หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 355)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๕

 

            One morning Becky, an American graduate, goes for an interview for an English teaching job in a Thai university.  The following is a conversation between her and Somsak, the university’s English Department head.

 

Somsak  Good morning.  Sit down, please.

Becky      Good morning.  Thank you.

Somsak  :  Are you Miss Becky Smith ?

Becky      Yes, I am.

Somsak  :  What university did you graduate from, and when ?

Becky      I graduated from Ohio State University six years ago.

Somsak  Why did you go to this university ?    

Becky      It is a famous university and it is in my hometown.  I’ve my family, relatives and friends in

                       Ohio.

Somsak  :  What are your qualifications ?

Becky      I graduated with a bachelor degree in teaching English as a foreign language, Faculty of

                       Education.

Somsak  What was your grade point average ?

Becky      3.85.

Somsak  Why was your grade so high ?  

Becky      I studied very hard throughout the course of my study.  I hoped to get as much knowledge

                       as possible when I graduated.  I know this is the best chance to get a good job. 

Somsak  Why did you choose to study in the Faculty of Education ?

Becky      I want to be a teacher.

Somsak  Why do you want to be a teacher ?

Becky      I had a great teacher when I was in high school.  I’ve derived inspiration from this teacher. 

                       He had devoted most of his time and energy to teaching his students.  I was very

                       impressed by his acts.  I was determined to do as he did after I completed my study.

Somsak  :  What language can you speak ?

Becky      I can speak Chinese and a little French, besides English, which is my native tongue.

Somsak  :  Why do you learn Chinese and French ?

Becky      I don’t think it’s enough to know just English.  The reason why I choose to learn both

                       languages is that Chinese is the second most spoken language of the world and will

                       become an important language across the world when China is the world’s largest economy

                       in the near future.  As for French, it is just because I’m interested in this beautiful country

Somsak  What kind of experiences do you have ?

Becky      I taught at a language school in Singapore for four years before I moved to Thailand a few

                       months ago. 

Somsak  :  Why did you leave the school in Singapore ?

Becky      I need to have more teaching experiences and career advancement.

Somsak  Why do you apply to this university ?

Becky      I think it is one of the most famous Thai universities.  Besides, my American friend

                       recommended it to me.  She used to teach here before.  She said I wouldn’t be

                       disappointed. 

Somsak  How do you know about our teaching job here ?

Becky      From an advertisement in a local English language newspaper.

Somsak  :  What qualifications do you need to have to be a good teacher ?  

Becky      I have to be patient, thoughtful and responsible for my jobs and students

Somsak  What do you think is your greatest strength ?

Becky      Responsibilities and patience.

Somsak  :  Great.  We’ll contact you if our committee thinks you’re the most qualified for the job. 

                      Thank you for coming today.  Goodbye.

Becky      Thank you very much.  Goodbye.

 

(คำแปล)

            เช้าวันหนึ่ง  เบ็คกี้  ซึ่งเป็นผู้เรียนจบปริญญาตรีชาวอเมริกัน  ไปเข้ารับการสัมภาษณ์งานสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยไทยแห่งหนึ่ง  ต่อไปนี้เป็นการสนทนาระหว่างเธอและสมศักดิ์  ซึ่งเป็นหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

         

สมศักดิ์  :  สวัสดีครับ  เชิญนั่งสิครับ

เบ็คกี้      :  สวัสดีค่ะ  ขอบคุณ

สมศักดิ์  :  คุณคือนางสาวเบ็คกี้ สมิธ ใช่ไหมครับ

เบ็คกี้      :  ใช่ค่ะ

สมศักดิ์  :  คุณเรียนจบจากมหาวิทยาลัยอะไร  และเมื่อไรครับ

เบ็คกี้      :  ฉันเรียนจบจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตตเมื่อ ๖ ปีมาแล้วค่ะ

สมศักดิ์  :  ทำไมคุณจึงเรียนมหาวิทยาลัยนี้ครับ

เบ็คกี้      :  มันเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและอยู่ที่บ้านเกิด (hometown) ของฉัน  ฉันมีครอบครัว, ญาติ

                   และเพื่อนๆ อยู่ในรัฐโอไฮโอค่ะ

สมศักดิ์  :  คุณมีคุณวุฒิอะไรครับ (What are your qualifications ?)

เบ็คกี้      :  ฉันจบปริญญาตรีด้านการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  คณะศึกษาศาสตร์

                   (Faculty of Education) ค่ะ

สมศักดิ์  :  คุณได้เกรดเฉลี่ยเท่าไรครับ (What was your grade point average ?)

เบ็คกี้      :  ๓.๘๕ ค่ะ

สมศักดิ์  :  ทำไมเกรดของคุณสูงจังครับ

เบ็คกี้      :  ฉันเรียนหนักมากตลอดระยะเวลาการศึกษา (throughout the course of my study)  ฉันหวัง

                   ว่าจะได้ความรู้มากเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้หลังเรียนจบ  ฉันรู้ว่านี่เป็นโอกาสดีที่สุดที่จะได้งาน

                   ดีๆ ค่ะ

สมศักดิ์  :  ทำไมคุณจึงเลือกเรียนคณะศึกษาศาสตร์ครับ

เบ็คกี้      :  ฉันต้องการเป็นครูค่ะ

สมศักดิ์  :  ทำไมคุณต้องการเป็นครูล่ะครับ

เบ็คกี้      :  ฉันมีครูที่ยอดเยี่ยมมากเมื่อตอนที่ฉันเรียนชั้นมัธยม (I was in high school)  ฉันได้รับแรงบัน

                   ดาลใจ (derived inspiration) จากครูคนนี้ค่ะ  เขาได้อุทิศ (devoted) เวลาและกำลังความสา

                   มารถ (พลังงาน, พลัง, กำลังงาน) (energy) ส่วนใหญ่ให้กับการสอนนักเรียน  ฉันประทับใจ

                   มากกับการกระทำของเขา  ฉันมุ่งมั่น (ตั้งใจ, มีเจตนา) (determined) ที่จะทำเหมือนที่เขาทำ  

                   หลังจากฉันเรียนจบค่ะ

สมศักดิ์  :  คุณสามารถพูดภาษาอะไรได้บ้างครับ

เบ็คกี้      :  ฉันสามารถพูดภาษาจีนได้  และพูดภาษาฝรั่งเศสได้นิดหน่อย  นอกจากภาษาอังกฤษ  ซึ่งเป็น

                   ภาษาที่ฉันพูดตั้งแต่เกิด (native tongue) (= native language)

สมศักดิ์  :  ทำไมคุณจึงเรียนภาษาจีนและฝรั่งเศสครับ

เบ็คกี้      :  ฉันไม่คิดว่ามันเพียงพอที่จะรู้แต่ภาษาอังกฤษเท่านั้น  เหตุผลที่ว่าทำไมฉันเลือกเรียนทั้ง ๒ ภาษา

                   (จีนและฝรั่งเศส) ก็คือว่า  ภาษาจีนเป็นภาษาที่ (ถูก) พูดมากที่สุดเป็นอันดับ ๒ (second most

                   spoken language) ของโลก  และจะกลายเป็นภาษาที่มีความสำคัญทั่วโลก (across the

                   world) เมื่อประเทศจีนเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลกในอนาคตอันใกล้,  สำหรับภาษา

                   ฝรั่งเศส  มันเป็นเพียงเพราะว่าฉันมีความสนใจในประเทศที่สวยงามแห่งนี้ค่ะ

สมศักดิ์  :  คุณมีประสบการณ์ประเภทไหนบ้างครับ

เบ็คกี้      :  ฉันสอนที่โรงเรียนภาษาในประเทศสิงคโปร์เป็นเวลา ๔ ปี  ก่อนที่ฉันจะย้ายมาอยู่เมืองไทยเมื่อ

                   ๒ – ๓ เดือนมาแล้วค่ะ

สมศักดิ์  :  ทำไมคุณจึงออกจากโรงเรียน (ภาษา) ในสิงคโปร์ครับ

เบ็คกี้     :  ฉันต้องการมีประสบการณ์การสอน (teaching experiences) และความก้าวหน้าทางอาชีพ

                  (career advancement) เพิ่มมากขึ้นค่ะ

สมศักดิ์  :  ทำไมคุณจึงสมัครมา (สอน) ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับ

เบ็คกี้      :  ฉันคิดว่ามันเป็นมหาวิทยาลัยไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่ง  นอกจากนั้น  เพื่อนชาวอเมริกัน

                   ของฉันแนะนำมันให้กับฉันค่ะ  เธอเคยสอนที่นี่มาก่อน  เธอพูดว่าฉันจะไม่ผิดหวังค่ะ (ที่มาสอนที่

                   นี่)

สมศักดิ์  :  คุณรู้ได้อย่างไรเกี่ยวกับงานสอนหนังสือที่นี่ครับ

เบ็คกี้      :  จากการโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษของท้องถิ่น (ประเทศไทย) (local English

                   language newspaper) ค่ะ

สมศักดิ์  :  คุณสมบัติ (qualifications) อะไรที่คุณจำเป็นต้องมี  เพื่อที่จะเป็นครูที่ดีครับ

เบ็คกี้      :  ฉันต้องอดทน (patient), นึกถึงผู้อื่น (เกรงใจคน, ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง, คิดหนัก) (thoughtful)  

                   และรับผิดชอบงานและนักเรียนของฉันค่ะ

สมศักดิ์  :  คุณคิดว่าอะไรคือจุดแข็ง (กำลัง, ความแข็งแรง, พลัง, แรง) (strength) มากที่สุด (greatest)

                   ของคุณครับ

เบ็คกี้      :  ความรับผิดชอบและความอดทน (patience) ค่ะ

สมศักดิ์  :  ยอดเลย (ดีเยี่ยม, ยิ่งใหญ่) (Great),  เราจะติดต่อคุณถ้าคณะกรรมการของเราคิดว่าคุณมีคุณ

                   สมบัติดีที่สุด (most qualified) สำหรับงาน,  ขอบคุณที่มา (สัมภาษณ์) วันนี้  สวัสดีครับ

เบ็คกี้      :  ขอบคุณมากค่ะ  สวัสดี

 

1. Why did Becky choose to study at Ohio State University ?

(ทำไมเบ็คกี้เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตต)

(a) It is close to her home.    (มันอยู่ใกล้บ้านของเธอ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) It is a famous university and it is in her hometown.    (มันเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและ

       อยู่ที่บ้านเกิดของเธอ)

(c) Her father taught there.    (พ่อของเธอสอนที่นั่น)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(d) It was the only university that accepted her.    (มันเป็นเพียงมหาวิทยาลัยเดียวที่รับเธอเข้าเรียน)  (การ

       สนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) She got a scholarship to study there.    (เธอได้รับทุนเรียนที่นั่น)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

2. What was Becky’s field of study ?

(สาขาวิชาเรียนของเบ็คกี้คืออะไร)

(a) French teaching.    (การสอนภาษาฝรั่งเศส)

(b) Child education.    (การศึกษาเด็ก)

(c) English teaching.    (การสอนภาษาอังกฤษ)

(d) Psychology.    (จิตวิทยา) 

(e) Tourism.    (การท่องเที่ยว)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. Who inspired Becky to become a teacher ?

(ใครดลใจเบ็คกี้ให้เป็นครู)

(a) Her parents.    (พ่อแม่ของเธอ)

(b) Her friend.    (เพื่อนของเธอ)

(c) Her university teacher.    (อาจารย์มหาวิทยาลัยของเธอ)

(d) Her high school teacher.    (ครูโรงเรียนมัธยมของเธอ)

(e) Her relative.    (ญาติของเธอ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

4. What is true about Becky ?

(อะไรเป็นความจริง – ถูกต้อง – เกี่ยวกับเบ็คกี้)

(a) She can speak a little French.    (เธอสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้นิดหน่อย)

(b) She can speak a little Chinese.    (เธอสามารถพูดภาษาจีนได้นิดหน่อย)

(c) She has no one as her idol.    (เธอไม่มีใครที่เธอนับถือบูชา – ต้องการเอาเป็นแบบอย่าง)  (เธอมีครูโรงเรียน

       มัธยมเป็นไอดอล)

(d) She had a poor grade in university.    (เธอได้คะแนนไม่ดีตอนเรียนมหาวิทยาลัย)  (เธอได้เกรด ๓.๘๕)

(e) She wants to be a teacher like her father.    (เธอต้องการเป็นครูเหมือนพ่อของเธอ)  (การสนทนามิได้

       กล่าวถึง)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

5. What can be inferred from the conversation ?

(สามารถสรุปอะไรได้จากการสนทนา)

(a) Becky has been accepted by the university he applied for work.    (เบ็คกี้ได้รับเข้าในมหาวิทยาลัยที่เธอ

       สมัครเข้าทำงาน)  (ไม่จริง  ยังไม่ประกาศผลฯ)

(b) Becky thought that her grade in university had nothing to do with her future job.    (เบ็คกี้คิดว่าคะแนน

       ของเธอในมหาวิทยาลัยไม่เกี่ยวข้องกับงานในอนาคตของเธอ)  (ไม่จริง  เธอคิดว่าความรู้ที่เธอได้รับในมหาวิทยา

       ลัยจะทำให้เธอได้งานดีๆ)

(c) Becky knows about a teaching job in the university from an advertisement on TV.    (เบ็คกี้รู้เกี่ยวกับ

       งานสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยจากการโฆษณาทางทีวี)

(d) Becky has had no teaching experience before.    (เบ็คกี้ไม่เคยมีประสบการณ์การสอนหนังสือมาก่อน)  (ไม่

       จริง  เธอเคยสอนหนังสือในสิงคโปร์ ๔ ปี)

(e) Becky is a patient and responsible person.    (เบ็คกี้เป็นบุคคลที่อดทนและรับผิดชอบ)  (เธอ

       กล่าวว่าจุดแข็งของเธอคือความรับผิดชอบและความอดทน)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

6. Kurt    Was the flood bad in your part of town ?

     Doris Bad !  We practically needed boats to get home !

Question  What does Doris imply ?

(a) The food in this town isn’t very good.    (อาหารในเมืองนี้ไม่ดีมากนัก)

(b) She could walk through the flood to get home.    (เธอสามารถเดินลุยน้ำท่วมเพื่อกลับบ้านได้)

(c) She needed boots when she left home.    (เธอต้องการรองเท้าบู๊ตเมื่อเธอออกจากบ้าน)

(d) She preferred to go home in a boat rather than in a car.    (เธอชอบกลับบ้านโดยทางเรือมากกว่าโดย

       รถยนต์)

(e) The flooding in her neighborhood was severe.    (น้ำท่วมในละแวกบ้านของเธอรุนแรง

       (ดูจากข้อความ  “............. เราในทางปฏิบัติแล้วต้องการ (ใช้) เรือเพื่อจะกลับบ้านค่ะ)

(คำแปล)

เคิร์ท   :  น้ำท่วมเลวร้ายหรือเปล่าในส่วนของเมืองที่คุณอาศัยอยู่

ดอริส  :  เลวร้ายหรือคะ,  เราในทางปฏิบัติแล้วต้องการ (ใช้) เรือเพื่อจะกลับบ้านค่ะ

คำถาม  :  ดอริสบอกเป็นนัยอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

7. Christ      :  This is a beautiful part of the state.  What’s it most famous for ? 

     Thomas  Well, you’ll see some remarkable racehorses here.

Question  Why is this area well known ?

(a) For its natural resources.    (เพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติของมัน)

(b) For its natural parks.    (เพราะว่าวนอุทยานธรรมชาติของมัน)

(c) For its native people.    (เพราะว่าผู้คนพื้นเมืองของมัน)

(d) For its local handicrafts.    (เพราะว่างานฝีมือท้องถิ่นของมัน)

(e) For its fast horses.    (เพราะว่าม้าที่วิ่งเร็วของมัน)  (ดูจากคำพูดของโทมันที่ว่า  “............... คุณจะ

      ได้เห็นม้าแข่งที่ยอดเยี่ยมที่นี่ครับ)

(คำแปล)

คริสต์  :  นี่เป็นบริเวณที่สวยงามของรัฐ  มันมีชื่อเสียงที่สุดในเรื่องอะไรครับ

โทมัส  :  อ้อ  คุณจะได้เห็นม้าแข่งที่ยอดเยี่ยม (น่าทึ่ง, น่าสังเกต, พิเศษ) (remarkable) ที่นี่ครับ

คำถาม  :  ทำไมบริเวณนี้จึงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

8. Robert  :  I’ve invited some friends over to watch the game on television.  I think I’ll go out and get

                          some drinks before they arrive here.

      Nicky    Shouldn’t you get some snacks too ?

Question What does Nicky tell Robert ?

(a) He should get something for his friends to eat.    (เขาควรหาอะไรบางอย่างให้เพื่อนทาน)  (ดู

       จากข้อความ  “คุณจะไม่หา (ซื้อ) อาหารว่าง (ของขบเคี้ยว) มาด้วยหรือคะ”)

(b) There isn’t time for him to go out now.    (ไม่มีเวลาสำหรับเขาที่จะออกไปข้างนอกขณะนี้)  (การสนทนามิได้

       กล่าวถึง)

(c) The game won’t be played today.    (จะไม่มีการแข่งขันกีฬาวันนี้)  (ไม่จริง  เนื่องจากโรเบิร์ตชวนเพื่อนมาดูการ

       แข่งขันกีฬาทางทีวีที่บ้านวันนี้)

(d) He should have invited his friends to the game.    (เขาควรจะได้เชิญเพื่อนไปดูการแข่งขันกีฬา – ที่สนาม

       กีฬา)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) She will cook some food for his friends.    (เธอจะปรุงอาหารให้เพื่อนของเขา)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

โรเบิร์ต  :  ผมได้เชิญเพื่อนบางคนมา (ที่บ้านเพื่อ) ดูการแข่งขัน (กีฬา) ทางทีวี  ผมคิดว่าผมจะออกไปข้าง

                  นอกเพื่อหา (ซื้อ) เครื่องดื่มก่อนที่พวกเขาจะมาถึง

นิคกี้      :  คุณจะไม่หา (ซื้อ) อาหารว่าง (ของขบเคี้ยว) (snacks) มาด้วยหรือคะ

คำถาม  :  นิคกี้บอกอะไรโรเบิร์ต ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป