หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 327)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๔

 

          The following is a telephone conversation between friends.

 

William  :  Hi, Melissa.  This is William.

Melissa   Oh, hi, William.  What’s happening ?

William  :  Actually, I’m calling you for a favor.

Melissa   Oh ?

William  :  Yes.  My friends and I are going to New York for spring break, and I was wondering whether

                       you could keep an eye on the house ?  I thought that since you are just down the street...

Melissa   When will you be gone ?

William  :  We’re leaving day after tomorrow and we’ll be back next Sunday, so that would be about 5

                       days. 

Melissa   :  Umm.  That’s okay then.  I’ll be here.  What do you want me to do ?   

William  Just come over every day and give the cats some food and fresh water.  I’ll leave the cans of

                       cat food out on the kitchen counter.

Melissa   Sure.  I can do that.  How about all those house plants you’ve got ?  Do you want me to

                        water them, too ?

William  :  That would be great !  I’ll bring the keys over tonight if that’s okay.

Melissa   :  Sure.  I get home from work about six, and I’ll be here all evening.   

William  :  Oh, I almost forgot.  Would you please get the mail out of the box and put it on the table in

                       the kitchen ?

Melissa   Sure.

William  :  Thanks, Melissa.   

Melissa   No problem. 

 

(คำแปล)

              ต่อไปนี้เป็นการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างเพื่อน

 

วิลเลียม   :  หวัดดีเมลิสซ่า  นี่วิลเลียมนะ

เมลิสซ่า   :  โอ้  หวัดดี  วิลเลียม  มีอะไรหรือคะ (เกิดอะไรขึ้นล่ะ) (What’s happening ?)

วิลเลียม   :  จริงๆ นะ  ผมกำลังโทรฯ มาขอความช่วยเหลือจากคุณน่ะ (I’m calling you for a favor)

เมลิสซ่า   :  โอ้

วิลเลียม   :  ใช่ครับ  เพื่อนของผมและผมจะไปนิวยอร์กสำหรับการหยุดพักฤดูใบไม้ผลิ  และผมสงสัย

                    (ประหลาดใจ) (wondering) ว่าคุณจะช่วยดูแล (เฝ้าดู, จับตามอง) (keep an eye on) 

                    บ้าน (ของผม) ให้หน่อยได้หรือไม่,  ผมคิดเรื่องนั้นเพราะว่าคุณอยู่ถนนถัดลงไปแค่นั้นเอง 

                    (you are just down the street)

เมลิสซ่า   คุณจะไปเมื่อไรคะ

วิลเลียม   :  เราจะไปวันมะรืนนี้ (day after tomorrow)  และเราจะกลับมาวันอาทิตย์หน้า  และนั่นจะเป็น

                    ประมาณ ๕ วันน่ะ (ที่เราไปนิวยอร์ก)

เมลิสซ่า   :  อืม  ตกลง  ถ้างั้น,  ฉันจะมาที่นี่ (บ้านคุณ)  คุณต้องการให้ฉันทำอะไรล่ะ

วิลเลียม   :   แค่มาที่นี่ทุกวัน (Just come over every day)  และให้อาหารและน้ำสะอาดแก่แมว (give

                     the cats some food and fresh water),  ผมจะทิ้งอาหารกระป๋องของแมว (cans of cat

                     food) ไว้บนเคาน์เตอร์ครัวนะ

เมลิสซ่า   ได้สิ  ฉันสามารถทำเช่นนั้นได้,  แล้วพวกต้นไม้บ้าน (house plants) เหล่าโน้นที่คุณมีล่ะ,  คุณ

                     ต้องการให้ฉันรดน้ำ (water) มันด้วยไหมล่ะ

วิลเลียม   :  นั่นยอดเยี่ยมเลย (That would be great !),  ผมจะเอากุญแจไปให้ (คุณที่บ้าน) คืนนี้  ถ้าคุณ

                    ตอบตกลงนะ (I’ll bring the keys over tonight if that’s okay.)

เมลิสซ่า   แน่นอนค่ะ (ได้ค่ะ) (Sure.)  ฉันกลับมาบ้านจากที่ทำงานประมาณ ๖ โมงเย็น  และฉันจะอยู่ที่นี่

                    (บ้านฉัน) ตลอดค่ำ (all evening) เลยค่ะ

วิลเลียม   :  โอ้  ผมเกือบลืมแน่(I almost forgot),  คุณจะกรุณาช่วยเอาจดหมายออกจากตู้ (จดหมาย)   

                    และวางมันไว้บนโต๊ะในครัวได้ไหมครับ

เมลิสซ่า   :  ได้ค่ะ

วิลเลียม   :  ขอบคุณนะ  เมลิสซ่า

เมลิสซ่า   :  ไม่มีปัญหาค่ะ

 

1. Why did William call Melissa ?

(ทำไมวิลเลียมโทรฯ ไปหาเมลิสซ่า)

(a) To invite her to go to New York with him.    (เพื่อเชิญเธอไปนิวยอร์กกับเขา)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) To make a date for that evening.    (เพื่อนัดหมายออกไปข้างนอกสำหรับคืนนั้น)  (ไม่จริง  เขาจะเอากุญแจไป

       ให้เธอที่บ้านคืนนั้น)

(c) To ask her to watch his house while he is gone.    (เพื่อขอให้เธอเฝ้าบ้านของเขาในขณะที่เขา

       ไม่อยู่บ้าน)  (ดูจากข้อความ  “ผมสงสัยว่าคุณจะช่วยดูแลบ้าน (ของผม) ให้หน่อยได้หรือไม่)

(d) To ask her to take his cats to her home while he is away.    (เพื่อขอให้เธอพาแมวของเขาไปไว้ที่บ้านเธอ 

       ในขณะที่เขาไม่อยู่บ้าน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) To talk about his vacation.    (เพื่อคุยเกี่ยวกับการไปเที่ยววันหยุดของเขา)  (ไม่จริง  เป็นเหตุผลที่เขาต้องการ

       ความช่วยเหลือจากเธอ (ให้ช่วยเฝ้าบ้าน)  ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการโทรฯ)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. What do we learn about Melissa from this conversation ?

(เรารู้อะไรเกี่ยวกับเมลิสซ่าจากการสนทนานี้)

(a) She goes to school with William.   (เธอไปโรงเรียนกับวิลเลียม – เป็นเพื่อนนักเรียนกัน)  (การสนทนามิได้

       กล่าวถึง)

(b) She does not know William very well.    (เธอไม่รู้จักวิลเลียมดีนัก)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) She does not have a job.    (เธอไม่มีงานทำ)  (แย้งกับข้อเท็จจริงที่ว่าเมลิสซ่ากลับบ้านจากที่ทำงานประมาณ

       ๖ โมงเย็น)

(d) She is William’s neighbor.    (เธอเป็นเพื่อนบ้านของวิลเลียม)  (ดูจากข้อความที่วิลเลียมพูด  “ผม

       คิดเรื่องนั้นเพราะว่าคุณอยู่ถนนถัดลงไปแค่นั้นเอง)

(e) Her home is very far from William’s.    (บ้านของเธออยู่ไกลจากบ้านของวิลเลียมมาก)  (ไม่จริง,  อยู่ถนนถัด

       ลงไปแค่นั้นเอง)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. What does Melissa offer to do ?

(เมลิสซ่าเสนอจะทำอะไร)

(a) Feed the cats.    (ให้อาหารแมว)  (วิลเลียมขอร้องให้เมลิสซ่าทำ)

(b) Water the plants.    (รดน้ำต้นไม้)  (ดูจากข้อความที่เธอถามวิลเลียม  “คุณต้องการให้ฉันรดน้ำมัน

       (ต้นไม้) ด้วยไหมล่ะ)

(c) Collect the mail.    (เก็บรวบรวมจดหมาย)  (วิลเลียมขอร้องให้เมลิสซ่าทำ)

(d) Watch the house.    (เฝ้าบ้าน)  (วิลเลียมขอร้องให้เมลิสซ่าทำ)

(e) Buy food in the supermarket.    (ซื้ออาหารในซูเปอร์มาเก็ต)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

4. What will William probably do tonight ?

(วิลเลียมอาจจะทำอะไรคืนนี้)

(a) Go to work.    (ไปทำงาน)

(b) Leave for New York.    (จากไปนิวยอร์ก)  (ไม่จริง  เขาจะไปวันมะรืนนี้)

(c) Call Melissa.    (โทรฯ ไปหาเมลิสซ่า)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) Give a party at his home.    (จัดงานเลี้ยงที่บ้านของเขา)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) Take the keys to Melissa.    (เอากุญแจไปให้เมลิสซ่า – ที่บ้านเธอ)  (ดูจากที่  วิลเลียมพูด  “ผมจะ

       เอากุญแจไปให้ (คุณที่บ้าน) คืนนี้  ถ้าคุณตอบตกลงนะ)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

5. Brian   Do you have a green pen I could borrow ?

     Cindy   Where’s the one you bought last week ?

Question  What can we conclude about Cindy from this conversation ?

(a) She doesn’t need a green pen.    (เธอไม่ต้องการปากกาสีเขียว)

(b) She never bought a green pen.    (เธอไม่เคยซื้อปากกาสีเขียว)

(c) She doesn’t have a green pen with her.    (เธอไม่มีปากกาสีเขียวอยู่กับเธอ)  (เพราะถ้าเธอมีอยู่

       ในขณะนั้น  เธอคงตอบว่า  “Certainly”  หรือ  “Sure”  หมายถึง  “แน่นอนค่ะ, มีค่ะ”)

(d) She never returned Brian’s green pen to him.    (เธอไม่เคยคืนปากกาสีเขียวของไบรอั้นให้กับเขา)

(e) She doesn’t know the color of the pen Brian bought last week.    (เธอไม่ทราบสีของปากกาที่ไบรอั้นซื้อ

       เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว)

(คำแปล)

ไบรอั้น  :  คุณมีปากกาสีเขียวให้ผมยืมไหมครับ

ซินดี้     :  ปากกา (สีเขียว) ด้ามที่คุณซื้อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ไหนล่ะคะ

คำถาม  :  เราสามารถสรุปอะไรเกี่ยวกับซินดี้จากการสนทนานี้ ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. Alfred  Susan still hasn’t got her research paper back.

     Kathy  I know and she’s really burned out at the professor.

Question  What is Susan’s problem ?

(a) Her paper was destroyed.    (รายงานของเธอถูกทำลาย)

(b) She got a bad sunburn doing research for her professor.    (เธอผิวหนังอักเสบอย่างรุนแรงเพราะแพ้แดด 

       จากการทำวิจัยให้อาจารย์ของเธอ)

(c) Her research was incomplete.    (วิจัยของเธอไม่สมบูรณ์)

(d) She’s furious that her paper hasn’t been returned.    (เธอโกรธจัดที่ว่ารายงานของเธอยังไม่

       ได้ถูกส่งคืนมา)

(e) She burned up her research paper accidentally.    (เธอเผารายงานวิจัยของเธอจนไหม้หมดโดยอุบัติเหตุ)

(คำแปล)

อัลเฟร็ด  :  ซูซานยังคงไม่ได้รับรายงานวิจัย (research paper) ของเธอคืนมาครับ

เคธี่          :  ฉันทราบ  และเธอโมโห (หยุดทำงานเพราะใช้งานมากเกินไป, (ไฟ) มอด, หมดแรงหรือป่วย

                    เพราะทำงานหนักเกินไป) (burned out) อาจารย์จริงๆ เลยค่ะ

คำถาม  :  ปัญหาของซูซานคืออะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

7. Jackson  :  Are you nearly finished with that roll of film ?

     Sophia    Nearly finished ?  I only put it in ten minutes ago.

Question  What does Sophia mean ?

(a) There aren’t any other photographers nearby.    (ไม่มีช่างภาพคนอื่นๆ อยู่ใกล้ๆ)

(b) She has taken a lot of pictures in ten minutes.    (เธอได้ถ่ายภาพมากมายใน ๑๐ นาที)

(c) There’s not much film left.    (มีฟิล์มเหลือไม่มาก)

(d) She’ll finish this roll in ten minutes.    (เธอจะทำฟิล์มม้วนนี้เสร็จใน ๑๐ นาที)

(e) She has barely started this roll.    (เธอแทบยังไม่ได้เริ่มต้นกับฟิล์มม้วนนี้เลย)

(คำแปล)

แจ๊คสัน  :  คุณจัดการกับฟิล์มม้วนนั้นเกือบเสร็จหรือยังครับ

โซเฟีย   :  เกือบเสร็จหรือคะ,  ฉันเพิ่งทำมัน (ซ่อมมัน, ปลูกมัน) (put it in) เมื่อ ๑๐ นาทีที่ผ่านมานี่เองค่ะ

คำถาม  :  โซเฟียหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป