หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 370)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๔

 

          Emily and Ralph are university students.  One day they meet in the university canteen.  The following is their conversation.

 

Emily   :  Hi Ralph.  How are you ?

Ralph   Hi Emily.  I’m fine.  How about you ?

Emily   :  I’m fine too.  But I’m very busy with my study.  I’m doing research for my term paper.

Ralph   What’s your research about ?

Emily   :  It’s about “How People’s Childhood Influences Their Future Life.”  Are you free now ?  I’d like

                    to ask you some questions.  It’ll take no more than ten minutes.  I think your information

                    would be a good reference for my research.

Ralph   Okay, Emily.  I’d be glad to help you.  Don’t rush.  I’ve afternoon class.  There’re a few hours

                    left before that time. 

Emily    :  Great.  Let me begin my questions, then.  Did you have a happy childhood ?

Ralph   :  Yes, I did.  I enjoyed playing hide and seek with my peers.

Emily   :  Did you experience your childhood in a city or countryside ?

Ralph  I spent my childhood in a rural area where I could see vast rice fields and lots of canals. 

Emily   :  Did you usually skip class when you were a child ?  I mean were you often absent from class ?

Ralph   Yes, I did, and many of my friends did, too.  Normally, we went to play together around the

                    village when we ran away from school.

Emily   :  Who were you with when you were a child ?

Ralph  I was with my family.  There were six people in my family, then.

Emily   :  What did you want to be when you were a child ?

Ralph  I dreamed of being a medical doctor.

Emily   :  Who did you love most when you were a child ?

Ralph   I loved my mom most since she always took good care of me.  She was very kind to me and

                    everyone in the family.  Besides, she cooked delicious meals for all of us.

Emily   :  Who was your childhood hero ?

Ralph   Superman.  He suppressed criminals in order to help good and innocent people.  He beat

                    them all the time and never disappointed his fans or TV viewers. 

Emily   :  What reminds you of your childhood ?

Ralph   Green rice fields which I can see everywhere remind me of my beautiful childhood. 

Emily   :  Did you change a lot when you grew up ?

Ralph   Yes, of course.  I’m more mature now both physically and mentally.  Furthermore, I’ve more

                    friends and responsibilities, including more knowledge and understanding of the world and

                    people around me.

Emily   Would you like to go back to your childhood if possible ?

Ralph   Yes, exactly.  I wish I could go back to my beautiful and happy old days when I didn’t have

                    to study hard, and could get up late in the morning and play happily with my friends. 

                    Everybody with sweet childhood would like to go back there again, I think.

Emily   Why is childhood important to you ?

Ralph   Because it shapes people into who they will become.  What people do or think now reflects,

                    more or less, their childhood.  It’s said that a good and happy child usually become a good

                    and happy man.  It’s still true today, I believe. 

Emily   :  Thanks a lot, Ralph.  You’ve given me a clear and reasonable answer.  It’s useful information

                    to be used in my research.

Ralph   You’re welcome, Emily.

 

(คำแปล)

          เอมิลี่และราล์ฟเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย  วันหนึ่งพวกเขาพบกันในห้องอาหารของมหาวิทยาลัย  ต่อไปนี้เป็นการสนทนาของพวกเขา

 

เอมิลี่   :  หวัดดี  ราล์ฟ,  คุณเป็นอย่างไรบ้างคะ

ราล์ฟ  :  หวัดดี  เอมิลี่,  ผมสบายดีครับ  แล้วคุณล่ะ

เอมิลี่   :  ฉันก็สบายดีเหมือนกัน  แต่ฉันยุ่งมากกับการเรียน  ฉันกำลังทำวิจัยสำหรับรายงานประจำเทอมค่ะ

                (I’m doing research for my term paper.)

ราล์ฟ  :  การวิจัยของคุณเกี่ยวกับอะไรครับ

เอมิลี่   :  มันเกี่ยวกับ “วัยเด็กของคนมีอิทธิพล (มีผลกระทบ) (Influence) ต่อชีวิตในอนาคตของเขาอย่าง

                ไร,”  คุณว่างหรือเปล่าคะตอนนี้  ฉันอยากถามคำถามคุณสักหน่อย  มันจะใช้เวลาไม่เกิน ๑๐ นาที 

                ฉันคิดว่าข้อมูลของคุณจะเป็นการอ้างอิง (reference) ที่ดีสำหรับการวิจัยของฉันค่ะ

ราล์ฟ  :  ตกลงครับ  เอมิลี่,  ผมยินดีช่วยคุณ  ไม่ต้องรีบร้อนนะ (Don’t rush.),  ผมมีเรียนตอนบ่าย  เหลือ

               เวลาอีกสองสามชั่วโมงก่อนถึงเวลานั้นครับ (There’re a few hours left before that time.)

เอมิลี่   :  ดีมากเลย  ให้ฉันเริ่มต้นคำถามเลยนะ  คุณมีวัยเด็กที่มีความสุขไหมคะ

ราล์ฟ  :  ใช่ครับ  ผมสนุกกับการเล่นซ่อนหากับเพื่อนๆ ในวัยเดียวกับผมครับ (playing hide and seek

                with my peers)

เอมิลี่   :  คุณมีประสบการณ์วัยเด็กในเมืองหรือชนบท (countryside) คะ

ราล์ฟ  :  ผมใช้เวลาช่วงวัยเด็กในพื้นที่ชนบท  ที่ซึ่งผมสามารถมองเห็นผืนนากว้างใหญ่ไพศาล (vast

               rice fields) และคูคลองต่างๆ มากมายครับ

เอมิลี่   :  โดยปกติแล้ว  คุณขาดเรียน (โดดเรียน) (skip class) ตอนคุณเป็นเด็กหรือเปล่าคะ,  ฉันหมาย

                ความว่าคุณไม่เข้าห้องเรียนบ่อยๆ หรือเปล่า

ราล์ฟ  :  ใช่แล้วครับ  และเพื่อนๆ ของผมหลายคนก็เหมือนกัน,  โดยปกติแล้ว (Normally) เราไปเล่นด้วย

                กันรอบๆ หมู่บ้านเมื่อเราหนีโรงเรียน (when we ran away from school) ครับ

เอมิลี่   :  คุณอยู่กับใครคะตอนคุณเป็นเด็ก (Who were you with when you were a child ?)

ราล์ฟ  :  ผมอยู่กับครอบครัว,  ครอบครัวของผมมี ๖ คนครับตอนนั้น

เอมิลี่   :  คุณต้องการเป็นอะไรคะตอนคุณเป็นเด็ก

ราล์ฟ  :  ผมฝันที่จะเป็นหมอครับ (I dreamed of being a medical doctor.)

เอมิลี่   :  คุณรักใครมากที่สุดตอนคุณเป็นเด็ก

ราล์ฟ  :  ผมรักแม่มากที่สุดครับ  เพราะแม่ดูแลผมอย่างดีเสมอ (since she always took good care of

               me),  แม่ใจดีกับผมและทุกคนในครอบครัวมาก  ยิ่งกว่านั้น  แม่ปรุงอาหารอร่อยสำหรับเราทุก

               คนครับ

เอมิลี่   :  ใครคือวีรบุรุษในวัยเด็ก (childhood hero) ของคุณคะ

ราล์ฟ  :  ซุปเปอร์แมนครับ,  เขาปราบปรามอาชญากร (suppressed criminals) เพื่อช่วยเหลือคนดีและ

               บริสุทธิ์,  เขาชนะ (พิชิต, เก่งกว่า, ตี, ตบ, หวด, เฆี่ยน) (beat) คนพวกนั้นตลอดเวลา  และไม่เคย

               ทำให้แฟนหรือคนดูทีวี (TV viewers) ผิดหวังเลยครับ

เอมิลี่   :  อะไรเตือนให้คุณนึกถึงวัยเด็กของคุณคะ (What reminds you of your childhood ?)

ราล์ฟ  :  ทุ่งนาเขียวขจี (Green rice fields) ซึ่งผมสามารถมองเห็นได้ทุกแห่งหน  เตือนให้ผมนึกถึงวัย

               เด็กที่สวยงามของผมครับ

เอมิลี่   :  คุณเปลี่ยนแปลงมากมายไหมคะเมื่อคุณโตเป็นผู้ใหญ่ (grew up)

ราล์ฟ  :  ใช่แล้วครับ (Yes, of course.)ผมเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจขณะนี้ (I’m more

                mature now both physically and mentally.),  ยิ่งกว่านั้น  ผมมีเพื่อนและความรับผิดชอบ

                มากขึ้น  รวมทั้งมีความรู้และความเข้าใจโลกและผู้คนรอบตัวผมมากขึ้นครับ

เอมิลี่   :  คุณอยากจะกลับไปหาวัยเด็กไหมคะ  ถ้าเป็นไปได้

ราล์ฟ  อยากครับ  แน่นอนเลย,  ผมปรารถนาว่าผมสามารถกลับไปสู่วันเก่าๆ ที่สวยงามและมีความสุข 

               (เป็นเวลา) เมื่อผมไม่ต้องเรียนหนัก  และสามารถตื่นนอนสายได้ในตอนเช้า  และเล่นอย่างมี

               ความสุขกับเพื่อนๆ,  ทุกคนที่มีวัยเด็กที่หวานชื่นย่อมอยากจะกลับไปที่นั่นอีก  ผมคิดนะครับ

เอมิลี่   :  ทำไมวัยเด็กจึงมีความสำคัญกับคุณคะ (Why is childhood important to you ?)

ราล์ฟ  :  เพราะว่ามันกำหนดวิถีทาง (กำหนดรูปร่าง, สร้างรูปร่าง, ก่อร่าง) (shapes) ว่าเขาจะเป็นใคร (ใน

               อนาคต  เมื่อเป็นผู้ใหญ่),  สิ่งที่ผู้คนทำหรือคิดในปัจจุบันสะท้อนให้เห็น (reflects) วัยเด็กของ

               พวกเขา  ไม่มากก็น้อย (more or less),  มันกล่าวกันว่าเด็กดีและมีความสุข  ปกติแล้วจะเป็นผู้

               ใหญ่ที่ดีและมีความสุข (ในอนาคต)  มันยังคงเป็นความจริงในปัจจุบันนี้  ผมเชื่อครับ   

เอมิลี่   :  ขอบคุณมากค่ะ  ราล์ฟ,  คุณให้คำตอบที่ชัดเจนและมีเหตุผลแก่ฉัน  มันเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ที่

                จะเอามาใช้ในงานวิจัยของฉันค่ะ

ราล์ฟ  :  ผมยินดี (ช่วยคุณ) ครับ  เอมิลี่

 

1. Why does Emily say she is very busy with her study ?

(ทำไมเอมิลี่พูดว่าเธอมีงานยุ่งกับการเรียน)

(a) She has to study hard before the exam.    (เธอต้องเรียนหนักก่อนสอบ)

(b) She has been assigned a lot of homework.    (เธอได้รับมอบหมายการบ้านมากมาย)

(c) She is doing research for her term paper.    (เธอกำลังทำวิจัยสำหรับรายงานประจำเทอม

       ของเธอ)

(d) She is working on her thesis.    (เธอกำลังทำวิทยานิพนธ์)

(e) She has to catch up with the class since she had been absent from school for the past few weeks.   

       (เธอต้องเรียนให้ทันเพื่อนร่วมชั้น  เพราะว่าเธอขาดเรียนสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. What is true about Ralph ?

(อะไรเป็นความจริง – ถูกต้อง – เกี่ยวกับราล์ฟ)

(a) Mountains and rivers remind him of his childhood.    (ภูเขาและแม่น้ำเตือนให้เขารำลึกถึงวัยเด็กของตน) 

       (ไม่จริง  ทุ่งนาเขียวขจีเตือนฯ)

(b) He is also working on his research.    (เขากำลังทำวิจัยเช่นเดียวกัน)

(c) He did not appreciate his childhood because he had to work hard to earn a living.    (เขาไม่ชื่นชมวัย

       เด็กของตน  เพราะว่าเขาต้องทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงชีพ)

(d) He lived in the countryside when he was young.    (เขาอาศัยในชนบทเมื่อเขาเป็นเด็ก)

(e) He was rarely absent from class when he was young.    (เขาไม่ใคร่จะขาดเรียน  เมื่อเขาเป็นเด็ก)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. What can be inferred from the conversation ?

(สามารถสรุปอะไรได้จากการสนทนา)

(a) Ralph had no idol when he was a child.    (ราล์ฟไม่มีบุคคลที่เขานับถือ-บูชา  เมื่อเขาเป็นเด็ก)  (ไม่จริง  เขามี

       ซุปเปอร์แมนเป็นไอดอล)

(b) Childhood has nothing to do with people’s future life.    (วัยเด็กไม่เกี่ยวข้อง (หรือมีความสัมพันธ์) กับชีวิต

       ในอนาคตของผู้คน)  (ไม่จริง  วัยเด็กหล่อหลอมว่าบุคคลนั้นจะเป็นอย่างไร  เมื่อเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต)

(c) Ralph had only a few friends when he was young.    (ราล์ฟมีเพื่อนเพียงไม่กี่คน  เมื่อเขาเป็นเด็ก)  (ไม่จริง 

      เขามีเพื่อนมากมาย)

(d) When he was a child, Ralph appreciated Superman since he could fly.    (เมื่อเขาเป็นเด็ก  ราล์ฟชื่นชม

      ซุปเปอร์แมนเพราะว่าเขาสามารถบินได้)

(e) When Ralph was a child, people in his neighborhood grew rice.    (เมื่อราล์ฟเป็นเด็ก  ผู้คน

      ในละแวกบ้านของเขาปลูกข้าว)  (ดูจากข้อความ  “ทุ่งนาเขียวขจีที่ผมสามารถมองเห็นได้ทุกแห่งหน 

       เตือนให้ผมนึกถึงวัยเด็ก”)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. What would Ralph like to be when he was a child ?

(ราล์ฟอยากเป็นอะไรเมื่อเขาเป็นเด็ก)

(a) An engineer.    (วิศวกร)

(b) A medical doctor.    (แพทย์)

(c) A teacher.    (ครู)

(d) A businessman.    (นักธุรกิจ)

(e) A politician.    (นักการเมือง)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

5. Farrah   Mary wasn’t in class on Monday, I noticed.  

     Gerard Well, she came down with a cough last weekend, but she’s feeling better now.

Question  What does Gerard say about Mary ?

(a) She’s been weakened by the sickness.    (เธอถูกทำให้อ่อนแอจากการเจ็บป่วย)

(b) She faced a tough job this weekend.    (เธอเผชิญกับงานยากปลายสัปดาห์นี้)

(c) She missed class because of her cough.   (เธอขาดเรียนเนื่องมาจากการไอของเธอ)  (ดูจาก

       ข้อความที่เจอราดกล่าว  “อ๋อ  เธอป่วยมีอาการไอ)

(d) She came down with a cold this weekend and is still in a hospital.    (เธอป่วยเป็นไข้หวัดสุดสัปดาห์นี้ 

       และยังคงอยู่ในโรงพยาบาล)

(e) She was awakened by the coughing.    (เธอถูกปลุกให้ตื่นขึ้นโดยการไอ)

(คำแปล)

ฟาร์ร่าห์   :  แมรี่ไม่ได้เข้าเรียนในวันจันทร์  ฉันสังเกตค่ะ

เจอราด    :  อ๋อ  เธอป่วยมีอาการ (ป่วยเป็นไข้) (came down with) ไอ (a cough) ปลายสัปดาห์ที่ผ่าน

                    มา  แต่เธอกำลังรู้สึกดีขึ้นในขณะนี้ครับ

คำถาม  :  เจอราดพูดอะไรเกี่ยวกับแมรี่ ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. Janet  :  So what are you going to do ?  Move out of the apartment ?

     Peter  :  No way !

Question What does Peter mean ?

(a) He is lost.    (เขาหลงทาง)  (เป็นการแปลความหมายของ “no way”  ที่ผิด  เนื่องจากมิได้หมายถึง  “ทิศทาง”)

(b) He needs an apartment.    (เขาต้องการห้องเช่า)  (ไม่จริง  เนื่องจากเขาพูดว่าเขาจะไม่ย้ายออกจากห้องเช่า

       ที่เขาอยู่)

(c) He will not move.    (เขาจะไม่ย้าย)  (“No way”  หมายความว่า  “มันจะไม่เกิดขึ้น”)

(d) He doesn’t know what he will do.    (เขาไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไร-อย่างไร)  (ไม่จริง  เนื่องจากเขาให้คำตอบที่

       เด็ดขาดกับคำถามของเจเน็ต)

(e) He doesn’t know the way in the apartment.    (เขาไม่รู้ทางในห้องเช่า)  (เป็นการแปลความหมายของ “no

       way”  ที่ผิด  เนื่องจากมิได้หมายถึง  “ทิศทาง”)

(คำแปล)

เจเน็ต   :  เอ้อ  คุณจะทำอะไรล่ะ,  ย้ายออกจากห้องเช่าหรือคะ

ปีเตอร์  :  ไม่มีทางหรอก !

คำถาม  :  ปีเตอร์หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

7. Paula  :  I’m really tired of living in this tiny apartment.

     Gary   :  I hear you.

Question What does Gary mean ?

(a) He has heard Paula talk about this often.    (เขาได้ยินพอลลาพูดเกี่ยวกับสิ่งนี้บ่อยๆ)

(b) He understands Paula’s point of view.    (เขาเข้าใจความคิดเห็นของพอลลา)

(c) He is too tired to talk about it.    (เขาเบื่อเกินไปที่จะคุยเกี่ยวกับมัน)  (ไม่จริง, พอลลาเบื่อที่จะอยู่ในห้องเช่า

       เล็กๆ  ไม่ใช่ความรู้สึกของแกรี่ที่มีต่อการสนทนา)

(d) He can hear Paula very well.    (เขาสามารถได้ยินพอลลาได้อย่างดีมาก)

(e) He has never lived in a tiny apartment.    (เขาไม่เคยอาศัยอยู่ในห้องเช่าเล็กๆ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

พอลลา  :  ฉันเบื่อ (เหนื่อย) (tired) จริงๆ กับการอาศัยอยู่ในห้องเช่าเล็กจิ๋ว (tiny) นี้

แกรี่       :  ผมเข้าใจที่คุณพูดนะ (I hear you.)

คำถาม  แกรี่หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)  “I hear you.”  เป็นสำนวน  หมายถึง  ผู้พูดเข้าใจความคิดเห็น (ข้อคิดเห็น, แง่คิด) ของอีกฝ่ายหนึ่ง,  สำหรับ  ข้อ  A  และ  D  เป็นการแปลความหมายคำพูดของแกรี่ที่ไม่ถูกต้อง

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป