หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 324)

 

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Emmy  :  Hello, may I speak to Mr. David Wilson, please ?

David   Yes, it’s David speaking.

Emmy  :  Hi, Mr. David.  This is Emmy Ross from Top Photocopiers.  I get your name on an article in

                    the September issue of the American Technical Journal.

David  Nice to speak to you.  What can I do for you ?

Emmy  :  We know that your company manufactures photocopiers of various sizes.  We would like to

                    have some real information about your products. 

David   You mean you’d like to see the samples ?

Emmy  :  Exactly.

David   The samples are now available and will be sent free of charge.  Would you please tell me the

                    address of your company ?

Emmy  :  That’s great.  Our address is 832 Richardson Street, Baltimore, Maryland.  To me, please. 

David   Got it.  You’ll receive it in three or five days.  Thank you for your interest in our products.

Emmy  :  Thanks, Mr. David.  We look forward to getting it.  Bye. 

 

(คำแปล)

เอ็มมี่  :  หวัดดีค่ะ  ฉันขอพูดกับคุณเดวิด วัลสันค่ะ

เดวิด  :  ครับ  เดวิดกำลังพูดครับ

เอ็มมี่  :  หวัดดีค่ะคุณเดวิด  นี่คือเอ็มมี่ รอส  จากบริษัท  “ท้อปเครื่องถ่ายเอกสาร”  ฉันได้ชื่อของคุณจาก

               บทความในฉบับเดือนกันยายนของวารสารอเมริกันเทคนิคัลค่ะ

เดวิด  :  ดีที่ได้พูดกับคุณครับ  ผมจะสามารถทำอะไรให้คุณได้บ้าง (ผมจะสามารถช่วยอะไรคุณได้บ้าง)

               (What can I do for you ?) ครับ

เอ็มมี่  :  เราทราบว่าบริษัทของคุณผลิตเครื่องถ่ายเอกสารหลายขนาด  เราอยากได้ข้อมูลจริงๆ เกี่ยวกับ

               ผลิตภัณฑ์ของคุณค่ะ

เดวิด  :  คุณหมายความว่าคุณอยากเห็นตัวอย่างใช่ไหมครับ

เอ็มมี่  :  แน่นอนเลยค่ะ

เดวิด  :  ตัวอย่างมีอยู่ (หามาได้, สามารถหาได้) (available) ในขณะนี้  และจะส่งให้คุณฟรี (free of

               charge) ครับ,  คุณจะกรุณาบอกที่อยู่ของบริษัทคุณได้ไหมครับ

เอ็มมี่  :  นั่นยอดมากเลยค่ะ  ที่อยู่ของเราคือ ๘๓๒  ถนนริชาร์ดสัน, บัลติมอร์  แมรี่แลนด์ค่ะ,  โปรดส่งมาที่

               ฉัน (ใช้ชื่อฉัน) (To me) นะคะ

เดวิด  :  ทราบครับ (Got it.)  คุณจะได้รับมันใน ๓ หรือ ๕ วัน,  ขอบคุณที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของเราครับ

เอ็มมี่  :  ขอบคุณค่ะคุณเดวิด  เราจะรอรับมัน (look forward to getting it)  หวัดดีค่ะ

 

1. What does Emmy Ross’s company sell ?

(บริษัทของเอ็มมี่ รอส ขายอะไร)

(a) Air-conditioners.    (เครื่องปรับอากาศ)

(b) Refrigerators.    (ตู้เย็น)

(c) Electric appliances.    (เครื่องใช้ไฟฟ้า)

(d) Photocopiers.    (เครื่องถ่ายเอกสาร)

(e) Mobile phones.    (โทรศัพท์เคลื่อนที่)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. Why does Emmy call David ?

(ทำไมเอ็มมี่โทรฯ ไปหาเดวิด)

(a) Because she wants to make a reservation for her plane ticket.    (เพราะว่าเธอต้องการจองตั๋วเครื่องบินของ

       เธอ)

(b) Because she wants to make a business appointment with him.    (เพราะว่าเธอต้องการนัดหมายทางธุรกิจ

       กับเขา)

(c) Because she wants to see the samples of his photocopiers.    (เพราะว่าเธอต้องการดูตัวอย่าง

       เครื่องถ่ายเอกสารของเขา)

(d) Because she wants to congratulate him on his promotion.    (เพราะว่าเธอต้องการแสดงความยินดีกับเขาที่

       ได้เลื่อนตำแหน่ง)

(e) Because she wants to file a complaint on the products she bought from his company.    (เพราะว่าเธอ

       ต้องการยื่นข้อร้องเรียนเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เธอซื้อจากบริษัทของเขา)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. When will Emmy receive the samples of photocopiers ?

(เอ็มมี่จะได้รับตัวอย่างเครื่องถ่ายเอกสารเมื่อไร)

(a) In two days.    (ใน ๒ วัน)

(b) In three days.    (ใน ๓ วัน)

(c) In four days.    (ใน ๔ วัน)

(d) In two weeks.    (ใน ๒ สัปดาห์)

(e) In three or five days.    (ใน ๓ หรือ ๕ วัน)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. Nadia   Would you be interested in two bedrooms, one bedroom or a studio ?

     Henry  :  It doesn’t matter as long as it’s close to the university.

Question  What is Henry doing  ?

(a) Registering for an art course.    (ลงทะเบียนเรียนวิชาศิลปะ)

(b) Buying a piece of furniture.    (ซื้อเครื่องเรือน ๑ ชิ้น)

(c) Looking for an apartment.    (มองหาห้องเช่า)

(d) Teaching in a university.    (สอนในมหาวิทยาลัย)

(e) Asking for directions.    (ถามทาง)

(คำแปล)

นาเดีย  :  คุณสนใจ (ห้องพัก) แบบ ๒ ห้องนอน, ๑ ห้องนอน หรือห้องชุดขนาดเล็ก (studio) คะ

เฮนรี่     :  มันไม่สำคัญ (doesn’t matter) หรอกครับ  ตราบใดที่ (as long as) มัน (ห้อง) อยู่ใกล้กับ

                 มหาวิทยาลัย (หมายถึง  ห้องแบบไหนก็ได้  ขอให้อยู่ใกล้มหาวิทยาลัย)

คำถาม  :  เฮนรี่กำลังทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. Mark  Can I pay by check ?

     Rose   Do you have proper identification ?

Question  What is Rose asking Mark  ?

(a) If he knows the correct price.    (เขารู้ราคาที่ถูกต้องหรือไม่)

(b) If he cashed his paycheck.    (เขาขึ้นเงินเช็คเงินเดือน-ค่าจ้างหรือไม่)

(c) If he always checks for errors.    (เขาตรวจสอบความผิดพลาดเสมอหรือไม่)

(d) If he has money in his check account.    (เขามีเงินในบัญชีเช็คหรือไม่)

(e) If he can prove his identity.    (เขาสามารถพิสูจน์เอกลักษณ์ของตนเองหรือไม่)

(คำแปล)

มาร์ค  :  ผมจ่ายเงินเป็นเช็คได้ไหมครับ

โรส     :  คุณมีการบ่งบอกเอกลักษณ์ที่เหมาะสม (proper identification) หรือเปล่าคะ (มีอะไรมายืนยัน

               ว่าคุณเป็นเจ้าของเช็ค  เช่น  บัตรประชาชน, ใบขับขี่ ฯ)

คำถาม  :  โรสกำลังถามอะไรมาร์ค ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

6. Roger  Your chicken salad is delicious, would you give me the recipe ?

     Nancy  Certainly, I’m happy you like it.

Question  How do Roger and Nancy feel ?

(a) Angry.    (โกรธ)

(b) Amused.    (สนุก, ขบขัน)

(c) Critical.    (วิพากษ์วิจารณ์, ติเตียน, วิกฤต, เกี่ยวกับความเป็นความตาย)

(d) Pleased.    (ยินดี, พอใจ)

(e) Disappointed.    (ผิดหวัง)

(คำแปล)

โรเจอร์  :  สลัดไก่ของคุณอร่อยครับ  คุณจะให้ตำรากับข้าว (วิธีปรุง, ตำรับยา, เคล็ดลับ, วิธีปรุงอาหาร

                  หรือยา) (recipe) แก่ผมได้ไหมครับ

แนนซี่   :  แน่นอนค่ะ  ฉันมีความสุขที่คุณชอบมันค่ะ

คำถาม  :  โรเจอร์และแนนซี่รู้สึกอย่างไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป