หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 323)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Gary  :  I looked for some good music on that website you recommended, but I couldn’t find anything

                I liked.  Most of what they had was pretty uninteresting – just the usual boring stuff. 

Alisa  I’m sorry.  I guess your tastes just don’t match mine.  I’ve found a lot of music there that I

                 really enjoy.  What are you looking for that’s so urgent ?

Gary  :  My friend is having a dance party tomorrow night and he asked me to put together the music

                 for it.  I only have till tomorrow to do this and I’m still looking for something that will really

                 inspire people to get out there and dance. 

Alisa  Relax.  You’ve got the whole Internet available to you.  You should be able to find what you

                 need.  Why don’t you ask your friend Bill for some ideas of where to look ?  He knows more

                 about this than I do.

 

(คำแปล)

แกรี่     :  ผมมองหาดนตรีดีๆ ที่เว็บไซต์นั้นซึ่งคุณแนะนำครับ  แต่ผมก็ไม่สามารถพบสิ่งที่ผมชอบ,  ส่วน

                ใหญ่ที่เว็บไซต์มีไม่น่าสนใจเลย  เป็นเพียงแต่สิ่ง (ดนตรี) ที่น่าเบื่อเช่นเคย  (usual boring

                stuff) เท่านั้นครับ

อลิซ่า  :  ฉันเสียใจค่ะ  ฉันคิดว่า (เข้าใจว่า, เดา, ทาย) (guess) รสนิยม (tastes) ของคุณไม่เข้าคู่ (เสมอ

                เหมือน, เหมาะกับ, เท่าเทียม) (match) กับของฉัน,  ฉันได้เจอดนตรีดีๆ มากมายที่เว็บไซต์นั้นซึ่ง

                ฉันเพลิดเพลินจริงๆ,  คุณกำลังมองหาอะไรซึ่งรีบด่วน (urgent) มากล่ะคะ

แกรี่     :  เพื่อนของผมจะมีงานเลี้ยงเต้นรำคืนวันพรุ่งนี้  และเขาขอให้ผมรวบรวมดนตรีเข้าด้วยกัน (put

                together the music) สำหรับงานครับ,  ผมมีเวลาถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้นที่จะทำเรื่องนี้  และผมยัง

                คงกำลังมองหาอะไรบางอย่างซึ่งจะดลใจ (บันดาลใจ(inspire) ผู้คนอย่างแท้จริง  ให้พวกเขา

                ออกมาที่ฟลอร์และเต้นรำ (get out there and dance) ครับ

อลิซ่า  :  ผ่อนคลายเถอะค่ะ  คุณมีอินเตอร์เน็ตทั้งดุ้นพร้อมใช้งาน (whole Internet available to you)  

                คุณต้องสามารถหาสิ่งที่คุณต้องการได้แน่,  ทำไมคุณไม่ถามความคิดเห็นจากบิล  เพื่อนของคุณ

                ว่าจะหา (ดนตรีดีๆ) ได้ที่ไหน  เขารู้เกี่ยวกับสิ่งนี้มากกว่าฉันค่ะ

 

1. What does Gary say about the website that Alisa recommended ?

(แกรี่พูดอะไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ซึ่งอลิซ่าแนะนำ)

(a) It has good music.    (มันมีดนตรีดีๆ)

(b) It matches his taste.    (มันเหมาะกับรสนิยมของเขา)

(c) It is boring.    (มันน่าเบื่อ)

(d) It is very informative but doesn’t satisfy him.    (มันให้ความรู้-ข้อมูลมากมาย  แต่ไม่ทำให้เขาพอใจ)

(e) It is interesting.    (มันน่าสนใจ)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. Why is Gary looking for music ?

(ทำไมแกรี่มองหาดนตรี)

(a) For a music class.    (สำหรับชั้นเรียนดนตรี)

(b) For relaxation.    (สำหรับการผ่อนคลาย)

(c) For a present.    (สำหรับเป็นของขวัญ)

(d) For his birthday party.    (สำหรับงานเลี้ยงวันเกิดของเขา)

(e) For a dance party.    (สำหรับงานเลี้ยงเต้นรำ)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

3. What does Alisa suggest that Gary do ?

(อลิซ่าแนะนำว่าแกรี่ควรทำอะไร)

(a) Go to a store.    (ไปที่ร้าน)

(b) Read a book.    (อ่านหนังสือ)

(c) Change his musical tastes.    (เปลี่ยนรสนิยมดนตรีของเขา)

(d) Ask another friend for help.    (ขอให้เพื่อนอีกคนหนึ่งช่วยเหลือเขา)

(e) Look for the music on other websites.    (ค้นหาดนตรีที่เว็บไซต์อื่นๆ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

4. Alex      I’m counting on my library science professor to get me a job in the cataloguing department

                        this summer.  

     Laura  :  I’m not sure it’s up to him.  

Question  What does Laura imply about Alex’s professor ?

(a) He may not want to help Alex find a job.    (เขาอาจไม่ต้องการช่วยอเล็กซ์หางานทำ)

(b) He may not be working in the cataloguing department this summer.    (เขาอาจไม่ได้กำลังทำงานใน

       แผนกจัดทำบัตรรายการหน้าร้อนนี้)

(c) He may not know Alex wants a job.    (เขาอาจไม่รู้ว่าอเล็กซ์ต้องการทำงาน)

(d) He may not make the hiring decisions at the library.    (เขาอาจจะไม่ได้ตัดสินใจว่าจ้าง (คน

       เข้าทำงาน) ที่ห้องสมุด)

(e) He may not teach at the university next year.    (เขาอาจไม่สอนที่มหาวิทยาลัยปีหน้า)

(คำแปล)

อเล็กซ์  :  ผมกำลังพึ่งพา (counting on) อาจารย์วิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ของผมเพื่อให้ได้งานทำใน

                 แผนกจัดทำบัตรรายการ (cataloguing department) ในหน้าร้อนนี้ครับ

ลอร่า     :  ฉันไม่แน่ใจว่ามันขึ้นอยู่กับเขา (it’s up to him) (ในการตัดสินใจเลือกคนเข้าทำงาน) ค่ะ

คำถาม  :  ลอร่าบอกเป็นนัยอะไรเกี่ยวกับอาจารย์ของอเล็กซ์ ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

5. Sarah  Have you finished with Today’s paper ?

     Adam  Help yourself.  I’m still working on yesterday’s.

Question  What does Adam mean ?

(a) Sarah ought to help him finish his work.    (ซาร่าห์ควรช่วยเขาทำงานของเขาให้เสร็จ)

(b) He has already read the newspaper.    (เขาได้อ่านหนังสือพิมพ์ – ฉบับวันนี้ – แล้ว)

(c) Sarah can have the paper.    (ซาร่าห์สามารถเอาหนังสือพิมพ์ไปอ่านได้)

(d) He cannot help Sarah finish her work.    (เขาไม่สามารถช่วยเหลือซาร่าห์ทำงานของเธอให้เสร็จได้)

(e) He had to work late yesterday.    (เขาต้องทำงานจนดึกเมื่อวานนี้)

(คำแปล)

ซาร่าห์  :  คุณอ่านหนังสือพิมพ์ของวันนี้เสร็จหรือยังคะ

อดัม      :  เชิญตามสบายครับ (ช่วยตัวเองเลยครับ, เอาไปอ่านเลยครับ) (Help yourself),  ผมกำลังอ่าน

                  หนังสือพิมพ์ของเมื่อวานนี้อยู่ครับ

คำถาม  :  อดัมหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. Alfred   Has John registered for biochemistry next semester ?

     Sophia  I’m not sure.  As far as I know, he hasn’t taken all the prerequisites yet.

Question  What does Sophia imply about John ?

(a) He’s already taken biochemistry.    (เขาได้เรียนวิชาชีวเคมีแล้ว)

(b) He hasn’t registered for his classes yet.    (เขายังไม่ได้ลงทะเบียนสำหรับวิชาต่างๆ เลย)

(c) He is not required to study biochemistry.    (เขาไม่ได้ถูกต้องการ (กำหนด) ให้เรียนวิชาชีวเคมี)

(d) He may register for biochemistry though he hasn’t taken all the prerequisites.    (เขาอาจลงทะเบียน

       เรียนวิชาชีวเคมี  แม้ว่าเขายังไม่ได้เรียนทุกวิชาที่กำหนดให้ต้องเรียนก่อนวิชานี้)

(e) He’s probably not ready to take the class yet.    (เขาอาจยังไม่พร้อมที่จะเรียนวิชาชีวเคมี)

       (เนื่องจากยังไม่ได้เรียนทุกวิชาที่บังคับให้ต้องเรียนก่อนวิชานี้)

(คำแปล)

อัลเฟร็ด  :  จอห์นลงทะเบียนสำหรับวิชาชีวเคมีเทอมหน้าหรือยังครับ

โซเฟีย    :  ฉันไม่แน่ใจค่ะ,  เท่าที่ฉันทราบ  เขายังไม่ได้เรียนทุกวิชาที่ต้องเรียนก่อนหน้า (ชีวเคมี)

                   (prerequisites) เลยค่ะ

คำถาม  :  โซเฟียบอกเป็นนัยอะไรเกี่ยวกับจอห์น ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป