หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 368)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

          One afternoon John, a company’s supervisor, meets Jack in a shopping mall.  The following is their conversation.

 

John Hi Jack.  What are you doing here ?   

Jack   :  Hi, John.  I want to buy a birthday present for my girlfriend.   

John  :  Last time I saw you, you told me that you were studying hard for the exam.  Have you

                 graduated from university ?

Jack   No, I’m graduating next semester. 

John Have you decided what to do for a living ?

Jack   I’m not quite sure yet.  I want to do what I like.  That is something about the finance.

John  :  Why don’t you check out a job on the classified advertisement ?  There you can see what the

                 labor market’s trend is now.    

Jack   I’ll try to do that.

John  Maybe you should try to apply for a post and go for an interview so that you can get used to

                 questions and don’t get a panic.   

Jack   That’s a good idea. Any more advice ?

John  :  You should try to apply for any post that you’re qualified for so that you’ll have experience in

                  interviews and answering tough questions which may be hard for you to answer if you’re not

                  well prepared for them.    

Jack   :  That would be great.  Thanks a lot for your advice.

John  :  You’re welcome.   

 

(คำแปล)

           บ่ายวันหนึ่ง  จอห์น ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง  พบกับแจ๊คในห้างสรรพสินค้า  ต่อไปนี้เป็นการสนทนาของพวกเขา

        

จอห์น  :  หวัดดี  แจ๊ค,  คุณมาทำอะไรที่นี่หรือ

แจ๊ค     :  หวัดดี  จอห์น,  ผมต้องการซื้อของขวัญวันเกิดให้แฟนครับ

จอห์น  :  ครั้งที่แล้วที่ผมเจอคุณ  คุณบอกผมว่าคุณกำลังเรียนหนักเพื่อสอบ  คุณเรียนจบจากมหาวิทยาลัย

                หรือยังล่ะ

แจ๊ค     :  ยังครับ  ผมจะเรียนจบเทอมหน้า

จอห์น  :  แล้วคุณตัดสินใจหรือยังว่าจะทำอะไรเพื่อหาเลี้ยงชีพ

แจ๊ค     :  ผมยังไม่แน่ใจเลยครับ  ผมต้องการทำสิ่งที่ผมชอบ  นั่นคือบางสิ่งที่เกี่ยวกับการเงิน

จอห์น  :  ทำไมคุณไม่ตรวจดู (หา) (check out) งานในโฆษณาจัดหางาน (classified advertisement)

                ล่ะ,  ที่นั่น  คุณจะได้เห็นว่าแนวโน้มของตลาดแรงงาน (labor market’s trend) เป็นอย่างไรบ้าง

                ในขณะนี้

แจ๊ค     :  ผมจะพยายามทำอย่างนั้นครับ

จอห์น  :  บางที  คุณควรพยายามสมัครตำแหน่งใดก็ได้และไปสัมภาษณ์  เพื่อที่ว่าคุณจะได้คุ้นเคยกับ

                (เคยชินกับ) (get used to) คำถาม  และไม่กลัว (don’t get a panic) (คำถาม หรือการสัม

                ภาษณ์)

แจ๊ค     :  นั่นเป็นความคิดที่ดีนะ  มีคำแนะนำอีกไหมครับ

จอห์น  :  คุณควรพยายามสมัครตำแหน่งใดก็ได้ที่คุณมีคุณสมบัติครบถ้วน (qualified)  เพื่อที่ว่าคุณจะได้

                มีประสบการณ์ในการสัมภาษณ์และตอบคำถามที่ยาก (tough questions)  ซึ่งตอบยากสำหรับ

                คุณ  ถ้าคุณไม่ได้เตรียมตัวเป็นอย่างดี (well prepared) สำหรับมัน

แจ๊ค     :  นั่นจะดีมากครับ  ขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำของคุณครับ

จอห์น  :  ผมยินดีที่ได้แนะนำคุณ (You’re welcome.)

 

1. What is Jack doing when John meets him ?

(แจ๊คกำลังทำอะไรเมื่อจอห์นเจอเขา)

(a) He’s having lunch in a shopping mall.    (เขากำลังทานอาหารกลางวันในห้างสรรพสินค้า)

(b) He’s jogging for a workout.    (เขากำลังวิ่งเพื่อออกกำลังกาย)

(c) He’s buying something in a shopping mall.    (เขากำลังซื้อของในห้างสรรพสินค้า)

(d) He’s talking with his girlfriend.    (เขากำลังคุยกับแฟน)

(e) He’s studying in the university library.    (เขากำลังอ่านหนังสือในห้องสมุดมหาวิทยาลัย)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. What will Jack do after graduation next semester ?

(แจ๊คจะทำอะไรหลังเรียนจบเทอมหน้า)

(a) He’ll further his study for a master’s degree.    (เขาจะเรียนต่อระดับปริญญาโท)

(b) He’ll work for his parents.    (เขาจะทำงานให้พ่อแม่ของตน)

(c) He’ll travel abroad for sightseeing.    (เขาจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อทัศนาจร)

(d) He’ll work on finance.    (เขาจะทำงานด้านการเงิน)

(e) He’ll establish his own business.    (เขาจะจัดตั้งธุรกิจของตนเอง)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. Where does John suggest that Jack find a job ?

(จอห์นแนะนำว่าแจ๊คควรหางานที่ไหน)

(a) At the university’s website.    (ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย)

(b) At the company’s website.    (ที่เว็บไซต์ของบริษัท)

(c) On TV commercials.    (จากโฆษณาทางทีวี)

(d) At the Student Center.    (ที่ศูนย์กลางนักเรียน)

(e) In the classified advertisement.    (ในโฆษณาจัดหางาน)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. Billy        :  What is an appropriate gift to take to some friends who have invited you to their house

                           for dinner ?  I was thinking maybe some candy.

     Sandra That sounds good.  Or you could get a plant.

Question What does Sandra suggest ?

(a) Billy should invite his friends to dinner.    (บิลลี่ควรเชิญเพื่อนไปทานอาหารค่ำ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) Billy’s friends should come to his house.    (เพื่อนของบิลลี่ควรมาที่บ้านของเขา)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) Billy could take a plant to his friends.    (บิลลี่สามารถนำต้นไม้ไปให้เพื่อนของเขา)  (เธอแนะนำ

      ให้บิลลี่เอาต้นไม้ไปให้เพื่อนเป็นของขวัญ)

(d) Billy likes candy.    (บิลลี่ชอบลูกกวาด-ขนมหวาน)  (บิลลี่คิดจะนำลูกกวาดไปให้เพื่อน  ไม่ใช่คำแนะนำของ

       แซนดร้า)

(e) Billy prefers candy to a plant as a gift for his friends.    (บิลลี่ชอบลูกกวาดมากกว่าต้นไม้  เป็นของขวัญ

       สำหรับเพื่อน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

บิลลี่         :  อะไรคือของขวัญที่เหมาะสมที่จะนำไปให้เพื่อนซึ่งเชื้อเชิญคุณไปที่บ้านของเขาเพื่อทานอาหาร

                    ค่ำ,  ผมกำลังนึกถึง, บางทีนะ, ลูกกวาด (ขนมหวาน) (candy) ครับ

แซนดร้า  :  นั่นฟังดูดีนะคะ,  หรือว่าคุณเอาต้นไม้ (ไปให้) ก็ได้ค่ะ (Or you could get a plant.)

คำถาม  :  แซนดร้าแนะนำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. Jack  Would you please get the phone, Jan ?  I’m all tied up right now.

     Jan    :  Certainly.

Question  What does Jack mean ?

(a) He will talk on the phone.    (เขาจะคุยโทรศัพท์)

(b) He must buy another phone.    (เขาต้องซื้อโทรศัพท์อีกเครื่อง)

(c) He wants the phone gift wrapped.    (เขาต้องการห่อของขวัญโทรศัพท์)

(d) He cannot talk on the phone because his hands are tied.    (เขาไม่สามารถพูดโทรศัพท์  เพราะว่ามือของ

       เขาถูกมัด)

(e) He is too busy to answer the phone.    (เขามีงานยุ่งเกินไปกว่าที่จะรับโทรศัพท์)  (“To be all

       tied up”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “มีงานยุ่ง”  จนไม่สามารถทำอะไรได้  ในที่นี้คือ  ไม่สามารถรับโทร

       ศัพท์)

(คำแปล)

แจ๊ค  :  คุณจะกรุณารับโทรศัพท์ (get the phone) ได้ไหมครับ  แจน,  ผมมีงานยุ่ง (tied up) ในตอนนี้ 

แจน  :  ได้ค่ะ (Certainly.)

คำถาม  :  แจ๊คหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)  สำหรับ  ข้อ  A, B, C  และ  D  เป็นการแปลความหมายคำพูดของแจ๊คที่ไม่ถูกต้อง

 

6. Paul     You don’t like the new graduate assistant, do you ?

     Laura  No.  He makes fun of his student’s mistakes. 

Question What does Laura mean ?

(a) The class with the graduate assistant is very enjoyable.    (ชั้นเรียนที่มีผู้ช่วยสอนนักศึกษาภาคบัณทิตน่า

       เพลิดเพลิน-สนุกมาก)

(b) The students make a lot of errors in the class.    (นักศึกษาทำผิดพลาดมากมายในชั้นเรียน)

(c) The graduate assistant ridicules his students.    (ผู้ช่วยสอนนักศึกษาภาคบัณทิตล้อเลียน

       (ridicules) (ริ้ด-ดิ-คิวล์) นักเรียนของตน)

(d) She is sorry that she took the class with the graduate assistant.    (เธอเสียใจที่เธอเข้าเรียนกับผู้ช่วยสอน

       นักศึกษาภาคบัณทิต)

(e) The graduate assistant makes more mistakes than his students.    (ผู้ช่วยสอนนักศึกษาภาคบัณทิตทำ

       ความผิดพลาดมากกว่านักเรียนของตน)

(คำแปล)

พอล   :  คุณไม่ชอบผู้ช่วยสอนนักศึกษาภาคบัณทิต (graduate assistant) คนใหม่  ใช่ไหมครับ

ลอร่า  :  ไม่ชอบ,  เขาล้อเลียน (makes fun of) ความผิดพลาดของนักเรียนของเขาค่ะ

 คำถาม  ลอร่าหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)  “To make fun of”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “ล้อเลียน,”  สำหรับ  ข้อ    A, B, D และ  E  เป็นการแปลความหมายคำพูดของลอร่าที่ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ  -    Graduate assistant”  คือ  นักศึกษาซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาเอก (อาจมีระดับปริญญาโทบ้าง)  ทำหน้าที่ช่วยอาจารย์สอนหนังสือนักศึกษาปริญญาตรี-โท  (มักเป็นในห้องปฏิบัติการ)  นักศึกษาพวกนี้มักได้ค่าจ้างตอบแทนและได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าเทอมด้วย

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป