หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 348)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

          David goes to visit his colleague, Monica, in the hospital because she is ill.  The following is their conversation.

 

David     :  Hi, Monica.  I didn’t see you at work this morning and Bill told me that you took a sick leave

                      for hospital.  So, I rushed to come here to see you.  Are you all right ?

Monica  :  Oh, I’ve got a bad cold.  My head is dizzy and my nose is running.  I couldn’t sleep last night. 

                      My husband brought me here this morning.

David     :  Oh, I’m sorry to hear that.  Have you seen a doctor or taken any medicine ?

Monica  As a matter of fact, I have.  The doctor said it’ll go away after a day or two.  He’s prescribed

                     me some tablets and told me to take enough rest.

David     :  Are you feeling better ?

Monica  Yes, it helps me, but I just have to wait and let my system do the work.

David     :  Do you need anything to eat ?  I’m going to the grocery to buy something for my wife.

Monica  Oh, no, I’m fine.  My refrigerator is piled up with food.  But if it’s not too much trouble for

                      you, I’d like something to read.

David     :  Sure, I’ll get it for you.  Books or magazines ?

Monica  I’d like them both.

David     :  No problem.  I’ll come back in an hour.

 

(คำแปล)

           เดวิดไปเยี่ยมเพื่อนร่วมงานของเขา คือ โมนิก้า ในโรงพยาบาล  เพราะว่าเธอป่วย  ต่อไปนี้เป็นการสนทนาของพวกเขา

 

เดวิด     :  หวัดดี  โมนิก้า,  ผมไม่เห็นคุณที่ที่ทำงานเช้านี้  และบิลบอกผมว่าคุณลาป่วย (took a sick

                 leave) เพื่อไปโรงพยาบาล  ดังนั้น  ผมรีบ (rushed) มาที่นี่เพื่อพบคุณ  คุณเรียบร้อยดีหรือ

                 เปล่า (คุณสบายดีหรือเปล่า) (Are you all right ?) ครับ

โมนิก้า  :  โอ้  ฉันเป็นหวัดรุนแรง (got a bad cold) ค่ะ  หัวของฉันวิงเวียน (dizzy)  และจมูกของฉันมี

                 น้ำมูก (my nose is running)  ฉันนอนไม่หลับเมื่อคืนนี้,  สามีของฉันเลยพาฉันมาที่นี่เมื่อ

                 เช้านี้ค่ะ 

เดวิด     :  โอ  ผมเสียใจที่ได้ยินแบบนั้นครับ  คุณได้พบหมอหรือกินยาหรือยังคะ

โมนิก้า  :  จริงๆ แล้วฉันได้พบหมอและกินยาแล้ว (As a matter of fact, I have.),  หมอบอกว่าไข้จะหาย

                  (it’ll go away) หลังจากวันหนึ่งหรือสองวันค่ะ,  หมอได้สั่งยา (prescribed) เม็ดให้ฉันแล้ว 

                  และบอกฉันให้พักผ่อนให้เพียงพอ

เดวิด     :  คุณรู้สึกดีขึ้นไหมครับ

โมนิก้า  :  ค่ะ  มัน (ยา) ช่วยฉันได้,  แต่ฉันต้องรอและปล่อยให้ระบบ (ภูมิคุ้มกัน) ของฉันทำงานค่ะ

เดวิด     :  คุณต้องการทานอะไรไหม  ผมกำลังจะไปร้านชำ (grocery) เพื่อซื้อของให้ภรรยาของผมครับ

โมนิก้า  :  โอ  ไม่ล่ะค่ะ  ฉันไม่หิว,  ตู้เย็นของฉันกองสูงไปด้วยอาหาร (piled up with food),  แต่ถ้ามันไม่

                  เป็นปัญหากับคุณมากนัก (if it’s not too much trouble for you)  ฉันอยากได้อะไรมาอ่าน

                  สักหน่อยค่ะ

เดวิด     :  ได้ครับ  ผมจะหามาให้คุณ,  (อยากได้) หนังสือหรือวารสารล่ะครับ

โมนิก้า  :  ฉันอยากได้ทั้ง ๒ อย่างเลยค่ะ

เดวิด     :  ไม่มีปัญหา  ผมจะกลับมาในอีก ๑ ชั่วโมงครับ

 

1. Why did Monica go to hospital ?

(ทำไมโมนิก้าไปโรงพยาบาล)

(a) She had a runny nose.    (เธอมีจมูกน้ำมูกไหล)

(b) She was sick with a bad cold.    (เธอป่วยเป็นไข้หวัดรุนแรง)

(c) She was fussy.    (เธอจู้จี้-โมโหร้าย-ชอบจับผิดเรื่องเล็กๆ น้อยๆ)

(d) She visited her ill friend there.    (เธอไปเยี่ยมเพื่อนป่วยที่นั่น)

(e) She wanted to get some tablets.    (เธอต้องการได้ยา)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

2. When will Monica recover ?

(โมนิก้าจะหายจากไข้เมื่อไร)

(a) In a week.    (ใน ๑ สัปดาห์)

(b) In two weeks.    (ใน ๒ สัปดาห์)

(c) In a day or two.    (ใน ๑ หรือ ๒ วัน)

(d) Only the doctor knows.    (เฉพาะหมอเท่านั้นที่รู้)

(e) After she’s taken some medicine.    (หลังจากเธอกินยา)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. What will David do for Monica ?

(เดวิดจะทำอะไรให้โมนิก้า)

(a) Buy her some food.    (ซื้ออาหารให้เธอ)

(b) Buy her some tablets.    (ซื้อยาให้เธอ)

(c) Pay for her medical expenses.    (จ่ายค่ารักษาพยาบาลของเธอ)

(d) Buy her some books and magazines.    (ซื้อหนังสือและวารสารให้เธอ)

(e) Give her a ride to her home.    (ขับรถไปส่งเธอที่บ้าน)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

4. Paul    Did you see the stone carving at the Smith Gallery ?

     Mary  What carving !  Oh !  I’ll bet you’re thinking about the university museum.

Question  Why is Mary puzzled  ?

(a) She didn’t know that Paul had made the carving himself.    (เธอไม่รู้ว่าพอลสร้างงานแกะสลักด้วยตนเอง)

(b) She doesn’t know what the carvings are made of.    (เธอไม่รู้ว่างานแกะสลักทำจากอะไร)

(c) She hasn’t seen any stone carvings recently.    (เธอไม่ได้เห็นงานแกะสลักหินเร็วๆ มานี้ – หมู่นี้)

(d) She doesn’t think there are any stone carvings at the Smith Gallery.    (เธอไม่คิดว่ามีงาน

       แกะสลักหินที่ห้องแสดงผลงานศิลปะสมิธ)

(e) She’s been to the university museum several times.    (เธอเคยไปพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยหลายครั้ง)

(คำแปล)

พอล   :  คุณเห็นงานแกะสลัก (การแกะสลัก, รูปแบบแกะสลัก) (carving) หินที่ห้องแสดงผลงานศิลปะ

               (ห้องแสดงภาพ) (Gallery) สมิธไหมครับ

แมรี่    :  งานแกะสลักอะไรหรือคะ  โอ้  ฉันพนันเลยว่าคุณกำลังนึกถึงเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยค่ะ

               (หมายถึง  งานฯ ดังกล่าวอยู่ที่นี่)

คำถาม  :  ทำไมแมรี่จึงฉงนสนเท่ห์-งงงวย ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

5. Ralph  :  I understand it’s going to rain all weekend.

     Lucy    Actually, it supposes to be clear this Sunday morning.

Question  What does Lucy say about the weather  ?

(a) It should be a clear weekend.    (มันควรเป็นปลายสัปดาห์ที่แจ่มใส)

(b) It will probably rain all day.    (ฝนอาจตกตลอดทั้งวัน)

(c) Part of the weekend will be fair.    (ส่วนหนึ่งของปลายสัปดาห์จะอากาศดี)  (เช้าวันอาทิตย์เป็น

       ส่วนหนึ่งของปลายสัปดาห์)

(d) Only the morning will be nice.    (เฉพาะตอนเช้าเท่านั้นจะอากาศดี)

(e) It will be sunny the entire Sunday.    (แดดจะออกจ้าวันอาทิตย์ทั้งวัน)

(คำแปล)

ราล์ฟ  :  ผมเข้าใจว่าฝนจะตกตลอดปลายสัปดาห์ครับ

ลูซี่      :  จริงๆ แล้ว  คาดว่า (อากาศ) จะแจ่มใสเช้าวันอาทิตย์นี้ค่ะ

คำถาม  :  ลูซี่พูดอะไรเกี่ยวกับอากาศ ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. Helen  Did you ask Shirley to go to the dance with you ?

     Jerry   :  She’s away for the conference until tomorrow.  

Question  What does Jerry mean ?

(a) He’ll make up his mind tomorrow.    (เขาจะตัดสินใจวันพรุ่งนี้)

(b) Shirley’s leaving tomorrow.    (เชอร์รี่จะจากไปวันพรุ่งนี้)

(c) Shirley will find a way to go.    (เชอร์รี่จะหาทางไป)

(d) He may ask Helen to go to the dance with him instead.    (เขาอาจจะขอร้องให้เฮเลนไปงานเต้นรำกับเขา

       แทน – เชอร์รี่)

(e) He’s been unable to ask Shirley.    (เขาไม่สามารถขอร้องเชอร์รี่ – ให้ไปกับเขา)  (เพราะเธอเดิน

       ทางไปประชุม)

(คำแปล)

เฮเลน  :  คุณขอร้องให้เชอร์ลี่ไปงานเต้นรำกับคุณหรือเปล่าคะ

เจอร์รี่  :  เธอ (เดินทาง) ไปประชุมจนกระทั่งวันพรุ่งนี้ครับ (หมายถึง  ตอนนี้เธอไม่อยู่)

คำถาม  :  เจอร์รี่หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป