยุ่ง, ก้าวก่าย, สอดแทรก, ขัดขา, รบกวน)

(d) dabbles    (ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง, กระเด็นเป็นรอยเปียก, ทำลวกๆ, ทำแบบจับๆ จดๆ)

(e) discerns    (มองเห็น, มองออก, สังเกตออก, เข้าใจ, รู้ดี, วินิจฉัยออก, วิเคราะห์ออก)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

8. The old lady promised to _______________________________________ the little orphans.

(สุภาพสตรีชราสัญญาที่จะ ______________________________ เด็กกำพร้าตัวเล็กๆ พวกนั้น)

(a) be friend    (ใช้ได้ถ้าเป็น  “Be friends with”  =  “เป็นเพื่อนกับ”)

(b) be friendly    (เป็นมิตร, กรุณา, ให้ความช่วยเหลือ)  (ใช้ได้เช่นกัน  แต่ต้องตามด้วย  “With”)  (เป็นคำคุณศัพท์)

(c) befriend    (คบเป็นเพื่อนกัน, ให้ความช่วยเหลือ)  (เป็นคำกริยา)  (ตามด้วยกรรม คือ เด็กกำพร้าฯ)

(d) have friendship    (มีมิตรภาพ)  (ไม่ใช้รูปนี้)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address”  <wpookaotong@yahoo.com>  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป