หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 340)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๖

 

           Nancy Wong is an exchange student from Singapore in an American university.  One day she meets her classmate, Frank Wilson, in the university library.  Frank is also an exchange student from the U.K.  The following is their conversation.  

 

Frank  :  Good afternoon, Nancy.  How are you today ?

Nancy  Good afternoon, Frank.  I’m fine.  How about you ?

Frank  :  Fine.  I think you’re busy reading books.  What book are you reading ?

Nancy  I’m reading about environmental problems on earth.  They’re becoming more serious every

                    day.  I’m worried that the human race may one day be eliminated from the earth by

                    pollution.  How many types of pollution are there, Frank ?

Frank  :  Environmental pollution typically comes in 7 different types.  These include air, water, land,

                   radioactive, thermal, light, and noise pollution.

Nancy  What do you think pollution does to the earth ?

Frank  :  In numerous ways, Nancy.  Pollution may muddy landscapes, poison soils and waterways, or

                   kill plants and animals.  Humans are also regularly harmed by pollution.  Long-term

                   exposure to air pollution, for instance, can lead to heart disease, lung cancer, and chronic

                   respiratory disease.  Air pollution can also cause long-term damage to people’s nerve, brain,

                   kidneys, liver, and other organs.

Nancy  :  What type of pollution is prevalent in your country ?

Frank  :  The most widespread one is water pollution, I guess.

Nancy  Have you ever littered ?

Frank  :  Yes, I have, but that happened a long time ago. When I was taught the lesson of protecting

                   Mother Nature, I quit littering. 

Nancy  What can you do to help prevent pollution ?

Frank  :  Reduce and reuse whatever I can to eliminate the amount to waste is what I can do to prevent

                   pollution.

Nancy  What does the government in your country (U.K.) do to encourage people to protect the

                   environment ?

Frank  :  They organize some campaigns to raise the awareness of people .  Everything should start

                   from education, I believe.  School students are usually taught to conserve the environment,

                   whether air, water or land.

Nancy  Are people in your country aware of the environmental issues, then ?

Frank  :  Yes, they are.  They care about what happens to the environment around them.  People are

                   encouraged to practice the following to stop pollution.

  • Conserve the energy, whether at home, at work or everywhere.
  • Carpool, use public transportation, bike, or walk whenever possible.
  • Reduce or eliminate fireplace and wood stove use.
  • Avoid burning leaves, trash, and other materials.
  • Avoid using gas-powered lawn and garden equipment.

Nancy  Is there any law to force people to protect the environment ?

Frank  :  Yes.  The environment law stipulates punishments to people doing harm to the environment. 

Nancy  You’ve made it clear to me now what people should do to stop pollution.  Thank you for your

                    knowledge and information, Frank.

Frank  :  You're welcome.

 

(คำแปล)

            แนนซี่ หว่่อง เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจากสิงคโปร์ในมหาวิทยาลัยอเมริกันแห่งหนึ่ง  วันหนึ่งเธอพบกับเพื่อนร่วมชั้นของเธอ คือ แฟร้งค์ วิลสัน ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย  แฟร้งค์เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกันจากสหราชอาณาจักร  ต่อไปนี้เป็นการสนทนาของพวกเขา

 

แฟร้งค์  :  หวัดดีแนนซี่  คุณเป็นยังไงบ้างวันนี้

แนนซี่    :  หวัดดีแฟร้งค์  ฉันสบายดี  แล้วคุณล่ะเป็นไงบ้าง (How about you ?)

แฟร้งค์  :  สบายดี  ผมคิดว่าคุณกำลังยุ่งอยู่กับการอ่านหนังสือนะ  คุณกำลังอ่านหนังสืออะไรหรือครับ

แนนซี่    :  ฉันกำลังอ่านหนังสือเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมบนโลกค่ะ  มันกำลังรุนแรงมากขึ้นทุกวัน  ฉันวิตก

                  ว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ (human race) วันหนึ่งอาจถูกกำจัด (ทำลายหมดไป, คัดออก, ขับไล่, ลบ

                  ทิ้ง) (eliminated) โดยมลภาวะ (pollution)  มีมลภาวะกี่ประเภทคะแฟร้งค์

แฟร้งค์  :  มลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปแล้ว (typically) มีอยู่ ๗ ประเภทต่างๆ กัน (comes in 7

                  different typesสิ่งเหล่านี้ประกอบด้วยมลภาวะทางอากาศ, น้ำ, พื้นดิน, กัมมันตภาพรังสี,

                  ความร้อน (อุณหภูมิ) (thermal), แสง และเสียงครับ

แนนซี่    :  คุณคิดว่ามลภาวะทำ (มีผลกระทบ) (does) อะไรกับโลกคะ

แฟร้งค์  :  ในหลายๆ (จำนวนมาก) (numerous) ทางเลยครับ แนนซี่,  มลภาวะอาจจะทำให้ภูมิประเทศ

                  เป็นโคลน (เปื้อนโคลน) (muddy landscapes),  ทำให้พื้นดินและทางน้ำเป็นพิษ (poison

                  soils and waterways),  หรือไม่ก็ทำลายพืชและสัตว์  มนุษย์เองก็ถูกทำอันตราย (ทำร้าย)

                  (harmed) เป็นประจำ (regularly) โดยมลภาวะเช่นกัน,  การสัมผัสในระยะยาว (Long-term

                  exposure) กับมลภาวะทางอากาศ, เป็นตัวอย่าง, สามารถนำไปสู่ (lead) โรคหัวใจ, มะเร็งปอด  

                  และโรคระบบการหายใจแบบเรื้อรัง (chronic respiratory disease),  มลภาวะทางอากาศยัง

                  สามารถก่อให้เกิดความเสียหายระยะยาว (long-term damage) ต่อประสาท, สมอง, ไต

                  (kidneys), ตับ (liver), และอวัยวะอื่นๆ ของคนเราอีกด้วย   

แนนซี่    :  มลภาวะประเภทใดที่แพร่หลาย (มีอยู่ทั่วไป, ดาษดื่น) (prevalent) ในประเทศของคุณคะ

แฟร้งค์  :  มลภาวะที่แพร่หลาย (กว้างขวาง, กระจาย, ขยายออก) (widespread) ที่สุดคือมลภาวะทางน้ำ

                  ครับ  ผมคิด (เข้าใจ, เดา, ทาย, คาดคะเน) (guess) นะ

แนนซี่    :  คุยเคยทิ้งขยะเรี่ยราด (ทิ้งกระจุยกระจาย, ทิ้งระเกะระกะ, ปูหญ้าหรือฟาง) (littered) ไหมคะ

แฟร้งค์  :  ครับ  ผมเคย  แต่นั่นเกิดขึ้นนานมาแล้วนะ,  เมื่อผมได้รับการสอนบทเรียนเรื่องการปกป้อง (คุ้

                  ครอง, อารักขา) (protecting) แม่ธรรมชาติ (Mother Nature) (หมายถึง  ธรรมชาติที่มีพลัง 

                  ซึ่งมีผลกระทบต่อมนุษย์)  ผมเลิก (ยุติ, หยุด) (quit) ทิ้งขยะเรี่ยราดเลยครับ

แนนซี่    :  คุณสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อช่วยป้องกันมลภาวะคะ

แฟร้งค์  :  ลดและนำมาใช้ใหม่ (reuse) อะไรก็ตามที่ผมสามารถทำได้เพื่อกำจัดปริมาณขยะ (ของเสีย, สิ่ง

                  ปฏิกูล, อุจจาระ) (waste)  คือสิ่งที่ผมสามารถทำได้  เพื่อป้องกันมลภาวะครับ

แนนซี่    :  รัฐบาลในประเทศของคุณ (อังกฤษ) ทำอะไรเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนปกป้อง-คุ้มครองสิ่งแวดล้อมคะ

แฟร้งค์  :  พวกเขาจัดการรณรงค์ (campaigns) เพื่อเพิ่มการตระหนักรู้ (รับรู้) (raise the awareness)

                  ของประชาชน,  ทุกสิ่งควรเริ่มต้นจากการศึกษา  ผมเชื่อนะ,  เด็กนักเรียนมักถูกสอนเป็นประจำ

                  ให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ไม่ว่าจะเป็นอากาศ, น้ำ หรือพื้นดินครับ

แนนซี่    :  ประชาชนในประเทศของคุณก็ตระหนักในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมละสิคะ  ถ้างั้น

แฟร้งค์  :  ใช่ครับ  พวกเขาตระหนัก,  พวกเขาเอาใจใส่ (care) กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัว

                  พวกเขา  ผู้คน (ประชาชน) ถูกกระตุ้นให้ปฏิบัติสิ่งต่อไปนี้เพื่อยุติมลภาวะ

  • อนุรักษ์ (Conserve) พลังงาน  ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน, ที่ทำงาน หรือทุกหนทุกแห่ง
  • นั่งรถไปด้วยกันหลายๆ คนเพื่อประหยัดน้ำมัน (Carpool)ใช้วิธีการขนส่งสาธารณะ (use public

           transportation)ถีบจักรยาน (bike),  หรือเดิน  เมื่อใดก็ตามที่ทำได้

  • ลดหรือขจัดการใช้เตาผิงข้างกำแพง (เตาไฟ) (fireplace)  และเตาที่ใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิง (wood

           stove)

  • หลีกเลี่ยงการเผาใบไม้ (leaves), ขยะ (trash) และวัสดุอื่นๆ
  • หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์สนามหญ้า (lawn) และสวนผัก-ดอกไม้ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง (gas-

           powered)

แนนซี่    :  มีกฎหมายที่บังคับให้ประชาชน (ในประเทศคุณ) ปกป้องสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าคะ

แฟร้งค์  :  มีครับ  กฎหมายสิ่งแวดล้อมกำหนด (ระบุ, วางเงื่อนไข, รับรอง) (stipulates) การลงโทษผู้คน

                  ซึ่งทำอันตรายสิ่งแวดล้อมครับ

แนนซี่    :  คุณให้ความกระจ่างกับฉันเลยค่ะตอนนี้  ว่าผู้คนควรทำอะไรเพื่อหยุดมลภาวะ,  ขอบคุณสำหรับ

                  ความรู้และข้อมูลของคุณค่ะ  แฟร้งค์

แฟร้งค์  :  ด้วยความยินดีครับ

 

1. Where do Frank and Nancy meet ?

(แฟร้งค์และแนนซี่พบกันที่ไหน)

(a) At the university canteen.    (ที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัย)

(b) At the student union.    (ที่สโมสรนักศึกษา)

(c) In the university library.    (ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย)

(d) In the classroom.    (ในห้องเรียน)

(e) At the bus stop in the university.    (ที่ป้ายรถเมล์ในมหาวิทยาลัย)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. What is not included in the 7 types of pollution, according to Frank ?

(อะไรที่ไม่ได้รวมอยู่ใน ๗ ประเภทของมลภาวะ  ตามที่แฟร้งค์กล่าว)

(a) Air pollution.    (มลภาวะทางอากาศ)

(b) Water pollution.    (มลภาวะทางน้ำ)

(c) Land pollution.    (มลภาวะทางพื้นดิน)

(d) Plastic pollution.    (มลภาวะด้านพลาสติก)

(e) Noise pollution.    (มลภาวะเสียง)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. According to Frank, what kind of pollution is usually found in the U.K. ?

(ตามที่แฟร้งค์กล่าว  มลภาวะประเภทใดที่ถูกพบเป็นประจำในประเทศอังกฤษ)

(a) Water pollution.    (มลภาวะทางน้ำ)

(b) Air pollution.    (มลภาวะทางอากาศ)

(c) Thermal pollution.    (มลภาวะด้านความร้อน-อุณหภูมิ)

(d) Radioactive pollution.    (มลภาวะด้านกัมมันตภาพรังสี)

(e) Light pollution.    (มลภาวะแสง)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

4. What is true about Frank ?

(อะไรเป็นความจริง – ถูกต้อง – เกี่ยวกับแฟร้งค์)

(a) He litters every now and then.    (เขาทิ้งขยะเรี่ยราดเป็นครั้งคราว-บางโอกาส)

(b) He comes from Singapore.    (เขามาจากสิงคโปร์)

(c) He knows very little about pollution.    (เขารู้น้อยมากเกี่ยวกับมลภาวะ)

(d) He never tries to help prevent pollution.    (เขาไม่เคยพยายามช่วยป้องกันมลภาวะ)

(e) He quits littering now.    (เขาเลิกทิ้งขยะเรี่ยราดในปัจจุบัน)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

5. What does the U.K. government do to motivate its people to protect the environment ?

(รัฐบาลสหราชอาณาจักรทำอะไรเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนของตนปกป้องสิ่งแวดล้อม)

(a) Stipulate capital punishments to people devastating the environment.    (กำหนดการลงโทษประหารชีวิต

      แก่ประชาชนที่ทำลายสิ่งแวดล้อม)

(b) Impose heavy fines on those damaging the environment.    (กำหนดค่าปรับสูงกับบุคคลที่ทำความเสียหาย

      แก่สิ่งแวดล้อม)

(c) It organizes campaigns to raise the awareness of people.    (รัฐบาลจัดการรณรงค์เพื่อเพิ่ม

       การตระหนักรู้ของประชาชน)

(d) Encourage school students to make a study tour to environment-friendly countries.    (กระตุ้นให้เด็ก

       นักเรียนทำการทัศนศึกษา-ดูงานในประเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)

(e) Encourage its people to use paper bags instead of plastic bags.    (กระตุ้นประชาชนของตนให้ใช้ถุงกระ

       ดาษแทนถุงพลาสติก)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. What are the English people Not encouraged to practice ?

(คนอังกฤษมิได้ถูกกระตุ้นให้ปฏิบัติเรื่องอะไร)

(a) Walk to the supermarket if possible.    (เดินไปซุปเปอร์มาเก็ตถ้าเป็นไปได้)

(b) Avoid burning leaves or trash.    (หลีกเลี่ยงการเผาใบไม้หรือขยะ)

(c) Conserve the energy both at home and at work.    (อนุรักษ์พลังงานทั้งที่บ้านและที่ทำงาน)

(d) Use a wood stove to cook rice instead of an electric rice cooker.    (ใช้เตาที่ใช้ไม้เป็นเชื้อ

       เพลิงหุงข้าว  แทนหม้อหุงข้าวไฟฟ้า)

(e) Carpool when possible.    (นั่งรถไปด้วยกันหลายๆ คนเมื่อเป็นไปได้)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป