หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 363)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

          Mary and James are high school students.  One morning they meet in the school campus.  The following is their conversation.

 

Mary     :  Hi, James.  Do you have early class this morning ?

James  :  Yes.  It starts at 8:30.  I think I’ll have breakfast before class.  Have you had your breakfast ?

Mary     :  Not yet.  I think I’ll have some coffee.  By the way, are you going to the party this Saturday ?

James  I’m not sure.  Are you going ?

Mary     :  Of course I am because it’s going to be great.

James  Is it really ?  When does it start ?

Mary     :  The party starts at 9 o’clock, and you should really try to go.

James  I’m thinking about it.  I may have to help my mother do some housework.  Who is going to the

                    party ?

Mary     :  Pretty much everybody from school.  As far as I know, their boyfriends or girlfriends are also

                    invited to join.

James  What makes you think it’s going to be so much fun ?

Mary     :  The party is going to have food, drinks and live music.  The famous band in our town will

                    perform till the last gun is fired.  Everybody will enjoy the music, I believe.

James  :  That really sounds like it will be fun.

Mary     :  Are you going to be there ?

James  I definitely will.  I can pick you up at your home if you want me to.

Mary     Sure.  I’ll call you up Saturday morning.  We can go and come back home together if you don’t

                    mind.  Let’s go to the canteen now, or you’ll be late for your class.  

 

(คำแปล)

          แมรี่และเจมส์เป็นนักเรียนชั้นมัธยม  วันหนึ่งพวกเขาพบกันในบริเวณโรงเรียน  ต่อไปนี้เป็นการสนทนาของพวกเขา

 

แมรี่    :  หวัดดี  เจมส์  คุณมีเรียนแต่เช้าเลยหรือเช้านี้

เจมส์  :  ใช่แล้ว  มันเริ่มต้นแปดโมงครึ่ง  ผมคิดว่าผมจะทานอาหารเช้าก่อนเข้าเรียน  คุณทานอาหารเช้า

               แล้วหรือยังล่ะ

แมรี่    :  ยังเลย  ฉันคิดว่าฉันจะทานกาแฟ,  เอ้อ  คุณจะไปงานเลี้ยงวันเสาร์นี้หรือเปล่า

เจมส์  :  ผมไม่แน่ใจ  คุณล่ะไปหรือเปล่า

แมรี่    :  ฉันไปแน่  เพราะว่ามันต้องสนุกมากเลย (it’s going to be great)

เจมส์  :  จริงหรือ  มันเริ่มเมื่อไรล่ะ

แมรี่    :  มันเริ่มเก้าโมง  และคุณควรพยายามไปนะ

เจมส์  :  ผมจะพิจารณาเรื่องนี้ (thinking about it)  ผมอาจต้องช่วยแม่ทำงานบ้าน,  ใครจะไปงานเลี้ยง

               กันบ้างเนี่ย

แมรี่    :  นักเรียนเกือบทุกคนแหละ (Pretty much everybody from school.)  เท่าที่ฉันรู้ (As far as I

               know) แฟนหนุ่มสาวของนักเรียนก็ได้รับเชิญให้เข้าร่วมด้วย

เจมส์  :  อะไรทำให้คุณคิดว่ามันจะสนุกสนานมากล่ะ (What makes you think it’s going to be so

               much fun ?)

แมรี่    :  งานเลี้ยงจะมีอาหาร, เครื่องดื่ม และดนตรีเล่นสด (live music)  วงดนตรีที่มีชื่อเสียงในเมืองของ

               เราจะแสดงจนกระทั่งงานเลี้ยงเลิก (till the last gun is fired),  ทุกคนจะเพลิดเพลินกับดนตรี 

               ฉันเชื่อนะ

เจมส์  :  นั่นฟังดูเหมือนว่ามันจะสนุกจริงๆ เลย (That really sounds like it will be fun.)

แมรี่    :  คุณจะไปที่นั่น (งาน) ไหมล่ะ

เจมส์  :  ผมไปแน่นอน (I definitely will.)  ผมสามารถไปรับคุณที่บ้าน (pick you up at your home)

              ได้  ถ้าคุณต้องการนะ

แมรี่    :  เอาสิคะ (ได้ค่ะ) (Sure.)  ฉันจะโทรฯ ไปหาคุณเช้าวันเสาร์  เราสามารถไปและกลับบ้านด้วยกันถ้า

               คุณไม่รังเกียจ,  เราไปที่ห้องอาหาร (โรงเรียน) (canteen) กันเถอะตอนนี้  มิฉะนั้นคุณจะเข้าเรียน

               สายนะ

 

****หมายเหตุ  -  ข้อความ  “Till (Until) the last gun is fired”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “จนกระทั่งจบหรือยุติ,  จนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างจบสิ้น หรือได้รับการตัดสินใจ”  แปลตรงตัว  คือ  “จนกระทั่งปืนกระบอกสุดท้ายถูกยิงออกไป”  (หรือ กระสุนนัดสุดท้ายถูกยิง)  ดังตัวอย่างข้างล่าง

  • Fred always liked to stay at parties until the last gun was fired.

(เฟร็ดชอบอยู่ที่งานเลี้ยงจนกระทั่งงานเลิก  อยู่เป็นประจำ)

  • The candidate didn’t give up hope of being elected until the last gun was fired.

(ผู้สมัครแข่งขันไม่สิ้นหวังที่จะได้รับเลือก  จนกระทั่งมีการประกาศผล)

  • The soldiers fought against their enemies till the last gun was fired.

(พวกทหารสู้รบกับศัตรูจนกระทั่งนาทีสุดท้ายจนกระทั่งสงครามยุติ)

 

1. What does Mary persuade James to do ?

(แมรี่ชวนเจมส์ทำอะไร)

(a) Go to her birthday party.    (ไปงานเลี้ยงวันเกิดของเธอ)

(b) Go camping.    (ไปตั้งค่ายพักแรม)

(c) Go to the school party.    (ไปงานเลี้ยงของโรงเรียน)

(d) Go to the concert.    (ไปฟังคอนเสิร์ต)

(e) Go to her friend’s party.    (ไปงานเลี้ยงของเพื่อนของเธอ)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. What do we learn from the conversation ?

(เรารู้อะไรจากการสนทนา)

(a) James is too busy to go to the party on Saturday.    (เจมส์มีงานยุ่งมากเกินไปกว่าที่จะไปงานเลี้ยงวันเสาร์)

(b) Mary talks with James about the party at the school canteen.    (แมรี่คุยกับเจมส์เกี่ยวกับงานเลี้ยงที่โรง

      อาหารของโรงเรียน)  (ไม่จริง  คุยกันก่อนไปโรงอาหาร)

(c) The party will begin on Saturday night.    (งานเลี้ยงจะเริ่มต้นคืนวันเสาร์)  (ไม่จริง  งานเลี้ยงเริ่มต้นเก้าโมง

       เช้า)

(d) James and Mary will go to the party and come back home together.    (เจมส์และแมรี่จะไป

       งานเลี้ยงและกลับบ้านด้วยกัน)

(e) Only the students will go to the party.    (เฉพาะนักเรียนเท่านั้นจะไปงานเลี้ยง)  (ไม่จริง  แฟนของพวกเขาไป

       ด้วย)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. What is true about Mary ?

(อะไรเป็นความจริง – ถูกต้อง – เกี่ยวกับแมรี่)

(a) She has to help her mother work on Saturday.    (เธอต้องช่วยแม่ทำงานวันเสาร์  (ไม่จริง  เจมส์ต้องช่วยฯ)

(b) She doesn’t think James will have a good time at the party.    (เธอไม่คิดว่าเจมส์จะสนุก-เพลิดเพลินที่

       งานเลี้ยง)

(c) She’ll go to the party with her boyfriend.    (เธอจะไปงานเลี้ยงกับแฟนของเธอ)

(d) She goes right to her class after the conversation.    (เธอตรงไปที่ห้องเรียนทันทีหลังจากการสนทนา)  (ไม่

       จริง  เธอไปโรงอาหารกับเจมส์)

(e) She likes to go to a party.    (เธอชอบไปงานเลี้ยง)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. Laura   :  I saw Jerry is walking on crutches.  Did he have an accident ?

     Daniel  His feet slipped in some oil and he twisted his knee.

Question  What happened to Jerry ?

(a) He slipped on banana peel.    (เขาลื่นไถลบนเปลือกกล้วย)

(b) He slipped in some oil.    (เขาลื่นไถลบนน้ำมัน)  (ดูจากคำพูดของแดเนี่ยล  “เท้าของเขาลื่นไถล

       บนน้ำมัน ..............)

(c) He fell from a tree.    (เขาตกจากต้นไม้)

(d) He tripped in the aisle.    (เขาสะดุดล้มในทางเดินระหว่างที่นั่ง – ในโรงหนัง, โบสถ์, เครื่องบิน ฯ)

(e) He was injured in a car accident.    (เขาได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์)

(คำแปล)

ลอร่า       :  ฉันเห็นเจอร์รี่กำลังเดินด้วยไม้ค้ำยัน (ไม้เท้า) (walking on crutches)  เขาประสบอุบัติเหตุ

                    หรือคะ

แดเนี่ยล  :  เท้าของเขาลื่นไถลบนน้ำมัน  และเขาหัวเข่าพลิก (he twisted his knee) ครับ

คำถาม  :  เกิดอะไรขึ้นกับเจอร์รี่ ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

5. Allen     I’m going to drop my political science class.  It meets too early in the morning for me. 

     Sandra  Allen, is that really a good reason to drop the class ?

Question  What does Sandra imply ?

(a) Allen’s class has been canceled.    (ชั้นเรียน – วิชา – ของแอลเล็นถูกยกเลิก)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) Allen shouldn’t drop the class.    (แอลเล็นไม่ควรถอนวิชาเรียน)  (ดูจากคำถามของแซนดร้าที่

      ว่า  “นั่นเป็นเหตุผลที่ดีจริงๆ ที่จะถอนวิชาเรียนหรือคะ – เพียงเพราะว่ามันเรียนเช้าเกินไปสำหรับคุณ”)

(c) An earlier class would be better for Allen.    (ชั้นเรียนที่เช้ากว่าจะดีกว่ากันสำหรับแอลเล็น)  (การสนทนามิได้

       กล่าวถึง)

(d) Allen doesn’t need to study political science.    (แอลเล็นไม่จำเป็นต้องเรียนวิชารัฐศาสตร์)  (การสนทนามิได้

       กล่าวถึง)

(e) Allen should take a political science class at his convenient time.    (แอลเล็นควรลงเรียนวิชารัฐศาสตร์ ณ

       เวลาที่เขาสะดวก)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

แอลเล็น   :  ผมจะถอน (ชั่วคราว) วิชารัฐศาสตร์  มันเรียนเช้าเกินไปสำหรับผมครับ

แซนดร้า  :  แอลแล็นคะ  นั่นเป็นเหตุผลที่ดีจริงๆ ที่จะถอนวิชาเรียนหรือคะ

คำถาม  :  แซนดร้าบอกเป็นนัยอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

6. David  :  How can I take notes if I don’t have anything to write with ?

     Elisa    You can probably borrow a pen from Jim – he always has one behind his ear.

Question  What does Elisa say about Jim ?

(a) He didn’t hear what Elisa said.    (เขาไม่ได้ยินสิ่งที่เอลิซ่าพูด)

(b) He always has some pens in his car.    (เขามีปากกาอยู่ในรถยนต์เสมอ)

(c) He can lend David a pen.    (เขาสามารถให้เดวิดยืมปากกาได้)  (ดูจากข้อความ  “คุณน่าจะ

       สามารถขอยืมปากกาจากจิมได้นะ ................)

(d) He keeps many things behind his ear.    (เขาเก็บของหลายอย่างไว้ข้างหู)

(e) He had a pain behind his ear.    (เขาปวดข้างหู-ข้างหลังหู)

(คำแปล)

เดวิด     :  ผมจะจดโน๊ตได้อย่างไร  ถ้าผมไม่มีอะไรจะใช้เขียนครับ

เอลิซ่า  :  คุณน่าจะสามารถขอยืมปากกาจากจิมได้นะ  เขามักมีปากกาด้ามหนึ่งเหน็บอยู่ข้างหูเสมอค่ะ

                 (he always has one behind his ear)

คำถาม  :  เอลิซ่าพูดอะไรเกี่ยวกับจิม ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป