หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 375)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

          A policeman is talking to Peter, a careless driver.

 

Policeman  :  Just where do you think you’re going, mister ?

Peter            Why, what did I do, officer ?

Policeman  You ran a red light.

Peter            Oh, I didn’t see it. 

Policeman  :  It almost hit you on the nose as you went by.

Peter            I’ll try to be more careful next time.  

Policeman  :  Try to be more careful ?  Mister, I’ve followed you for the last ten minutes, and you’ve

                             run seven red lights.

Peter            Seven ?  I must’ve been daydreaming !

Policeman  There isn’t any room for daydreaming on the highway, mister.

Peter            I’m sorry, officer.  It won’t happen again.

Policeman  You’re dam right it won’t.  You’re going to jail right now.

Peter            But, officer, I’ve got a wife and three kids to support.

Policeman  I’ve got a wife and seven kids.  Do you have any other sad stories before you

                             go to jail ?

 

(คำแปล)

          ตำรวจนายหนึ่งกำลังคุยกับปีเตอร์  ซึ่งขับรถประมาท

 

ตำรวจ  :  นั่นคุณคิดว่าคุณกำลังจะไปไหนน่ะ

ปีเตอร์  :  ทำไมหรือครับ  ผมทำอะไรผิดหรือคุณตำรวจ

ตำรวจ  :  คุณขับรถฝ่าไฟแดงน่ะสิ (You ran a red light.)

ปีเตอร์  :  โอ !  ผมไม่เห็นมันเลยครับ

ตำรวจ  :  มันเกือบจะทิ่มตาคุณอยู่แล้ว (It almost hit you on the nose) ตอนที่คุณขับฝ่าไปน่ะ (as you

                 went by)

ปีเตอร์  :  ผมจะพยายามระวังให้มากขึ้นครับคราวหน้า

ตำรวจ  :  พยายามระวังมากกว่านี้รึครับ,  คุณ  ผมขับตามคุณมาตลอดสิบนาทีหลังเนี่ย  และเห็นคุณขับฝ่า

                 ไฟแดงถึง ๗ ครั้ง

ปีเตอร์  :  ตั้ง ๗ ครั้งเลยหรือครับ  ผมจะต้องกำลังฝันกลางวัน (daydreaming) อยู่แน่ๆ

ตำรวจ  :  ไม่มีที่ว่าง (room) สำหรับฝันกลางวันบนทางหลวงหรอกครับคุณ

ปีเตอร์  :  ผมเสียใจครับคุณตำรวจ  มันจะไม่เกิด (เรื่องแบบนี้) ขึ้นอีกครับ

ตำรวจ  :  คุณพูดถูกเผงเลยครับว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีก (You’re dam right it won’t.),  คุณจะต้องไปห้อง

                 ขัง (jail) เดี๋ยวนี้แหละ

ปีเตอร์  :  แต่  คุณตำรวจครับ  ผมมีภรรยากับลูกอีก ๓ คนต้องเลี้ยงดู (สนับสนุน, หนุน, ค้ำ, จุน, พยุง, ยัน)

                 (support) นะครับ

ตำรวจ  :  ผมมีภรรยากับลูก ๗ คน  คุณมีเรื่องเศร้าเรื่องอื่นจะเล่าอีกไหมก่อนจะไปห้องขัง

 

1. What is Peter’s problem ?

(ปัญหาของปีเตอร์คืออะไร)

(a) Peter’s car runs out of gas while he’s driving home.    (รถของปีเตอร์น้ำมันหมด  ขณะเขากำลังขับรถกลับ

       บ้าน)

(b) Peter has a car accident on the way to his office.    (ปีเตอร์ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในระหว่างทางไปที่

       ทำงาน)

(c) Peter’s car hits a policeman near a traffic light.    (รถของปีเตอร์ชนตำรวจใกล้กับไฟจราจร)

(d) He violates the traffic law.    (เขาละเมิดกฎหมายจราจร)  (เขาขับรถฝ่าไฟแดง)

(e) Peter gets lost while he is on a trip.    (ปีเตอร์หลงทางในขณะที่เขากำลังเดินทาง)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. For how long has the policeman followed Peter ?

(ตำรวจได้ขับรถตามปีเตอร์มาเป็นเวลานานเท่าไร)

(a) Three minutes.    (๓ นาที)

(b) Five minutes.    (๕ นาที)

(c) Ten minutes.    (๑๐ นาที)

(d) Twenty minutes.    (๒๐ นาที)

(e) Half an hour.    (ครึ่งชั่วโมง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. What do we learn from the conversation ?

(เรารู้อะไรจากการสนทนา)

(a) Peter gets fined since he ran a red light.    (ปีเตอร์ถูกปรับ  เพราะเขาขับรถฝ่าไฟแดง)

(b) Peter usually violates the traffic law.    (ปีเตอร์ละเมิดกฎหมายจราจรเป็นประจำ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) The policeman hits Peter on the nose because he is angry with him.    (ตำรวจชกปีเตอร์ที่จมูกเพราะเขา

       โกรธปีเตอร์)

(d) Peter likes to tell a sad story to his wife and children.    (ปีเตอร์ชอบเล่าเรื่องเศร้าให้ภรรยาและลูกๆ ของ

       เขาฟัง)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) The policeman threatens to take Peter to jail.    (ตำรวจขู่จะพาปีเตอร์ไปห้องขัง)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. Jim    :  Where is your car ?

     Jane  I wish I knew.  I thought I parked it under a light so I could find it when we came out of class.

Question  What is Jane’s problem ?

(a) It is not dark outside yet.    (มันยังไม่มืดข้างนอกเลย)

(b) She is not a very good driver.    (เธอไม่ใช่นักขับรถที่ดีมากนัก)

(c) She cannot find her car.    (เธอไม่สามารถหารถของเธอพบ)  (“I wish I knew.”  =  “ฉัน

       ปรารถนาว่าฉันรู้  แต่จริงๆ แล้วฉันไม่รู้ – ว่ารถจอดอยู่ที่ไหน)

(d) She needs a ride home from class.    (เธอต้องการให้คนขับรถไปส่งที่บ้านจากห้องเรียน – โรงเรียน)

(e) She parked her car at the wrong place.    (เธอจอดรถผิดที่)

(คำแปล)

จิม    :  รถของคุณอยู่ที่ไหนครับ

เจน  :  ฉันปรารถนาว่าฉันรู้นะ (ว่ารถอยู่ไหน),  ฉันคิดว่าฉันจอดมันใต้ดวงไฟ (ไฟ, แสง, แสงสว่าง, ความ

             สว่าง, ตะเกียง, โคมไฟ) (a light)  เพื่อว่าฉันจะสามารถหามันเจอเมื่อพวกเราออกจากห้องเรียน

             (แสดงว่าเลิกเรียนตอนค่ำ)

คำถาม  :  ปัญหาของเจนคืออะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)  สำหรับ  ข้อ  A, B, D  และ  E  เป็นการแปลความหมายคำพูดของเจนที่ไม่ถูกต้อง,  และดูเพิ่มเติมรายละเอียดการใช้  “Wish”  ในหมวดข้อสอบ  STRUCTURE  ตอนที่ ๓๐  ข้อ ๖

 

5. Robin  :  Hello.  Mrs. Best ?

     Jenny  :  She’s not here.  Did you try her at the Student Center ?

Question What does Jenny suggest Robin do ?

(a) Call the Student Center.    (โทรฯ ไปที่ศูนย์กลางนักเรียน)  (ดูจากข้อความ  “คุณลองโทรฯ ไปหา

       เธอที่ศูนย์กลางนักเรียนหรือยังคะ”)

(b) Try again later.    (พยายาม (โทรฯ มา) อีกในเวลาต่อมา)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)  

(c) Talk to her instead of Mrs. Best.    (คุยกับเธอแทนที่จะคุยกับมิสซิสเบสท์)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) Come to her office for help.    (มาที่สำนักงานของเธอเพื่อขอความช่วยเหลือ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) Leave a message for Mrs. Best.    (ทิ้งข้อความไว้ให้มิสซิสเบสท์)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

โรบิน  :  หวัดดีครับ,  มิสซิสเบสท์ใช่ไหมครับ

เจนนี่  :  เธอไม่อยู่ที่นี่ค่ะ,  คุณลองโทรฯ ไปหาเธอที่ศูนย์กลางนักเรียนหรือยังคะ

คำถาม  :  เจนนี่แนะนำโรบินให้ทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

6. Carla  See you tomorrow.

     Paul    I don’t think so !  That DVD isn’t due back until Tuesday.  We’re closed on Sunday and

                      Monday is a holiday.  It’s usually a one-day rental though.

Question What can be inferred from this conversation ?

(a) Today is Saturday.    (วันนี้เป็นวันเสาร์)  (เนื่องจากโดยปกติแล้วการเช่ามีระยะเวลา ๑ วัน  และ

       คาร์ล่าคาดหวังจะคืนดีวีดีวันพรุ่งนี้  ซึ่งเป็นวันอาทิตย์และร้านปิด  ดังนั้น  วันนี้จะต้องเป็นวันเสาร์)

(b) The store is closed on weekends.    (ร้านปิดในวันสุดสัปดาห์)  (ไม่จริง  เนื่องจากร้านเปิดให้เช่าในวันเสาร์

       ด้วย)

(c) Tomorrow is a holiday.    (วันพรุ่งนี้เป็นวันหยุด)  (ไม่จริง  เนื่องจากวันจันทร์เป็นวันหยุด  ไม่ใช่พรุ่งนี้  ซึ่งเป็น

      วันอาทิตย์)

(d) The store will be closed next Tuesday.    (ร้านจะปิดวันอังคารหน้า)  (ไม่จริง  เนื่องจากดีวีดีที่คาร์ล่าเช่าจะถึง

       กำหนดคืนในวันอังคาร)

(e) The DVD rent at this store is cheap.    (ค่าเช่าดีวีดีที่ร้านนี้ราคาถูก)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

คาร์ล่า  :  แล้วพบกันพรุ่งนี้นะคะ

พอล     :  ผมไม่คิดว่าจะเป็นเช่นนั้นหรอกครับ ดีวีดีนั่นไม่ครบกำหนดคืน (isn’t due back) จนถึงวัน

                 อังคารครับ,  แล้ว (ร้าน) เราก็ปิดวันอาทิตย์  และวันจันทร์ก็เป็นวันหยุด (พิเศษ) ด้วย,  ตาม

                 ปกติ  แล้วมันเป็นการเช่า (ค่าเช่า, บ้านเช่า, ห้องเช่า, รายได้จากการให้เช่า) (rental) (ระยะ

                 เวลา) ๑ วันครับ  แม้กระนั้นก็ตาม

คำถาม  :  สามารถสรุปอะไรได้จากการสนทนานี้ ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป