หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 391)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๔

 

          Kevin and his family take a vacation in the countryside one summer.  The following is a conversation between him and the hotel’s clerk.

 

Clerk   Good morning, sir.  May I help you ?

Kevin  :  Good morning.  Can you let me have two single rooms, each with a bathroom ?

Clerk   :  Have you reserved them ?

Kevin  No, I haven’t.

Clerk   :  Let me see.  Yes, you can have two rooms on the third floor, with a bathroom each.  Rooms

                   305 and 306.

Kevin  I hope they are quiet. 

Clerk   :  I think you’ll find they are, sir.  They face the courtyard. 

Kevin  How much do they cost ?

Clerk   :  Each room costs thirty dollars a night.

Kevin  All right, we’ll take them.

Clerk   :  Are you staying for some time ?

Kevin  I expect we’ll be here for a week, at least.

Clerk   :  Will you fill up this form, please ?

Kevin  Surname, Name, Nationality, Permanent Address, Where born, Date of Birth, Signature.  Is

                  that all right ?

Clerk   Yes, that’s all, thank you, sir.  And here are your keys.  You can go up by the lift.  The boy will

                   show you where the rooms are, and your baggage will be brought up presently.

 

(คำแปล)

          เควิ่นและครอบครัวของเขาไปเที่ยววันหยุดในชนบทในฤดูร้อน  ต่อไปนี้เป็นการสนทนาระหว่างเขาและเสมียนของโรงแรม

 

เสมียน  :  สวัสดีครับ  มีอะไรให้ผมรับใช้ครับ

เควิ่น     :  สวัสดีครับ  คุณมีห้องเดี่ยว (single rooms) ให้ผมเช่าสัก ๒ ห้อง  พร้อมกับห้องน้ำในตัว (each

                  with a bathroom) ไหมครับ

เสมียน  :  คุณจองไว้หรือเปล่าครับ

เควิ่น     :  ไม่ได้จองครับ

เสมียน  :  ขอผมดูก่อนครับ  มีครับ  คุณเอาห้อง ๒ ห้องบนชั้นสามก็ได้  มีห้องน้ำในตัว,  ห้อง ๓๐๕ และ

                  ๓๐๖

เควิ่น     :  ผมหวังว่ามันคงจะเงียบนะ

เสมียน  :  ผมคิดว่าคุณคงจะพบว่ามันเป็นเช่นนั้นครับ,  ทั้ง ๒ ห้องหันหน้าไปทางสนามหญ้า (They face

                 the courtyard.) ครับ

เควิ่น     :  ราคาเท่าไรครับ (How much do they cost ?)

เสมียน  :  ห้องละ ๓๐ ดอลลาร์ต่อคืนครับ

เควิ่น     :  ตกลง  เราจะเอาครับ

เสมียน  :  คุณจะพักอยู่นานเท่าไรครับ (Are you staying for some time ?)  (อาจใช้  “How long are

                  you staying ?”  ก็ได้)

เควิ่น     :  ผมกะว่าเราจะอยู่ที่นี่อย่างน้อย ๑ สัปดาห์

เสมียน  :  กรุณากรอกแบบฟอร์มนี่หน่อยครับ

เควิ่น     :  นามสกุล, ชื่อ, สัญชาติ (Nationality), ที่อยู่ถาวร, ที่เกิด (Where born = Birthplace), วัน

                  เดือนปีเกิด (Date of Birth), ลายเซ็น  ถูกไหมครับ

เสมียน  :  ถูกครับ  เท่านั้นแหละ (that’s all)  ขอบคุณ,  นี่กุญแจห้องครับ  คุณจะขึ้นลิฟท์ไปก็ได้ (You

                  can go up by the lift.)บ๋อยจะพาคุณไปที่ห้อง (The boy will show you where the

                  rooms are)  ส่วนกระเป๋าของคุณผมจะให้คนเอาขึ้นไปให้เดี๋ยวนี้แหละครับ (and your

                  baggage will be brought up presently)

 

1. On which floor of the hotel do Kevin and his family stay ?

(เควิ่นและครอบครัวพักอยู่บนชั้นไหนของโรงแรม)

(a) The first floor.    (ชั้น ๑)

(b) The second floor.    (ชั้น ๒)

(c) The third floor.   (ชั้น ๓)

(d) The fourth floor.    (ชั้น ๔)

(e) The basement.    (ห้องใต้ดิน)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. How much is the room ?

(ห้องราคาเท่าไร)

(a) It’s fifteen dollars a night.    (คืนละ ๑๕ ดอลลาร์)

(b) It’s twenty dollars a night.    (คืนละ ๒๐ ดอลลาร์)

(c) It’s twenty-five dollars a night.    (คืนละ ๒๕ ดอลลาร์)

(d) It’s thirty dollars a night.    (คืนละ ๓๐ ดอลลาร์)

(e) It’s forty dollars a night.    (คืนละ ๔๐ ดอลลาร์)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. How long will Kevin stay at the hotel ?

(เควิ่นจะพักที่โรงแรมนานเท่าไร)

(a) For a night.    (๑ คืน)

(b) For two nights.    (๒ คืน)

(c) For three nights.    (๓ คืน)

(d) He’s not sure.    (เขายังไม่แน่ใจ)

(e) For at least one week.    (อย่างน้อย ๑ สัปดาห์)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. What is not included in the form Kevin has to fill up ?

(อะไรที่มิได้รวมอยู่ในแบบฟอร์มที่เควิ่นต้องกรอก)

(a) Place of birth.    (สถานที่เกิด)

(b) Last name.    (นามสกุล)

(c) Signature.    (ลายเซ็น)

(d) Marital status.    (สถานภาพสมรส)

(e) Nationality.    (สัญชาติ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

5. Frank  :  Do you think that you can have these shirts finished by Friday morning ? 

     May     I’m sorry.  I couldn’t possibly get them done by then.  Saturday afternoon would be the

                       earliest that you could have them.

Question What does May say about the shirts ?

(a) She cannot get them finished.    (เธอไม่สามารถทำ (เย็บ) มันได้เสร็จ)  (ไม่จริง,  เมย์กล่าวว่ามันจะเสร็จ

       บ่ายวันเสาร์)

(b) They are finished.    (มันเย็บเสร็จแล้ว)  (ไม่จริง,  แฟรงค์ไม่สามารถรับเสื้อเชิ้ตเช้าวันศุกร์)

(c) It will be a difficult job.    (มันจะเป็นงานที่ยาก)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(d) They will be ready Saturday afternoon.    (มันจะเสร็จ (พร้อม) บ่ายวันเสาร์)  (เมย์กล่าวว่า 

       “บ่ายวันเสาร์จะเร็วที่สุดที่คุณจะสามารถได้ (รับ) มัน”)

(e) They will be finished early Saturday.    (มันจะเสร็จเช้าตรู่ของวันเสาร์)  (ไม่จริง,  มันจะเสร็จบ่ายวันเสาร์)

(คำแปล)

แฟรงค์  :  คุณคิดว่าคุณสามารถทำ (เย็บ) เสื้อเชิ้ตเหล่านี้ได้เสร็จตอนเช้าวันศุกร์ไหมครับ

เมย์        :  ฉันเสียใจค่ะ  ฉันไม่สามารถเป็นไปได้ที่จะทำมันเสร็จในเวลานั้น,  บ่ายวันเสาร์จะเร็วที่สุด

                  (earliest) ที่คุณจะสามารถได้ (รับ) มันค่ะ  

 คำถาม  เมย์พูดอะไรเกี่ยวกับเสื้อเชิ้ต ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

6. Sarah  Would you like some hot coffee or tea ?

     Willie  :  I do like them both, but I’d rather have something cold.

    Question  What does Willie want to drink ?

(a)  Something cold.    (อะไรเย็นๆ)  (วิลลี่กล่าวว่าเขาอยากจะดื่มอะไรเย็นๆ มากกว่า)

(b) Coffee.    (กาแฟ)  (เป็นสิ่งที่วิลลี่ชอบ  แต่ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการดื่ม)

(c) Tea.    (ชา)  (เป็นสิ่งที่วิลลี่ชอบ  แต่ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการดื่ม)

(d) Both coffee and tea.    (ทั้งกาแฟและชา)  (เป็นสิ่งที่วิลลี่ชอบ  แต่ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการดื่ม)

(e) Nothing.    (ไม่ต้องการดื่มอะไรเลย)

(คำแปล)

ซาราห์  :  คุณอยากดื่มกาแฟหรือชาร้อนคะ

วิลลี่       :  ผมชอบมันทั้ง ๒ อย่างจริงๆ  แต่ผมอยากจะดื่มอะไรเย็นๆ มากกว่าครับ 

คำถาม  :  วิลลี่ต้องการดื่มอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

7. Paul     :  Have you seen the price of gas ?  I couldn’t believe it when I drove into the service station !

     Laura  I know.  It has gone up a lot this month and it will probably be even higher next month.

Question  What does Paul think about the price of gasoline ?

(a) It has reached a high, and will start to go down.    (มันได้ขึ้นสู่ระดับสูง (reached a high) และจะเริ่มต้นลด

       ลง)  (ไม่จริง  ราคาอาจจะสูงขึ้นในเดือนหน้า)

(b) It is going to increase.    (มันจะสูงขึ้น)  (เป็นความเห็นของลอร่า  ไม่ใช่สิ่งที่พอลคิด)

(c) It is very expensive.    (มันมีราคาสูงมาก)  (เนื่องจากพอลอุทานเกี่ยวกับราคาน้ำมัน  จึงอาจสรุปได้

       ว่า  เขาคิดว่ามันมีราคาแพงมาก)

(d) It is not very surprising.    (มันไม่น่าประหลาดใจมากนัก)  (ไม่จริง  พอลกล่าวว่าเขาแทบไม่เชื่อราคาน้ำมัน) 

(e) It will be cheaper in the future.    (มันอาจจะราคาถูกลงในอนาคต)  (ไม่จริง  ลอร่าคาดว่าราคาน้ำมันอาจสูงขึ้น

       ในเดือนหน้า)

(คำแปล)

พอล   :  คุณได้เห็นราคาน้ำมันหรือยัง,  ผมแทบไม่เชื่อมันเลยเมื่อผมขับรถเข้าไปในสถานีบริการน้ำมัน

               ครับ

ลอร่า  :  ฉันทราบค่ะ  ราคาได้ขึ้นไปมากเลยเดือนนี้  และมันอาจจะสูงขึ้นไปอีกในเดือนหน้า

คำถาม  :  พอลคิดอะไรเกี่ยวกับราคาน้ำมัน ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

            ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป