หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 377)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

          Sarah is talking to Nancy about the latter’s broken friendship.

 

Sarah   Why are you so sad and gloomy, Nancy ?

Nancy  I’m going to London tomorrow.

Sarah   :  Why are you sad about that ?

Nancy  Because I’m not going to London tomorrow.

Sarah   But you just said ………

Nancy  I was supposed to go to London tomorrow.

Sarah   :  Say, did you fall on your head when you got out of bed this morning ?

Nancy  Let me explain ………

Sarah   :  An excellent idea.  I’m all ears.

Nancy  My boyfriend was going to take me to London tomorrow.

Sarah   :  And ?

Nancy  And I don’t have a boyfriend.

Sarah   But you just said ……..

Nancy  Last week, I had a boyfriend.

Sarah   What happened ?

Nancy  I decided that I didn’t love him. 

Sarah   :  Why not, all of a sudden ?

Nancy  Because he decided that he didn’t love me.

Sarah   :  Oh !

Nancy  And that, because I told him I didn’t love him.

Sarah   :  But why ?

Nancy  To test him.  To see what he would do.

Sarah   :  Well, you found out, didn’t you ?

Nancy  But next week I think I can patch it up again.

 

(คำแปล)

          ซาร่าห์กำลังคุยกับแนนซี่เกี่ยวกับมิตรภาพสลายของแนนซี่

 

ซาร่าห์  :  ทำไมเธอถึงเศร้าและหม่นหมอง (ห่อเหี่ยวใจ, ซึมเศร้า, หมดหวัง, มืดคลึ้ม) (gloomy) นักล่ะ 

                  แนนซี่

แนนซี่   :  ฉันจะไปลอนดอนวันพรุ่งนี้จ้ะ

ซาร่าห์  :  แล้วทำไมเธอต้องเศร้าด้วยเรื่องนี้ด้วยล่ะ

แนนซี่   :  เพราะว่าฉันจะไม่ไปลอนดอนวันพรุ่งนี้นะสิ

ซาร่าห์  :  แต่เธอเพิ่งพูดว่า ...........

แนนซี่   :  ฉันได้คิดไว้ว่าจะไปลอนดอนวันพรุ่งนี้จ้ะ (I was supposed to go to London tomorrow.)

ซาร่าห์  :  พูดก็พูดเถอะ  เธอล้มหัวฟาด (you fall on your head)  ตอนเธอลุกออกจากเตียงเมื่อเช้านี้

                  หรือเปล่านะ

แนนซี่   :  ให้ฉันอธิบายเถอะ ...........

ซาร่าห์  :  มันเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมมาก  ฉันกำลังตั้งใจฟัง (I’m all ears.)

แนนซี่   :  แฟนฉันจะพาฉันไปลอนดอนวันพรุ่งนี้

ซาร่าห์  :  และยังไงอีก (And ?)

แนนซี่   :  และฉันไม่มีแฟนเสียแล้ว

ซาร่าห์  :  แต่เธอเพิ่งพูดนี่ว่า (But you just said ……..)

แนนซี่   :  เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว  ฉันมีแฟนคนหนึ่ง

ซาร่าห์  :  เกิดอะไรขึ้นล่ะ (What happened ?)

แนนซี่   :  ฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันไม่ได้รักเขา

ซาร่าห์  :  ทำไมไม่รักล่ะ  ปุบปับเลยนะ (Why not, all of a sudden ?)

แนนซี่   :  เพราะว่าเขาตกลงใจไม่รักฉันน่ะสิ (Because he decided that he didn’t love me.)

ซาร่าห์  :  อ้าว !

แนนซี่   :  และทั้งนี้ก็เพราะฉันบอกเขาว่าฉันไม่รักเขา (And that, because I told him I didn’t love

                 him.)

ซาร่าห์  :  อ้าว !  ทำไมล่ะ

แนนซี่   :  เพื่อจะลองใจเขา  จะดูซิว่าเขาจะทำยังไง (จะง้อฉันหรือเปล่า) (To test him.  To see what

                 he would do.)

ซาร่าห์  :  อ๋อ  ตอนนี้ก็รู้แล้วสิ (Well, you found out, didn’t you ?)

แนนซี่   :  แต่อาทิตย์หน้าฉันคิดว่าฉันจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ให้เรียบร้อย (ปรับความสัมพันธ์ให้ดี

                 เหมือนเดิม) (patch it up) ได้อีกครั้งจ้ะ

 

1. What is Nancy’s problem ?

(ปัญหาของแนนซี่คืออะไร)

(a) She wants to break up with her boyfriend.    (เธอต้องการเลิกคบกับแฟนของเธอ)

(b) She is sad because she can’t go to London tomorrow.    (เธอเศร้าเพราะว่าเธอไม่สามารถไปลอนดอนวัน

       พรุ่งนี้)

(c) She quarrels with Sarah.    (เธอทะเลาะกับซาร่าห์)

(d) She has broken friendship with her boyfriend.    (เธอได้เลิกความสัมพันธ์กับแฟนของเธอ)

(e) She wants to have a new boyfriend.    (เธอต้องการมีแฟนใหม่)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. What does Nancy plan to do tomorrow ?

(แนนซี่มีแผนจะทำอะไรวันพรุ่งนี้)

(a) Go to London with Sarah.    (ไปลอนดอนกับซาร่าห์)

(b) Try to be nice to her boyfriend.    (พยายามง้อ (ทำดีกับ) แฟนของเธอ)

(c) Go to London with her boyfriend.    (ไปลอนดอนกับแฟนของเธอ)

(d) Go to other places instead of London.    (ไปสถานที่อื่นๆ แทนลอนดอน)

(e) Go for a picnic with her boyfriend.    (ไปเที่ยวปิกนิกกับแฟนของเธอ)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. Why did Nancy tell her boyfriend that she didn’t love him ?

(ทำไมแนนซี่บอกแฟนของเธอว่าเธอไม่รักเขา)

(a) She had a new boyfriend.   (เธอมีแฟนใหม่)

(b) He was not loyal to her.    (เขาไม่ซื่อสัตย์กับเธอ)

(c) He was not rich enough for her to marry.    (เขาไม่รวยพอที่เธอจะแต่งงานด้วย)

(d) She wanted him to forget about her.    (เธอต้องการให้เขาลืมเธอ)

(e) She wanted to test him and see what he would do.    (เธอต้องการลองใจเขา  และดูว่าเขาจะ

       ทำยังไง)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. Smith  :  My research class was cancelled, so now I don’t have a full load.

     Helen  :  Sit down for a minute.  I’m sure we can work it out.

Question What does Helen mean ?

(a) Smith is not qualified for the class.    (สมิธมีคุณวุฒิไม่พอกับชั้นเรียน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) She doesn’t have time to talk to Smith.    (เธอไม่มีเวลาคุยกับสมิธ)  (ไม่จริง  เฮเล็นขอร้องให้สมิธนั่งลง)

(c) They can resolve the problem.    (เธอและสมิธสามารถแก้ปัญหาได้)  (“Work out”  เป็นสำนวน 

       หมายถึง  “แก้ปัญหา, ทำโจทย์, คิดค้น, ไปได้ดี, สำเร็จ”)

(d) There is a lot to do.    (มีอะไรมากมายต้องทำ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) She asks Smith to sit down for a cup of coffee.    (เธอขอให้สมิธนั่งลงเพื่อทานกาแฟ)  (การสนทนามิได้

       กล่าวถึง)

(คำแปล)

สมิธ     :  ชั้นเรียนวิจัยของผมถูกยกเลิก  ดังนั้น  ขณะนี้ผมก็มีปริมาณงานไม่เต็มที่ (I don’t have a full

                load) ซิครับ

เฮเลน  นั่งลงสักครู่หนึ่งซิคะ  ฉันมั่นใจว่าเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้ค่ะ (we can work it out)

คำถาม  :  เฮเล็นหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)  (สมิธ น่าจะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย)   

 

5. David  But I sent my application three weeks ago.

     Anne   Well, that’s why you haven’t heard, then.  It takes six weeks to process it.

Question What does Anne imply ?

(a) The application was lost.    (ใบสมัครหายไป)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) The process takes about three weeks.    (การดำเนินการ – ใบสมัคร – ใช้เวลาประมาณ ๓ สัปดาห์)  (ไม่จริง 

       มันใช้เวลา ๖ สัปดาห์ในการดำเนินการ  ไม่ใช่ ๓ สัปดาห์)

(c) The response is probably in the mail.    (การตอบกลับ – มายังเดวิด – อาจอยู่ในจดหมาย-หีบห่อที่ส่งทาง

       ไปรษณีย์)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) David should be patient.    (เดวิดควรอดทน)  (เนื่องจากแอนยืนยันกับเดวิดว่า  มันใช้เวลานานที่

       จะดำเนินการใบสมัคร  เธอจึงบอกเป็นนัยว่าเขาควรอดทน)

(e) David will get response if he applies again.    (เดวิดจะได้รับการตอบกลับ  ถ้าเขาสมัครอีกครั้ง)  (ไม่จริง  เขา

       จะได้รับตอบกลับหลังจากเขาส่งใบสมัคร ๖ สัปดาห์)

(คำแปล)

เดวิด  :  แต่ว่าผมส่งใบสมัคร (การสมัคร, การใช้, ประโยชน์) (application) สามสัปดาห์มาแล้วนี่ครับ

แอน   :  อ้อ  นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไม (that’s why) คุณยังไม่ได้ข่าวคราว (haven’t heard)  ถ้ายังงั้น

               (then),  มันใช้เวลา ๖ สัปดาห์ที่จะดำเนินการ (process) มันค่ะ

คำถาม  :  แอนบอกเป็นนัยว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

6. Betty  I can hardly hear anything from back here !  Let’s just go home.

     Steve  :  Why don’t we ask an usher if we can sit closer to the stage ?

Question  What does Steve suggest ?

(a) Sitting in other seats.    (นั่งเก้าอี้ตัวอื่น – ที่อยู่ใกล้เวที)  (ดูจากข้อความ  “ทำไมเราไม่ถามคนเดิน

       ตั๋ว  ว่าเราสามารถนั่งใกล้เวทีมากขึ้นได้หรือไม่”)

(b) Going home.    (กลับบ้าน)

(c) Turning up the music.    (เพิ่มเสียงดนตรีให้ดังยิ่งขึ้น)

(d) Asking the usher for a refund.    (ขอร้องคนเดินตั๋วให้คืนเงิน)

(e) Go to see a play in another theater.    (ไปดูละครที่อีกโรงหนึ่ง)

(คำแปล)

เบ็ตตี้  :  ฉันแทบจะไม่ได้ยินอะไรเลยจากข้างหลัง (โรงละคร) นี่  เรากลับบ้านกันเถอะค่ะ

สตีฟ   :  ทำไมเราไม่ถามคนเดินตั๋ว (usher) ว่าเราสามารถนั่งใกล้เวทีมากขึ้นได้หรือไม่ล่ะครับ

คำถาม  :  สตีฟแนะนำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป