หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 349)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๔

 

          Sally, a university student, has a problem with her roommate.  One day she talks to her friend, Alice, about this on the university campus.  The following is their conversation.

 

Sally  :  Good morning, Alice.  How are you ?  Do you have morning class today ?

Alice  Good morning, Sally.  I’m fine.  My class starts at 8:30.  So I left home early to avoid heavy

                 traffic.  How is your study these days ? 

Sally  :  I’ve been studying very hard since I’ll have a test tomorrow.  I’m going to the library to borrow

                 some books.  What about you ?

Alice  I take only a few classes this semester.  I work part-time at a restaurant in the evening.  I have

                 to earn some money for the tuition fee.  But Sally, why do you look so worried ?  Do you have

                 any problems ?

Sally  :  I had a big argument with my roommate, Sarah, last night and she has decided to move out.  

Alice  What did you argue about ?

Sally  :  I told her that she needs to help clean up around the apartment.

Alice  What happened after you told her that ?  What was Sarah’s reaction ?

Sally  :  She got upset and said she would move out.  But it’s the truth.  She never helps around the

                 house.

Alice  Yes, that could be a problem.  

Sally  :  I had to say something since we’re roommates and I’m tired of cleaning her mess.  I can’t put

                 up with a disorderly and messy place.

Alice  I see.  I like things neat and organized, too. 

Sally  :  But the bigger problem is that she never pays her rent on time.  She is late every month.

Alice  What are you going to do ?

Sally  :  I need to find a new roommate soon.  I can’t afford the rent by myself.  Do you know anyone

                looking for a roommate ?

Alice  Yes, I do.

Sally  :  Who ?

Alice  Me.

Sally  :  That would be wonderful.  You’re most welcome.  When do you think you’ll move in ?

Alice  As soon as Sarah moves out.

 

(คำแปล)

            แซลลี่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย  เธอมีปัญหากับเพื่อนร่วมห้องพัก  วันหนึ่งเธอคุยกับเพื่อนของเธอ คือ อลิซ เกี่ยวกับเรื่องนี้ในบริเวณมหาวิทยาลัย  ต่อไปนี้เป็นการสนทนาของพวกเขา

 

แซลลี่  :  หวัดดีจ้ะ  อลิซ,  เธอเป็นอย่างไรบ้าง  เธอมีเรียนตอนเช้าหรือ

อลิซ     :  หวัดดีจ้ะ  แซลลี่,  ฉันสบายดี  ฉันเริ่มเรียนแปดโมงครึ่ง  ดังนั้นฉันเลยออกจากบ้านแต่เนิ่นๆ เพื่อ

                 หลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดจ้ะ (avoid heavy traffic),  การเรียนของเธอเป็นอย่างไรบ้างหมู่นี้

แซลลี่  :  ฉันกำลังเรียนหนักเพราะฉันจะมีสอบวันพรุ่งนี้  ฉันกำลังไปห้องสมุดเพื่อยืมหนังสือ  แล้วเธอล่ะเป็น

                 อย่างไรบ้าง (What about you ?)

อลิซ     :  ฉันเรียนเพียงสองสามวิชาเท่านั้นเทอมนี้ (I take only a few classes this semester.),  ฉันทำ

                 งานพาร์ตไทม์ที่ภัตตาคารแห่งหนึ่งในตอนเย็น  ฉันจำเป็นต้องหาเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน (ค่า

                 เทอม) (tuition fee)  แต่แซลลี่  ทำไมเธอดูวิตกกังวลล่ะจ๊ะ  เธอมีปัญหาหรือเปล่า

แซลลี่  :  ฉันมีการโต้เถียงรุนแรง (big argument) กับเพื่อนร่วมห้องพัก (roommate) ของฉัน คือ ซา

                ร่าห์  เมื่อคืนที่ผ่านมา  และเธอได้ตัดสินใจที่จะย้ายออก (จากห้องพัก)

อลิซ     :  คุณโต้เถียงเกี่ยวกับเรื่องอะไรล่ะ

แซลลี่  :  ฉันบอกเธอ (ซาร่าห์) ว่าเธอต้องช่วยทำความสะอาดทั่วห้องเช่า (อพาร์ตเมนต์) (she needs to

                help clean up around the apartment)

อลิซ     :  เกิดอะไรขึ้นล่ะหลังจากเธอบอกซาร่าห์แบบนั้น  ซาร่าห์มีปฏิกิริยาอะไรบ้างจ๊ะ

แซลลี่  :  เธอโกรธ (got upset) และพูดว่าจะย้ายออก  แต่มันเป็นความจริงนะ  เธอไม่เคยช่วยทำงานบ้าน

                เลย (She never helps around the house.)

อลิซ     :  จ้ะ  นั่นเป็นปัญหาได้ (ถ้าเพื่อนไม่ช่วยทำงาน)

แซลลี่  :  ฉันจำเป็นต้องพูดอะไรบางอย่างเพราะว่าเรา (ฉันกับซาร่าห์) เป็นเพื่อนร่วมห้องพักกัน  และฉัน

                 เบื่อ (เหนื่อย) (tired of) ที่จะทำความสะอาดสภาพที่สกปรกหรือไม่เป็นระเบียบ (ภาวะที่ยุ่ง

                 เหยิง, ความสับสน) (mess) ของเธอ  ฉันทนไม่ได้กับ (can’t put up with) สถานที่ซึ่งไม่เป็น

                 ระเบียบและสกปรก (disorderly and messy)

อลิซ     :  ฉันเข้าใจ (I see.)  ฉันก็ชอบสิ่งที่เรียบร้อย-เป็นระเบียบ (neat) และเป็นระบบ (organized) ด้วย

                 เหมือนกันจ้ะ

แซลลี่  :  แต่ปัญหาที่ใหญ่กว่าก็คือว่าเธอไม่เคยจ่ายค่าเช่าตรงเวลา (pays her rent on time),  เธอ

                 (จ่าย) ล่าช้าทุกเดือนเลย

อลิซ     :  แล้วเธอ (แซลลี่) จะทำอะไร (อย่างไร) ล่ะ (What are you going to do ?)

แซลลี่  :  ฉันจำเป็นต้อง (ต้องการ) (need to) หาเพื่อนร่วมห้องคนใหม่โดยเร็ว,  ฉันมีเงินไม่พอค่าเช่าตาม

                 ลำพัง (เช่าอยู่คนเดียว) (can’t afford the rent by myself)  เธอรู้จักใครที่กำลังมองหาเพื่อน

                 ร่วมห้องไหมล่ะ (เพื่อแชร์ห้องกัน)

อลิซ     :  จ้ะ  ฉันรู้จัก

แซลลี่  :  ใครหรือ

อลิซ     :  ฉันไงจ๊ะ

แซลลี่  :  นั่นจะยอดเยี่ยม (wonderful) เลยนะ  ยินดีต้อนรับเธอเป็นที่สุด (You’re most welcome.)  

                 เธอคิดว่าเธอจะย้ายเข้ามาอยู่เมื่อไรจ๊ะ

อลิซ     :  ในทันทีที่ซาร่าห์ย้ายออกไปจ้ะ

 

1. Why did Alice leave home early today ?

(ทำไมอลิซออกจากบ้านแต่เช้าวันนี้)

(a) She had an appointment with her advisor.    (เธอมีนัดกับอาจารย์ที่ปรึกษา)

(b) She had morning class and so didn’t want to get stuck in traffic.    (เธอมีเรียนตอนเช้า  และ

       ดังนั้นจึงไม่ต้องการติดหนึบกับการจราจร)

(c) She needed to have her breakfast at the university.    (เธอต้องการทานอาหารเช้าที่มหาวิทยาลัย)

(d) She had a test at 8:30.    (เธอมีสอบตอนแปดโมงครึ่ง)

(e) She had a meeting at the university.    (เธอมีประชุมที่มหาวิทยาลัย)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

2. Why is Sally worried ?

(ทำไมแซลลี่วิตกกังวล)

(a) Because she’ll have a test tomorrow.    (เพราะว่าเธอจะมีสอบวันพรุ่งนี้)

(b) Because she’s afraid she’ll be late for class.    (เพราะว่าเธอเกรงว่าเธอจะมาเรียนสาย)

(c) Because she had an argument with her roommate.    (เพราะว่าเธอมีการโต้เถียงกับเพื่อนร่วม

       ห้องพักของเธอ)

(d) Because she can’t hand in her paper on time.    (เพราะว่าเธอไม่สามารถส่งรายงานได้ตรงเวลา)

(e) Because she can’t afford the rent by herself.    (เพราะว่าเธอไม่มีเงินพอค่าเช่าห้องตามลำพัง)  (เธอไม่

       สามารถจ่ายค่าเช่าคนเดียว)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. What do we learn about Sally’s roommate ?

(เรารู้อะไรเกี่ยวกับเพื่อนร่วมห้องพักของแซลลี่)

(a) She is in the same class as Sally.    (เธอเรียนชั้น (ห้อง) เดียวกับแซลลี่)

(b) She never gets angry with Sally.    (เธอไม่เคยโกรธแซลลี่)

(c) She likes things neat and organized.    (เธอชอบสิ่งที่เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นระบบ)

(d) She never helps Sally clean up the apartment.    (เธอไม่เคยช่วยแซลลี่ทำความสะอาดห้อง

       เช่า)

(e) She always shares the room rent with Sally.    (เธอแชร์ค่าเช่าห้องกับแซลลี่อยู่เสมอ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

4. What will Sally do after her roommate moves out ?

(แซลลี่จะทำอะไรหลังจากเพื่อนร่วมห้องของเธอย้ายออกไป)

(a) She’ll stay by herself.    (เธอจะพักอยู่คนเดียว – ตามลำพัง)

(b) She’ll move to another apartment.    (เธอจะย้ายไปอีกอพาร์ตเมนต์หนึ่ง)

(c) She’ll stay in the university’s dormitory.    (เธอจะพักในหอพักของมหาวิทยาลัย)

(d) She’ll buy a house near the university.    (เธอจะซื้อบ้านใกล้มหาวิทยาลัย)

(e) She’ll find a new roommate soon.    (เธอจะหาเพื่อนร่วมห้องคนใหม่โดยเร็ว)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

5. Bill    Were you able to get your own locker at the gym ?

     Kim  They are temporary out of them.  I’ll check again next week.

Question  What does Kim mean ?

(a) She didn’t remember to take her checkbook.    (เธอจำไม่ได้ที่จะเอาสมุดเช็คของเธอไป)

(b) She has a temporary locker.    (เธอมีตู้เก็บของชั่วคราว)

(c) She couldn’t get a locker.    (เธอไม่สามารถได้ตู้เก็บของ)

(d) She’ll check the gym again next week.    (เธอจะตรวจสอบโรงยิมอีกครั้งสัปดาห์หน้า)

(e) She’ll temporarily get the locker next week.    (เธอจะได้รับตู้เก็บของชั่วคราวสัปดาห์หน้า)

(คำแปล)

บิล  :  คุณสามารถได้ (มี) ตู้เก็บของ (ล็อกเก้อร์) ของตัวเองที่โรงยิมหรือเปล่าครับ

คิม  :  พวกเขา (โรงยิม) ไม่มีมัน (ขาดแคลนมัน) (out of them) ชั่วคราว,  ฉันจะตรวจสอบอีกครั้งสัปดาห์

           หน้าค่ะ

คำถาม  :  คิมหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. Debbi   I hear Betty’s been pretty successful in her new job. 

     Carlos  :  Pretty successful !  That’s the understatement of the year.

Question  What does Carlos imply about Betty ?

(a) Her success is hard to understand.    (ความสำเร็จของเธอเข้าใจได้ยาก)

(b) She’s less successful now than she was last year.    (เธอประสบความสำเร็จในปัจจุบันน้อยกว่าเมื่อปีที่แล้ว)

(c) She owes some of her success to her personality.    (เธอเป็นหนี้ความสำเร็จบางส่วนต่อบุคลิกภาพของเธอ)

(d) She’s been extremely successful.    (เธอประสบความสำเร็จอย่างมาก)

(e) She’s very pretty besides being successful in her new job.    (เธอสวยมากนอกเหนือจากประสบความสำเร็จ

       ในงานใหม่ของเธอ)

(คำแปล)

เด็บบี้       :  ฉันได้ยินว่าเบ็ตตี้ค่อนข้างประสบความสำเร็จในงานใหม่ของเธอค่ะ

คาร์ลอส  :  ค่อนข้างประสบความสำเร็จหรือครับ  นั่นคือคำกล่าวที่น้อยกว่าที่เป็นจริง (คำกล่าวถึงอย่างไม่

                   เต็มที่, คำบรรยายไม่เต็มที่) (understatement) แห่งปีครับ

คำถาม  :  คาร์ลอสบอกเป็นนัยอะไรเกี่ยวกับเบ็ตตี้ ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

7. Michael Excuse me, I’d like to send some flowers to my friend.

     Pamela   :  Let’s see.  These fresh carnations are very nice.

Question Where does the conversation most likely to take place ?

(a) In a garden.    (ในสวน)

(b) In the woods.    (ในป่า)

(c) At a post office.    (ที่ที่ทำการไปรษณีย์)

(d) At a hotel.    (ที่โรงแรม)

(e) At a florist’s shop.    (ที่ร้านดอกไม้)  (= flower shop)

(คำแปล)

ไมเคิ่ล     :  ขอโทษครับ  ผมอยากส่งดอกไม้ไปให้เพื่อนของผมครับ

พาเมล่า  :  มาดูกันซิ,  ดอกคาร์เนชั่นสดพวกนี้ดีมากเลยค่ะ (จะเอาไหมคะ)

คำถาม  :  การสนทนาน่าจะเกิดขึ้นที่ไหนมากที่สุด ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป