หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 351)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

          Brian and Sharon work in the same company.  One morning they meet in the company’s canteen.  The following is their conversation.

 

Brian      :  Hi, Sharon.  I haven’t seen you for a long time.  How have you been recently ?

Sharon  Hi, Brian.  I’m fine.  I’ve lots of work this week.  I’ve to come to office early to avoid a traffic

                      jam.  How about you ?

Brian      :  I’m not happy with the traffic.  It’s really getting bad these days.

Sharon  I agree.  I sat in traffic for two hours last night.  I was very hungry when I got home.

Brian      :  That’s too bad.  I’ve started to leave work late just to beat rush hour traffic.

Sharon  I wish I could do that.  But I have to pick up my daughter before the day-care center closes.

Brian      :  Oh, I see.  What time does the day-care center close ?

Sharon  At 6 o’clock.

Brian      :  What time do you usually get there ?

Sharon  Just a few minutes before it closes.

Brian      :  What happens if you’re late ?

Sharon  They’ll wait with the child, of course.  But you have to pay extra.  It’s charged by the hour.

Brian      :  Have you ever been late ?

Sharon  Yes, a few times.  I was late yesterday.  I don’t want to pay extra.  Daycare is already

                      expensive.  I can’t afford it if this happens frequently.

Brian      :  Yes, I’m sure it is.  My wife’s complained about this from time to time.  Do you have other

                      people who can help you ?

Sharon  No, I just listen to the traffic report and leave earlier if the roads sound bad.

Brian      :  Is your boss understanding ?

Sharon  Yes, she’s very understanding.  She has children too.

Brian      You’re so lucky.  My boss isn’t broad-minded enough if this happens to me.

 

(คำแปล)

          ไบรอันและชารอนทำงานในบริษัทเดียวกัน  เช้าวันหนึ่งพวกเขาพบกันในโรงอาหารของบริษัท  ต่อไปนี้เป็นการสนทนาของพวกเขา

 

ไบรอัน   :  หวัดดี  ชารอน,  ผมได้เจอคุณนานแล้วนะ  คุณเป็นอย่างไรบ้างครับหมู่นี้

ชารอน   :  หวัดดี  ไบรอัน,  ฉันสบายดีค่ะ  ฉันมีงานเยอะสัปดาห์นี้  ฉันจำเป็นต้องมาที่ทำงานแต่เช้าตรู่เพื่อ

                   หลีกเลี่ยงรถติด  คุณล่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ

ไบรอัน   :  ผมไม่แฮปปี้กับการจราจรเลย  มันแย่มากจริงๆ หมู่นี้

ชารอน   :  ฉันเห็นด้วยค่ะ  ฉันติดอยู่ในรถ (sat in traffic) ๒ ชั่วโมงเมื่อคืนนี้  ฉันหิวมากเลยค่ะเมื่อกลับถึง

                   บ้าน

ไบรอัน   :  นั่นแย่จังเลย (น่าเสียดาย, น่าผิดหวัง) (That’s too bad.)  ผมเริ่มออกจากที่ทำงานช้าเพื่อเอา

                   ชนะการจราจรชั่วโมงเร่งด่วน (beat rush hour traffic) ครับ

ชารอน   :  ฉันปรารถนาว่าฉันสามารถทำเช่นนั้น (แบบคุณ) ได้  แต่ฉันต้องไปรับลูกสาว (pick up my

                   daughter)  ก่อนสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน (day-care center) ปิดค่ะ 

ไบรอัน   :  โอ้  ผมเข้าใจแล้ว (I see.),  สถานรับเลี้ยงเด็กฯ ปิดตอนไหนครับ

ชารอน   :  ๖ โมงเย็นค่ะ

ไบรอัน   :  ปกติแล้วคุณไปถึงที่นั่นเวลาใดครับ

ชารอน   :  สองสามนาทีก่อนมันปิดค่ะ

ไบรอัน   :  จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไปถึงช้าครับ

ชารอน   :  พวกเขา (สถานรับเลี้ยงฯ) จะรออยู่พร้อมกับเด็ก  แน่ละ,  แต่คุณจำเป็นต้องจ่ายเงินพิเศษนะ

                   (pay extra)เขาคิดราคาเป็นชั่วโมงค่ะ (It’s charged by the hour.)

ไบรอัน   :  คุณเคยไป (รับลูก) ช้าไหมครับ

ชารอน   :  ค่ะ  สองสามครั้ง,  ฉันไปช้าเมื่อวานนี้  ฉันไม่ต้องการจ่ายเงินพิเศษค่ะ  สถานรับเลี้ยงเด็ก ฯ มี

                   ราคาแพงอยู่แล้ว  ฉันไม่มีเงินจ่ายหรอก (I can’t afford it) ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยๆ ค่ะ

ไบรอัน   :  ใช่ครับ  ผมแน่ใจเลยว่าต้องเป็นอย่างนั้น (I’m sure it is),  ภรรยาของผมบ่นเกี่ยวกับเรื่องนี้

                   เป็นครั้งคราว (from time to time),  คุณมีคนอื่นซึ่งสามารถช่วยเหลือคุณ (ไปรับลูก) ได้ไหม

                   ครับ

ชารอน   :  ไม่มีค่ะ  ฉันเพียงแต่ฟังรายงานการจราจรและออกจากที่ทำงานเร็วขึ้น (leave earlier)  ถ้าถนน

                   ดูท่าไม่ค่อยดี (รถติด) (roads sound bad)

ไบรอัน   :  เจ้านาย (หัวหน้า) (boss) ของคุณเข้าอกเข้าใจ (เห็นใจ) (understanding) คุณไหมครับ  

ชารอน   :  ค่ะ  เธอ (หัวหน้า) เห็นใจ (ฉัน) มากค่ะ  เธอก็มีลูกเหมือนกันค่ะ

ไบรอัน   :  คุณโชคดีมากครับ,  หัวหน้าของผมใจไม่กว้างพอ (isn’t broad-minded enough) หรอก  ถ้า

                  สิ่งนี้เกิดขึ้นกับผม

 

1. Why does Sharon agree with Brian that traffic is getting bad these days ?

(ทำไมชารอนเห็นด้วยกับไบรอัน  ว่าการจราจรกำลังแย่ลงหมู่นี้)

(a) She is frequently late for work.    (เธอมาทำงานสายบ่อยๆ)

(b) She is always late to pick up her daughter.    (เธอไปรับลูกสาวสายเสมอ)

(c) She had to sit in traffic for two hours the night before.    (เธอต้องติดอยู่ในรถเป็นเวลา ๒

       ชั่วโมงคืนก่อนนั้น)

(d) She gets home very late every night.    (เธอกลับถึงบ้านดึกมากทุกคืน)

(e) She sometimes has to bike to her office.    (เธอบางครั้งต้องถีบจักรยานไปที่ทำงาน)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. What happens if Sharon picks up her daughter late ?

(เกิดอะไรขึ้นถ้าชารอนไปรับลูกสาวช้า)

(a) She will pick her up the next day.    (เธอจะไปรับลูกสาววันถัดไป)

(b) She has to pay extra money.    (เธอต้องจ่ายเงินพิเศษ)

(c) The day-care center will give the child a ride to her home.    (สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันจะขับรถไปส่งเด็ก

       ที่บ้าน)

(d) She will be severely reprimanded.    (เธอจะถูกว่ากล่าวอย่างรุนแรง)

(e) She will get a heavy fine.    (เธอจะถูกปรับอย่างหนัก)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

3. What do we learn about Sharon’s boss ?

(เรารู้อะไรเกี่ยวกับหัวหน้าของชารอน)

(a) She doesn’t allow Sharon to leave the office early.    (เธอไม่อนุญาตให้ชารอนออกจากที่ทำงานก่อนเวลา)

(b) She’s a narrow-minded person.    (เธอเป็นบุคคลใจแคบ)

(c) She never listens to her subordinates’ problems.    (เธอไม่เคยรับฟังปัญหาของลูกน้อง-ผู้ใต้บังคับบัญชา)

(d) She sympathizes with Sharon as far as her daughter is concerned.    (เธอเห็นใจชารอนใน

       ส่วนที่เกี่ยวกับลูกสาวของเธอ)

(e) She is married but has no children.    (เธอแต่งงานแล้วแต่ไม่มีลูก)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

4. Jessica    :  Do you plan on flying to the ski resort, Andrew ?

     Andrew  Yes, it costs a lot, but the trains and buses don’t run the day I’m going, so I have no

                           choice. 

Question How will Andrew get to the ski resort ?

(a) He’ll go by train.    (เขาจะไปโดยรถไฟ)

(b) He’ll go by bus.    (เขาจะไปโดยรถประจำทาง)

(c) He’ll go by plane.    (เขาจะไปโดยเครื่องบิน)

(d) He isn’t sure.    (เขาไม่แน่ใจ)

(e) His friend will give him a ride there.    (เพื่อนจะขับรถไปส่งเขาที่นั่น)

(คำแปล)

เจสซิก้า   :  คุณมีแผนจะบินไปยังสถานที่เล่นสกีใช่ไหมคะ  แอนดรูว์

แอนดรูว์  :  ใช่ครับ  มันเสียค่าใช้จ่ายเยอะ  แต่รถไฟและรถประจำทางไม่ได้วิ่ง (เปิดบริการ) ในวันที่ผมจะ

                    ไป (เดินทาง)  ดังนั้น  ผมจึงไม่มีทางเลือกครับ

คำถาม  :  แอนดรูว์จะไปที่สถานที่เล่นสกีอย่างไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. Kelly     Why are you so late ?

     James  I had to stop and cash a check.

Question What was James doing ?

(a) Checking on something.    (ตรวจสอบอะไรบางอย่าง)

(b) Stopping at a traffic light.    (หยุดที่ไฟจราจร)

(c) Buying a cat.    (ซื้อแมว)

(d) Getting some money.    (รับเงิน-ขึ้นเงิน)

(e) Stopping to buy a checkbook.    (แวะซื้อสมุดเช็ค)

(คำแปล)

เคลลี่  :  ทำไมคุณมาช้ามากเลยคะ

เจมส์  :  ผมจำเป็นต้องแวะและขึ้นเงินเช็คครับ

คำถาม  :  เจมส์กำลังทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

6. Austin   :  Are you heading over to the cafeteria ?

     Angela  In a minute.

Question What does Angela mean ?

(a) She’s in charge of the cafeteria.    (เธอดูแล-รับผิดชอบโรงอาหาร)

(b) She will be in the cafeteria for only a little while.    (เธอจะอยู่ในโรงอาหารเพียงชั่วครู่เดียวเท่านั้น)

(c) She left the cafeteria a few minutes ago.    (เธอออกจากโรงอาหารสองสามนาทีมาแล้ว)

(d) She will have some coffee in the cafeteria for a minute.    (เธอจะดื่มกาแฟในโรงอาหารประเดี๋ยวเดียว)

(e) She’s going to the cafeteria very soon.    (เธอจะไปที่โรงอาหารโดยเร็ว)

(คำแปล)

ออสติน     :  คุณจะไปที่โรงอาหาร (แบบบริการตนเอง) หรือเปล่าครับ

แอนเจล่า  :  ในอีกนาทีหนึ่งค่ะ

คำถาม  :  แอนเจล่าหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป