หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 376)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

          A fox meets a tiger one morning.  The following is their conversation.

 

Fox     :  Good morning, Mr. Tiger.

Tiger  How do you feel these days, Mr. Fox ?

Fox     :  Just fine.  I’ve never felt better.

Tiger  You look unusually happy. 

Fox     :  Because I am the King of the forest.

Tiger  What !!  I will eat you for that. 

Fox     Wait, and I will prove it to you.

Tiger  How ?

Fox     :  Come for a walk with me. 

Tiger  What will that prove ?

Fox     :  That the other animals are afraid of me. 

Tiger  All right, come on and prove it.

Fox     :  O.K., let’s go.

Tiger  Say, you seem to have a point, they’re all running.

Fox     See ?  They’re afraid of me.

Tiger  And then ?

Fox     :  So I’m the King.  Let that be a lesson to you.

Tiger  :  But you seem to have forgotten one thing, Mr. Fox.

Fox     :  What ?

Tiger  There’s one animal with stripes, three times bigger than you, who’s not running away from

                  you.  Right here.

 

(คำแปล)

          หมาจิ้งจอกเจอเสือเช้าวันหนึ่ง  ต่อไปนี้เป็นการสนทนาของพวกมัน

 

หมาจิ้งจอก  :  สวัสดี  คุณเสือ

เสือ               :  คุณรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างหมู่นี้  คุณหมาจิ้งจอก

หมาจิ้งจอก  :  ก็สบายดีนะ  ผมไม่เคยรู้สึกสบายดีอย่างนี้มาก่อน

เสือ               :  คุณดูมีความสุขอย่างผิดปกตินะ (You look unusually happy.)

หมาจิ้งจอก  :  ก็เพราะว่าผมเป็นจ้าวป่านะสิ

เสือ               :  หา (ว่าอะไรนะ) (What !!) !!  เดี๋ยวผมก็กินคุณซะเลยที่พูดอย่างนั้น (I will eat you for

                         that.)

หมาจิ้งจอก  :  ช้าก่อน  แล้วผมจะพิสูจน์ให้คุณดู (Wait, and I will prove it to you.)

เสือ               :  พิสูจน์ยังไง

หมาจิ้งจอก  :  มาเดินเล่นกับผมสิ (Come for a walk with me.)

เสือ               :  แล้วจะพิสูจน์อะไรได้ (What will that prove ?)

หมาจิ้งจอก  :  พิสูจน์ว่าสัตว์อื่นๆ กลัวผมน่ะสิ

เสือ               :  ตกลง  ไปพิสูจน์กัน (come on and prove it)

หมาจิ้งจอก  :  โอ.เค.  เราไปกันเถอะ (let’s go)

เสือ               :  พูดก็พูดเถอะ  แกดูเหมือนว่าจะพูดจริงนะ (Say, you seem to have a point)  เจ้าสัตว์

                         พวกนั้นกำลังเผ่นแน่บเลย

หมาจิ้งจอก  :  เห็นไหมล่ะ  พวกมันกลัวผมทั้งนั้น

เสือ               :  แล้วยังไงล่ะ (And then ?)

หมาจิ้งจอก  :  ก็ผมเป็นจ้าว (ป่า) นะสิ  ให้สิ่งนั้นเป็นบทเรียนแก่คุณนะ (Let that be a lesson to you.)

เสือ               :  แต่คุณดูเหมือนว่าจะลืมอะไรไปอย่างหนึ่งนะ  คุณหมาจิ้งจอก

หมาจิ้งจอก  :  อะไรหรือ

เสือ               :  มีสัตว์อยู่ตัวหนึ่งที่มีลายเป็นทางยาว (with stripes),  ตัวใหญ่กว่าคุณสามเท่า  ซึ่งไม่วิ่งหนี

                         (running away from) คุณ,  อยู่ตรงนี้ไงล่ะ (ผมนี่ไง) (Right here.)

 

1. What does the fox tell the tiger ?

(หมาจิ้งจอกบอกอะไรเสือ)

(a) He is usually happy.    (มันมีความสุขอย่างผิดปกติ)

(b) He will eat the tiger if he makes him angry.    (มันจะกินเสือ  ถ้าเสือทำให้มันโกรธ)

(c) He is the King of the forest.    (มันเป็นจ้าวป่า)

(d) He is not afraid of the tiger.    (มันไม่กลัวเสือ)

(e) He likes to take a walk in the morning.    (มันชอบเดินเล่นในตอนเช้า)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. How will the fox convince the tiger that he is the King ?

(หมาจิ้งจอกจะทำให้เสือเชื่อได้อย่างไรว่ามันเป็นจ้าวป่า)

(a) Other animals will run away from the fox when they see him.    (สัตว์อื่นๆ จะวิ่งหนีหมาจิ้งจอก  เมื่อเห็น

       มัน)

(b) He will convene a meeting among animals.    (มันจะเรียกประชุมบรรดาสัตว์ทั้งหลาย)

(c) He will fight against animals that are much bigger than he.    (มันจะต่อสู้กับสัตว์ซึ่งตัวใหญ่กว่ามันมาก)

(d) He persuades the tiger to go for a walk with him.    (มันชวนเสือไปเดินเล่นกับมัน)

(e) He tells the tiger that he is not afraid of him.    (มันบอกเสือว่ามันไม่กลัวเสือ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. Why are other animals running away from the fox ?

(ทำไมสัตว์อื่นวิ่งหนีหมาจิ้งจอก)

(a) They are afraid of the fox.    (พวกมันกลัวหมาจิ้งจอก)

(b) They are afraid of the sound of the thunder.    (พวกมันกลัวเสียงฟ้าร้อง)

(c) They have never seen a fox walking with a tiger.    (พวกมันไม่เคยเห็นหมาจิ้งจอกเดินกับเสือ)

(d) They think he is too dangerous to make friends with.    (พวกมันคิดว่าหมาจิ้งจอกมีอันตรายเกินกว่าที่จะผูก

       มิตรด้วย)

(e) They are afraid of the tiger.    (พวกมันกลัวเสือ)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. Mark  :  Excuse me.  Is there a restroom out here ?

     Jane   :  No.  It’s the other way.  Past customer service and gift wrap by the beauty salon.

Question  What will Mark probably do ?

(a) Get a gift wrapped.    (เอาของขวัญไปห่อ)  (แผนก (รับ) ห่อของขวัญเป็นสถานที่ใกล้ห้องน้ำ  ไม่ใช่ที่ที่มาร์คจะ

       ไปห่อของขวัญ)

(b) Pay for a purchase.    (จ่ายเงินสำหรับการซื้อของ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) Get a haircut.    (ไปตัดผม)  (ห้องเสริมสวยเป็นสถานที่ใกล้ห้องน้ำ  ไม่ใช่ที่ที่มาร์คจะไปตัดผม)

(d) Go to the men’s room.    (ไปที่ห้องน้ำชาย)  (เนื่องจากมาร์คถามหาห้องน้ำ  เขาน่าจะไปที่ห้องน้ำ

       ชาย)

(e) Take a rest in the room near the beauty salon.    (พักผ่อนในห้องใกล้ห้องเสริมสวย)  (การสนทนามิได้กล่าว

       ถึง)

(คำแปล)

มาร์ค  :  ขอโทษครับ  มีห้องน้ำ (restroom) อยู่ข้างนอกตรงแถวนี้ไหมครับ

เจน     :  ไม่มีค่ะ  มันอยู่อีกทางหนึ่ง (It’s the other way.)เดินผ่านแผนกบริการลูกค้าและ (รับ) ห่อของ

                ขวัญ (Past customer service and gift wrap) ข้างห้องเสริมสวย (by the beauty salon)

                นะคะ

คำถาม  :  มาร์คน่าจะทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)    

 

5. Jenny  Can you believe it ?  I won fifty dollars on the lottery last night !

     Jeff      Way to go !

Question What does Jeff mean ?

(a) He is asking where to buy a ticket.    (เขากำลังถามว่าจะซื้อตั๋ว (ล็อตเตอรี่) ได้ที่ไหน)

(b) He is telling Jenny to leave.    (เขากำลังบอกเจนนี่ให้ออกเดินทาง)

(c) He is calling Jenny a liar.    (เขากำลังเรียกเจนนีว่าคนโกหก)

(d) He is congratulating Jenny.    (เขากำลังแสดงความยินดีกับเจนนี่)  (“Way to go”  หมายถึง 

       “ขอแสดงความยินดีด้วย”)

(e) He is asking the way to go to buy the lottery.    (เขากำลังถามทางเพื่อไปซื้อล็อตเตอรี่)

(คำแปล)

เจนนี่   :  คุณเชื่อไหมคะ  ฉันชนะได้เงิน ๕๐ ดอลลาร์จากล็อตเตอรี่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ

เจฟฟ์  :  ขอแสดงความยินดีด้วยครับ (Way to go !)

คำถาม  :  เจฟฟ์หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)  สำหรับ  ข้อ  A, B, C  และ  E  เป็นการแปลความหมายของวลี  “Way to go”  ที่ไม่ถูกต้อง

 

6. Jennifer  :  Here’s your key.  Do you know about the complimentary breakfast ?  We serve it

                             tomorrow from seven to nine, right behind the pool.

     George     Yes, thanks.  I’ve stayed here before.

Question What kind of place are Jennifer and George probably talking about ?

(a) A friend’s house.    (บ้านเพื่อน)

(b) A coffee shop.    (ร้านกาแฟ)

(c) A hotel.    (โรงแรม)  (จากการอ้างถึง  “กุญแจ,  อาหารเช้าฟรี  และสระน้ำ”  จึงอาจสรุปได้ว่าการ

       สนทนานี้เกิดขึ้นในล็อบบี้ของโรงแรม)

(d) A health club.    (สโมสรสุขภาพ)  (ไม่น่าจะเสิร์ฟอาหารเช้าฟรี)

(e) A university dormitory.    (หอพักของมหาวิทยาลัย)  (ไม่น่าจะเสิร์ฟอาหารเช้าฟรี)

(คำแปล)

เจนนิเฟอร์  :  นี่กุญแจ (ห้อง) ของคุณค่ะ  คุณทราบเกี่ยวกับอาหารเช้าซึ่งให้ฟรี (complimentary

                        breakfast) หรือเปล่าคะ,  เราเสิร์ฟมันจาก ๗ โมงถึง ๙ โมงเช้า,  หลังสระน้ำพอดีค่ะ

จอร์ช          :  ครับ  ขอบคุณ,  ผมเคยพักที่นี่มาก่อนครับ

คำถาม  :  เจนนิเฟอร์และจอร์ชน่าจะกำลังคุยเกี่ยวกับสถานที่ประเภทใด ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป