หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 361)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

          Two friends, Dick and Paul, are having a conversation close to Dick’s girlfriend’s house.

 

Paul   :  Dick, what are you doing in those bushes ?

Dick   I have some problems.  I went to see my girlfriend today. 

Paul   :  And her father threw you in the bushes ?

Dick   No, her father is very friendly.  He would never do that with me.

Paul   :  Then, who threw you there ?

Dick   I threw myself.  I like to stay in the bushes.

Paul   Do you go out of your mind, or are you suddenly mad at yourself ?

Dick   Neither.   I’m very satisfied with myself at the moment.

Paul   :  But why do you go in the bushes ?

Dick   Because I ran here very fast.

Paul   :  Do you usually like to run into the bushes as fast as you can ?

Dick   That depends on the situation.

Paul   :  Did someone chase you there ?

Dick   No, I saw my girlfriend coming.

Paul   :  And you ran from her ?

Dick   Partly, and partly from her friends who were with her.

Paul   :  Why did you visit her, if you were going to run from her ?

Dick   Because I have a big hole in the back of my pants.

Paul   :  Why did you wear that pair of pants to her house ?

Dick   Because I didn’t know that her dog hated red pants and tore every pair that he saw.

 

(คำแปล)

          เพื่อน ๒ คน คือ ดิ๊กและพอล กำลังสนทนากันใกล้กับบ้านแฟนสาวของดิ๊ก

 

พอล  :  ดิ๊ก  แกกำลังทำอะไรในพุ่มไม้นั่นน่ะ

ดิ๊ก     :  ฉันมีปัญหานิดหน่อย  ฉันไปหาแฟนมาวันนี้

พอล  :  แล้วพ่อของเธอเหวี่ยงแกเข้าไปในพุ่มไม้ใช่ไหมล่ะ

ดิ๊ก     :  ไม่ใช่  พ่อของเธอใจดีมากเลย  เขาจะไม่มีวันทำเช่นนั้นกับฉันหรอก

พอล  :  ถ้างั้น  ใครเหวี่ยงแกเข้าไปที่นั่น (พุ่มไม้) ล่ะ

ดิ๊ก     :  ฉันเหวี่ยงตัวเองว่ะ  ฉันชอบอยู่ในพุ่มไม้น่ะ

พอล  :  แกเสียสติไปแล้วหรือ (Do you go out of your mind)  หรือว่าแกโกรธตัวเองขึ้นมาแบบปุบปับ

              (are you suddenly mad at yourself)

ดิ๊ก     :  ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง,  ฉันพอใจกับตัวเองมากขณะนั้น

พอล  :  แต่ทำไมแกถึงเข้าไปอยู่ในพุ่มไม้ล่ะ

ดิ๊ก     :  เพราะว่าฉันวิ่งมาที่นี่เร็วมากน่ะสิ

พอล  :  ปกติแล้วแกชอบวิ่งเข้าไปในพุ่มไม้เร็วเท่าที่ทำได้แบบนี้หรือ

ดิ๊ก     :  นั่นขึ้นอยู่กับสถานการณ์น่ะ (That depends on the situation.)

พอล  :  มีใครไล่กวด (ไล่ตาม, ขับไล่, ค้นหา) (chase) แกเข้าไปที่นั่น (พุ่มไม้) หรือ

ดิ๊ก     :  เปล่าหรอก  ฉันเห็นแฟนของฉันกำลังมาน่ะ

พอล  :  แล้วแกวิ่งหนีเธอหรือ (And you ran from her ?)

ดิ๊ก     :  หนีเธอด้วย (ส่วนหนึ่ง)  แล้วก็หนีเพื่อนๆ ของเธอซึ่งอยู่กับเธอด้วย (ส่วนหนึ่ง)

พอล  :  งั้นแกไปเยี่ยมเธอทำไม  ถ้าแกวิ่งหนีเธอ

ดิ๊ก     :  เพราะว่าฉันมีกางเกงขาดที่ก้นรูเบ้อเร่อน่ะสิ (I have a big hole in the back of my pants)

พอล  :  แล้วทำไมแกใส่กางเกงตัวนั้นไปบ้านแฟนล่ะ

ดิ๊ก     :  เพราะฉันไม่รู้ว่าหมาของเธอไม่ชอบกางเกงสีแดง  และกัดกางเกงแดงทุกตัวที่มันเห็นน่ะสิ

 

1. Why is Dick in the bushes ?

(ทำไมดิ๊กอยู่ในพุ่มไม้)

(a) His girlfriend’s dog chases him there.    (สุนัขของแฟนของเขาไล่กวดเขาไปที่นั่น)

(b) He doesn’t want his girlfriend’s father to see him.    (เขาไม่ต้องการให้พ่อของแฟนเห็นเขา)

(c) He doesn’t want his girlfriend and her friends to see him with a big hole in the back of

       his pants.    (เขาไม่ต้องการให้แฟนของเขาและเพื่อนของเธอเห็นเขาสวมกางเกงก้นขาดรูเบ้อเร่อ)

(d) His girlfriend’s father has thrown him there.    (พ่อของแฟนเหวี่ยงเขาเข้าไปที่นั่น)

(e) He’s gone out of his mind.    (เขาเสียสติ – เป็นบ้า – ไปแล้ว)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. What is true about Dick ?

(อะไรเป็นความจริง – ถูกต้อง – เกี่ยวกับดิ๊ก)

(a) He’s worn red pants to his girlfriend’s house several times.    (เขาสวมกางเกงแดงไปที่บ้านแฟนหลาย

       ครั้งแล้ว)

(b) He doesn’t think his girlfriend’s father is kind to him.    (เขาไม่คิดว่าพ่อของแฟนใจดีกับเขา)

(c) He keeps some dogs as pets at home.    (เขาเลี้ยงสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่บ้าน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) He hides himself from his girlfriend in the bushes.    (เขาซ่อนตัวเองจากแฟนในพุ่มไม้)

(e) He doesn’t care what his girlfriend thinks of him.    (เขาไม่สนใจว่าแฟนจะคิดอย่างไรกับเขา)  (ไม่จริง 

       เขาไม่ต้องการให้เธอเห็นเขานุ่งกางเกงก้นขาด)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. What can be inferred from the conversation ?

(สามารถสรุปอะไรได้จากการสนทนา)

(a) Dick has never seen his girlfriend’s father before.    (ดิ๊กไม่เคยพบพ่อของแฟนมาก่อน)  (ไม่จริง  เขาพูดว่า

       พ่อของเธอใจดี-เป็นมิตรมาก)

(b) Dick doesn’t like his girlfriend’s father.    (ดิ๊กไม่ชอบพ่อของแฟน)

(c) Dick usually goes into the bushes.    (ดิ๊กเข้าไปในพุ่มไม้เป็นประจำ)

(d) Dick bought a pair of pants with a big hole in the back.    (ดิ๊กซื้อกางเกงก้นขาดรูเบ้อเร่อ)

(e) Dick doesn’t visit his girlfriend that day.    (ดิ๊กไม่ได้ไปเยี่ยมแฟนในวันนั้น)  (เนื่องจากถูกสุนัข

      ของแฟนกัดกางเกงก้นขาดเสียก่อน)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. Olivia   Excuse me, I’m looking for a good Spanish-English dictionary.

      Frank  :  You and everybody else.

Question What does Frank mean ?

(a) Many people have asked for a Spanish-English dictionary.    (ผู้คนจำนวนมากได้ถามหา

       (อยากได้) พจนานุกรมภาษาสเปน-อังกฤษ)  (คือ  แปลภาษาสเปนเป็นภาษาอังกฤษ)  (“You and

       everybody else.”  หมายถึง  “คนจำนวนมาก”)

(b) He does not know where to find the dictionary.    (เขาไม่รู้ว่าจะหาพจนานุกรมเล่มที่โอลิเวียต้องการได้ที่

       ไหน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) A Spanish-English dictionary is very expensive.    (พจนานุกรมภาษาสเปน-อังกฤษมีราคาแพงมาก)  (การ

       สนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) Some dictionaries include both Spanish and English entries.    (พจนานุกรมบางเล่มมีรายการสั้นๆ เกี่ยว

       กับสิ่งของหรือบุคคลทั้งในภาษาสเปนและภาษาอังกฤษ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) Olivia cannot buy a dictionary at his shop.    (โอลิเวียไม่สามารถซื้อพจนานุกรมได้ที่ร้านของเขา)

(คำแปล)

โอลิเวีย  :  ขอโทษค่ะ  ฉันกำลังมองหาพจนานุกรมภาษาสเปน-อังกฤษดีๆ สักเล่มหนึ่งค่ะ

แฟรงค์  :  คุณและทุกคนเลยนะครับ (ที่ต้องการพจนานุกรมเล่มนี้)

 คำถาม  :  แฟรงค์หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

5. Paul   Give me a hand, will you ?

     Mary  :   Sure thing.

Question  What did Mary agree to do ?

(a) Help Paul.    (ช่วยเหลือพอล)  (“Sure thing”  หรือ  “Sure”  =  “Yes”)

(b) Say goodbye to Paul.    (กล่าวคำอำลากับพอล)

(c) Agree with Paul.    (เห็นด้วยกับพอล)

(d) Apologize to Paul.    (ขอโทษพอล)

(e) Give one of her hands to Paul.    (ให้มือข้างหนึ่งของเธอแก่พอล)

(คำแปล)

พอล  :  ช่วยเหลือผมหน่อย  ได้ไหมครับ (Give me a hand, will you ?)

แมรี่   :  ได้ค่ะ (Sure thing)

คำถาม  :  แมรี่ตกลงจะทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)  “Give a hand”  =  “Lend a hand”  =  “Bear a hand”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “ให้ความช่วยเหลือ,  ทำตัวเองให้เป็นประโยชน์,  ช่วยเหลือ”  ดูเพิ่มเติมการใช้สำนวนนี้จากตัวอย่างข้างล่าง,  สำหรับ  ข้อ B, C, D  และ  E  เป็นการแปลความหมายคำพูดของพอลและแมรี่ที่ไม่ถูกต้อง

  • Dick saw a woman with a flat tire and offered to give her a hand with it.

(ดิ๊กเห็นผู้หญิงซึ่งยางรถยนต์ของเธอแบน  และเสนอที่จะช่วยเหลือเธอเรื่องยาง)  (เขาจะเปลี่ยนยางให้เธอ)

  • The stage manager asked some of the boys to lend a hand with the scenery.

(ผู้จัดการเวทีขอร้องให้เด็กผู้ชายช่วยเหลือเรื่องฉาก)  (เขาขอให้เด็กๆ ช่วยย้ายฉากบนเวที)

  • You’d probably have to give a hand with the training.

(คุณอาจต้องช่วยเหลือเรื่องการฝึกอบรม)

  • I hope you’d lend a hand with the cleaning.

(ผมหวังว่าคุณจะช่วยเหลือทำความสะอาด)

 

6. Jacky How was your vacation ?  You went to Toronto, didn’t you ?

     Janet  I was going there, but I got a really great fare to Montreal, then I drove to Quebec and some

                       of the little towns in the province.

Question What are Jacky and Janet talking about ?

(a) Toronto.    (เมืองโตรอนโต)

(b) Plane fares.    (ค่าโดยสารเครื่องบิน)

(c) Little towns.    (เมืองเล็กๆ)

(d) Drive to Quebec and some little towns in it.    (ขับรถไปที่เมืองควิเบกและเมืองเล็กๆ ในจังหวัดนี้)

(e) Janet’s vacation.    (วันหยุดของเจเน็ต)  (ดูจากข้อความ  “วันหยุดของคุณเป็นอย่างไรบ้าง”)

(คำแปล)

แจ๊คกี้  :  วันหยุดของคุณเป็นอย่างไรบ้างครับ,  คุณไปโตรอนโตใช่ไหมครับ

เจเน็ต  :  ฉันไปที่นั่นค่ะ,  แต่ฉันมีตั๋วเครื่องบินราคาถูก (great fare) ไปเมืองมอนทรีอัล (จังหวัดควิเบก), 

                ต่อจากนั้นฉันขับรถไปเมืองควิเบก (เมืองหลวงของจังหวัดควิเบก)  และเมืองเล็กๆ บางเมืองใน

                จังหวัดนี้ค่ะ (หมายถึง  เมื่อไปถึงโตรอนโตแล้ว  ก็นั่งเครื่องบินและขับรถไปที่อื่นๆ ต่อไป)

คำถาม  :  แจ๊คกี้และเจเน็ตกำลังคุยเกี่ยวกับอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)  สำหรับ  ข้อ  A, B, C  และ  D  ถูกกล่าวถึงในฐานะที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องสำคัญของการสนทนานี้  คือ  “วันหยุดของเจเน็ต

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป