หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 356

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

          The following is a conversation between two college students

 

James  :  When are we going to London ?

Mark    As soon as I finish my thesis.

James  :  When will that be ?

Mark    Next week, I hope.

James  :  What ?  I won’t have my thesis finished by then. 

Mark    When will you be finished with it ?

James  :  Next summer.

Mark    What ?  What about London ?

James  :  I can’t go this summer.

Mark    Then I’d better go ahead alone.  We have plenty of time to talk about next summer.

James  :  Yes, at least a year.

Mark    You don’t mind if I go alone this time, do you ?

James  :  Of course not, as long as you don’t forget to go with me next summer also. 

Mark    O.K.  I won’t forget.

James  :  And you won’t have any thesis to work on.  Won’t that be great ?

Mark    Oh !  I forgot.  Next summer I have another thesis to write.

 

(คำแปล)

          ต่อไปนี้เป็นการสนทนาระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัย ๒ คน

 

เจมส์  :  เราจะไปลอนดอนกันเมื่อไรล่ะ

มาร์ค  :  ในทันทีที่ผมทำ (เขียน) วิทยานิพนธ์เสร็จ

เจมส์  :  แล้วเมื่อไรคุณจะเสร็จล่ะ

มาร์ค  :  สัปดาห์หน้า,  ผมหวังว่านะ

เจมส์  :  อะไรกัน  ผมยังทำวิทยานิพนธ์ของผมไม่เสร็จหรอก  ตอนนั้น

มาร์ค  :  แล้วเมื่อไรคุณถึงจะเสร็จล่ะ

เจมส์  :  ฤดูร้อนปีหน้านั่นแหละ

มาร์ค  :  หา ! (อะไรกันนะ)  แล้วเรื่อง (ไป) ลอนดอนล่ะจะว่ายังไง

เจมส์  :  ผมไปไม่ได้หรอกหน้าร้อนนี้

มาร์ค  :  ถ้ายังงั้นผมไปคนเดียวดีกว่า (Then I’d better go ahead alone.)  เรามีเวลาเยอะแยะที่จะคุย

               กันเกี่ยวกับเรื่องหน้าร้อนปีหน้า

เจมส์  :  ใช่  อย่างน้อยก็ปีหนึ่ง

มาร์ค  :  คุณคงไม่รังเกียจนะ  ถ้าผมไปคนเดียวคราวนี้

เจมส์  :  ไม่หรอก  ตราบใดที่คุณไม่ลืมที่จะไปกับผมด้วยหน้าร้อนปีหน้า

มาร์ค  :  ตกลง  ผมไม่ลืมหรอก

เจมส์  :  และคุณคงไม่มีวิทยานิพนธ์ให้ทำอีกด้วย  นั่นคงดีมากเลยใช่ไหม (Won’t that be great ?)

มาร์ค  :  โอ  ผมลืมไป  หน้าร้อนปีหน้าผมมีวิทยานิพนธ์ต้องเขียนอีกเรื่องหนึ่งนะสิ

 

1. What have James and Mark planned to do ?

(เจมส์และมาร์ควางแผนจะทำอะไร)

(a) Write their thesis.    (เขียนวิทยานิพนธ์ของพวกเขา)

(b) Take summer courses.    (เรียนวิชาภาคฤดูร้อน)

(c) Go to London.    (ไปลอนดอน)

(d) Further their study for a master’s degree.    (เรียนต่อปริญญาโท)

(e) Get a job during summer.    (หางานทำระหว่างหน้าร้อน)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. When will James finish his thesis ?

(เจมส์จะทำวิทยานิพนธ์เสร็จเมื่อไร)

(a) Next week.    (สัปดาห์หน้า)

(b) Next month.    (เดือนหน้า)

(c) Next winter.    (หน้าหนาวปีหน้า)

(d) Next summer.    (หน้าร้อนปีหน้า)

(e) In two years.    (ในอีก ๒ ปี)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. What does Mark imply ?

(มาร์คบอกเป็นนัยอะไร)

(a) He’ll go to London with James next summer.    (เขาจะไปลอนดอนกับเจมส์หน้าร้อนปีหน้า)

(b) He hasn’t any thesis to write next summer.    (เขาไม่มีวิทยานิพนธ์ต้องเขียนหน้าร้อนปีหน้า)

(c) He’s changed his mind and won’t go to London.    (เขาได้เปลี่ยนใจและจะไม่ไปลอนดอน)

(d) He recommends that James go to London alone next summer.    (เขาแนะนำว่าเจมส์ควรไปลอนดอนคน

       เดียวหน้าร้อนปีหน้า)

(e) He won’t go to London next summer.    (เขาจะไม่ไปลอนดอนหน้าร้อนปีหน้า)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. Kathy    I have been having the worst headaches.  I know some of it is stress, but I’m worried that

                         I might have something more serious, like high blood pressure.

     Doctor  Well, we’ll check that out, of course, but first, tell me the last time you had your glasses

                         changed.  It really sounds more like eye strain.

Question  What does the doctor suspect ?

(a) Kathy needs new glasses.    (เคธี่ต้องการแว่นตาใหม่)  (ดูจากข้อความที่หมอพูด  “............ บอก

       ผม (ว่า) ครั้งสุดท้ายที่คุณเปลี่ยนแว่นตา (เมื่อใด),  มันฟังดูเหมือนว่าเป็นการใช้สายตามากเกินไปเสีย

       มากกว่าครับ”)

(b) Kathy has high blood pressure.    (เคธี่มีความดันเลือดสูง)  (เป็นความกังวลที่เคธี่มีเกี่ยวกับสุขภาพของเธอ 

       มิใช่ปัญหาที่หมอสงสัย)

(c) Kathy has serious headaches.    (เคธี่ปวดหัวอย่างรุนแรง)  (เป็นความกังวลที่เคธี่มีเกี่ยวกับสุขภาพของเธอ 

       มิใช่ปัญหาที่หมอสงสัย)

(d) Kathy is suffering from stress.    (เคธี่กำลังเดือดร้อนจากความเครียด)  (เป็นความกังวลที่เคธี่มีเกี่ยวกับสุข

       ภาพของเธอ  มิใช่ปัญหาที่หมอสงสัย)

(e) Kathy needs an eye operation.    (เคธี่ต้องการการผ่าตัดตา)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

เคธี่   :  ดิฉันกำลังปวดหัวร้ายแรงที่สุดเลยค่ะ  ดิฉันรู้ว่า (อาการ) บางอย่างของมันคือความเครียด

             (stress),  แต่ดิฉันวิตกว่าอาจมีอะไรบางอย่างที่ร้ายแรงกว่า  เช่นความดันเลือดสูงค่ะ

หมอ  :  อ๋อ  เราจะตรวจสอบเรื่องนั้นครับ,  แน่ละ,  แต่อย่างแรกเลย,  บอกผม (ว่า) ครั้งสุดท้ายที่คุณเปลี่ยน

             แว่นตา (glasses) (เมื่อใด),  มันฟังดูเหมือนว่าเป็นการใช้สายตามากเกินไป (eye strain) เสียมาก

             กว่าครับ

คำถาม  :  หมอสงสัยอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

5. Mary   We’re going to the library.  Want to come along ?

     Dick    I’m waiting for the mail to come.

Question  What does Dick imply ?

(a) He does not like Mary.    (เขาไม่ชอบแมรี่)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) He does not usually study at the library.    (ตามปกติแล้วเขาไม่ได้อ่านหนังสือ – ศึกษา – ที่ห้องสมุด)  (การ

       สนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) He has received a letter.    (เขาได้รับจดหมายแล้ว)  (ไม่จริง  เขากำลังรอจดหมายซึ่งยังมาไม่ถึง)

(d) He will not go to the library.    (เขาจะไม่ไปห้องสมุด)  (เนื่องจากดิ๊คกล่าวว่าเขากำลังรอจดหมาย

       มาส่ง  เขาจึงบอกเป็นนัยว่า  เขาจะไม่ไปห้องสมุดกับแมรี่)

(e) He will go to the library with Mary after he has received a letter.    (เขาจะไปห้องสมุดกับแมรี่  หลังจาก

       เขาได้รับจดหมาย)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

แมรี่  :  เราจะไปห้องสมุด,  (คุณ) ต้องการไปกับเราไหมคะ

ดิ๊ค    :  ผมกำลังรอจดหมาย (หีบห่อหรือพัสดุที่ส่งทางไปรษณีย์) (mail) มาส่งครับ

คำถาม  :  ดิ๊คบอกเป็นนัยอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

6. Charles  Strange to see only a few people in the office, isn’t it ?

     Sarah     It sure is.  I wonder why.

Question  What can be inferred about the office ?

(a) The office is usually crowded.    (สำนักงานโดยปกติแล้วมีคนเยอะ)  (เนื่องจากมันแปลกที่เห็นคน

       เพียงไม่กี่คนในสำนักงาน  จึงอาจสรุปได้ว่า  สำนักงานโดยปกติแล้วมีคนอยู่เยอะ)

(b) There aren’t usually any people in the office.    (โดยปกติแล้วไม่มีคนอยู่ในสำนักงานเลย)  (ไม่จริง  เนื่อง

       จากมันแปลกที่เห็นคนเพียงไม่กี่คนที่นั่น) 

(c) Only a few people work in the office.    (คนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นทำงานในสำนักงาน)  (การสนทนามิได้กล่าว

       ถึง)  (การสนทนามิได้บอกว่ามีคนทำงานในสำนักงานแห่งนี้มากหรือน้อย  บอกแต่เพียงว่าวันนี้เห็นคนในสำนัก

       งานเพียงไม่กี่คน  แต่วันอื่นเห็นมีมากกว่านี้) 

(d) The office is closed today.    (สำนักงานปิดวันนี้)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) The office is strange since there are too many people in it today.    (สำนักงานแปลก  เพราะว่ามีคนมาก

       เกินไปวันนี้)  (ไม่จริง  มันแปลกเพราะมีคนน้อย)

(คำแปล)

ชาร์ลส  :  แปลกที่เห็นคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นในสำนักงาน  ใช่ไหมครับ

ซาร่าห์  :  แน่นอนค่ะ,  ฉันสงสัย (ประหลาดใจ) (wonder) ว่าทำไม (จึงเป็นเช่นนั้น)

คำถาม  :  สามารถสรุปอะไรได้เกี่ยวกับสำนักงาน ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป