หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 326)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

              Christ and Sharon are long-time and familiar neighbors.  One morning they meet in the street while jogging.

 

Christ     :  Hello.  How are you today ?

Sharon  Fine, thanks.  I can see a smile on your face.  What’s the good news ?

Christ     :  My son is graduating from his university today !

Sharon  Great.  And my daughter is graduating next year.

Christ     :  How old is she ?

Sharon  She’s twenty.

Christ     :  I can remember when she was a baby.

Sharon  I know we’re getting old. 

Christ     :  Don’t say that.

Sharon  Why not ?  It’s true. 

Christ     :  No, it isn’t.  We were young when we got married.

Sharon  That’s right, but I got married twenty-five years ago.

Christ     For me, I got married a little over forty.  So, I retired from my work before my son graduates

                      from the university.

Sharon  There should be no problem.  You inherited a considerable wealth from your parents.  You

                      don’t have to work now.  I think I’ll have to go on working after my retirement.  My youngest

                      son is just in his junior high school.

Christ    Come on.  Your daughter and elder son can support you when they got a job.  Anyway, I owe

                      a great deal to my parents.  Without them, I may have to work until the last day of my life to

                      sustain my family of seven people.

Sharon  :  Children never know how hard their parents have to work to get them good education until

                      they become parents themselves.

Christ    You’re absolutely right. 

 

(คำแปล)

 

             คริสต์และชารอนเป็นเพื่อนบ้านกันมายาวนานและคุ้นเคยกัน  เช้าวันหนึ่งพวกเขาพบกันขณะกำลังวิ่งเหยาะๆ บนถนน

 

คริสต์    :  หวัดดีครับ  คุณเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้

ชารอน  :  สบายดี  ขอบคุณค่ะ,  ฉันสามารถเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของคุณ  มีข่าวดีอะไรคะ

คริสต์    :  ลูกชายของผมจะเรียนจบจากมหาวิทยาลัยวันนี้ครับ

ชารอน  :  ยอดเลย  และลูกสาวของฉันก็จะเรียนจบปีหน้าค่ะ

คริสต์    :  เธอ (ลูกสาว) อายุเท่าไรแล้วล่ะ

ชารอน  :  เธออายุ ๒๐ ปีค่ะ

คริสต์    :  ผมจำได้ตอนที่เธอเป็นเด็กทารก (เด็กเล็กๆ) ครับ

ชารอน  :  ฉันรู้ว่าเรากำลังแก่มากขึ้นค่ะ

คริสต์    :  อย่าพูดอย่างนั้นสิ

ชารอน  ทำไมล่ะ  มันจริงนี่คะ

คริสต์    :  ไม่  ไม่จริงครับ  เราเป็นหนุ่มสาวเมื่อเราแต่งงานนะ

ชารอน  :  นั่นเป็นความจริง  แต่ฉันแต่งงาน ๒๕ ปีมาแล้วนะคะ

คริสต์    :  สำหรับผม  ผมแต่งงานตอนอายุเกิน ๔๐ ปีนิดหน่อย  เพราะฉะนั้นผมเกษียณจากงานก่อนลูกชาย

                 เรียนจบมหาวิทยาลัยครับ

ชารอน  :  ไม่น่าจะมีปัญหานี่คะ  คุณได้รับมรดก (inherited) ทรัพย์สมบัติมากมาย  (considerable

                  wealth) จากพ่อแม่ของคุณ  คุณไม่จำเป็นต้องทำงานในปัจจุบัน  ฉันคิดว่าฉันจำเป็นจะต้อง

                  ทำงานต่อไปหลังเกษียณ  ลูกชายคนสุดท้องของฉันเพิ่งจะเรียนโรงเรียนมัธยมต้น (in his

                  junior high school)  เองค่ะ

คริสต์    :  อย่าท้อสิ (Come on),  ลูกสาวและลูกชายคนโตของคุณจะสามารถช่วยเหลือคุณเมื่อพวกเขาได้

                 งานทำ,  อย่างไรก็ตาม  ผมเป็นหนี้บุณคุณมากมาย (I owe a great deal) กับพ่อแม่ของผม 

                 หากไม่มีพวกเขา (Without them)  ผมอาจต้องทำงานจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตเพื่อค้ำจุน

                 ครอบครัวสมาชิก ๗ คนของผม (sustain my family of seven people) ครับ

ชารอน  ลูกๆ ไม่รู้หรอกว่าพ่อแม่ของพวกเขาต้องทำงานหนักเพียงไรเพื่อให้พวกเขาได้รับการศึกษา

                  อย่างดี (get them good education)  จนกระทั่งพวกเขากลายเป็นพ่อแม่เอง

คริสต์    :  คุณพูดถูกเผ็งเลยครับ

 

1. Where do Christ and Sharon meet ?

(คริสต์และชารอนพบกันที่ไหน)

(a) In the supermarket.    (ในซูเปอร์มาเก็ต)

(b) In the street.    (บนถนน)

(c) At their office.    (ที่ที่ทำงานของพวกเขา)

(d) In front of their homes.    (หน้าบ้านของพวกเขา)

(e) On their way to work.    (ในระหว่างทางไปทำงาน)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

2. Why does Christ have a smile on his face ?

(ทำไมคริสต์มีรอยยิ้มบนใบหน้าของเขา)

(a) Because his son is graduating from his university that day.    (เพราะว่าลูกชายของเขาจะ

       เรียนจบจากมหาวิทยาลัยในวันนั้น)

(b) Because he has been promoted at his office.    (เพราะว่าเขาได้เลื่อนตำแหน่งที่ที่ทำงาน)

(c) Because he has got a raise for his work.    (เพราะว่าเขาได้ขึ้นเงินเดือนสำหรับงานของเขา)

(d) Because he has won a big prize in lottery.    (เพราะว่าเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่)

(e) Because his project proposal has been approved by his company.    (เพราะว่าข้อเสนอโครงการของเขาได้

      รับอนุมัติจากบริษัท)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

3. Why doesn’t Christ face any problems despite expenses for his large family ?

(ทำไมคริสต์ไม่พบปัญหาใดๆ  ทั้งๆ ที่มีค่าใช้จ่ายสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ของเขา)

(a) Because he earns a lot of money from his work each month.    (เพราะว่าเขาหาเงินได้มากมายจากงานของ

       เขาในแต่ละเดือน)

(b) Because his wife is rich.    (เพราะว่าภรรยาของเขารวย)

(c) Because he can take a loan from the bank.    (เพราะว่าเขาสามารถกู้เงินจากธนาคารได้)

(d) Because he inherited a considerable wealth from his parents.    (เพราะว่าเขาได้รับมรดก

       ทรัพย์สมบัติมากมายจากพ่อแม่ของเขา)

(e) Because he runs a real estate business and makes a lot of profits each year.    (เพราะว่าเขาทำธุรกิจ

       อสังหาริมทรัพย์  และทำกำไรมากมายในแต่ละปี)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

4. What can be inferred about Sharon ?

(สามารถสรุปอะไรได้เกี่ยวกับชารอน)

(a) She is too old to work.    (เธอแก่เกินไปที่จะทำงาน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) She has only one child.    (เธอมีลูกเพียงคนเดียวเท่านั้น)  (ไม่จริง  เธอมีลูกอย่างน้อย ๓ คน  คือ  ลูกสาว 

      ลูกชายคนโต  และลูกชายคนสุดท้อง  ทั้งนี้  อาจมีลูกสาวคนเล็กด้วยก็ได้ )

(c) She will retire next year.    (เธอจะเกษียณปีหน้า)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) She has not received any inheritances from her parents.    (เธอไม่ได้รับมรดกใดๆ จากพ่อแม่)  (การ

       สนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) She provides her children with good education.    (เธอให้การศึกษาอย่างดีแก่ลูกๆ ของตน

       (ดูจากข้อความ  “ลูกๆ ไม่รู้หรอกว่าพ่อแม่ของพวกเขาต้องทำงานหนักเพียงไรเพื่อให้พวกเขาได้

       รับการศึกษาอย่างดี ..............)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

5. Lydia  Are you going on the drama club picnic ?

     Mike   On a day like this ?

Question  What does Mike mean ?

(a) He doesn’t like the drama club.    (เขาไม่ชอบชมรมละคร)

(b) He doesn’t know how to get there.    (เขาไม่รู้ว่าจะไปที่นั่นอย่างไร)

(c) He doesn’t want to go since the weather is bad.    (เขาไม่ต้องการไปเพราะว่าอากาศเลว)

(d) He doesn’t know what day the picnic will be held.    (เขาไม่รู้ว่าปิกนิกจะถูกจัดขึ้นวันไหน)

(e) He isn’t sure whether he should go or not.    (เขาไม่แน่ใจว่าเขาควรไปหรือไม่)

(คำแปล)

ลิเดีย  :  คุณจะไปปิกนิกของชมรมละครไหมคะ

ไมค์    :  ในวันเช่นนี้น่ะหรือครับ (หมายถึง  อากาศไม่อำนวย)

คำถาม  :  ไมค์หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. Nicole  I imagine you’ll leave for the airport right after your last exam. 

     Frank   Unfortunately I can’t.

Question  What does Frank mean ?

(a) He doesn’t want to fly.    (เขาไม่ต้องการนั่งเครื่องบิน)

(b) He had an accident on his way to the airport.    (เขาประสบอุบัติเหตุในระหว่างทางไปสนามบิน)

(c) He doesn’t want to take the exam.    (เขาไม่ต้องการเข้าสอบ)

(d) He will be unable to leave immediately.    (เขาจะไม่สามารถไปในทันทีทันใด)

(e) He is unfortunate because he can’t make a plane ticket reservation.    (เขาโชคไม่ดีเพราะว่าเขาไม่

      สามารถจองตั๋วเครื่องบินได้)

(คำแปล)

นิโคล     :  ฉันคิดว่าคุณจะไปสนามบินทันทีภายหลังการสอบวิชาสุดท้ายของคุณค่ะ

แฟร้งค์  :  โชคไม่ดี  ผมไม่สามารถไปได้ครับ

คำถาม  :  แฟร้งค์หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

7. Debbi   Is Paul playing both soccer and tennis for the school ?

     Jackie  He was, but now he has given up playing tennis.

Question  What does Jackie say about Paul ?

(a) He has been playing both games for a long time.    (เขาได้กำลังเล่นทั้ง ๒ เกมส์มาเป็นเวลานาน)  (ปัจจุบัน

       ก็ยังเล่นอยู่)

(b) He is giving tennis lessons now.    (เขากำลังสอนเล่นเทนนิสในปัจจุบัน)

(c) He preferred tennis to soccer but now didn’t have time to play it.    (เขาชอบเทนนิสมากกว่าฟุตบอล  แต่

      ปัจจุบันเขาไม่มีเวลาเล่นมัน)

(d) He didn’t win either match.    (เขาไม่ชนะทั้ง ๒ การแข่งขัน)

(e) He is no longer playing tennis.    (เขาไม่เล่นเทนนิสอีกต่อไป)

(คำแปล)

เด็บบี้   :  พอลกำลังเล่นทั้งฟุตบอลและเทนนิสให้โรงเรียนใช่ไหมคะ

แจ็กกี้  :  เขาเคยเล่น  แต่ขณะนี้เขาได้เลิกเล่น (given up) เทนนิสแล้วครับ

คำถาม  :  แจ็กกี้พูดอะไรเกี่ยวกับพอล ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป