หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 393)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๒

 

          Bill is taking a trip to Korat.  The following is a conversation between him and another traveler and a ticket clerk.

 

Bill             :  Where is the ticket office, please ?

Traveler  It’s over there on the right hand side of the hall.

Bill             :  Many thanks. 

Traveler  You’re welcome.

(Later Bill goes to the ticket office.)

Clerk        May I help you, sir ?

Bill            :  Give me a ticket for Korat, please.

Clerk        Second-class or third-class ?

Bill            :  Second-class, please.

Clerk        Which do you want, one-way or round trip ?

Bill            One-way, please.  How much ?

Clerk        Two hundred and fifty baht, sir.

Bill            :  Here are three one-hundred-baht bills.

Clerk        Here’s your change, fifty baht.  Thank you, sir.

 

(คำแปล)

          บิลจะเดินทางไปโคราช  ต่อไปนี้เป็นการสนทนาระหว่างเขากับผู้เดินทางอีกคนหนึ่งและเสมียนตั๋ว

 

บิล              :  ห้องขายตั๋วอยู่ทางไหนครับ

ผู้เดินทาง  :  อยู่ทางโน้นครับ  ทางด้านขวามือของห้องโถงนั่นแหละ (It’s over there on the right hand

                      side of the hall.)

บิล             :  ขอบคุณมากครับ

ผู้เดินทาง  :  ไม่เป็นไรครับ

(ต่อมาบิลไปที่ห้องขายตั๋ว)

เสมียน      :  มีอะไรให้ผมรับใช้ครับ

บิล             :  ผมขอตั๋วไปโคราชใบหนึ่งครับ

เสมียน      :  ชั้น ๒ หรือชั้น ๓ ครับ

บิล             :  ชั้น ๒ ครับ

เสมียน      :  ตั๋วแบบไหนครับ  เที่ยวเดียวหรือว่าไป-กลับ (one-way or round trip)

บิล             :  เที่ยวเดียวครับ  ราคาเท่าไรล่ะ

เสมียน      :  ๒๕๐ บาทครับ

บิล             :  นี่ครับ  ธนบัตรใบละ ๑๐๐ บาท ๓ ใบ (Here are three one-hundred-baht bills.)

เสมียน      :  นี่ครับเงินทอน ๕๐ บาท (Here’s your change, fifty baht.)  ขอบคุณ

 

1. What is true about Bill ?

(อะไรเป็นความจริง – ถูกต้อง – เกี่ยวกับบิล)

(a) He is going to Chiang Mai.    (เขาจะไปเชียงใหม่)

(b) He travels by third-class train.    (เขาเดินทางโดยรถไฟชั้นสาม)

(c) He knows from the beginning where the ticket office is.    (เขารู้ตั้งแต่แรกว่าห้องขายตั๋วอยู่ที่ไหน)

(d) He purchases a one-way ticket.    (เขาซื้อตั๋วเที่ยวเดียว)

(e) He likes to travel by train.    (เขาชอบเดินทางโดยรถไฟ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. What do we learn from the conversation ?

(เรารู้อะไรจากการสนทนา)

(a) Bill receives the change for 250 baht.    (บิลได้รับเงินทอน ๒๕๐ บาท)

(b) Bill asks a traveler where the restroom is.    (บิลถามผู้เดินทางว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหน)

(c) Bill gets the change of 50 baht.    (บิลได้รับเงินทอน ๕๐ บาท)

(d) Bill pays for his ticket by a 500-baht bank note.    (บิลจ่ายค่าตั๋วด้วยธนบัตรใบละ ๕๐๐ บาท)  (ไม่จริง 

       เขาจ่ายด้วยใบละ ๑๐๐ บาท ๓ ใบ)

(e) Bill has a companion on his journey.    (บิลมีเพื่อนร่วมทาง ๑ คนในการเดินทาง)  (เขาเดินทางคนเดียว)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. Laurence  :  I just can’t get the answer to this problem !  I’ve been working on it for three hours.

     Jennifer    :  Maybe you should get some rest and try it again later.

Question  What does Jennifer suggest that Laurence do ?

(a) Go to work.    (ไปทำงาน)  (ไม่ใช่,  เจนนิเฟอร์แนะนำให้ลอเรนซ์พักผ่อน)

(b) Do the other problems.    (แก้ปัญหาอื่นๆ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) Keep trying.    (พยายามต่อไป)  (ไม่ใช่,  เจนนิเฟอร์แนะนำให้ลอเรนซ์พักผ่อน)

(d) Work on the problem another day.    (หาคำตอบของปัญหาในวันรุ่งขึ้น)  (ไม่ใช่,  เจนนิเฟอร์เพียงแต่บอก

       ให้ลอเรนซ์พยายามแก้ปัญหาในภายหลัง)

(e) Take a break.    (หยุดพัก)  (ดูจากข้อความ  “พักผ่อนเสียบ้าง  และพยายามมันอีกในภายหลัง”)

(คำแปล)

ลอเรนซ์      :  ผมไม่สามารถหาคำตอบให้กับปัญหานี้ได้ ผมได้ทำงานกับมัน (หาคำตอบของปัญหานี้)

                        มา ๓ ชั่วโมงแล้ว 

เจนนิเฟอร์  :  บางที  คุณควรพักผ่อนเสียบ้าง  และพยายามมันอีกในภายหลัง

คำถาม  เจนนิเฟอร์แนะนำว่าลอเรนซ์ควรทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. Willie  Dr. Clark is the only one teaching statistics this term.

      Alice   You mean we have to put up with her for another semester ?

Question What does Alice mean ?

(a) Dr. Clark is a good teacher.    (ด็อกเตอร์คลาร์กเป็นครูที่ดี)

(b) Statistics is a boring class.    (วิชาสถิติเป็นชั้นเรียนที่น่าเบื่อ)

(c) Two semesters of statistics are required.    (นักเรียนถูกกำหนดให้เรียนวิชาสถิติ ๒ ภาคการศึกษา)

(d) The students do not like Dr. Clark.    (นักเรียนไม่ชอบด็อกเตอร์คลาร์ก)  (เนื่องจากอลิซพูดว่า 

       “เราจำเป็นต้องทนกับด็อกเตอร์คลาร์กไปอีกเทอมหนึ่ง”  จึงสรุปได้ว่านักเรียนไม่ชอบเธอ)

(e) The students have to put up with Dr. Clark because she is bad-tempered.    (นักเรียนจำเป็นต้องทนกับ

       ด็อกเตอร์คลาร์ก  เพราะว่าเธอมีอารมณ์ฉุนเฉียว)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(คำแปล)

วิลลี่   :  ด็อกเตอร์คลาร์กเป็นบุคคลเดียวที่สอนวิชาสถิติภาคเรียน (term) นี้ครับ

อลิซ  :  คุณหมายความว่าเราจำเป็นต้องทนกับ (have to put up with) เธออีก ๑ ภาคการศึกษา

              (semester) ใช่ไหมคะ

คำถาม  :  อลิซหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)  “Put up with”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “ทน, อดทน, อดกลั้น”  สำหรับข้อ  A, B  และ  C  เป็นการแปลความหมายคำพูดของอลิซที่ไม่ถูกต้อง

 

5. Sylvia  If you have a few minutes, I’d like to talk with you about my project.

     Smith  Please go on.

Question  What does Smith mean ?

(a) He prefers to talk another time.    (เขาชอบที่จะคุยเวลาอื่นมากกว่า)

(b) He wants Sylvia to go away.    (เขาต้องการให้ซิลเวียไปเสียให้พ้น)

(c) He would like Sylvia to continue.    (เขาอยากให้ซิลเวียพูดต่อไป – เกี่ยวกับโครงการ)

(d) He doesn’t know what to think.    (เขาไม่รู้ว่าจะคิดอย่างไร)

(e) He encourages Sylvia to do her project.    (เขากระตุ้นให้ซิลเวียทำโครงการของเธอ) 

(คำแปล)

ซิลเวีย  :  ถ้าอาจารย์มีเวลาสักสองสามนาที  หนูอยากจะคุยกับอาจารย์เกี่ยวกับโครงการของหนูค่ะ

สมิธ      :  ว่าไปเลยครับ (Please go on.)

คำถาม  :  สมิธหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)  “Please go on”  =  “พูดไปเลย, พูดต่อไป  สำหรับ  ข้อ  A, B, D  และ  E  เป็นการแปลความหมายคำพูดของสมิธที่ไม่ถูกต้อง

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป