หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 346)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๕

 

          Nancy and Mike work in the same office.  One evening they meet in a shopping mall after work.  The following is their conversation.

 

Mike    Hi, Nancy.  What are you doing here ?

Nancy  :  Hi, Mike.  I’m buying something for my parents.  I’m looking for winter clothes for them.  The

                    weather report said that this coming winter would be very cold.  I have been told that winter

                    clothes in this mall are on sale, so I come to purchase them before they’re sold out.  What

                    about you ?  What do you do here ?

Mike    Good for you.  I’m buying some perfume for my sister.  She asked me to buy the brand she

                   likes.  It’s on sale at half price for today only.  So, I can’t miss it.  I also buy some sport

                   clothes for myself, too.  They’re for my outdoor activities.  By the way, you seem to be in

                   the pink these days.  What have you done to yourself ? 

Nancy  :  I do a lot of exercise after going home.  It helps make me strong and in fine shape.  To be

                   healthy, you’ve to do lots of workout and take enough rest.  But what outdoor activities do

                   you take part in ?

Mike    I do many, but my favorite one is jogging.

Nancy  :  Where do you do it ?

Mike    I go jogging in the park near my home.

Nancy  :  With whom do you do outdoor activities ?

Mike    I usually go jogging with my family.

Nancy  :  Who shares the same interest as you ?

Mike    My family, especially my dad.  We usually go jogging together.  It started a few years ago when

                   we moved to our current home.

Nancy  :  How often do you take part in outdoor activities ?

Mike    Every morning, except on rainy days or when I have a lot of work to do at the office.

Nancy  :  How do you feel after activities ?

Mike    I feel really relaxed and refreshed. 

Nancy  :  What benefits can you get from outdoor activities ?

Mike    It’s a good workout method.  Jogging is also a good way for me to charge batteries for a long

                   day working.

Nancy  :  Do you usually play sports outdoors ?

Mike    Yes, I do.  I play tennis and basketball.

Nancy  :  Why are children less interested in outdoor activities nowadays ?  My nieces and nephews are

                   ones of them.  They are not so healthy as people of our generation.

Mike    :  You’re right.  Children nowadays prefer high-tech gadgets like computers, iPads, and cell

                   phones to outdoor activities.

Nancy It’s a pity that the people’s lifestyle has changed for worse.  It doesn’t help make them strong

                   and well.  If I have kids of my own, I’ll encourage them to do what I do now to make them in

                   the pink of condition.

Mike    Me too.  Health is worthier than wealth. 

Nancy  Exactly, nobody can argue with that.

 

(คำแปล)

            แนนซี่และไมค์ทำงานในสำนักงานเดียวกัน  เย็นวันหนึ่งพวกเขาพบกันในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งหลังงานเลิก  ต่อไปนี้เป็นการสนทนาของพวกเขา

 

ไมค์     :  หวัดดี  แนนซี่,  คุณกำลังทำอะไรที่นี่ครับ

แนนซี่  :  หวัดดี  ไมค์,  ฉันกำลังซื้อของให้พ่อแม่ของฉันค่ะ  ฉันกำลังมองหาเสื้อหนาวให้พวกเขา  รายงาน

                 อากาศบอกว่าหน้าหนาวที่จะมาถึงนี้จะหนาวมาก  มีคนบอกฉันว่าเสื้อหนาวในศูนย์การค้านี้ลด

                 ราคา (on sale)  ดังนั้นฉันเลยมาซื้อมันก่อนที่มันจะ (ถูก) ขายหมดเกลี้ยง (sold out)  แล้วคุณ

                 ล่ะเป็นอย่างไรบ้าง  คุณมาทำอะไรที่นี่คะ

ไมค์     :  ผมเห็นด้วยกับคุณ (ผมสนับสนุนสิ่งที่คุณทำ) (Good for you.)  ผมกำลังซื้อน้ำหอมสำหรับน้อง

                สาวของผม  เธอขอให้ผมซื้อยี่ห้อ (brand) ที่เธอชอบ  มันลดครึ่งราคา (It’s on sale at half

                price) สำหรับวันนี้เท่านั้น  ดังนั้น  ผมพลาดไม่ได้เลย (I can’t miss it)  แล้วผมก็ซื้อเสื้อผ้า

                กีฬาสำหรับผมเองด้วย  มันเอาไว้สำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง (outdoor activities) ของผมครับ, 

                เอ้อ  คุณดูเหมือนว่ามีสุขภาพดีเยี่ยม (แข็งแรงและสบายดี, มีทรวดทรงดี) (in the pink) หมู่นี้

                (these days),  คุณทำอะไรกับตัวเองหรือครับ

แนนซี่  :  ฉันออกกำลังกายมากหลังจากกลับบ้านค่ะ  มันช่วยทำให้ฉันแข็งแรงและมีทรวดทรงดี (strong

                 and in fine shape)เพื่อที่จะมีสุขภาพดี (To be healthy)  คุณจำเป็นต้องมีการออกกำลัง

                 กาย (workout) เยอะและพักผ่อนให้เพียงพอ  แต่ว่าคุณมีส่วนร่วมใน (take part in) กิจกรรม

                 กลางแจ้งอะไรคะ

ไมค์     :  ผมทำหลายอย่าง  แต่กิจกรรมที่ผมโปรดปรานคือการวิ่งเหยาะๆ (jogging) ครับ

แนนซี่  :  คุณทำมัน (วิ่ง) ที่ไหนคะ

ไมค์     :  ผมไปวิ่งในสวนสาธารณะใกล้บ้านผมครับ

แนนซี่  :  คุณทำกิจกรรมกลางแจ้งกับใครหรือคะ

ไมค์     :  ผมตามปกติแล้วไปวิ่งกับครอบครัวของผมครับ

แนนซี่  :  ใครมีความสนใจ (interest) ร่วม (เหมือน) กับคุณคะ

ไมค์     :  ครอบครัวของผม  โดยเฉพาะคุณพ่อครับ,  เราไปวิ่งด้วยกันเป็นประจำ  มันเริ่มต้น ๒ – ๓ ปีมาแล้ว

                เมื่อเราย้ายเข้ามาอยู่บ้านปัจจุบัน (current) ของเราครับ

แนนซี่  :  คุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลางแจ้งบ่อยเพียงไรคะ

ไมค์     :  ทุกเช้าครับ  ยกเว้นวันที่ฝนตกหรือเมื่อผมมีงานเยอะแยะต้องทำที่ที่ทำงานครับ

แนนซี่  :  คุณรู้สึกอย่างไรคะหลังกิจกรรมเหล่านี้

ไมค์     :  ผมรู้สึกผ่อนคลายและสดชื่น (relaxed and refreshed) จริงๆ ครับ

แนนซี่  :  ประโยชน์ (benefits) อะไรที่คุณสามารถได้รับจากกิจกรรมกลางแจ้งคะ

ไมค์     :  มันเป็นวิธีการออกกำลังกาย (workout method) ที่ดีครับ  การวิ่งเหยาะๆ ยังเป็นวิธีการที่ดีสำ

                หรับผมที่จะชาร์จแบตเตอรี่สำหรับการทำงานกลางวันที่ยาวนาน (a long day working)

                ด้วยครับ

แนนซี่  :  คุณเล่นกีฬากลางแจ้งเป็นประจำหรือเปล่าคะ

ไมค์     :  ใช่ครับ  ผมเล่นเทนนิสและบาสเก็ตบอล

แนนซี่  :  ทำไมพวกเด็กๆ จึงมีความสนใจในกิจกรรมกลางแจ้งน้อยลงไปในปัจจุบัน  หลานสาวและหลาน

                ชาย (nieces and nephews) ของฉันก็อยู่ในคนพวกนี้  พวกเขาสุขภาพไม่ดีเท่ากับผู้คนในรุ่น

                ของเรา (people of our generation) ค่ะ

ไมค์     :  คุณพูดถูก  เด็กๆ ในปัจจุบันชอบอุปกรณ์ (เครื่องมือ, สิ่งประดิษฐ์) (gadgets) ไฮเท็ค เช่น

                คอมพิวเตอร์, ไอแพ็ด และโทรศัพท์มือถือ (cell phones) มากกว่ากิจกรรมกลางแจ้งครับ

แนนซี่  :  มันน่าเสียดาย (มันน่าสงสาร) (It’s a pity) ที่ว่าวิถีชีวิตของผู้คนได้เปลี่ยนไปในแบบที่แย่ลง

                (changed for worse),  มันไม่ได้ช่วยทำให้พวกเขาแข็งแรงและสบายดี  ถ้าฉันมีลูกของตัวเอง 

                ฉันจะส่งเสริม (encourage) ให้พวกเขาทำในสิ่งที่ฉันทำอยู่ในขณะนี้  เพื่อทำให้พวกเขามีสุข

                ภาพดีเยี่ยม (in the pink of condition) (= in the pink) ค่ะ

ไมค์     ผมด้วยครับ  สุขภาพมีค่ามากกว่าความมั่งคั่งร่ำรวย (wealth) ครับ

แนนซี่  :  ถูกเผงเลย (Exactly),  ไม่มีใครสามารถโต้แย้งเรื่องนั้นได้เลยค่ะ

 

1. Why did Mike go to the shopping mall ?

(ไมค์ไปที่ห้างสรรพสินค้าทำไม)

(a) To buy winter clothes for his parents.    (เพื่อซื้อเสื้อหนาวให้พ่อแม่ของเขา)

(b) To meet Nancy as planned.    (เพื่อพบแนนซี่ตามที่ได้วางแผนไว้)

(c) To buy some perfume for his sister and sport clothes for himself.    (เพื่อซื้อน้ำหอมให้น้อง

       สาวและชุดกีฬาให้ตัวเอง)

(d) To pick up his kids there.    (เพื่อรับลูกๆ ของเขาที่นั่น)

(e) Because he had an appointment with his colleagues there.    (เพราะว่าเขามีนัดกับเพื่อนร่วมงานที่นั่น)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. What is true about Nancy ?

(อะไรเป็นความจริง – ถูกต้อง – เกี่ยวกับแนนซี่)

(a) She lives alone.    (เธออาศัยอยู่ตามลำพัง)  (ไม่จริง  เธออยู่กับพ่อแม่)

(b) She is in excellent health.    (เธอสุขภาพดีเยี่ยม)  (ตามที่ไมค์บอก)

(c) She has lots of work to do and so has no time for workout.    (เธอมีงานทำเยอะ  และดังนั้นจึงไม่มีเวลา

       สำหรับออกกำลังกาย)

(d) She usually plays tennis and basketball.    (เธอเล่นเทนนิสและบาสเก็ตบอลเป็นประจำ)

(e) Her nieces and nephews are very interested in outdoor activities.    (หลานสาวและหลานชายของเธอ

       สนใจในกิจกรรมกลางแจ้งมาก)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

3. What is Mike’s favorite outdoor activity ?

(กิจกรรมกลางแจ้งที่โปรดปรานของไมค์คืออะไร)

(a) Fishing.    (ตกปลา)

(b) Swimming.    (ว่ายน้ำ)

(c) Camping.    (ตั้งค่ายพักแรม)

(d) Jogging.    (วิ่งเหยาะๆ)

(e) Hunting.    (ล่าสัตว์)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

4. What does Nancy imply ?

(แนนซี่บอกเป็นนัยอะไร)

(a) She likes cold weather.    (เธอชอบอากาศหนาว)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) She also likes jogging.    (เธอชอบวิ่งเหยาะๆ เช่นกัน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) Health is more precious than wealth.    (สุขภาพสำคัญมากกว่าความมั่งคั่งร่ำรวย)  (เมื่อไมค์

       กล่าวว่าสุขภาพสำคัญมากกว่าความร่ำรวย  แนนซี่บอกว่าใช่แล้ว  ไม่มีใครเถียงได้)

(d) She does exercise with her family members.    (เธอออกกำลังกายกับสมาชิกในครอบครัว)  (การสนทนา

       มิได้กล่าวถึง  แต่เป็นคำบอกเล่าของไมค์)

(e) She feels relaxed and refreshed after workout.    (เธอรู้สึกผ่อนคลายและสดชื่นหลังออกกำลังกาย)  (การ

       สนทนามิได้กล่าวถึง  แต่เป็นคำบอกเล่าของไมค์)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. What do we learn from the conversation ?

(เรารู้อะไรจากการสนทนา)

(a) Mike has no sister.    (ไมค์ไม่มีพี่สาว-น้องสาว)  (เขาซื้อน้ำหอมให้น้องสาว)

(b) Winter clothes have been sold out when Nancy comes to buy them.    (เสื้อหนาวขายหมดเกลี้ยงแล้วเมื่อ

       แนนซี่มาซื้อมัน)  (ไม่จริง  เธอมาซื้อก่อนที่มันจะขายหมด)

(c) The perfume Mike’s sister likes is on sale for a few days.    (น้ำหอมที่น้องสาวของไมค์ชอบ ลดราคา ๒ – ๓

       วัน)  (ไม่จริง  ลดราคาเพียงวันเดียวเท่านั้น)

(d) Nancy has no children.    (แนนซี่ไม่มีลูก)  (เธอสมมติว่าถ้าเธอมีลูก  เธอจะส่งเสริม ...............)

(e) Currently, children prefer outdoor activities to computers or iPads.    (ปัจจุบัน  เด็กๆ ชอบกิจกรรมกลาง

       แจ้งมากกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไอแพ็ด)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

6. Gary  :  I don’t know whether I should take the early or late bus ?

     Lisa   Does it matter ?  You don’t need to be back until midnight.

Question  What does Lisa say about buses ?

(a) She doesn’t need to go back on either bus.    (เธอไม่จำเป็นต้อง (ไม่ต้องการ) กลับมาโดยรถทั้ง ๒ เที่ยว)

(b) She doesn’t know when they leave.    (เธอไม่รู้ว่าพวกเขาจากไปเมื่อไร)

(c) Gary can take either bus.    (แกรี่สามารถนั่งรถเที่ยวไหนก็ได้)

(d) There’s something that matters with them.    (มีบางสิ่งบางอย่างที่มีความสำคัญ (มีความหมาย) กับพวกเขา)

(e) The bus will run until midnight.    (รถประจำทางจะวิ่งจนกระทั่งเที่ยงคืน)

(คำแปล)

แกรี่  :  ผมไม่รู้ว่าผมควรจะนั่งรถประจำทางเที่ยวเช้าหรือเที่ยวสายครับ

ลิซ่า  :  มันสำคัญ (matter) หรือคะ,  คุณไม่จำเป็นต้องกลับมาจนกว่าจะเที่ยงคืนนะ 

คำถาม  :  ลิซ่าพูดอะไรเกี่ยวกับรถประจำทาง ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

7. Alice   The faucet is leaking again and now the drain is clogged.    

     Andy  I’ll try to call Mr. Pierce.

Question  Who is Mr. Pierce  ?

(a) A furniture builder.    (คนทำเครื่องเรือน)

(b) A locksmith.    (ช่างทำหรือซ่อมกุญแจ)

(c) A train conductor.    (พนักงานตรวจตั๋วบนรถไฟ)

(d) An electrician.    (ช่างไฟฟ้า)

(e) A plumber.    (พลั้ม-เม่อะ)  (ช่างประปา, ช่างท่อน้ำ)

(คำแปล)

อลิซ    :  ก๊อกน้ำกำลังรั่ว (The faucet is leaking) อีกแล้ว  และตอนนี้ท่อระบายน้ำอุดตัน (the drain is

                clogged) ค่ะ

แอนดี้  :  ผมจะพยายามโทรไปตามคุณเพียซครับ

คำถาม  :  มิสเตอร์เพียซเป็นใคร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

8. Simon  Do you mind if I look at your notebook ?

     Kathy   No, of course not.  It’s on the dining room table. 

Question  What does Kathy mean ?

(a) Simon is in the dining room.    (ไซม่อนอยู่ในห้องกินข้าว)

(b) She doesn’t know where the notebook is.    (เธอไม่รู้ว่าโน้ตบุ๊คอยู่ที่ไหน)

(c) She doesn’t want Simon to look at her notebook.    (เธอไม่ต้องการให้ไซม่อนดูโน้ตบุ๊คของเธอ)

(d) Simon may look at her notebook.    (ไซม่อนอาจดูโน้ตบุ๊คของเธอได้)

(e) She’ll lay the dining table for Simon.    (เธอจะปูโต๊ะกินข้าวสำหรับไซม่อน)

(คำแปล)

ไซม่อน  :  คุณจะรังเกียจไหมครับถ้าผมขอดูโน้ตบุ๊คของคุณ

เคธี่        :  ไม่เลยค่ะ  มันอยู่บนโต๊ะในห้องกินข้าวค่ะ

คำถาม  :  เคธี่หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป