หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 388)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

          Brian goes to a restaurant for dinner.  The following is a conversation between him and the waiter.

 

Waiter  :  May I help you, sir ?

Brian    Sure.  I want a table at the window.

Waiter  :  This way, please.

(After sitting at the table, Brian says to the waiter.)

Brian    Give me the menu, please.

Waiter  :  Today we have special dinner. 

Brian    What is it ?

Waiter  Special beefsteak is served for an ordinary price.

Brian    I see.  I’ll have it. 

Waiter  Do you like it rare or overdone ?

Brian    I would like to have it medium. 

Waiter  :  Will you have some drinks ?

Brian    A bottle of beer, please.

(After Brian has finished his meal, the waiter comes to his table again.)

Waiter  :  Sorry, I have kept you waiting, sir.  What will you have for dessert ?

Brian    Well, what do you have ?

Waiter  Pie, ice cream, and fruits, sir.

Brian    I will have ice cream.  What flavors do you have ?

Waiter  We have strawberry and vanilla ice cream.

Brian    Give me strawberry ice cream.

Waiter  :  Certainly, sir.  And would you have coffee, tea or milk ?

Brian    Coffee with cream, please.

 

(คำแปล)

          ไบรอันไปที่ภัตตาคารเพื่อทานอาหารค่ำ  ต่อไปนี้เป็นการสนทนาระหว่างเขาและพนักงานเสิร์ฟ

 

เด็กเสิร์ฟ  :  มีอะไรให้ผมรับใช้หรือครับ

ไบรอัน      :  มีสิ,  ผมต้องการโต๊ะใกล้หน้าต่าง

เด็กเสิร์ฟ  :  เชิญทางนี้เลยครับ

(หลังจากนั่งโต๊ะแล้ว  ไบรอันกล่าวกับเด็กเสิร์ฟ)

ไบรอัน      :  ขอรายการอาหารหน่อยซิ

เด็กเสิร์ฟ  :  วันนี้เรามีอาหารค่ำพิเศษครับ

ไบรอัน      :  อะไรล่ะ

เด็กเสิร์ฟ  :  สเต็กเนื้อวัวพิเศษ  เสิร์ฟ (ขาย) ในราคาปกติครับ (Special beefsteak is served for an

                     ordinary price.)

ไบรอัน      :  อ้อ  ยังงั้นเอามาให้ผมด้วยก็แล้วกัน

เด็กเสิร์ฟ  :  คุณชอบแบบสุกๆ ดิบๆ (rare) หรือสุกมากๆ (overdone) ครับ

ไบรอัน      :  ผมอยากได้แบบสุกพอดี (สุกกำลังดี) (medium) นะ

เด็กเสิร์ฟ  :  คุณจะรับเครื่องดื่ม (drinks) ด้วยไหมครับ

ไบรอัน      :  ขอเบียร์ขวดหนึ่งนะ

(หลังจากไบรอันทานอาหารเสร็จ  เด็กเสิร์ฟมาที่โต๊ะของเขาอีกครั้ง)

เด็กเสิร์ฟ  :  ผมเสียใจครับที่ทำให้คุณต้องรอ (Sorry, I have kept you waiting, sir.)  คุณจะทานของ

                     หวานอะไรครับ (What will you have for dessert ?)

ไบรอัน      :  คุณมีอะไรบ้างล่ะ

เด็กเสิร์ฟ  :  มีไพ, ไอศกรีม กับผลไม้ครับ

ไบรอัน      :  ผมขอไอศกรีม  คุณมีรส (flavors) อะไรบ้างล่ะ

เด็กเสิร์ฟ  :  เรามีสตรอเบอรี่และวานิลาครับ

ไบรอัน      :  เอาไอศกรีมสตรอเบอรรี่มาให้ผมก็แล้วกัน

เด็กเสิร์ฟ  :  ได้ครับ  แล้วคุณจะรับกาแฟ, ชา หรือนมสดไหมครับ

ไบรอัน      :  ผมขอกาแฟใส่ครีม

 

1. What is not included in Brian’s dinner ?

(อะไรที่มิได้ถูกรวมไว้ในอาหารค่ำของไบรอัน)

(a) Beer.    (เบียร์)

(b) Beefsteak.    (สเต็กเนื้อวัว)

(c) Ice cream.    (ไอศกรีม)

(d) Coffee.    (กาแฟ)

(e) honey roast duck.    (เป็ดย่างอบน้ำผึ้ง)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

2. What is true about Brian ?

(อะไรเป็นความจริง – ถูกต้อง – เกี่ยวกับไบรอัน)

(a) He is a vegetarian.    (เขาเป็นนักมังสวิรัติ)  (ไม่จริง  เขาสั่งสเต็กเนื้อวัว)

(b) He would like to have his steak well done.    (เขาอยากทานสเต็กแบบสุกเกรียม)  (ไม่จริง  เขาต้องการแบบ

       สุกกำลังดี)

(c) He refrains from drinking alcohol.    (เขาหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์)  (ไม่จริง  เขาสั่งเบียร์)

(d) He has his dinner at the restaurant by himself.    (เขาทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารตามลำพัง)

(e) He is not married.    (เขายังไม่แต่งงาน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. What is not offered to Brian ?

(อะไรมิได้ถูกเสนอแก่ไบรอัน)

(a) Tea.    (ชา)

(b) Milk.    (นมสด)

(c) Whisky.    (วิสกี้)

(d) Fruits.    (ผลไม้)

(e) Pie.    (ไพ)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

4. Paul     :  That’s a nice bike.  Is it new ?

     Linda  No.  I got it almost five years ago, but it’s still in good shape.

Question What does Linda mean ?

(a) Paul needs to replace the bike.    (พอลต้องการหารถมาแทนจักรยานคันนั้น)  (ไม่จริง  เนื่องจากพอลคิดว่า

       จักรยานยังใหม่อยู่  และลินดาก็กล่าวว่ามันอยู่ในสภาพดี)

(b) The bike is missing.    (รถจักรยานหายไป)  (ไม่จริง  เนื่องจากพอลและลินดากำลังคุยกันเกี่ยวกับจักรยานที่

       อยู่ตรงหน้าพวกเขา)

(c) It is a new bike.    (มันเป็นรถจักรยานคันใหม่)  (ไม่จริง  เนื่องจากลินดาบอกว่าเธอได้มันมาเกือบ ๕ ปีมาแล้ว)

(d) Paul should buy a new bike for her.    (พอลควรซื้อจักรยานคันใหม่ให้เธอ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) The bike is in good condition.    (รถจักรยานอยู่ในสภาพดี)

(คำแปล)

พอล    :  นั่นเป็นรถจักรยานที่สวยนะ  มันใหม่หรือเปล่าครับ

ลินดา  :  ไม่ค่ะ,  ฉันได้มันมาเกือบ ๕ ปีแล้ว  แต่มันยังคงอยู่ในสภาพดี (in good shape) ค่ะ

คำถาม  :  ลินดาหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)  “In good shape”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “อยู่ในสภาพดี

 

5. George  I would like to see Mr. Adams, please.

     Sylvia    :  Mr. Adams is not here anymore.  Mrs. Jones is the foreign student advisor now. 

Question What do we know from this conversation ?

(a) Mr. Adams is the new foreign student advisor.    (คุณอดัมส์เป็นที่ปรึกษานักเรียนต่างชาติคนใหม่)  (ไม่จริง, 

       มิสซิสโจนส์เป็นที่ปรึกษานักเรียนต่างชาติคนใหม่  ไม่ใช่อดัมส์)

(b) The foreign student advisor is a man.    (ที่ปรึกษานักเรียนต่างชาติเป็นผู้ชาย)  (ไม่จริง  มิสซิสโจนส์เป็นที่

       ปรึกษานักเรียนต่างชาติ)

(c) The foreign student advisor is married.    (ที่ปรึกษานักเรียนต่างชาติแต่งงานแล้ว)  (เพราะว่า

       ที่ปรึกษานักเรียนต่างชาติคือนางโจนส์  มิใช่นางสาวโจนส์  เราจึงรู้ว่าเธอแต่งงานแล้)

(d) The foreign student advisor is not here.    (ที่ปรึกษานักเรียนต่างชาติไม่ได้อยู่ที่นี่)  (ไม่จริง  อดัมส์, ซึ่งเป็น

       ที่ปรึกษานักเรียนต่างชาติคนเก่า, ไม่ได้อยู่ที่นี่  คือไม่ได้ทำงานที่นี่อีกแล้ว)  (แต่มิสซิสโจนส์  ที่ปรึกษาฯ คนปัจ

       จุบันอยู่ที่นี่)

(e) Mrs. Jones replaces Mr. Adams temporarily as the foreign student advisor.    (มิสซิสโจนส์แทนอดัมส์

       ชั่วคราว  ในฐานะที่ปรึกษานักเรียนต่างชาติ)  (ไม่จริง  เนื่องจากซิลเวียพูดว่า  อดัมส์ไม่ได้อยู่ (ทำงาน) ที่นี่อีก

       แล้ว)

(คำแปล)

จอร์ช    :  ผมอยากจะพบคุณอดัมส์ครับ

ซิลเวีย  :  คุณอดัมส์ไม่อยู่ (ทำงาน) ที่นี่อีกแล้วค่ะ  มิสซิสโจนส์เป็นที่ปรึกษานักเรียนต่างชาติในขณะนี้ค่ะ

                  (เป็นที่ปรึกษาฯ คนใหม่แทนอดัมส์)    

คำถาม  เรารู้อะไรจากการสนทนานี้ ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. Ralph  Excuse me.  Are you Sally Harrison’s sister ?

     Judy    :  No, I’m not.  I’m her cousin.

Question  What had Ralph assumed about Judy ?

(a) She was Sally Harrison’s cousin.    (เธอเป็นลูกพี่ลูกน้องของแซลลี่ แฮริสัน)  (จูดี้เป็นผู้บอก 

       มิใช่การสันนิษฐานของราล์ฟ)

(b) She was Sally Harrison’s sister.    (เธอเป็นน้องสาว (พี่สาว) ของแซลลี่ แฮริสัน)

(c) She was Sally Harrison’s friend.    (เธอเป็นเพื่อนของแซลลี่ แฮริสัน)

(d) She was Sally Harrison.    (เธอคือแซลลี่ แฮริสัน)

(e) She had no relationship with Sally Harrison.    (เธอไม่มีความสัมพันธ์กับแซลลี่ แฮริสัน)

(คำแปล)

ราล์ฟ  :  ขอโทษครับ  คุณคือน้องสาว (พี่สาว) ของแซลลี่ แฮริสัน ใช่ไหมครับ

จูดี้      :  เปล่า  ไม่ใช่ค่ะ,  ฉันเป็นลูกพี่ลูกน้อง (ญาติห่างๆ) (cousin) ของเธอค่ะ 

คำถาม ราล์ฟได้สันนิษฐาน (นึกเอา) (assumed) อะไรเกี่ยวกับจูดี้ ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป