หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 373)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

          One morning Roger goes to see Dr. Johnson at his clinic.  He tells Dr. Johnson about his four-year-old daughter’s fever. The following is their conversation.

 

Johnson  Good morning.  Are you Roger Smith ?    

Roger       Yes, I am.  Good morning doctor.  I’ve some problems to consult you.

Johnson  What’s the matter with you ?

Roger       No, I’m fine.  But my four-year-old daughter has been ill for several days.  I think she has a

                        cold, but the fever doesn’t subside.

Johnson  :  How long has she been running a fever ?

Roger       About a week. 

Johnson  What is her temperature ?

Roger       About thirty-nine or forty degrees Celsius . 

Johnson  Does she have the same symptoms as a cold ?

Roger       Yes, she has a painful cough and phlegm comes up.

Johnson  What else ?

Roger       She wheezes terribly and she has difficulty in breathing.  Besides, she can’t sleep well for

                         the past few nights and she has often talked in her sleep for the past week.  This never

                         happens before.

Johnson  :  I’ll prescribe some medicine for her.  Wait a while and if she doesn’t feel any better, bring

                        her to my clinic.  Well, one more thing, make sure the phlegm doesn’t obstruct her

                        breathing.  In the worst-case scenario, she will have to go to hospital. 

Roger       :  Thank you, Dr. Johnson.  I’ll bring my daughter to see you in a few days if she doesn’t feel

                         better.

 

(คำแปล)

          เช้าวันหนึ่ง  โรเจอร์ไปพบหมอจอห์นสันที่คลินิก  เขาเล่าให้หมอฟังเกี่ยวกับอาการไข้ของลูกสาวอายุ ๔ ขวบของเขา  ต่อไปนี้เป็นการสนทนาระหว่างพวกเขา

 

จอห์นสัน  :  สวัสดีครับ  คุณคือโรเจอร์ สมิธ ใช่ไหมครับ

โรเจอร์     :  ใช่ครับ  สวัสดีครับหมอ  ผมมีปัญหาปรึกษาหมอครับ

จอห์นสัน  :  คุณเป็นอะไรหรือครับ (What’s the matter with you ?)

โรเจอร์     :  ไม่ครับ  ผมสบายดี,  แต่ว่าลูกสาวอายุ ๔ ขวบของผมป่วยมาหลายวันแล้วครับ  ผมคิดว่าเธอ

                     เป็นไข้หวัด (she has a cold)  แต่ไข้ไม่ลดลง (บรรเทาลง, ทรุด, จมลง, ตกตะกอน, นอนก้น)

                     (subside) เลยครับ

จอห์นสัน  :  เธอเป็นไข้มานานเท่าไรแล้วล่ะ (How long has she been running a fever ?)

โรเจอร์     :  ประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วครับ

จอห์นสัน  :  เธอมีไข้สูงเท่าไรครับ (What is her temperature ?)

โรเจอร์     :  ประมาณ ๓๙ หรือ ๔๐ องศาเซลเซียสครับ

จอห์นสัน  :  เธอมีอาการ (symptoms) เหมือนไข้หวัดไหมครับ

โรเจอร์     :  ครับ  เธอไอด้วยความเจ็บปวด (ยากลำบาก) (has a painful cough)  และมีเสมหะออกมา

                     ด้วย (phlegm comes up) ครับ

จอห์นสัน  :  มีอาการอื่นอีกไหมครับ (What else ?)

โรเจอร์     :  เธอหายใจเสียงดังฮึดๆ (หายใจหอบ, หายใจด้วยความลำบาก) (wheezes) อย่างรุนแรง

                     (อย่างร้ายแรง, อย่างน่ากลัว, อย่างสยองขวัญ) (terribly)  และเธอหายใจลำบาก (she

                     has difficulty in breathing) ด้วย  นอกจากนั้น  เธอนอนไม่หลับมาสองสามคืนแล้ว 

                     และเธอนอนละเมอบ่อยๆ (she has often talked in her sleep) ในสัปดาห์ที่ผ่านมา, 

                     สิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับ

จอห์นสัน  :  ผมจะสั่งยา (prescribe) ให้เธอนะ,  (คุณ) รอดูอาการสักครู่ (Wait a while)  และถ้าเธอไม่รู้

                     สึกดีขึ้น (if she doesn’t feel any better)  ให้พาเธอมาพบหมอที่คลินิก,  อ้อ  อีกเรื่องหนึ่ง

                     นะ (one more thing)  ดูให้แน่ใจว่าเสมหะไม่ไปขัดขวาง (obstruct) การหายใจของเธอ 

                     และในกรณีที่ร้ายแรงที่สุด (In the worst-case scenario)  เธอจำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาล

                     ครับ

โรเจอร์     :  ขอบคุณครับ  คุณหมอจอห์นสัน,  ผมจะพาลูกสาวมาพบหมอในอีกสองสามวัน  ถ้าเธอรู้สึกไม่

                     ดีขึ้น

 

1. Why does Roger go to see Dr. Johnson ?

(ทำไมโรเจอร์ไปพบหมอจอห์นสัน)

(a) He has a bad cold.    (เขาเป็นหวัดรุนแรง) 

(b) His daughter has a running nose.    (ลูกสาวของเขามีน้ำมูกไหล) 

(c) He has high temperature.    (เขามีไข้สูง)

(d) To consult him about his daughter’s illness.    (เพื่อปรึกษาหมอเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของ

       ลูกสาวของเขา)

(e) To ask Johnson to go to treat his daughter at home.    (เพื่อขอให้หมอจอห์นสันไปรักษาลูกสาวของเขา

       ที่บ้าน)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. What is not included in Roger’s daughter’s symptoms ?

(อะไรที่ไม่รวมอยู่ในอาการของลูกสาวของโรเจอร์)

(a) A fever.    (เป็นไข้)

(b) A painful cough.    (ไอด้วยความเจ็บปวด)

(c) Frequently vomit.    (อาเจียนบ่อย)

(d) Difficulty in breathing.    (หายใจลำบาก)

(e) Phlegm comes up.    (มีเสมหะออกมา)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. What do we learn from the conversation ?

(เรารู้อะไรจากการสนทนา)

(a) Roger will have his daughter go to hospital the next day.    (โรเจอร์จะให้ลูกสาวไปโรงพยาบาลวันรุ่งขึ้น) 

(b) Roger’s daughter can sleep well but she often talks in her sleep.    (ลูกสาวของโรเจอร์นอนหลับได้ดี 

       แต่เธอนอนละเมอบ่อยๆ)

(c) Dr. Johnson has lots of patients.    (หมอจอห์นสันมีคนไข้เยอะ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) Roger’s daughter doesn’t have symptoms of a cold.    (ลูกสาวของโรเจอร์ไม่มีอาการของไข้หวัด) 

       (ไม่จริง  เธอมีฯ)

(e) Roger’s daughter is in rather serious condition.    (ลูกสาวของโรเจอร์มีอาการค่อนข้าง

       รุนแรง)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. Jim     Go to the next screen.

     Mary  Okay.  Oh, I see !  You hit this key and Enter.

Question  What are Jim and Mary discussing ?

(a) A TV.    (โทรทัศน์)  (อาจมีจอภาพก็จริง  แต่ทีวีไม่มีคีย์ให้กดทำรายการต่างๆ)

(b) A computer.    (เครื่องคอมพิวเตอร์)  (จากการอ้างถึง  “จอภาพถัดไป,”  “คีย์นี้”  และ (กด) “เอ็น

      เทอร์”  จึงอาจสรุปได้ว่าทั้ง ๒ คนกำลังทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์)

(c) A room.    (ห้อง)   

(d) A door.    (ประตู) 

(e) A movie theater.    (โรงภาพยนตร์)  (อาจมีจอ  แต่ไม่มีคีย์ทำรายการ)

(คำแปล)

จิม    :  ไปที่จอภาพถัดไปสิ

แมรี่  :  ตกลง,  โอ  ฉันเข้าใจ (ทราบ, พบ, เห็น) (see) แล้ว,  คุณกดคีย์ (บอร์ด) นี้และกดเอ็นเทอร์

คำถาม  จิมและแมรี่กำลังพูดกันเรื่องอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

5. Justin  Do you want to go to the International Talent Show ?

     Joan     Sure.  Why not ?

 Question What does Joan mean ?

(a) She is not sure about going.    (เธอไม่แน่ใจเกี่ยวกับการไปดู)

(b) She does not want to go to the show.    (เธอไม่ต้องการไปดูการแสดง)

(c) She wants to know why Justin asked her.    (เธอต้องการรู้ว่าทำไมจัสตินจึงถามเธอ)

(d) She would like to go with Justin.    (เธออยากจะไปกับจัสติน)

(e) She asks Justin why she has to go.    (เธอถามจัสตินว่าทำไมเธอจำเป็นต้องไปดู)

(คำแปล)

จัสติน    :  คุณต้องการไปดู “การแสดงของผู้มีความสามารถพิเศษนานาชาติ” ไหม

โจแอน  :  แน่นอน,  ทำไมจะไม่ไปล่ะ (Sure.  Why not ?)

คำถาม  :  โจแอนหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)  “Why not”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “ผู้พูดเห็นด้วยกับคำถาม หรือแผนการของคู่สนทนา”  สำหรับ  ข้อ  A, B, C  และ  E  เป็นการแปลความหมายคำพูดของโจแอนที่ไม่ถูกต้อง

 

6. Patricia  :  I can’t find my room.  It’s number 119.

     Justin     :  Oh !  The even numbers are on this side, so your room must be on the other side.

Question  What will Patricia probably do ?

(a) Go with Justin.    (ไปกับจัสติน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) Look on the other side of the hall.    (มองหาที่อีกด้านหนึ่งของห้องโถง)  (เนื่องจากเลขห้องของ

       แพททริเซียคือ ๑๑๙  และจัสตินบ่งชี้ว่าห้องเลขคี่อยู่อีกด้านหนึ่ง  แพททริเซียจึงน่าจะมองหาที่อีกด้าน

       หนึ่งของห้องโถง)

(c) Get a different room.    (พักห้องอื่น)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) Return to the front desk.    (กลับไปที่โต๊ะรับแขก – ประชาสัมพันธ์)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) Change for a new room with an odd number.    (เปลี่ยนห้องใหม่ที่มีเลขคี่)  (ไม่จริง  เนื่องจากห้องของ

       แพททริเซียเป็นเลขคี่ (๑๑๙) อยู่แล้ว)

(คำแปล)

แพททริเซีย  :  ฉันหาห้องของฉันไม่เจอ,  มันหมายเลข ๑๑๙ ค่ะ

จัสติน            :  โอ,  (ห้อง) เลขคู่ (even numbers) อยู่ทางด้านนี้ครับ,  ดังนั้น  ห้องของคุณจะต้องอยู่อีก

                          ด้านหนึ่งครับ 

คำถาม  :  แพททริเซียน่าจะทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)    

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป