หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 353)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๔

 

          The following is a telephone conversation between two college students, Gary and Alice.

 

Gary  :  Hi, Alice.  This is Gary.

Alice  Oh, hi, Gary.  Where have you been ?  I’ve missed you in lab.

Gary  :  I’ve been sick. 

Alice  Nothing serious, I hope. 

Gary  :  Well, I stayed out of the hospital, but to tell the truth, I was in pretty bad shape.  Some kind of

                 flu. 

Alice  That’s too bad.  Are you better now ?

Gary  :  Well enough to start thinking about school again.  Now I’m worried about getting caught up.

Alice  Let’s see, how many labs have you missed ?

Gary  :  Alice, I got sick three weeks ago, so I am really behind.

Alice  Let me look at my notebook.  I’ve got it right here. 

Gary  :  Oh, great.  I was hoping you’d let me make a copy of your notes.

Alice  Sure.  You can do that, Gary.  And I have some good news for you.  You haven’t missed any

                 quizzes.  We haven’t had any since you’ve been gone.  Listen, after you have a chance to

                 look at my notes, why don’t we get together ?  If there’s anything you don’t understand,

                 maybe I can explain it to you.  It’s hard trying to read someone else’s notes.

Gary  :  That would be perfect.  I hate to bother you though.

Alice  No bother.  I’m sure you’d do it for me.

 

(คำแปล)

           ต่อไปนี้เป็นการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างนักเรียนมหาวิทยาลัย ๒ คน คือ แกรี่และอลิซ

 

แกรี่   :  หวัดดี  อลิซ,  นี่แกรี่พูดครับ

อลิซ  :  โอ้  หวัดดี  แกรี่,  คุณไปอยู่ที่ไหนมา  ฉันไม่เจอคุณที่ห้องแล็บค่ะ

แกรี่   :  ผมป่วยครับ

อลิซ  :  ไม่มีอะไรร้ายแรงนะคะ  ฉันหวัง

แกรี่   :   อืมม  ผมออกจากโรงพยาบาลแล้ว  แต่พูดจริงๆ นะ (to tell the truth)  ผมอยู่ในสภาพที่แย่มาก

              (I was in pretty bad shape.),  (ผมเป็น) จำพวกไข้หวัดใหญ่ (Some kind of flu.) ครับ

อลิซ  :  นั่นแย่จังเลย (น่าเสียดาย, น่าผิดหวัง) (That’s too bad.),  คุณดีขึ้นไหมคะตอนนี้

แกรี่   :  สบายดีพอที่จะเริ่มนึกถึงการเรียนอีกครั้ง  ตอนนี้ผมกำลังวิตกเกี่ยวกับเรียนให้ทันเพื่อน (getting

              caught up) ครับ

อลิซ  :  เรามาดูกันซิ  คุณไม่ได้เข้าห้องแล็บกี่ครั้งแล้วคะ (how many labs have you missed)

แกรี่   :  อลิซ  ผมป่วยเมื่อ ๓ สัปดาห์มาแล้ว  ดังนั้น  ผมเรียนไม่ทัน (อยู่ข้างหลัง) เพื่อน จริงๆ (I am really

              behind) ครับ 

อลิซ  :  ให้ฉันดูสมุดโน้ตของฉันก่อน  ฉันมีมันอยู่ตรงนี้พอดี (I’ve got it right here.)

แกรี่   :  โอ้  ดีมากเลย,  ผมกำลังหวังว่าคุณจะให้ผมก๊อบปี้ (ลอก, ทำสำเนา) (make a copy) (สมุด) โน้ต

              ของคุณครับ

อลิซ  :  แน่นอน  คุณทำเช่นนั้นได้เลยค่ะ  แกรี่,  และฉันมีข่าวดีสำหรับคุณ  คุณไม่ได้ขาดสอบใดๆ เลย

              (You haven’t missed any quizzes.)  เราไม่มีการสอบเลยตั้งแต่คุณไม่อยู่,  ฟังนะ  หลังจาก

              คุณมีโอกาสดูโน้ตของฉัน  ทำไมเราไม่มาเจอกันล่ะ (why don’t we get together),  ถ้ามีอะไรที่

              คุณไม่เข้าใจ  บางทีฉันสามารถอธิบายให้คุณฟังได้มันยากที่จะพยายามอ่านโน้ตของคนอื่น (It’s

              hard trying to read someone else’s notes.) ค่ะ

แกรี่   :  นั่นจะสมบูรณ์แบบเลยครับ  ผมไม่ชอบที่จะรบกวนคุณ อย่างไรก็ตาม (I hate to bother you,

              though)

อลิซ  :  ไม่ได้รบกวนหรอกค่ะ (No bother.)  ฉันมั่นใจว่าคุณจะทำให้ฉันค่ะ (มาพบกัน  และให้ฉันติวให้)

 

1. What is Gary’s problem ?

(ปัญหาของแกรี่คืออะไร)

(a) He is sick with the flu.    (เขาป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่)  (เขาเคยป่วย  แต่ตอนนี้หายแล้ว)

(b) He is in the hospital.    (เขาอยู่ในโรงพยาบาล)  (แย้งกับข้อเท็จจริงที่ว่า  เขาออกจากโรงพยาบาลแล้ว)

(c) He has missed some quizzes.    (เขาขาดสอบบางครั้ง)  (แย้งกับข้อเท็จจริงที่ว่า  เขาไม่ได้ขาดสอบเลย)

(d) He is behind in lab.    (เขาเรียนไม่ทันเพื่อนในห้องแล็บ)  (ดูจากข้อความ  “ผมป่วยครับ ........

       ตอนนี้ผมกำลังวิตกเกี่ยวกับเรียนให้ทันเพื่อน)

(e) He has lost his notebook.    (เขาทำสมุดโน้ตหาย)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. What does Gary want Alice to do ?

(แกรี่ต้องการให้อลิซทำอะไร)

(a) Go to lab for him.    (ไปห้องแล็บเพื่อเขา)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) Let him copy her notes.    (ให้เขาก๊อบปี้ (ลอก) โน้ตของเธอ)  (ดูจากข้อความ “............. ผม

       กำลังหวังว่าคุณจะให้ผมก๊อบปี้ (ลอก) (สมุด) โน้ตของคุณครับ)

(c) Help him study.    (ช่วยเขาเรียน)  (เป็นข้อเสนอของอลิซเอง  ไม่ใช่สิ่งที่แกรี่ขอร้องให้อลิซทำ)

(d) Be his lab partner.    (เป็นเพื่อนร่วมห้องแล็บของเขา)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) Buy him some medicine.    (ซื้อยาให้เขา)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

3. What does Alice offer to do ?

(อลิซเสนอทำอะไร)

(a) Meet with Gary to clarify her notes.    (พบกับแกรี่เพื่อให้ความกระจ่างโน้ตของเธอ – อธิบาย

       โน้ตของเธอให้เขาฟัง)  (ดูจากข้อความ  “............ ทำไมเราไม่มาเจอกันล่ะ  ถ้ามีอะไรที่คุณไม่เข้า

       ใจ  บางทีฉันสามารถอธิบายให้คุณฟังได้ .............)

(b) Make a copy of the quizzes for Gary.    (ทำสำเนาข้อสอบ-คำถามให้แกรี่)  (แย้งกับข้อเท็จจริงที่ว่า  เขาไม่

      ได้ขาดสอบเลย)

(c) Read Gary’s notes before the next lab.    (อ่านโน้ตของแกรี่ก่อนเข้าแล็บครั้งต่อไป)  (การสนทนามิได้กล่าว

      ถึง)

(d) Show Gary how to do the lab experiments.    (แสดงให้แกรี่ดูว่าจะทำการทดลองในห้องแล็บอย่างไร)  (การ

       สนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) Pick up Gary at the hospital.    (ไปรับแกรี่ที่โรงพยาบาล)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

4. What is Alice’s attitude in this conversation ?

(ทัศนคติของอลิซในการสนทนานี้คืออะไร)

(a) Helpful.    (ชอบช่วยเหลือคน)  (เนื่องจากอลิซตกลงที่จะให้แกรี่ยืมสมุดโน้ตของเธอ  จึงอาจสรุปได้

      ว่าเธอชอบช่วยเหลือคน)

(b) Worried.    (วิตกกังวล)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) Apologetic.    (ขอโทษขอโพย)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) Unfriendly.    (ไม่เป็นมิตร)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) Disappointed.    (ผิดหวัง)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

5. Mary   :  They decided not to hold the meeting because of the storm this morning.

     Bill      :  You mean it may be cancelled !

Question  What has Bill assumed ?

(a) The storm would last a long time.    (พายุจะกินเวลานาน)

(b) The meeting would be held.    (การประชุมจะถูกจัดขึ้น)  (จึงแสดงความแปลกใจเมื่่อแมรี่บอกว่า

       จะไม่มีการจัดประชุม)

(c) They would be unable to sell the material.    (พวกเขาไม่สามารถขายของได้)

(d) They couldn’t reach a decision.    (พวกเขายังตัดสินใจไม่ได้)

(e) The meeting would be postponed until the weather is fine.    (การประชุมจะถูกเลื่อนออกไป  จนกว่าจะ

       อากาศดี)

(คำแปล)

แมรี่  :  พวกเขาตัดสินใจไม่จัดประชุมเนื่องจากพายุเมื่อเช้านี้ค่ะ

บิล    :  คุณหมายความว่ามันอาจถูกยกเลิกใช่ไหมครับ (แสดงความประหลาดใจ)

คำถาม  :  บิลได้สันนิษฐานอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

6. Justin     :  How did you like the new exhibition at the art gallery ? 

     Melissa I still have been unable to take any time off from studying.

Question  What does Melissa mean ?

(a) She prefers the artists she has studied.    (เธอชอบศิลปินที่เธอศึกษามากกว่า)

(b) She hopes they will take some of the paintings away.    (เธอหวังว่าพวกเขาจะนำภาพวาดระบายสีบางภาพ

      ออกไป)

(c) She doesn’t want to describe the exhibit.    (เขาไม่ต้องการบรรยายงานแสดงนิทรรศการ หรือภาพที่นำมา

       แสดง)

(d) She hasn’t gone to see the exhibit yet.    (เธอยังไม่ได้ไปดูงานแสดงนิทรรศการเลย)

(e) She takes her time at her study at the art gallery.    (เธอค่อยๆ ศึกษาไปอย่างช้าๆ (ไม่รีบร้อน) ที่ห้องแสดง

       ผลงานศิลปะ)

(คำแปล)

จัสติน      :  คุณชอบงานแสดงนิทรรศการ (ของที่นำมาแสดงในงานฯ) (exhibition) ครั้งใหม่ที่ห้องแสดง

                    ผลงานศิลปะมากน้อยเพียงใดครับ

เมลิสซ่า  :  ฉันยังคงไม่สามารถมีเวลาพัก (take any time off) จากการเรียนเลยค่ะ (เลยยังไม่ได้ไปดู)

คำถาม  :  เมลิสซ่าหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

7. Rudolf  :  You go ahead and sit next to Tom.  I don’t want him talking to me throughout the whole

                          movie.   

     Sally     And I do ?

Question  What does Sally mean ?

(a) She wants someone to talk to.    (เธอต้องการใครสักคนมาคุยด้วย)

(b) She’ll sit next to Tom and talk to him.    (เธอจะนั่งถัดจากทอมและคุยกับเขา)

(c) She doesn’t mind talking to Tom.    (เธอไม่รังเกียจที่จะคุยกับทอม)

(d) She’ll sit through the whole movie.    (เธอจะนั่ง (ชม) อยู่ตลอดหนังทั้งเรื่อง)

(e) She doesn’t want to be disturbed either.    (เธอไม่ต้องการถูกรบกวนเช่นกัน)

(คำแปล)

รูดอล์ฟ  :  คุณเดินไปข้างหน้า (go ahead) และนั่งถัดจากทอม (sit next to Tom) เลยครับ,  ผมไม่ต้อง

                   การให้เขามาคุยกับผมตลอดหนังทั้งเรื่องครับ (ซึ่งจะทำให้เสียอรรถรสในการชมภาพยนตร์)

แซลลี่    :  แล้วฉันต้องการหรือคะ (ที่จะให้ทอมมาคุยกับฉันขณะดูหนัง) (หมายถึง  ฉันก็ไม่ชอบเหมือนคุณ

                  นั่นแหละ)

คำถาม  :  แซลลี่หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป