หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 380)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

          Maria is a young and beautiful woman.  She really appreciates pop music and therefore has Michael Jackson, King of Pop, as her idol.  One morning she meets Jackson in a park while taking a walk.  She walks straight to him to start a conversation.

 

Maria      Excuse me, sir, are you Michael Jackson ?

Jackson  Yes, I am.

Maria      :  May I speak to you, sir ?

Jackson  Certainly, young lady.  What is it ?

Maria      Mr. Jackson, do you find me beautiful ?

Jackson  :  Of course.  You’re a lovely young lady.

Maria      :  Then, could you marry me, Mr. Jackson ?

Jackson  :  Eh ? …… Oh, excuse me, I didn’t hear you correctly.  For a minute I thought you were

                       asking me to marry you.

Maria      :  Yes. 

Jackson  :  But it was only because my ears are not so good these days …….

Maria      :  But, Mr. Jackson, I’m asking you to marry me.

Jackson  :  Eh ?

Maria      :  I said I am ………

Jackson  :  I was afraid of that.

Maria      :  But, Mr. Jackson, what’s wrong with that ?

Jackson  :  Well, you see ………

Maria      :  Think of the children we could have, with my beauty and your wonderful songs !

Jackson  :  Yes, young lady but ……..                        

Maria      :  What ?

Jackson  :  I’m in love with a man and we’re getting married soon.

 

(คำแปล)

          มาเรียเป็นผู้หญิงสาวสวย  เธอชื่นชอบเพลงป็อปจริงๆ  และดังนั้นจึงมีไมเคิล แจ็กสัน  ราชาเพลงป็อป  เป็นไอดอลของเธอ  เช้าวันหนึ่งเธอพบไมเคิล แจ็กสัน ในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งขณะกำลังเดินเล่น  เธอเดินตรงเข้าไปหาเขาและเริ่มต้นการสนทนา

 

มาเรีย    :  ขอโทษค่ะ  คุณคือ  ไมเคิล แจ็กสัน  ใช่ไหมคะ

แจ็กสัน  :  ครับ  ใช่

มาเรีย    :  ดิฉันขอพูดกับคุณหน่อยได้ไหมคะ

แจ็กสัน  :  ได้สิครับคุณ  เรื่องอะไรล่ะ

มาเรีย    :  คุณแจ็กสันคะ  คุณว่าดิฉันสวยไหม

แจ็กสัน  :  ครับ  คุณเป็นสุภาพสตรีที่น่ารักดี

มาเรีย    :  ถ้าอย่างนั้น  คุณเจ็กสันจะแต่งงานกับดิฉันได้ไหมคะ

แจ็กสัน  :  หา .......... ว่าอะไรนะครับ,  เอ้อ ......... ขอโทษครับ  ผมฟังคุณผิดไป (I didn’t hear you

                  correctly)  เมื่อกี้ผมคิดว่าคุณจะขอแต่งงานกับผมเสียอีก 

มาเรีย    :  ถูกแล้วค่ะ

แจ็กสัน  :  แต่นั่นก็เป็นเพราะว่าหูของผมไม่ค่อยดีหมู่นี้ (But it was only because my ears are not so

                  good these days ……..)

มาเรีย    :  แต่คุณแจ็กสันคะ  ดิฉันกำลังขอแต่งงานกับคุณจริงๆ ค่ะ

แจ็กสัน  :  อะไรนะครับ (Eh ?)

มาเรีย    :  ดิฉันบอกว่าดิฉันกำลังจะ ...........

แจ็กสัน  :  ผมเกรงว่าผมได้ยินอย่างนั้นแหละครับ (I was afraid of that.)

มาเรีย    :  แต่  คุณแจ็กสันคะ  สิ่งนั้นมันผิดยังไงคะ (what’s wrong with that ?)

แจ็กสัน  :  อ้า  คุณก็เห็นแล้วว่า ........... (Well, you see ……)

มาเรีย    :  ลองคิดถึงลูกๆ ที่เราจะมีสิคะ  พวกเขาจะได้ความงามของดิฉัน  และได้เพลงที่ยอดเยี่ยมของคุณ

                  (Think of the children we could have, with my beauty and your wonderful

                  songs !)

แจ็กสัน  :  ครับคุณ  แต่ ...........

มาเรีย    :  อะไรหรือคะ

แจ็กสัน  :  ผมรักอยู่กับผู้ชายคนหนึ่ง  และเรากำลังจะแต่งงานกันเร็วๆ นี้ครับ (we’re getting married

                  soon)

 

1. What is Maria’s problem ?

(ปัญหาของมาเรียคืออะไร)

(a) She can’t find a right man to marry.    (เธอไม่สามารถหาผู้ชายที่เหมาะสมที่จะแต่งงานด้วย)

(b) She wants to marry a man much older than she.    (เธอต้องการแต่งงานกับผู้ชายที่แก่กว่าเธอมาก)  (การ

       สนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) She lives by herself and so is very lonely.    (เธออาศัยอยู่ตามลำพัง  และดังนั้นจึงว้าเหว่มาก)  (การสนทนา

       มิได้กล่าวถึง)

(d) She wants to marry Michael Jackson.    (เธอต้องการแต่งงานกับไมเคิล แจ็กสัน)

(e) She wants to get married when she is too young.    (เธอต้องการแต่งงาน  เมื่อเธอเด็กเกินไป)  (การสนทนา

      มิได้กล่าวถึง)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. What can be inferred from the conversation ?

(สามารถสรุปอะไรได้จากการสนทนา)

(a) Jackson doesn’t find Maria beautiful.    (แจ็กสันพบว่ามาเรียไม่สวย)  (ไม่จริง  เขาชมเธอว่าสวยและน่ารัก)

(b) Jackson can’t hear what Maria says.    (แจ็กสันไม่ได้ยินสิ่งที่มาเรียพูด)

(c) Maria is so crazy about pop music that she wants to marry Michael Jackson.    (มาเรีย

       คลั่งไคล้เพลงป็อปมาก  จนกระทั่งเธอต้องการแต่งงานกับไมเคิล แจ็กสัน)

(d) Jackson thinks Maria is too young for him to marry.    (แจ็กสันคิดว่ามาเรียเด็กเกินไปสำหรับเขาที่จะ

       แต่งงานด้วย)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) Jackson doesn’t know that Maria appreciates his pop music.    (แจ็กสันไม่รู้ว่ามาเรียชื่นชอบดนตรีป็อป

      ของเขา)  (ไม่จริง  มาเรียบอกเขาว่า  ถ้าเขามีลูกกับเธอ  ลูกๆ จะได้ความงามของเธอ  และได้เพลงที่ยอดเยี่ยม

      ของเขา)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. What do we learn from the conversation ?

(เรารู้อะไรจากการสนทนา)

(a) Jackson will invite Maria to his wedding party.    (แจ็กสันจะเชิญมาเรียมาร่วมงานเลี้ยงแต่งงานของเขา) 

       (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) Jackson doesn’t have time to talk to Maria.    (แจ็กสันไม่มีเวลาคุยกับมาเรีย)  (ไม่จริง  เขาคุยกับเธอจนจบ)

(c) Maria wants to marry Jackson, but doesn’t want to have children with him.    (มาเรียต้องการแต่งงาน

       กับแจ็กสัน  แต่ไม่ต้องการมีลูกกับเขา)

(d) Jackson will give Maria a complimentary ticket for his next concert.    (แจ็กสันจะให้ตั๋วฟรีแก่มาเรีย 

       สำหรับคอนเสิร์ตครั้งต่อไปของเขา)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) If Jackson ever married, he would not marry a woman.    (ถ้าแจ็กสันจะแต่งงาน  เขาจะไม่

       แต่งงานกับผู้หญิง)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. Mrs. Jones  I think you’ve been busy working on these documents for hours.  How could you

                                  concentrate in spite of such a loud noise ?

     Mr. Jones    I’ve to finish writing the company’s annual report by tomorrow.  Tell the children to

                                  play outside, please.  I can hardly hear myself think. 

Question What does Mr. Jones mean ?

(a) He can’t hear what he thinks.    (เขาไม่ได้ยินสิ่งที่เขาคิด)  (เป็นการแปลความหมายคำพูดของมิสเตอร์โจนส์

       ที่ไม่ถูกต้อง)

(b) He has to finish his report the day after tomorrow.    (เขาต้องทำรายงานให้เสร็จในวันหลังจากวันพรุ่งนี้) 

       (ไม่จริง  เขาต้องทำฯ ให้เสร็จในวันพรุ่งนี้)

(c) He works for the government.    (เขาทำงานให้รัฐบาล)  (ไม่จริง  เขาทำงานกับบริษัท)

(d) He’s married but has no children.    (เขาแต่งงานแล้วแต่ไม่มีลูก)  (ไม่จริง  เขามีลูก)

(e) There’s so much noise that he finds it very difficult to concentrate or think about

       anything.    (มีเสียงรบกวนมากจนกระทั่งเขาพบว่ามันยากมากที่จะรวมสมาธิหรือคิดในเรื่องใด)

(คำแปล)

มิสซิสโจนส์     :  ฉันคิดว่าคุณกำลังยุ่งอยู่กับการทำงานกับเอกสารเหล่านี้มาหลายชั่วโมงแล้ว,  คุณรวบรวม

                             ความคิด (มีสมาธิ) (concentrate) ได้อย่างไรทั้งๆ ที่มีเสียงดังอย่างนั้น

มิสเตอร์โจนส์  :  ผมต้องเขียนรายงานประจำปีของบริษัทให้เสร็จภายในวันพรุ่งนี้,  กรุณาบอกลูกๆ ให้ออก

                            ไปเล่นข้างนอกนะ,  มีเสียงดังมากจนผมไม่สามารถมีสมาธิหรือคิดอะไรได้ออกเลย (I can

                            hardly hear myself think.) (แปลตรงตัวคือ  ผมแทบไม่ได้ยินตัวเองคิด)

คำถาม  :  มิสเตอร์โจนส์หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)  I can hardly (หรือ  can’t) hear myself think.  เป็นสำนวน  หมายถึง  “มีเสียงรบกวนมากจนกระทั่งผมพบว่ามันยากมากที่จะรวมสมาธิหรือคิดในเรื่องใด”    

 

5. Paul    You didn’t get your grades because your name isn’t on the roster.  Did you attend the class

                       and take the exams ?

      Anne  :  I certainly did.  And I paid my fees, too.

Question Why didn’t Anne receive a grade for the course ?

(a) She didn’t pay her fees.    (เธอไม่ได้จ่ายค่าเทอม)  (ไม่จริง  แอนจ่ายค่าเทอมแล้ว)

(b) She didn’t register for the class.    (เธอไม่ได้ลงทะเบียนสำหรับชั้นเรียนนี้)  (ไม่จริง  เธอลงทะเบียนเพราะเธอ

       จ่ายค่าธรรมเนียม  พร้อมทั้งเข้าเรียนและเข้าสอบด้วย)

(c) She didn’t attend the class.    (เธอไม่ได้เข้าห้องเรียน)  (ไม่จริง  เธอเข้าห้องเรียน)

(d) She didn’t have her name on the roster.    (เธอไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนชื่อ)  (ดูจากคำพูดของ

       พอลที่ว่า  “คุณไม่ได้รับคะแนนสอบ  เพราะว่าชื่อของคุณมิได้อยู่ในทะเบียนชื่อ”)

(e) She didn’t take the exams.    (เธอไม่ได้เข้าสอบ)  (ไม่จริง  เธอเข้าสอบ)

(คำแปล)

พอล  :  คุณไม่ได้รับคะแนนสอบ (grade)  เพราะว่าชื่อของคุณมิได้อยู่ในทะเบียนชื่อ (บัญชีรายชื่อ)

              (roster),  คุณเข้าเรียนและเข้าสอบหรือเปล่าครับ

แอน  :  ฉันเข้าฯ แน่นอนค่ะ,  และฉันก็จ่ายค่าเทอม (ค่าลงทะเบียนเรียน) (fee) ด้วยค่ะ

คำถาม  :  ทำไมแอนจึงไม่ได้รับคะแนนสอบสำหรับวิชานี้ ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

6. Barbara   You just select the number one for a title, two for an author, three for a subject, and

                              then you type in the information. 

     Franklin  :  Thanks for showing me.  I’m sure that I can find the books I need now. 

Question  What can be inferred about Barbara ?

(a) She doesn’t know how to use a computer.    (เธอไม่รู้วิธีใช้คอมพิวเตอร์)  (ไม่จริง  เนื่องจากเธอกำลังแสดง

       วิธีใช้คอมพิวเตอร์ให้แฟรงคลินดู)

(b) She found Franklin’s books for him.    (เธอค้นหาหนังสือของแฟรงคลินให้เขา)  (ไม่จริง,  แฟรงคลินจะหา

       หนังสือที่เขาต้องการด้วยตนเอง)

(c) She works in a library.    (เธอทำงานในห้องสมุด)  (เนื่องจากบาร์บาร่ากำลังแสดงให้แฟรงคลินดู

       วิธีใช้คอมพิวเตอร์เพื่อค้นหาหนังสือ  จึงอาจสรุปได้ว่า  เธอเป็นบรรณารักษ์)

(d) She is writing a paper for a class.    (เธอกำลังเขียนเปเปอร์ (รายงาน) สำหรับชั้นเรียน)  (ไม่จริง,  เธอกำลัง

       ช่วยเหลือแฟรงคลิน  มิใช่กำลังทำวิจัยของเธอเอง)

(e) She doesn’t have time and so asks Franklin to do it by himself.    (เธอไม่มีเวลา  และดังนั้นจึงขอร้องให้

       แฟรงคลินทำมันด้วยตนเอง)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

บาร์บาร่า    :  คุณเพียงแต่เลือกหมายเลข ๑ สำหรับชื่อเรื่อง,  เลข ๒ สำหรับผู้เขียน,  เลข ๓ สำหรับหัวเรื่อง

                       (หัวข้อ) (subject)  และต่อจากนั้นก็พิมพ์ข้อมูลลงไป (type in the information) ค่ะ (ใน

                       คอมพิวเตอร์)

แฟรงคลิน  :  ขอบคุณที่แสดงให้ผมดูครับ,  ผมมั่นใจว่าผมจะสามารถหาหนังสือที่ผมต้องการได้ครับ  ใน

                        ตอนนี้

คำถาม  สามารถสรุปอะไรได้เกี่ยวกับบาร์บาร่า ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)    

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป