หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 354)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๔

 

          Greg and Susie are husband and wife.  One day they plan to go to the beach.  The following is their conversation.

 

Susie  Greg.  Are you going to watch TV all day ?  I haven’t seen you doing anything since the morning

                  besides watching TV.  

Greg   :  No.  Is there something you want to do ?

Susie  Today is a beautiful day.  The sun is shining.  We should do something outdoors.  Do you think

                  like me ?

Greg   Okay.  What should we do to kill time ?

Susie  Don’t say kill time.  We should do something interesting.  We should make the most of our

                  time.  Let’s go to the beach.

Greg   Okay.  I’ll grab the beach chairs and towels.

Susie Great !  I’ll pack some sandwiches, snacks and drinks.  Don’t forget the sunscreen.  We

                  shouldn’t spend too much time in the sun.  It’s not good for our health.

Greg   Where is the sunscreen ?  We haven’t used it for ages.

Susie  It’s in the bathroom cabinet. 

Greg   Is there anything else we need to bring ?

Susie  I’ll bring the camera.  I want to take pictures of the sunset

Greg   Good idea !  The sunset is beautiful at the beach.  We should take lots of its pictures, I think.

Susie Do you remember the last time we went to the beach ?

Greg   :  No.  It’s been a long time.  At least five years or more.  Why don’t we go to the beach more

                 often ?

Susie  Because you’re always watching TV all the time.  I encourage you to do some other activities

                  from now on.

Greg   Okay.  Let’s go to the beach when the weather is nice and watch TV when it rains.

Susie  That’s a deal.  You should remember your proposal.

 

(คำแปล)

          เกร๊กและซูซี่เป็นสามีภรรยากัน  วันหนึ่ง  พวกเขามีแผนที่จะไปชายหาด  ต่อไปนี้เป็นการสนทนาของพวกเขา

 

ซูซี่     :  เกร๊ก  คุณจะดูทีวีทั้งวันเลยหรือ  ฉันไม่ได้เห็นคุณทำอะไรตั้งแต่เช้านอกจากดูทีวีนะ

เกร๊ก  :  ไม่หรอก,  มีอะไรที่คุณต้องการทำหรือ

ซูซี่     :  วันนี้สวยงาม (อากาศดี) ค่ะ  ดวงอาทิตย์กำลังส่องแสง  เราควรทำอะไรกลางแจ้งนะ  คุณคิด

               เหมือนฉันไหมล่ะ

เกร๊ก  :  ได้สิ  เราควรทำอะไรเพื่อฆ่าเวลาล่ะ

ซูซี่     :  อย่าพูดว่าฆ่าเวลาสิ  เราควรทำอะไรที่น่าสนใจ  เราควรใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ที่สุด (We should

               make the most of our time.),  เราไปชายหาดกันเถอะค่ะ

เกร๊ก  :  ตกลง  ฉันจะไปคว้า (ฉวย) (grab) เก้าอี้ชายหาดและผ้าเช็ดตัวนะ (เอาไปชายหาด)

ซูซี่     :  ยอดเลย  ฉันจะจัดแซนวิช, ของว่าง (ของขบเคี้ยว) (snacks) และเครื่องดื่ม,  อย่าลืมม่านบังแดด

               (sunscreen) ล่ะ  เราไม่ควรใช้เวลามากเกินไปกลางแสงแดด  มันไม่ดีสำหรับสุขภาพค่ะ

เกร๊ก  :  ม่านบังแดดอยู่ไหนหรือ  เราไม่ได้ใช้มันนานมากเลยนะ (We haven’t used it for ages.)

ซูซี่     :  มันอยู่ในตู้ห้องอาบน้ำ (bathroom cabinet) ค่ะ

เกร๊ก  :  มีอะไรอีกไหมที่เราต้องเอาไป

ซูซี่     :  ฉันจะเอากล้องถ่ายรูปไป  ฉันต้องการถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกดิน

เกร๊ก  :  เป็นความคิดที่ดี  พระอาทิตย์ตกดินที่ชายหาดสวยงามดี  ผมคิดว่าเราควรถ่ายรูปมันเยอะๆ นะ

ซูซี่     :  คุณจำได้ครั้งสุดท้ายที่เราไปชายหาดไหมล่ะ

เกร๊ก  :  จำไม่ได้หรอก  มันนานมากแล้ว,  อย่างน้อย ๕ ปีหรือนานกว่านั้น,  ทำไมเราไม่ไปชายหาดให้บ่อย

               มากขึ้นล่ะ

ซูซี่     :  เพราะว่าคุณดูทีวีอยู่ตลอดเวลาน่ะสิ  ฉันยุ (ส่งเสริม, สนับสนุน) (encourage) ให้คุณทำกิจกรรม

               อื่นๆ บ้างจากนี้ไป (from now on)

เกร๊ก  :  ได้สิ  งั้นเราไปเที่ยวชายหาดกันเมื่ออากาศดี  และดูทีวีเมื่อฝนตกก็แล้วกัน

ซูซี่     :  นั่นเป็นข้อตกลง (สัญญา) (deal) นะ  คุณควรจดจำข้อเสนอ (proposal) ของคุณไว้ด้วย

 

1. What does Susie propose to do ?

(ซูซี่เสนอให้ทำอะไร)

(a) Go swimming.    (ไปว่ายน้ำ)

(b) Go fishing.    (ไปตกปลา)

(c) Go to the beach.    (ไปชายหาด)

(d) Go to a supermarket.    (ไปซุปเปอร์มาเก็ต)

(e) Go jogging.    (ไปวิ่ง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. What is not included in gadgets Greg and Susie will take to the beach ?

(อะไรที่ไม่ได้ถูกรวมไว้ในสิ่งของที่เกร๊กและซูซี่จะนำไปที่ชายหาด)

(a) Towels.    (ผ้าเช็ดตัว)

(b) Beach chairs.    (เก้าอี่นั่งชายหาด)

(c) Sunglasses.    (แว่นตากันแดด)

(d) Sunscreen.    (ม่านบังแดด)

(e) A camera.    (กล้องถ่ายรูป)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. Why does Susie bring a camera with her to the beach ?

(ทำไมซูซี่นำกล้องถ่ายรูปไปกับเธอที่ชายหาด)

(a) To take pictures of people surfing.    (เพื่อดูผู้คนเล่นแผ่นกระดานโต้คลื่น)

(b) To take pictures of a school of dolphins.    (เพื่อถ่ายรูปฝูงปลาโลมา)

(c) To take pictures of a long beach.    (เพื่อถ่ายรูปชายหาดยาว)

(d) To take pictures of the sunset.    (เพื่อถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกดิน)

(e) To take pictures of local people.    (เพื่อถ่ายรูปผู้คนในท้องถิ่น)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

4. What do we learn from the conversation ?

(เรารู้อะไรจากการสนทนา)

(a) Greg will stop watching TV from now on.    (เกร๊กจะเลิกดูทีวีจากนี้ไป)

(b) Greg and Susie have never been to the beach before.    (เกร๊กและซูซี่ไม่เคยไปชายหาดมาก่อน)

(c) Susie doesn’t like to take pictures.    (ซูซี่ไม่ชอบถ่ายรูป)

(d) Greg and Susie don’t mind going to the beach despite the rain.    (เกร๊กและซูซี่ไม่รังเกียจที่จะไปชายหาด

       ทั้ง ๆ ฝนตก)

(e) Greg and Susie will go to beach more often from now on.    (เกร๊กและซูซี่จะไปชายหาดบ่อย

       ยิ่งขึ้นจากนี้ไป)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

5. Christine  Henry, your article in the campus news was excellent. 

     Henry       I only wish they had published the entire thing.

Question What do we learn from Henry’s response ?

(a) His publishing career has just begun.    (อาชีพการพิมพ์ของเขาเพิ่งจะเริ่มต้น)

(b) The newspaper printed his other article.    (หนังสือพิมพ์ตีพิมพ์บทความอื่นๆ ของเขา)

(c) The article was actually longer.    (บทความของเขาจริงๆ แล้วยาวกว่า)  (หมายถึง  ยาวกว่าที่ได้

       รับการตีพิมพ์)  (ที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นเพียงส่วนเดียวเท่านั้น)

(d) The article dealt with tires.    (บทความเกี่ยวกับยางรถยนต์)

(e) The campus news contained his whole article.    (ข่าวมหาวิทยาลัยลง (ตีพิมพ์) บทความทั้งหมดของเขา)

(คำแปล)

คริสติน  :  เฮนรี่  บทความของคุณในข่าวมหาวิทยาลัยดีเยี่ยมเลยค่ะ

เฮนรี่      :  ผมเพียงแต่ปรารถนาว่าพวกเขาได้ตีพิมพ์มัน (บทความ) ทั้งหมดครับ

คำถาม  :  เรารู้อะไรจากคำตอบของเฮนรี่ ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)  ข้อความที่ตามหลัง  “Wish”  เป็นการปรารถนาสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นจริง  เพียงแต่อยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้  ซึ่งไม่เกิดจริง,  ในกรณีของประโยคข้างบน  เฮนรี่ปรารถนาให้ข่าวฯ ตีพิมพ์บทความทั้งหมดของเขา  ซึ่งจริงๆ แล้ว  ตีพิมพ์เพียงส่วนเดียวเท่านั้น,  ดูเพิ่มเติมการใช้  “Wish”  จากหมวดข้อสอบ  “Structure”  ตอนที่  ๓๐  ข้อ  ๖

 

6. Leonel  :  Watching fish in an aquarium is supposed to have an effect on people.

     Paula    :  How come !

Question What does Paula want to know ?

(a) How the fish are delivered.    (ปลาถูกส่งไปอย่างไร)

(b) How the fish are affected.    (ปลาได้รับผลกระทบอย่างไร)

(c) Why people go fishing.    (ทำไมผู้คนจึงไปตกปลา)

(d) Why fish affect people that way.    (ทำไมปลาจึงมีผลกระทบต่อผู้คนแบบนั้น)

(e) How an aquarium is used to keep fish.    (อ่างเก็บสัตว์น้ำถูกใช้เก็บปลาอย่างไร)

(คำแปล)

เลโอเนล  :  การดูปลาในอ่าง (บ่อ, ถัง) สัตว์น้ำ (aquarium) ถูกคิดว่ามีผลกระทบต่อผู้คนครับ

พอลล่า    :  เป็นไปได้อย่างไรคะ (How come !)

คำถาม  :  พอลล่าต้องการรู้อะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

7. Morris   :  Do you think Martha would translate this paragraph for me ?

     Brenda I haven’t seen her today.

Question What does Brenda imply about Martha ?

(a) Her translations are good.    (การแปลของเธอดี)

(b) She can’t see very well.    (เธอมองเห็นได้ไม่ดีนัก)

(c) It would take her two days to do it.    (เธอจะใช้เวลา ๒ วันที่จะแปลมัน)

(d) She would translate it for Morris if he asks her.    (เธอจะแปลมันให้มอร์ริสถ้าเขาขอร้องเธอ)

(e) She isn’t around today.    (เธอไม่อยู่วันนี้)

(คำแปล)

มอร์ริส    :  คุณคิดว่ามาร์ธาจะแปลพารากราฟนี้ให้ผมหรือเปล่าครับ

เบร็นด้า  :  ฉันยังไม่ได้เห็น (พบ) เธอเลยค่ะวันนี้

คำถาม  :  เบร็นด้าบอกเป็นนัยอะไรเกี่ยวกับมาร์ธา ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป