หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 352)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

          One morning Calvin goes to see a dentist.  The following is their conversation.

 

Clerk     :  Good morning, sir.  Do you have an appointment ?

Calvin   Good morning.  I’ve an appointment at eleven o’clock.  I think it’s time for me to see the

                     doctor.

Clerk    Exactly.  You can walk right into his room now.  He’s waiting for you. 

(Calvin walks into the dentist’s room and sees the dentist waiting for him.)

Dentist  What’s the matter, Calvin ?

Calvin    :  My gums are swollen and they bleed when I brush my teeth.  I myself noticed that my

                      breath is bad and my mouth feels sticky inside.

Dentist  Do you have any pain ?

Calvin    :  I don’t have pain, but my teeth feel loose and I have difficulty in chewing.

Dentist  When did you have this bridge (false teeth) put in ?

Calvin    :  Two years ago.

Dentist  Do you feel anything unnatural when you put your teeth together ?

Calvin    :  Yes, I had noticed something strange.

Dentist  Do you brush your teeth every morning and evening ?

Calvin    :  Yes, I’m very particular about it.

Dentist  It could be caused by diabetes or vitamin deficiency.  Do you have any of these ?

Calvin    :  Well, I don’t think so.

Dentist  Anyway, let me take care of your gums today.

Calvin    :  Okay, doctor.

 

(คำแปล)

          เช้าวันหนึ่ง  คาลวิ่นไปพบหมอฟัน  ต่อไปนี้เป็นการสนทนาของพวกเขา

 

เสมียน   :  สวัสดีครับ  คุณมีนัดหรือเปล่าครับ

คาลวิ่น   :  สวัสดี  ผมมีนัดตอน ๑๑ โมงนะ  ผมคิดว่าได้เวลาที่ผมต้องไปพบหมอแล้วละ

เสมียน   :  แน่นอนครับ  คุณเดินตรงเข้าไปในห้องหมอได้เลยตอนนี้  หมอกำลังรอคุณอยู่ครับ

(คาลวิ่นเดินเข้าไปในห้องหมอฟัน  และพบว่าหมอกำลังรอเขาอยู่)

หมอ       :  มีปัญหาอะไรครับ (เป็นอะไรหรือครับ) (What’s the matter) คุณเคลวิ่น

คาลวิ่น   :  เหงือกของผมบวม (My gums are swollen) และมีเลือดออก (bleed) เวลาผมแปรงฟันครับ, 

                   ผมเองสังเกตว่าลมหายใจผมไม่สะอาด (เหม็น) (my breath is bad)  และรู้สึกเหนียวภายใน

                   ปาก (my mouth feels sticky inside) ครับ

หมอ       :  คุณปวดบ้างไหมครับ

คาลวิ่น   :  ผมไม่ปวด  แต่ฟันผมโยก (my teeth feel loose) และผมมีปัญหาในการเคี้ยวอาหาร (have

                   difficulty in chewing) ครับ

หมอ       :  คุณใส่ฟันปลอม (bridge) (หรือ “false teeth”) นี้เมื่อไรครับ

คาลวิ่น   :  สองปีมาแล้วครับ

หมอ       :  คุณรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติบ้างไหมครับเมื่อคุณใส่ฟัน (ปลอม) เข้าด้วยกัน

คาลวิ่น   :  ครับ  ผมสังเกตว่ามีอะไรแปลกๆ

หมอ       :  คุณแปรงฟันทุกเช้าและเย็นหรือเปล่าครับ

คาลวิ่น   :  ครับ  ผมพิถีพิถัน (โดยเฉพาะ, เป็นพิเศษ) (particular) มากเกี่ยวกับมัน (การแปรงฟัน) ครับ

หมอ       :  มัน (เหงือกบวมมีเลือดออก) อาจมีสาเหตุมาจากโรคเบาหวาน (diabetes) หรือการขาดวิตามิน

                   (vitamin deficiency),  คุณมีอาการเหล่านี้บ้างไหมครับ

คาลวิ่น   :  อืม  ผมคิดว่าไม่มีครับ

หมอ       :  งั้น  ให้ผมดูแล (รักษา) (take care) เหงือกของคุณนะวันนี้

คาลวิ่น   :  ตกลงครับ  คุณหมอ

 

1. Why does Calvin go to see the dentist ?

(ทำไมคาลวิ่นไปพบหมอฟัน)

(a) He has a headache.    (เขาปวดศีรษะ)

(b) He has a toothache.    (เขาปวดฟัน)

(c) His gums are swollen and they bleed when he brushes his teeth.    (เหงือกของเขาบวมและ

       มีเลือดออกเมื่อเขาแปรงฟัน)

(d) He has a pain in the back.    (เขาปวดหลัง)

(e) He has a bad cold.    (เขาเป็นไข้หวัดรุนแรง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. What is true about Calvin ?

(อะไรเป็นความจริง – ถูกต้อง – เกี่ยวกับคาลวิ่น)

(a) He’s never been to the dentist before.    (เขาไม่เคยไปพบหมอฟันมาก่อน)  (ไม่จริง  หมอทักทายเขาอย่าง

       สนิทสนม)

(b) He is thorough with brushing his teeth.    (เขาละเอียดลออกับการแปรงฟัน)

(c) He’s never had his false teeth put in.    (เขาไม่เคยใส่ฟันปลอม)

(d) He has no problem when chewing his food.    (เขาไม่มีปัญหาเมื่อเคี้ยวอาหาร)

(e) He brushes his teeth only in the morning.    (เขาแปรงฟันในตอนเช้าเท่านั้น)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

3. What do we learn from the conversation ?

(เรารู้อะไรจากการสนทนา)

(a) Calvin has diabetes.    (คาลวิ่นเป็นเบาหวาน)

(b) Calvin has his tooth pulled out on the day he visits the dentist.    (คาลวิ่นถอนฟันในวันที่เขาไปหาหมอ)

(c) Calvin has vitamin deficiency.    (คาลวิ่นมีการขาดแคลนวิตามิน)

(d) The dentist finally treats Calvin’s gums.    (ในที่สุด  หมอฟันรักษาเหงือกของคาลวิ่น)

(e) Calvin has waited for some time before seeing the dentist.    (คาลวิ่นรออยู่พักหนึ่ง  ก่อนพบหมอฟัน) 

       (ไม่จริง  เขาตรงเข้าไปพบหมอเลย  เพราะนัดไว้ตอน ๑๑ โมง)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

4. Brenda   :  That photographer certainly got some good shots.                                                                                                                      

     Edward  :  Didn’t she ?   

Question  What do we learn from Edward’s response ?

(a) He finished playing tennis with the photographer.    (เขาเล่นเทนนิสกับช่างภาพเสร็จแล้ว)

(b) He didn’t know he was being photographed.    (เขาไม่รู้ว่าเขากำลังถูกถ่ายภาพ)

(c) He shares Brenda’s opinion of the photos.    (เขามีความเห็นร่วมกับเบร็นด้าเกี่ยวกับภาพถ่าย)

       (ว่ามันสวยงาม)

(d) The photographer could have gotten more pictures.    (ช่างภาพสามารถถ่ายภาพมากขึ้น)

(e) The photographer precisely shot her preys.    (ช่างภาพยิงเหยื่อของเธออย่างแม่นยำ)

(คำแปล)

เบร็นด้า   :  ช่างภาพคนนั้นแน่นอนเลยว่าถ่ายภาพได้สวยงาม (got some good shots) ค่ะ

เอ็ดเวิร์ด  :  ใช่ไหมล่ะ (บอกแล้วมั้ยล่ะ) (Didn’t she ?)

คำถาม  :  เรารู้อะไรจากการตอบ (คำตอบ) (response) ของเอ็ดเวิร์ด ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. James  :  I start training tomorrow for the football season.

     Rose     :  Should you be playing right away after you just got over that leg injury ?

Question What does Rose imply ?

(a) James shouldn’t be taking the train tomorrow.    (เจมส์ไม่ควรนั่งรถไฟวันพรุ่งนี้)

(b) James should see the game afterward.    (เจมส์ควรดูการแข่งขันหลังจากนั้น)

(c) James should play a softer game than football.    (เจมส์ควรเล่นเกมส์ที่เบากว่าฟุตบอล)

(d) James should play after the football season.    (เจมส์ควรเล่นหลังฤดูการแข่งขันฟุตบอล)

(e) James shouldn’t be playing so soon.    (เจมส์ไม่ควรเล่นเร็วมากนัก)  (ควรรอให้แผลหายดีก่อน)

(คำแปล)

เจมส์  :  ผมเริ่มฝึกซ้อมวันพรุ่งนี้สำหรับฤดู (การแข่งขัน) ฟุตบอลครับ

โรส    :  คุณควรเล่นทันทีทันใด (right away) หลังจากคุณเพิ่งหายจากบาดเจ็บที่ขานั่น (just got

              over that leg injury) หรือคะ

คำถาม  :  โรสบอกเป็นนัยอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

6. Grace Jim, I’m having difficulty with all the theoretical stuffs we’re getting in our computer

                       course.

     Jim      :  Oh !  That part I understand.  What I can’t figure out is how to make it work in my

                       program. 

Question What is Jim’s problem ?

(a) His computer doesn’t work.    (เครื่องคอมพิวเตอร์ของเขาไม่ทำงาน)

(b) He doesn’t understand his staff.    (เขาไม่เข้าใจคณะผู้ร่วมงานของตน)

(c) He registered for the wrong course.    (เขาลงทะเบียนวิชาผิด – ไม่เหมาะสม)

(d) He doesn’t know how to apply the computer theory.    (เขาไม่รู้ว่าจะประยุกต์ใช้ทฤษฎีคอม

       พิวเตอร์อย่างไร)

(e) He doesn’t know what program to use to do his work.    (เขาไม่รู้ว่าจะใช้โปรแกรมอะไรเพื่อทำงานของตน)

(คำแปล)

เกรซ  :  จิม  ฉันกำลังมีปัญหา (difficulty) กับเรื่องทฤษฎี (theoretical stuffs) ซึ่งเรากำลังได้รับในวิชา

               คอมพิวเตอร์ค่ะ

จิม      :  โอ้  ส่วนนั้นผมเข้าใจนะ  (แต่) สิ่งที่ผมไม่สามารถเข้าใจ (แก้ปัญหา) (figure out) ได้  คือว่าจะให้

                มัน (ทฤษฎี) ทำงาน (ใช้งานได้) ในโปรแกรมของผมอย่างไรครับ

คำถาม  :  ปัญหาของจิมคืออะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป